מה נקרא 'צידי רשות הרבים'

כ"ו באדר א' תשע"ט - סימן שס"א
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אגג העומד בחצר שמצד החצר הוא י"ט ומצד רה"ר הוא פחות מי"ט כיצד מותר לבעל החצר להשתמש בגג?חצר המוקפת מחיצות, באיזה אופן נפסלות כל המחיצות? בית שנפרץ אחד ממחיצותיו מאיזה דין מותר לטלטל בתוכו?ומתי לא אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"א סעיף א' – סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גג שבגובהו י' טפחים, באופן עקרוני נידון כרה"י, יש לו מחיצות תחתיו שהם כותלי הבית בגובה י' טפחים, וממילא הגג רה"י, ומדובר בגג שעמד בחצר, דהיינו, בית שעמד בחצר, ועל גביו יש גג בגובי י"ט, אלא שהגג מצד אחד עומד בחצר, ומצד שני הוא סמוך לרה"ר, ובחלק הסמוך לרה"ר, אין בגובהו של הגג י"ט, וכגון, שהקרקע של רה"ר גבוהה יותר מקרקע החצר, והשאלה היא, איך דנים את הגג, האם כרה"י שהרי מקרקע החצר יש י"ט, או שלא נידון כרה"י, שהרי בחלק הסמוך לרה"ר, אין בגובהו י"ט, מבואר בשו"ע, שהגג לא נידון כרה"י, וטעם הדבר הוא, כיוון שאותו גג בצד רה"ר נמוך מי"ט, והוא נח לתשמישם של בני רה"ר בכך שמניחים שם את כליהם, ואם בעל החצר העמיד סולם קבוע לגמרי שעומד שם תמיד בין לחול ובין לשבת, שדרכו אפשר לעלות מהחצר לגג, בכך הוא מגלה דעתו שהגג ברשותו ואינו עשוי לבני רה"ר, ובזה חוזר הגג ונעשה לרה"י.

אומר המ"ב, מה שמועיל הצבת סולם, הוא כיוון שיש בגובהו של הגג י"ט בצד החצר, אבל סולם לא מועיל להפוך דבר שהוא רה"ר לרה"י, ועוד אומר המ"ב, מה שהשו"ע אומר שהגג הרי הוא כרה"ר ללא הצבת סולם, אין הכוונה שזה ממש רה"ר, דא"כ לא היה מועיל הצבת סולם, אלא זה כעין רה"ר לעניין זה שאסור לבעל החצר להעלות כלים מהחצר אל הגג.

'צידי רה"ר' הכוונה, הצדדים של רה"ר, והיו נוהגים להניח אבנים גדולות בצידי רה"ר כדי שבני רה"ר לא יזיקו עם קרונותיהם את הכתלים שבצידי רה"ר, ומכיוון שהרבים לא דורכים במקום זה, דינו כצידי רה"ר, דהיינו, כרמלית, ואסור לטלטל חפצים מכרמלית לרה"ר, ולכן, חצר הסמוכה לרה"ר, ויש מחיצה שמפסיקה בין החצר לרה"ר, ומחיצה זה נפרצה, מה דין מקום המחיצה? ומבואר, שהיא נידונת כצידי רה"ר, דהיינו, כרמלית, ואסור להוציא משם לרה"ר, ולעומת זאת, מחמת שהמחיצות נפרצו, גם החצר עצמה נחשבת כרמלית, ומכרמלית לכרמלית בתוך ד"א מותר להעביר חפצים, ויהיה מותר להעביר חפצים ממקום המחיצה אל החצר אם זה בתוך ד"א.

חצר שאחד מהכתלים שלה נפרץ ביותר מי' אמות, כל הכתלים נפסלו, כיוון שכאשר אחד מכותלי החצר נפרץ ביותר מי' אמות, זה נחשב לפירצה ואין זה נחשב לפתח, וכל המחיצות נתבטלו, אבל אם נפרצה בפחות מי', או י' בצמצום, המחיצות כשרות, כיוון שזה נחשב לפתח.

חצר המוקפת מחיצות בכל הצדדים, ובקרן זוית מזרח צפון, מזרח דרום, דרום מערב, מערב צפון, כשיש פירצה, אפילו בפחות מי' אמות, כל המחיצה פסולה, וטעם הדבר שפירצה זו חמורה מפירצה בגוף המחיצה באמצע, משום שאנשים לא עושים פתח בזוית של שתי מחיצות, נמצא א"כ, שמה שמשמע מדברי השו"ע שכתלים של חצר שנפרצו בפחות מי' או בי' אמות המחיצות כשרות, זה הכל כאשר הפירצה באמצע הכותל, אבל פירצה שהיא בקרן זוית, אפילו פחות מי' אמות, כל המחיצות אסורות.

בית שנפרץ אחד מכתליו, אפילו אם הפירצה ביותר מי', וגם אם היא בכל הכותל, מותר לטלטל בכל הבית, כיוון שיש בו תיקרה, ואנחנו אומרים 'פי תקרה יורד וסותם', דהיינו, אנחנו רואים כאילו התקרה יורדת ומשמשת כמחיצה, וזה הכל כאשר נפרץ באמצע הכותל, אבל נפרץ בקרן זוית, לא יועיל גם פי תקרה, כיוון שהתקרה גם היא באלכסון, אין פי תקרה באלכסון, אא"כ התקרה לא נפרצה בכלל, אלא היא עודפת על הפירצה, שאז היא מועילה לסתום, וכן פי תקרה לא נאמרה כשהיא בשיפוע.

אומר הרמ"א, כדי שיהיה פי תקרה יורד וסותם, צריך שהתקרה יהיה בה רוחב ד' טפחים, וא"צ ג' מחיצות, אלא אפילו בב' מחיצות אומרים דין זה, וכן אם נשאר מחיצת מזרח דרום, מזרח צפון, דרום מערב, צפון מערב, זה בסדר, אבל אם נשאר דרום צפון, או מזרח מערב זו כנגד זו, ויש עליהם תקרה מלמעלה, לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, אלא רק זו בצד זו.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה