מצוות עונג שבת מדאורייתא או מדרבנן?

הדף היומי בהלכה י"ח בתמוז סימן רמ"ב אמצע הסעיף "ולא אמרו" עד תחילת סימן רמ"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ב סעיף א' [בחלקו השני]

- להזהר בכבוד שבת - 

יש לו מעט כסף, ואם יקנה צרכי שבת ישאר ללא כלום, כיצד ינהג? | מדוע לא מכבסים בגדים ביום שישי? | מה חשיבות העניין לאפות חלות בבית לשבת, יותר מאשר לקנות מהמאפייה?

אדם שיש לו מעט מאוד כסף, יוציא את מעט הכסף שיש לו ויקנה בזה דברים לענג את השבת, ואע"פ שאח"כ לא ישאר לו כלום, יבטח בהקב"ה, והקב"ה ישלים לו את מה שהיה ממקומות אחרים, ויותר מזה, גם אדם שאין לו שום דבר, ויש לו כלים, יכול למשכנם ותמורתם ללוות כסף, חייב ללוות כסף ע"י שממשכן את כליו, כדי לקנות צרכי שבת, ואמר הקב"ה "לוו עלי ואני פורע", אא"כ אדם שממש אין לו כלום, אין לו כסף, או שאין לו אפשרות ללוות מאחרים או משום שאין מי שילווה לו, או משום שאין לו משכונות, עליו נאמר "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות".

תקנת עזרא הסופר שהבגדים שלובשים בשבת יהיו נקיים ומכובסים, ויכבסו אותם ביום ה' בשבת, ולא בערב שבת, כי בערב שבת עסוקים בהכנת צרכי השבת, ויש ב' שיטות שמובאות בשעה"צ, האם תקנת עזרא הייתה לכבס לצורך שבת, או שתקנתו הייתה שלא לכבס בער"ש ממש אלא בה' בשבת, ובין כך ובין כך מבואר, שמכבסים בה' בשבת.

נוהגים ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויו"ט, והוא מכבוד שבת ויו"ט, ואין לשנות, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא משום כבוד שבת שהעיסה תהיה טרייה, ועוד טעם, כיוון שחוה איבדה את חלתו של עולם, דהיינו, אדם הראשון היה מוגדר "חלתו של עולם", והיא חטאה בער"ש, וכדי לכפר על כך, נהגו ללוש שיעור חלה ביום שישי בדווקא.

יש שכתבו, שבמקצת מקומות נהגו לאכול "מוליתא" שקוראין "פשטידא" בליל שבת, זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה, ולא ראיתי לחוש לזה, ובבה"ל דן מה הענין לאכול בשבת זכר למן הרי בשבת לא ירד מן, ובכ"א המ"ב מביא, שכך היה המנהג.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים