מה מגדיר מקום לרשות היחיד?

כ"ט בטבת תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה המקור לאיסור הוצאה בשבת?מהו שורש המילה 'כרמלית'? האם מחיצות לעומק נחשבות רשות היחיד?ומה הדין באדם שזרק חפץ ונח על מחיצות רשות היחיד?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ארבעה רשויות לשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית, מקום פטור.

מן התורה אסור להוציא חפץ מרה"י לרה"ר, וכן אסור להכניס חפץ מרה"ר לרה"י, ואדם המוציא חפץ מרשות לרשות, חייב משום מלאכת הוצאה, ובשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב מיתה, וחז"ל הביאו ראיה על כך מן הפסוק 'ויצו משה ויעבירו קול במחנה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא' ומזה דרשו חז"ל, שכוונת משה רבינו הייתה, שבני ישראל לא יביאו יותר לתרומת הקודש מרשותם הפרטית של כל אחד ואחד, אל רשותו של משה רבינו, כיוון שהרשות הפרטית של כל אחד ואחד מוגדרת כרה"י, ורשותו של משה רבינו הייתה רה"ר שכל ישראל היו מצויים שם.

לעניין רה"ר יש דין נוסף, שלא רק שאסור להוציא מרה"ר אל רה"י, אלא אסור גם להעביר חפץ ד' אמות ברה"ר.

הרשות השלישית היא 'כרמלית', ומן התורה היא לא מוגדרת כרשות בפני עצמה, אלא מותר להוציא חפצים מרה"ר ורה"י אל כרמלית, או מכרמלית אל רה"י או אל רה"ר, ורבנן נתנו לכרמלית דין של רה"ר, כדי שאנשים לא יבואו לטעות, ולהתיר הוצאה מרה"י לרה"ר, ומכאן שם המקום 'כרמלית', מלשון 'תבואת כרמל', דהיינו, לא תבואה יבשה ולא לחה, אלא משהו ממוצע, וכך היא כרמלית, שהיא משהו ממוצע בין רה"ר לרה"י.

הרשות הרביעית היא 'מקום פטור', דהיינו, מקום שאינו נחשב לרשות גם מדאורייתא וגם מדרבנן, ומותר להוציא ממקום פטור אל רה"י ואל רה"ר, מרה"י ומרה"ר ומכרמלית אליו.

כדי שמקום יחשב לרה"י מדאורייתא צריך שיתקיימו בו שני תנאים:

א. שהמקום יהיה מוקף מחיצות שגובהם י' טפחים.

ב. החלל באותו מקום, דהיינו, השטח שבין המחיצות, יש בו רוחב של ד' על ד' טפחים לפחות.

המ"ב אומר, שהחלל שבין המחיצות, צריך שיהיה בו ד' על ד' טפחים, ועובי המחיצות לא מצטרף לשיעור זה, אא"כ מדובר במחיצות חזקות כאלו, שראוי להניח על גביהם איזה מדף ולהשתמש עליו, שאז עובי המחיצות מצטרף גם הוא לשיעור של ד' על ד' לעניין שהמקום שעל גבי המחיצות נחשב לרה"י, אבל לעולם בתוך המחיצות עצמם, המקום לא נחשב רה"י, אא"כ יש בו ד' על ד' ללא עובי המחיצות.

אומר השו"ע, שמחיצות שמקיפות את רה"י, לא חייב שיהיו מתנשאות לגובה, אלא גם מחיצות לעומק נחשבות למחיצות, דהיינו, בור או חריץ שיש בעומקו י' טפחים, ושטח החלל הוא ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, והדפנות נידונות כמחיצות עם חלל של ד' על ד', והמוציא משם לרה"ר, חייב.

עוד אומר השו"ע, תלולית עפר באמצע רה"ר שמתנשאת לגובה י' טפחים, אם יש מעל גבה חלל ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, כיוון שיש בו את שני התנאים של רה"י, ואומר המ"ב, שאע"פ שהמחיצות שלה לא זקופות לגמרי אלא הם מעט בשיפוע, אפ"ה, אם השיפוע הזה הוא כזה שבתוך ד' אמות מתנשא לגובה של י' טפחים, זה מוגדר כמחיצה זקופה של י' טפחים, והמקום שבתוכה מוגדר רה"י.

י"א שצריך ד' על ד' עם האלכסון של ד' על ד', והמ"ב דוחה שיטה זו.

המחיצות שמקיפות את רה"י, נחשבות כרה"י, ונ"מ, שאע"פ שאין בעובי המחיצות ד' על ד' טפחים, אדם שזרק חפץ וזה נח על גבי אותם מחיצות, הוי כנח ברה"י, והטעם, כיוון שמחיצות אלו יוצרות את רה"י, נחשבות גם כרה"י.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים