מה העניין לבצוע על פת העירוב בסעודת שבת ?

ד' תמוז תשע"ט - סימן שצ"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שחיפש את העירוב בער"ש ולא מוצא אותו האם העירוב חל? מדוע בשר שהוא ספק טריפה לא מועיל לשיתופי מבואות?היכן צריך להניח את העירוב?וכמה זמן העירוב צריך להיות קיים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ספק עירוב כשר, ולכן, אדם שהניח עירוב לפני כניסת השבת, ובא בער"ש, ומחפש את העירוב ואינו מוצא אותו, ויש לו ספק, האם העירוב נאכל או נשרף קודם כניסת השבת לפני בין השמשות, והעירוב לא חל, או שזה קרה לאחר בין השמשות, והעירוב כשר, הדין הוא, שמעמידים את העירוב על חזקתו, ותולים שבכניסת השבת הוא היה קיים, והעירוב כשר, אא"כ יש לו ספק האם בכלל הונח העירוב, שבזה אנחנו אומרים שמספק לא יוצרים כאן עירוב.

שואל המ"ב, הרי מבואר לעיל בסי' שצ"ג, שאפשר להניח עירוב בין השמשות, ולכאורה כאשר אדם מניח עירוב בין השמשות, זה ספק האם חל העירוב, ואיך העירוב כשר? ומתרץ, שבאופן שבוודאי הניח, אלא שזה ספק האם זה בין השמשות או לא, העירוב כשר, אבל בספק האם בכלל הניח עירוב, העירוב פסול.

אדם שהניח בשר שהוא ספק טריפה לצורך שיתופי מבואות, העירוב לא חל, מכיוון שספק האם בכלל הונח כאן עירוב, ועוד, מכיוון שמאכל זה אינו ראוי לאכילה, ואינו כשר לשיתופי מבואות, כיוון שאולי אין כאן עירוב, ואולי הוא עירב בדבר שלא ראוי לאכילה, ומספיק שזה ספק אולי זה לא ראוי לאכילה, בכדי שזה יהיה אסור לאכילה, וממילא העירוב לא יחול.

העירוב צריך להיות מונח במקום כזה שבבין השמשות הוא יכול ליטול את העירוב, ואם לאו, העירוב פסול, ולכן, אם הניח עירוב בער"ש, ונפל על העירוב גל אבנים, ולא יכול ליטול את העירוב מתוך הגל אא"כ יעבור על איסור דאורייתא, העירוב לא חל, כיוון שאין לו גישה אל העירוב, והמ"ב אומר, שאם הוא צריך רק לטלטל מוקצה בשביל זה, העירוב חל, כיוון שחז"ל לא גזרו על שבות בבין השמשות.

העירוב צריך להיות קיים בבין השמשות ולא יותר מכך, וכאשר נעשה לילה, אפשר לאוכלו, כיוון שהעירוב חל, וצריך לשמור את העירוב כדי לבצוע עליו בסעודת שבת בבוקר, וטעם הדבר הוא, מכיוון שהשתמשנו באותו פת לצורך עירובין, נשתמש בו גם לצורך סעודת שבת, ומה ששומרים אותו רק לסעודת שחרית, הוא מכיוון שלפעמים אדם מקדים לאכול סעודת ליל שבת קודם חשיכה, ואם יבצע על פת העירוב, ביטל את העירוב, כיוון שהעירוב לא היה קיים בכניסת שבת, לכן יבצע עליו דווקא בשחרית, וכל הדין הזה הוא דווקא במקום שמערבים כל ערב שבת, אבל עדיף יותר שלא לערב כל שבת מחדש, אלא לעשות עירוב פעם בשנה למשך כל השנה, ומבאר המ"ב, שאם מערבים כל שבת מחדש, יש חשש שמא ישכח לערב בשבת אחת.

כאשר עירבו לשבתות כל השנה והעירוב נאכל, מבואר במ"ב, שמותר רק לאותה שבת שהעירוב היה קיים, ובשבתות אחרות צריך לערב מחדש.

הניח את העירוב במגדל המחובר לקרקע, או בכלי גדול שהוא נידון כקרקע, שבשביל לפרוץ אותו צריך לעבור על איסור דאורייתא, העירוב לא חל, ונחשב כמי שאין לו גישה אל העירוב, ואומר המ"ב, שמדובר באופן שהוא זוכר היכן הוא הניח את המפתח, וכשהוא בא לאותו מקום כדי להוציא את המפתח, הוא רואה שהמפתח איננו, אבל אם הוא לא זוכר היכן הוא הניח את המפתח, העירוב כשר, כיוון שבדרך כלל במשך הזמן הוא ייזכר היכן הניח אותו, ואם במשך השבת המפתח נמצא, וצריך לעבור על איסור דרבנן כדי לטלטל את המפתח אל המגדל, העירוב חל, שמכיוון שמצא אותו אח"כ, נחשב שהיה בידו, כיוון שמצוי הדבר שהוא ימצא את המפתח בשבת.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים