ממה צריכים להיזהר לאחר בדיקת חמץ ?

י' תשרי תש"פ - סימן תל"ד עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע צריך לבטל את החמץ גם לאחר בדיקת חמץ וגם לאחר שריפת חמץ?מהו עניינו של ביטול החמץ? מתי מבטלים את החמץ ביום?ואיזה חמץ מבטלים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ד סעיף א' – סעיף ג' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לאחר בדיקת חמץ, צריך להיזהר בחמץ שהוא מצא בבדיקה, וכן צריך להיזהר עם החמץ שיש לו בבית לצורך אכילתו עד זמן האיסור, שלא יחזור ויתפזר בבית, שאם החמץ יתפזר בבית, יצטרך בדיקה שוב, שהרי יתכן שעכבר יטול את החמץ ויפזר אותו בבית, או אם הניח עשרה ככרות ולבסוף מצא תשעה, שבכל אלו המקרים צריך לבדוק שוב וללא ברכה, ולכן מציע השו"ע עצה טובה, להיזהר בחמץ זה, וכל זה אמור בוודאי, וכגון שראה שעכבר נטל את החמץ, או שמצא תשעה ככרות מתוך עשרה, שאז יבדוק שוב, אבל בסתם שאינו יודע אם נחסר מהככרות, שאז א"צ לחזור ולבדוק, ואם כפה כלי על החמץ, ולא מצא את החמץ, סביר להניח שהחמץ לא התפזר אלא אדם נטלו, ולכן יכפה עליו כלי או יתלה את החמץ באוויר, או יניח אותו בתיבה, ואז הוא בטוח שעכבר לא יגע בחמץ.

המ"ב מביא, שאם חזר ובדק את הבית ולא מצא את החמץ, צריך לבטלו שוב, ואע"פ שכבר ביטלו בשעת הבדיקה, אבל מה שהוא ביטל, זה רק את החמץ שהוא לא מצא בבדיקה, אבל את החמץ שהיה לפניו, הוא לא ביטל.

צריך לבטל את החמץ, והמ"ב מביא, שמדאורייתא מספיק או בדיקה או ביטול, אבל חז"ל חששו שלא לסמוך על בדיקה לבד, כיוון שאולי הוא לא בדק יפה, וימצא בפסח חתיכה ויעבור עליה בב"י וב"י, וכאשר מבטלו, גם אם ימצא בפסח, לא יעבור עליו, כיוון שהחמץ לא שלו.

עושה ביטול פעמיים, אחת בשעת בדיקת חמץ, ואחת בשעת ביעור חמץ, ומה שעושים ביטול בשעת הבדיקה ולא סומכים על הביטול שיעשה בשעת ביעור חמץ, הוא מכיוון שחוששים שמא ישכח, ולא יבטל בשעת ביעור חמץ, ואחרי זה כבר א"א לבטלו, ועוד, שהרי יש לו חמץ בבית שהוא משאיר אותו לצורך הסעודה, או לצורך שריפת חמץ, ולא מבטלו, ומטעמים אלו, א"א לסמוך על הביטול של שעת הבדיקה בלבד.

הביטול עניינו 'הפקר', ואם לא מבין את מה שהוא אומר, זה לא חל, ואם מבין את המשמעות של הדברים, דהיינו, שהוא מבין שהוא מפקיר, בדיעבד זה מועיל, אבל אם חושב שאומר איזה תפילה, אפילו בדיעבד לא מועיל.

מבטל החמץ ביום י"ד קודם שעה שישית, כי אולי נשאר לו חמץ מהבדיקה ואינו יודע על קיומו, והביטול צריך להיעשות לאחר השריפה, כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו.

בביטול של היום, צריך לבטל את כל החמץ, בין מה שמצא ובין מה שלא מצא, לאפוקי הביטול של הלילה, שהוא רק על החמץ שידוע לו.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים