מחיצה שהיא 'עומד מרובה על הפרוץ'

ל' באדר א' תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף ח'- סעיף ט'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין כאשר כל המחיצות הם עומד מרובה על הפרוץ ובמחיצה אחת פרוץ מרובה על העומד?האם עומד משני צדדים מצטרף לבטל את הפרוץ? העמיד קנים פחות מג"ט בין האחד לשני כאשר סה"כ ו' אמות ויש ה' אמות פרוץ, כיצד נידונת אותה מחיצה? ומדוע מחיצה צריכה להיות סמוכה לקרקע בפחות מג' טפחים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף ח' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחיצה שרובה פרוצה, דהיינו, שהעומד הוא חלק מיעוט שבמחיצה, המחיצה פסולה, אבל אם העומד מרובה על הפרוץ, ואפילו שווה לפרוץ, המחיצה כשרה, ואם אוויר שבפירצה הוא פחות מג' טפחים, מדין לבוד המחיצה כשרה ואין כאן פירצה כלל.

המ"ב מוסיף בזה כמה דברים:

א. דין זה שפרוץ מרובה על העומד פסול, זה נמדד ביחס לכל מחיצה ומחיצה, דהיינו, כל מחיצה ומחיצה לגופה, צריך שיהיה בה עומד כפרוץ, ואם יש מחיצה אחת שהפרוץ שבה מרובה על העומד, אע"פ שבשאר מחיצות העומד מרובה על הפרוץ, בכ"ז אותה מחיצה נפסלה וכמי שאינה.

ב. מצרפים עומד משני צדדים כדי לבטל את הפרוץ, דהיינו, יש לנו פירצה של ד' אמות באמצע המחיצה, ומשני הצדדים יש עומד של ג' אמות בכל צד, וביחס לכל עומד, הפרוץ מרובה, שהרי הפרוץ הוא ד', והעומד שבצדדים הוא ג', א"כ מצרפים את שני העומדים יחד, סה"כ ו' אמות של עומד מול ד' אמות של פרוץ, והפרוץ מתבטל, ויותר מזה, אפילו אם בעומד עצמו חלק ממנו פרוץ, אבל אם הרוב שבו הוא עומד, אע"פ שיש מיעוט פרוץ, נחשב הכל כעומד, ומביא המ"ב דוגמא לכך, במחיצה שהיא באורך ט"ו אמות, ומתחילה מאמה עומד, וליד זה אמה פרוץ, וליד זה ב' אמות של עומד, א"כ יש לנו לכאורה ג' אמות עומד, אבל אין הדבר נכון אלא יש ד' אמות עומד, כיוון שהפרוץ באמצע הוא מיעוט, אז העומד שתיים ועוד אחד מבטלים אותו וממילא יש כאן ד' אמות, ולכן, אם יש אח"כ ז' אמות של פרוץ, ואח"כ שוב ב' אמות עומד, אמה פרוץ, ואמה עומד, נחשב הדבר כמו שיש לנו ח' אמות עומד מול ז' אמות של פרוץ, והעומד מרובה על הפרוץ, ומבטל אותו, דהיינו, לא רק שמצרפים מב' צדדים, אלא גם באותו צד מחשבים אם העומד מרובה על הפרוץ או לא, אא"כ זה פחות מג', שאז הכל עומד.

פרוץ כעומד מותר, גם אם המחיצה היא ע"י שתי, דהיינו, שנעץ קנים בקרקע, ועי"ז יש עומד מרובה, גם אם המרחק בין הקנים הוא פחות מג' טפחים, נחשב כעומד מרובה, ולכן אם יש ו' אמות של קנים שהמרחק בין כל קנה וקנה הוא פחות מג' טפחים, ויש עוד ה' אמות פרוץ לגמרי, נחשב הדבר כעומד מרובה על הפרוץ, וכן אם עשה מחיצה ע"י ערב, דהיינו, שהקיף עצמו בחבלים, אם יש רוב עומד, כשר, וכן אם בנה מחיצה בגודל ג' טפחים סמוך לקרקע, וחלל ד' טפחים של אוויר, ועוד ג' טפחים של עומד, סה"כ עומד ו', ואוויר ד', המחיצה פסולה, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שהאוויר שמהרקיע ועד המחיצה, והאוויר של ד' טפחים שבין שתי המחיצות, מבטלים את המחיצה העליונה של הג' טפחים, אא"כ מדובר באופן שיש ג' טפחים של מחיצה סמוך לקרקע, וג' טפחים של אוויר, ועוד ד' טפחים של מחיצה, ובזה, כיוון שיש ד' טפחים של מחיצה שהם מרובים מהג' טפחים של האוויר באמצע, לא אומרים שהאוויר של עד הרקיע, והאוויר של בין שני חלקי המחיצה יבטלו את המחיצה העליונה, והטעם, כיוון שהמחיצה העליונה מרובה, שהרי היא בשיעור ד' טפחים, וכיוון שהיא מרובה יותר מהאוויר שמתחתיה, א"כ האוויר שמתחתיה מתבטל אליה ונחשב כסתום.

עוד אומר המ"ב, שבכל מקרה המחיצה צריכה להיות סמוכה לקרקע תוך ג', ואם עשה מחיצה של ו' טפחים והעמיד אותה במרחק של יותר מג' טפחים מע"ג הקרקע, אע"פ שבסה"כ יש כאן מחיצה של עומד, אבל כיוון שהיא גבוהה מהקרקע ג' טפחים, הגדיים יכולים לעבור תחתיה והיא פסולה, ואם לקח מחיצה של ו' טפחים סמוך לקרקע, ועוד פס אחד למעלה, המחיצה פסולה, ואע"פ שעומד מרובה על הפרוץ, כיוון שהאוויר שעד הרקיע והאוויר שבין הפס לששה טפחים, מבטלים את הפס, ואין כאן מחיצה של י' טפחים, ולכן היא פסולה.

מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשאש המחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, האם אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
מה באמת צריכים לנקות לפסח? ואלו מוצרים לא אמורים לשרוף בשרפת חמץ?
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה