מהי הסיבה שאסור לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה במוצאי שבת?

הדף היומי בהלכה ל' ניסן- סימן ש"ז סעיף א'- עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמתי לא יאמר אדם לחבירו 'בוקר טוב'?

האם מותר לדבר בשבת דיבורי חול מענייני מצוה? ומה הדין כאשר אדם רוצה לדבר על דברים שמצטער בהם? ובאיזה אופן מותר ליהודי לתת כסף לגוי כדי שיקנה לו סחורה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ז סעיף א'  - סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

דבר שאסור לעשותו בשבת, אסור לדבר עליו בשבת, ולכן אסור לומר בשבת, 'אקנה סחורה פלונית מחר' או 'אעשה מלאכה פלונית מחר', וכמו שכתוב בפסוק 'אם תשיב משבת רגלך ממצוא חפצך ודבר דבר', ומביא המשנה ברורה, שאפילו דבר שאסור רק מדרבנן, אסור לדבר עליו בשבת, ומביא עוד נידון, האם מותר לדבר דיבורי חול לצורך מצוה, כגון לומר 'אכתוב ס"ת למחר', שמצד אחד זה דבר מצוה, ומצד שני כתיבה אסורה בשבת, ואומר שכשאין צורך לתכנן את כתיבת הס"ת, נכון להחמיר ולא לדבר על זה בשבת.

אפילו בשיחת דברים בטלים שאין בהם זכר מעסקי 'משא ומתן' אסור להרבות בשבת, אא"כ מדובר בבני אדם שסיפור שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם, שמותר להם לדבר בהם בשבת, ומוסיף המשנה ברורה, שגם לאותם בני אדם שזה עונג להם, יזהרו להימשך בזה הרבה, כי אלו שאינם עוסקים בתורה בימי החול, ניתנה השבת לעסוק בתורה, ואפילו ת"ח היגעים בתורה כל ימי השבוע, איתא באחרונים שלא ירבו יותר מידי באכילה שתיה ושינה משום ביטול תורה, ומביא עוד המשנה ברורה, שאסור לדבר על דבר שמצטער בו.

המשנה ברורה מוסיף עוד, שאע"פ שהרמ"א אומר שבני אדם שסיפור שמועות ודבר חידושים הוא עונג להם בשבת, בכ"א לאו משנת חסידים היא, והנשמר מלדבר דברי חול בשבת קדוש יאמר לו, ואנשי מעשה שצריכים לדבר דברים הכרחיים בשבת, מדברים בלשון הקודש, וטעם הנהגה זו היא 'למיגדר מילתא' שלא יגררו לשיחה בטילה.

עוד מביא המשנה ברורה בשם השל"ה, שאדם הפוגש את חבירו בשבת בבוקר, לא יאמר לו 'צפרא טבא', אלא יאמר לו 'שבת שלום' ובזה מקיים 'זכור את יום השבת לקדשו', ואדם שלא מתענג על סיפורי שמועות, אבל רוצה לענג את חבירו, אסור לו לספר בזה, כי אסור לו לעבר על 'ודבר דבר' לצורך חבירו, אא"כ הוא מתענג בזה ג"כ שאז יש להקל.

אסור לאדם לשכור פועלים בשבת, שנאמר 'ממצוא חפצך', וכן אסור ליהודי לבקש מגוי שישכור עבורו פועלים, כיוון שכל דבר שאסור ליהודי לעשות, אסור לו לבקש מגוי שיעשה, אבל מותר ליהודי לפגוש את הגוי אחרי שבת ולומר לו, למה לא עשית דבר פלוני בשבת? ומזה יבין הגוי בשבת הבאה לעשות את אותו הדבר, ומוסיף המשנה ברורה, שצ"ל שהוא לא נהנה ממלאכת הגוי כי זה בכל מקרה אסור, ואפילו כאשר היהודי לא נהנה ממה שהגוי עשה, יש איסור על האמירה לגוי שיעשה, ולכן כשאומר לגוי ברמז מותר.

אסור לתת לגוי כסף בער"ש שיקנה לו בשבת, כי הגוי קונה עבורו בשבת, וכל דבר שאסור ליהודי לעשות, אסור לו גם לומר לגוי שיעשה, אבל מותר לו לומר לגוי, תקנה לעצמך סחורה, ואם אצטרך אני, אקנה ממך, מביא המשנה ברורה, שאפילו אם מבטיח לו שיקנה ממנו אח"כ, ג"כ מותר, שהרי עכשיו הגוי קונה לעצמו.

"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים