מיעוט גובה כותל שבין החצרות ע"י בניית אצטבא

ח' אייר תשע"ט - סימן שע"ב - סעיף ט'- סעיף י"ב
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אלעניין מה מועילה בניית אצטבא בסמוך לכותל?האם ניתן למעט את גובה הכותל ע"י הנחת ספל? מה הדין באופן שבנה שני אצטבאות אחת ע"ג השנייה?ובאיזה אופן 'זיז' ממעט את גובה הכותל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ב סעיף ט' - י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כותל שגבוה י' טפחים שנמצא בין שתי החצרות, והוא מפריד ביניהם שלא יוכלו לערב יחד, ובנה אצטבא, דהיינו, הגבהה, למטה בצד הכותל, ומאותה הגבהה עד ראש הכותל אין י' טפחים, מבואר בשו"ע, שאם באותה הגבהה יש ד' על ד' טפחים, היא מועילה להשתמש בכל הכותל, אבל זה לא חשוב כפתח שיהיה אפשר לערב שתי החצרות יחד, וכדי לחבר יחד את שתי החצרות, רק סולם שמגיע עד ראש הכותל או עד ג' טפחים סמוך לראש הכותל, מתיר לאחד ולחבר את שתי החצרות, אבל הגבהה מועילה רק להתיר להשתמש ע"ג הכותל, ואומר המ"ב, שהיא מתירה להוציא כלים מהבית, ולהניח אותם ע"ג הכותל, ולא אומרים שהכותל הוא רשות נפרדת ואסור להניח שם את כלי הבית, אלא קמ"ל, כיוון שנוח להשתמש שם, מותר להניח שם את כלי הבית.

אם אין ד' על ד' טפחים בהגבהה שהוא בנה למטה בצד הכותל, זה לא מועיל להוציא את כלי הבית ולהניח אותם על ראש הכותל, כיוון שלא נוח לעמוד באצטבא שאין בה ד' על ד', וא"כ הכותל נחשב כרשות בפני עצמה.

כותל גבוה י' שעומד בין שתי חצרות, ורצה למעט אותו מגובה י' והניח שם ספל, והספל מיעט את גובה י' של הכותל, מותר להשתמש כנגד המיעוט, וכפי שמבואר בסעיף ט', שהגבהה בצד הכותל לא מתירה לחבר את שתי החצרות, אלא מתירה רק שיהיה מותר להשתמש ע"ג ראש הכותל, ובלי אותה הגבהה, היה אסור להשתמש ע"ג ראש הכותל, וכיוון שע"י ההגבהה הכותל נח לתשמיש, מותר להוציא אפילו את כלי הבית לאותו מקום, ובלבד שיחברנו בטיט, וכמבואר בסעיף ח', שסולם שהוא לא קבוע אלא אפשר לנייד אותו, הוא לא מתיר, ואינו מערב את שתי החצרות, וכן לענייננו, אם הספל אינו קבוע, הוא לא יכול להתיר להשתמש גם ע"ג ראש הכותל.

בנה שתי אצטבאות אחת ע"ג השנייה, אם בתחתונה יש ד' על ד', והיא ממעטת את גובה י' של הכותל, מותר להשתמש ע"ג ראש הכותל, ואם יש רק בעליונה ד' על ד', אבל בתחתונה אין ד' על ד', הדין הוא, שאם המרחק בין שתי האצטבאות הוא פחות מג' טפחים, מחברים את שתי האצטבאות, והאיצטבא העליונה לבד לא מספיקה בכדי להתיר ולהשתמש על הכותל, כיוון שהיא גבוהה מהארץ, ומיעוט באוויר לא שמיה מיעוט, ומה שממעט את גובה הכותל, זה מיעוט שמחובר לקרקע, ומדובר שהתחתונה סמוכה לקרקע בתוך ג' טפחים, והעליונה היא תוך ג' טפחים לתחתונה, אע"פ שבתחתונה אין שיעור ד', כיוון שבעליונה יש ד' על ד', שתי האצטבאות נחשבות לאחת, ומבאר המ"ב, שזה כמו אצטבא שצרה מלמטה ומתרחבת מלמעלה, ואם מלמעלה יש ד' על ד', זה מועיל להתיר להשתמש ע"ג הכותל, אבל לא מועיל להתיר שיערבו יחד.

זיז שיוצא מהכותל, ומהזיז עד ראש הכותל אין י' טפחים, אבל הזיז הוא גבוה, והניח סולם כל שהוא שאין בו ד' על ד', אבל דרך אותו סולם אפשר להגיע אל הזיז, הדין הוא, שהוא ממעט את גובה הכותל, אבל אם השליבה התחתונה גבוהה מהארץ ג', זה מיעוט באוויר, ואין למיעוט חיבור עם הקרקע, ואינו יכול למעט את גובה הכותל, וכן הסולם צריך להיות מכוון עד הזיז ולא בצד, ואם הכותל לא גבוה כ' טפחים, מספיק זיז אחד שמניחו באמצע, שהרי אין גבוה י' עד הזיז, ולא גבוה י' ממנו עד ראש הכותל, אבל אם הכותל גבוה כ', צריך שני זיזים, אחד בתוך י' התחתונים, ואחד למעלה ממנו בתוך י' העליונים, ולא מועיל סולם כל שהוא, אלא צריך שיהיה הסולם רחב ד', ואם הזיז נמוך מי', מועיל סולם כל שהוא, ואז אם יש ממנו עד ראש הכותל פחות מי', הוא מתיר להשתמש ע"ג ראש הכותל, וכן אם הזיזים אחד מעל השני, א"א להניח סולמות מאחד לשני, אלא צריך שאחד יהיה מכוון מהצד, ואז אפשר להניח סולם גם כלפי הזיז העליון.

הילד היה מרוגש. אבא פתח את החבילה העטופה, ומצא שם פיסת עוגה נגוסה מכל צדדיה...
מעשה קטן, מהפך גדול : המכתב שגב' ברל שלחה לנשיא ארצות הברית.
"רב'ה, אינני מסוגל להתגבר, יש לי תאוה הבוערת כאש בעצמותיי לדבר לשון הרע"
לא זז יומיים מהמקום שעמד עד שהשיג ציצית!
"אין לי זמן לעמוד כל היום ולהכחיש"
"אם אני אראה בעיניים שלי נס, כאן ועכשיו, אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפלין ולשמור שבת!"
תגיד לו 'גוד מורנינג' ולפי איך שהוא יענה לך תדע אם הוא יהלומן או מוכר סנדויויצים.
לחתן ילד בפחות מאלפיים דולר
הישאר גם אתה בישיבה! כך יהיה לך טוב יותר, בדיוק כמוני!"...
"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים