מסלולי אחינו עם כרטיסים לסיום השס

באפשרותך לבחור באחד מהמסלולים הבאים:
מסלול

38

תרום 49 ש”ח למשך 12 חודשים
סה"כ 588 ש"ח
קבל מיידית מתנה
2 כרטיסים למעמד האדיר של סיום הש"ס של 'דרשו'
סט "משנה ברורה" מהדורת ‘דרשו’

 
 מסלול

39תרום 36 ש”ח למשך 14 חודשים
סה"כ 504 ש"ח
קבל מיידית מתנה  
2 כרטיסים למעמד האדיר של סיום הש"ס של 'דרשו'
סט 5 כרכים 'לקראת שבת' מהדורת 'דרשו'