מחיצה שהיא 'עומד מרובה על הפרוץ'

ל' באדר א' תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף ח'- סעיף ט'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין כאשר כל המחיצות הם עומד מרובה על הפרוץ ובמחיצה אחת פרוץ מרובה על העומד?האם עומד משני צדדים מצטרף לבטל את הפרוץ? העמיד קנים פחות מג"ט בין האחד לשני כאשר סה"כ ו' אמות ויש ה' אמות פרוץ, כיצד נידונת אותה מחיצה? ומדוע מחיצה צריכה להיות סמוכה לקרקע בפחות מג' טפחים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף ח' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחיצה שרובה פרוצה, דהיינו, שהעומד הוא חלק מיעוט שבמחיצה, המחיצה פסולה, אבל אם העומד מרובה על הפרוץ, ואפילו שווה לפרוץ, המחיצה כשרה, ואם אוויר שבפירצה הוא פחות מג' טפחים, מדין לבוד המחיצה כשרה ואין כאן פירצה כלל.

המ"ב מוסיף בזה כמה דברים:

א. דין זה שפרוץ מרובה על העומד פסול, זה נמדד ביחס לכל מחיצה ומחיצה, דהיינו, כל מחיצה ומחיצה לגופה, צריך שיהיה בה עומד כפרוץ, ואם יש מחיצה אחת שהפרוץ שבה מרובה על העומד, אע"פ שבשאר מחיצות העומד מרובה על הפרוץ, בכ"ז אותה מחיצה נפסלה וכמי שאינה.

ב. מצרפים עומד משני צדדים כדי לבטל את הפרוץ, דהיינו, יש לנו פירצה של ד' אמות באמצע המחיצה, ומשני הצדדים יש עומד של ג' אמות בכל צד, וביחס לכל עומד, הפרוץ מרובה, שהרי הפרוץ הוא ד', והעומד שבצדדים הוא ג', א"כ מצרפים את שני העומדים יחד, סה"כ ו' אמות של עומד מול ד' אמות של פרוץ, והפרוץ מתבטל, ויותר מזה, אפילו אם בעומד עצמו חלק ממנו פרוץ, אבל אם הרוב שבו הוא עומד, אע"פ שיש מיעוט פרוץ, נחשב הכל כעומד, ומביא המ"ב דוגמא לכך, במחיצה שהיא באורך ט"ו אמות, ומתחילה מאמה עומד, וליד זה אמה פרוץ, וליד זה ב' אמות של עומד, א"כ יש לנו לכאורה ג' אמות עומד, אבל אין הדבר נכון אלא יש ד' אמות עומד, כיוון שהפרוץ באמצע הוא מיעוט, אז העומד שתיים ועוד אחד מבטלים אותו וממילא יש כאן ד' אמות, ולכן, אם יש אח"כ ז' אמות של פרוץ, ואח"כ שוב ב' אמות עומד, אמה פרוץ, ואמה עומד, נחשב הדבר כמו שיש לנו ח' אמות עומד מול ז' אמות של פרוץ, והעומד מרובה על הפרוץ, ומבטל אותו, דהיינו, לא רק שמצרפים מב' צדדים, אלא גם באותו צד מחשבים אם העומד מרובה על הפרוץ או לא, אא"כ זה פחות מג', שאז הכל עומד.

פרוץ כעומד מותר, גם אם המחיצה היא ע"י שתי, דהיינו, שנעץ קנים בקרקע, ועי"ז יש עומד מרובה, גם אם המרחק בין הקנים הוא פחות מג' טפחים, נחשב כעומד מרובה, ולכן אם יש ו' אמות של קנים שהמרחק בין כל קנה וקנה הוא פחות מג' טפחים, ויש עוד ה' אמות פרוץ לגמרי, נחשב הדבר כעומד מרובה על הפרוץ, וכן אם עשה מחיצה ע"י ערב, דהיינו, שהקיף עצמו בחבלים, אם יש רוב עומד, כשר, וכן אם בנה מחיצה בגודל ג' טפחים סמוך לקרקע, וחלל ד' טפחים של אוויר, ועוד ג' טפחים של עומד, סה"כ עומד ו', ואוויר ד', המחיצה פסולה, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שהאוויר שמהרקיע ועד המחיצה, והאוויר של ד' טפחים שבין שתי המחיצות, מבטלים את המחיצה העליונה של הג' טפחים, אא"כ מדובר באופן שיש ג' טפחים של מחיצה סמוך לקרקע, וג' טפחים של אוויר, ועוד ד' טפחים של מחיצה, ובזה, כיוון שיש ד' טפחים של מחיצה שהם מרובים מהג' טפחים של האוויר באמצע, לא אומרים שהאוויר של עד הרקיע, והאוויר של בין שני חלקי המחיצה יבטלו את המחיצה העליונה, והטעם, כיוון שהמחיצה העליונה מרובה, שהרי היא בשיעור ד' טפחים, וכיוון שהיא מרובה יותר מהאוויר שמתחתיה, א"כ האוויר שמתחתיה מתבטל אליה ונחשב כסתום.

עוד אומר המ"ב, שבכל מקרה המחיצה צריכה להיות סמוכה לקרקע תוך ג', ואם עשה מחיצה של ו' טפחים והעמיד אותה במרחק של יותר מג' טפחים מע"ג הקרקע, אע"פ שבסה"כ יש כאן מחיצה של עומד, אבל כיוון שהיא גבוהה מהקרקע ג' טפחים, הגדיים יכולים לעבור תחתיה והיא פסולה, ואם לקח מחיצה של ו' טפחים סמוך לקרקע, ועוד פס אחד למעלה, המחיצה פסולה, ואע"פ שעומד מרובה על הפרוץ, כיוון שהאוויר שעד הרקיע והאוויר שבין הפס לששה טפחים, מבטלים את הפס, ואין כאן מחיצה של י' טפחים, ולכן היא פסולה.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה