מה זה חמץ נוקשה ?

ל' תשרי תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי תערובת חמץ?באיזה אופן עובר על איסור כשמשהה תערובת חמץ? ומה הדין לעניין אכילת תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמשהה בפסח חמץ שאינו חמץ גמור, אלא חמץ שמעורב בהיתר, עובר עליו משום בל יראה ובל ימצא, ואומר המ"ב, ששיטת השו"ע היא, שעובר על זה גם אם אין בתערובת שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, ואע"פ שלעניין אכילת חמץ, אדם שאוכל תערובת חמץ אינו מתחייב על כך כרת, ואולי אפילו לאו אין בו, אא"כ היחס בין החמץ לבין ההיתר, הוא יחס של כזית בכדי אכילת פרס, זה הכל לעניין אכילת חמץ, אבל לא לעניין בל יראה ובל ימצא, ולכן, אע"פ שההיתר הוא יותר מכדי אכ"פ, אבל כיוון שהתערובת מונחת בכלי, הכלי מצרף את כל חלקי החמץ, ועוברים עליו משום בל יראה ובל ימצא.

כל האמור לעיל, הוא בחמץ שנתערב בשאינו מינו, אבל חמץ שנתערב במינו, כגון, קמח חמץ שנתערב בקמח של היתר, הדין הוא, שהקמח של ההיתר מבטל את הקמח של האיסור, ולא עובר עליו בב"י וב"י, ובכ"ז אסור להשהותו בפסח, גזירה שמא יבוא לאוכלו, ולאחר פסח יהיה מותר, ולא יהיה עליו איסור של חמץ שעבר עליו הפסח, מכיוון שכל חמץ שאין בהשהייתו בפסח איסור מדאורייתא, לאחר הפסח אין בו איסור של חמץ שעבר עליו הפסח.

יש תנאי, שהתערובת תהיה תערובת שנאכלת, אבל אם הדבר אינו ראוי לאכילה, אין איסור בהשהייתו, וכגון ערבת העבדנין שנתן לתוכה קמח ועורות כדי לעבד אותם, והקמח לא ראוי לאכילה, אפילו שנתן אותם שעה קודם זמן הביעור, מותר לקיימו, מכיוון שאינו ראוי לאכילה, שהרי העורות מסריחים אותו, ואם לא נתן את העורות אבל נתן את הקמח, קודם ג' ימים לשעת הביעור, מותר לקיימו, שהרי נפסד והבאיש, אבל תוך ג' ימים, חייב לבער, כיוון שעדיין הוא ראוי לאכילה כשיגיע פסח, אא"כ נתן את העורות שאז הם מסריחים אותו.

לעניין אכילת החמץ הזה, מבואר לקמן סעיף ד', שהרי נפסד צורת החמץ וממילא מותר לקיימו בפסח.

חמץ נוקשה, לא עוברים עליו בב"י וב"י, ומדרבנן צריך לבערו, וחמץ נוקשה היינו, דבר שאינו חמץ גמור ולא החמיץ לגמרי, כגון מה שהסופרים עושים דבק מקמח ומים, שזה לא מחמיץ לגמרי, וכן עיסה שלא נמצא בה סדק אלא הכסיפו פניה, או שראוי לאכילה רק קצת. 

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים