מה ההבדל בין תיקון אוטו או בניית בית בשבת ע"י גוי?

הדף היומי בהלכה כ"ה בתמוז מסימן רמ"ד סעיף ב' עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ד סעיף ב'

- איזה מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל - 

מלאכה ב"קבלנות" ע"י גוי | טעם האיסור במלאכת "מחובר" | האם מותר לישראל להנות מבית שבנה לו הגוי מחומרי בנין של הגוי? 

מותר לגוי לעשות מלאכה בקבלנות עבור ישראל בשבת, כיוון שעושה זאת בשביל עצמו, ומצד הישראל, הגוי יכול לעשות את העבודה ביום חול העיקר שיגמור את העבודה, ויקבל שכר פעולתו, והם נפרדים איש מרעהו, ובכ"ז אם ידוע ומפורסם שהמלאכה הזאת היא בשביל ישראל, יש בזה משום מראית עין, והדבר אסור.

השו"ע הוסיף בסעיף א', שכל פעם שהגוי עושה מלאכה במחובר, יש בזה בעיה של מראית עין, כיוון שניכר שזה של ישראל, לכן אסור לישראל לבקש מן הגוי שיקצור שדהו או יבנה כותלו ויתקן את חצרו של הישראל ואפילו בקבלנות, כיוון שאנשים יטעו לומר שהישראל ביקש ממנו לעשות המלאכה בשבת.

אם הגוי מתקן דברים לצורך מחובר, גם זה נקרא "מחובר", לדוגמא, אסור לגוי לסתת אבנים או לתקן קורות גם אם הסיכום ביניהם היה שיעשה בקבלנות, בכ"ז אם הגוי עושה זאת בעצמו, אסור, כיוון שזה לצורך לשקע את זה בבנין, יש בזה משום מראית עין, וזה הכל כשהאבנים והקורות של ישראל, אבל אם הם של הגוי, אין איסור, כי אף אחד לא קבע שהאבנים האלו הם של ישראל, שאולי הגוי יחליפם ויתן לו אחרות, ואם עשו כן, לא ישקעם בבנין, וי"א שאם לא מפורסם שזה של ישראל, מותר, ומבאר המ"ב, שהי"א סוברים, שאפילו מחובר גמור, אם לא ניכר שזה של הישראל, מותר, ואין בזה גם משום איסור שבת, כי זה בקבלנות.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים