מה ההבדל בין חצר למבוי?

י"ד באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- מאמצע סעיף כ"ו "ואם היה גבוה"- אמצע הסעיף בהגה "וי"א"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמבוי שכתליו פחות מי' איך מכשירים אותו לטלטול?מדוע כדי שמקום יקרא מבוי צריך שיהיו שני חצרות פתוחות אליו ובכל חצר יהיו שני בתים? מה הטעם שצריך שהבית ישמש לאכילה בכדי שהמקום ייקרא מבוי?ומה הדין כאשר בית אחד של גוי ובית אחד של יהודי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף כ"ו בחלקו השני – סעיף כ"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

קורה למעלה מכ' אמה פסול, שהרי קורה מועילה מדין היכר ע"י שהרבים רואים אותה, ולא יבואו לטלטל במקומות האסורים ברה"ר או בכרמלית, ולמעלה מכ' אמה לא שלטא ביה עינא, והעצה להכשיר מבוי כזה בטלטול היא, להגביה את קרקע המבוי כך שהקורה תהיה בתוך כ' אמה, ושיעור ההגבהה הוא, להגביה את הקרקע שתחת הקורה שהיא ברוחב טפח, וטעם הדבר הוא, כיוון שאותו שעומד ע"ג אותו טפח שתחת הקורה, רואה את הקורה, וממילא יש בזה היכר.

מבוי שכתליו בגובה פחות מי' טפחים, לא יועיל בזה מה שמתקנים את הרוח הרביעית, שהרי אין למבוי זה מחיצות, ולכן כדי להכשירו בטלטול, צריך לחפור ולהעמיק בקרקע המבוי, ועי"ז יהיה במחיצות שיעור של י' טפחים, ושיעור החפירה היא ד' אמות, שכיוון שאין למבוי מחיצות, צריך שיהיה שיעור של משך מבוי שהוא ד' אמות.

בכדי שיהיה לו דין של מבוי, צריך שיהיו פתוחים לו שני חצרות, שבכל חצר יהיו שני בתים, ואם לאו, אינו נחשב למבוי ואינו ניתר בלחי או קורה, אלא יש לו דין של חצר שניתרת בפס ד' או בשני משהויין משני הכיוונים, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שהחילוק בין חצר למבוי הוא, כיוון שחצר היא רשות יותר פרטית, ולכן כאשר צריך לתקן אותה ברוח רביעית, צריך לסגור אותה בסגירה גמורה יותר, משא"כ מבוי שהוא דבר הנתון לרבים, ולא עושים בו תשמישים צנועים, לכן הקלו בלחי של משהו, וכל זה רק כאשר פתוחים לשם שני חצרות שבתוכם שני בתים, שאז יש דריסת רגל לרבים, ואז מספיק סגירה של משהו, אבל באופן אחר, המבוי הוא רשות צנועה כמו חצר, ויהיה לו את דיני החצר.

אפילו כל החצרות פתוחות אחת לשנייה ואפשר לערב ביניהם, הם נידונים כשתיים ולא כאחת, ויש חולקים בזה וסוברים, שהם מוגדרות כחצר אחת, ואותו מבוי לא מוגדר כמבוי שפתוחים אליו בתים או חצרות, אלא הוא מוגדר כחצר שאינו ניתר בלחי או קורה.

בפתחי החצרות הפתוחים למבוי, צריך שיהיה בכל פתח ד' טפחים, וכן צריך שיהיה הבית משמש לאכילה, כיוון שמקום הפת גורם, וגם אם מדובר בשני בתים, אחד של הבן ואחד של האב, והבן מקבל את פיתו מאביו ואוכל בביתו, זה מוגדר כבית נפרד, ויש שני בתים באותה חצר, אא"כ הבן אוכל בבית של האבא, שאז הבית שלו לא נחשב כבית.

אפילו שהבתים שייכים אחד ליהודי ואחד לישראל, מועיל, וכן צריך שהאורך לא יהיה שווה לרוחב, ואם האורך שווה לרוחב זה נידון כחצר שניתרת בפס ד' או בשני פסים של שני משהויין , או צורת הפתח.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים