מה מגדיר מקום לרשות היחיד?

כ"ט בטבת תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף א'- סעיף ג'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה המקור לאיסור הוצאה בשבת?מהו שורש המילה 'כרמלית'? האם מחיצות לעומק נחשבות רשות היחיד?ומה הדין באדם שזרק חפץ ונח על מחיצות רשות היחיד?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ארבעה רשויות לשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית, מקום פטור.

מן התורה אסור להוציא חפץ מרה"י לרה"ר, וכן אסור להכניס חפץ מרה"ר לרה"י, ואדם המוציא חפץ מרשות לרשות, חייב משום מלאכת הוצאה, ובשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב מיתה, וחז"ל הביאו ראיה על כך מן הפסוק 'ויצו משה ויעבירו קול במחנה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא' ומזה דרשו חז"ל, שכוונת משה רבינו הייתה, שבני ישראל לא יביאו יותר לתרומת הקודש מרשותם הפרטית של כל אחד ואחד, אל רשותו של משה רבינו, כיוון שהרשות הפרטית של כל אחד ואחד מוגדרת כרה"י, ורשותו של משה רבינו הייתה רה"ר שכל ישראל היו מצויים שם.

לעניין רה"ר יש דין נוסף, שלא רק שאסור להוציא מרה"ר אל רה"י, אלא אסור גם להעביר חפץ ד' אמות ברה"ר.

הרשות השלישית היא 'כרמלית', ומן התורה היא לא מוגדרת כרשות בפני עצמה, אלא מותר להוציא חפצים מרה"ר ורה"י אל כרמלית, או מכרמלית אל רה"י או אל רה"ר, ורבנן נתנו לכרמלית דין של רה"ר, כדי שאנשים לא יבואו לטעות, ולהתיר הוצאה מרה"י לרה"ר, ומכאן שם המקום 'כרמלית', מלשון 'תבואת כרמל', דהיינו, לא תבואה יבשה ולא לחה, אלא משהו ממוצע, וכך היא כרמלית, שהיא משהו ממוצע בין רה"ר לרה"י.

הרשות הרביעית היא 'מקום פטור', דהיינו, מקום שאינו נחשב לרשות גם מדאורייתא וגם מדרבנן, ומותר להוציא ממקום פטור אל רה"י ואל רה"ר, מרה"י ומרה"ר ומכרמלית אליו.

כדי שמקום יחשב לרה"י מדאורייתא צריך שיתקיימו בו שני תנאים:

א. שהמקום יהיה מוקף מחיצות שגובהם י' טפחים.

ב. החלל באותו מקום, דהיינו, השטח שבין המחיצות, יש בו רוחב של ד' על ד' טפחים לפחות.

המ"ב אומר, שהחלל שבין המחיצות, צריך שיהיה בו ד' על ד' טפחים, ועובי המחיצות לא מצטרף לשיעור זה, אא"כ מדובר במחיצות חזקות כאלו, שראוי להניח על גביהם איזה מדף ולהשתמש עליו, שאז עובי המחיצות מצטרף גם הוא לשיעור של ד' על ד' לעניין שהמקום שעל גבי המחיצות נחשב לרה"י, אבל לעולם בתוך המחיצות עצמם, המקום לא נחשב רה"י, אא"כ יש בו ד' על ד' ללא עובי המחיצות.

אומר השו"ע, שמחיצות שמקיפות את רה"י, לא חייב שיהיו מתנשאות לגובה, אלא גם מחיצות לעומק נחשבות למחיצות, דהיינו, בור או חריץ שיש בעומקו י' טפחים, ושטח החלל הוא ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, והדפנות נידונות כמחיצות עם חלל של ד' על ד', והמוציא משם לרה"ר, חייב.

עוד אומר השו"ע, תלולית עפר באמצע רה"ר שמתנשאת לגובה י' טפחים, אם יש מעל גבה חלל ד' על ד', הוא מוגדר כרה"י, כיוון שיש בו את שני התנאים של רה"י, ואומר המ"ב, שאע"פ שהמחיצות שלה לא זקופות לגמרי אלא הם מעט בשיפוע, אפ"ה, אם השיפוע הזה הוא כזה שבתוך ד' אמות מתנשא לגובה של י' טפחים, זה מוגדר כמחיצה זקופה של י' טפחים, והמקום שבתוכה מוגדר רה"י.

י"א שצריך ד' על ד' עם האלכסון של ד' על ד', והמ"ב דוחה שיטה זו.

המחיצות שמקיפות את רה"י, נחשבות כרה"י, ונ"מ, שאע"פ שאין בעובי המחיצות ד' על ד' טפחים, אדם שזרק חפץ וזה נח על גבי אותם מחיצות, הוי כנח ברה"י, והטעם, כיוון שמחיצות אלו יוצרות את רה"י, נחשבות גם כרה"י.

את זה אתם לא מפספסים!
שאלו אותו: "ר' יעקב, למה אתה לבוש במעיל פרווה חם, הלא חודש אב היום?"
"אל תשכחו לצרף במשלוח המנות שלכם קצת לֵב עם חבילת הבונבוניירה..."
"שלושה ימים ביקשתי מהשי"ת שהוא יתפגר באופן מוחלט. ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת"...
מהו המסר המרכזי ביותר של חג הפורים?
סגולה לתענית אסתר
אומר הכומר: "למה אצלכם קוברים עם פיג'מה? אצלנו שמים לו כובע, עניבה - שולחים אותו כמו בן אדם!"
צפו: טיש פורים בחצר הקודש מודז'יץ
כשבגור עושים מצ'ינג, אז גם אם אתה לא חסיד גור, וגם אם אתה לא יכול לתרום – יש לך הרבה מה לשמוח!!
"באותם ימים קשים לא חלמתי, שיום אחד אעמוד בראש משימה שמשגרת חללית ישראלית לירח...''
לפתע קריין שדה-התעופה התחיל לצעוק: ''פוקס - תל אביב''. הרגשתי שהלב שלי דופק. מה קרה?
פורים - ללמד את ההיסטוריה
נגמר לכם המצב רוח? אולי תקנו גלידה, אולי תעשו התעמלות, מה הכי טוב?
כמה זה חצי רוח הקודש? ומה ההבדל בין בו"ה לרפו"ש?
לפליאתם על כוחו לכבוש צחוקו, השיב רבינו בחרדה: "הרי הלבנת פנים היא!"
משתה פורים בחסידות פינסק קרלין
שלחו לו משלוח מנות ע"י ילד המחופש לקוף...
צפו: איך מצליחים לשמור על שמחה ומצב רוח?
מה אתם עושים לפני שאתם נרדמים בלילה? - העצה של מרן הגר"ח
הסכים לתרום סכום גדול לישיבת מיר, בתנאי שבביהמ"ד ימחאו לו כפיים 5 דקות. ענה רבינו: "יש לשלוח אותו לבית רפואה למשוגעים"...
"וכי צריך רב? הרי יש כאן כזה רב חשוב והגון, הרב של פורים..."
"ברוך מרדכי היהודי" - משתה פורים אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א
"ומה לא עושים למען הפרנסה?!"…
צפו: ''לא נולד האדם שהפסיד מתפילה בציבור''
מחפש להיות בריא? לא להזדקק לרופאים?
מרן זצ"ל התהלך אנה ואנה, ולבסוף אמר: "מבטיח אני"...
"חשוב שתדעי: ילד יהודי שבוכה, השכינה בוכה ומצטערת עמו..."
'השרת של הישיבה' נכנס לחדר-השיעורים והתחיל למסור שיעור...
תוך כדי שירת "כל מקדש שביעי כראוי לו"', צלצל אחד הטלפונים הניידים שלי...
הראיתי את הכתבה למרן, וכשסיים לקוראה אמר לי: "יתכן מאד שכולה דמיון". שאלתי אותו: "עד כמה אדם יכול לדמיין?!"
"מה אתה עושה שם בראש הסולם? אולי אוכל לעזור לך?". מה, אתה חשמלאי? – גיחכתי...
"חזרתי השבוע מארה"ב, מישהו שם שלח לך מעטפה. הנחתי אותה במשרד..."
היינו הולכים ברגל, בגשם ובשלג, בשביל לחסוך את החצי גרוש הזה...
"בלילות הוא חלם את החזון איש, והיה מתווכח איתו בלימוד, ובבוקר היה מספר לנו על איזה נושא הם דיברו בחלום"...
"מורי חמי שליט"א מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז יבוא בוודאי המשיח"
ב'לוח שנה' שתלוי בגן עדן מאירה שנת תשמ"ט ב"אור יְרָקוֹת"...
היכן עדיף להתפלל על חולה – בכותל המערבי או על קברי אבותיו?
צפו: הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן
"אנשים רבים מתלוננים באוזניי שהילד שלהם 'סגור'. למה זה קורה?
השבת תובעת עלבונה: מנכ"ל רכבת ישראל מצייר תמונת מצב עגומה...
''בחיים שלי לא חלמתי שאני אתרום כסף לבית חב"ד בהודו'' • נפלאות המאצ'ינג
"אני אומר לכם: מההבטחה של הרבי מבעלזא לא נפלה שערה ארצה!"
בבני ברק הקטנה של אותם הימים, לא היה ניתן לשמור בסוד ידיעה כה עסיסית, ורבים היו מתעכבים לחזות בתופעה המרעישה...
"הצטמררתי! כמעט שנתיים שאנו גרים בדירה בלי מזוזות!"
מרן שליט"א אמר שמדפיס אחד עם הארץ צייר שנֵי שמואל: שמואל א' ושמואל ב'...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
הוא מעולם לא למד רפואה, אך הוא אחד מאנשי המפתח בתחום!
אני יודע שזה נראה לכם מוזר, שכל הסיפורים הללו נגמרים אותו הדבר, אבל זה בדיוק מה שקרה איתנו...
איך יתכן שעשרות מכנסי שעטנז נקנו על ידי יהודים חרדים??
מסמך היסטורי: תעודת פטור משירות צבאי של מרן הגרי''ש אלישיב זצוק"ל
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
"כל הדרך חזרה לברוקלין חשבתי לעצמי: 'למה?'"
כזה עוד לא ראיתם: הנגן שמבצע שיר שלם בעזרת... שופר
ואז שאג לפתע הגוי שאגה מבהילה: 'שמריהו!!! אני שואל אותך קושיה קטנה בתוספות ואתה צריך לחשוב?!'
החזן המיתולגי יוסל'ה רוזנבלט
הרבה מוניות חנו ליד בתי הכנסת. שאלתי מישהו לפשר הדבר, והוא הסביר לי: "אלו נהגי המוניות שחזרו בתשובה"...
''נמצאה הסגולה לחיים טובים ולאריכות ימים''
פתאום ניגש אליו מלאך וניסה להפילו מהסולם, אך הוא זעק: 'אל תפיל אותי!'
"האם אתה מבין שעד מחר בערב לא ישאר זכר לחפציך? הערבים ישדדו הכל!"
הוא צחק: "תמימים שכמוכם, וכי מה חשבתם, כמה זמן יחזיק הדבר מעמד? נו, יעבדו במקומו שבת אחת, שבת שניה, ומה הלאה?"
"איך יתכן שגדלתי והתחנכתי בארץ-ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה??"
המלמד היה מסנן מבין שיניו תיבות משונות, ונשמע כאילו הוא "מברך" (בלשון נקיה) אותם

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה