מהיכן מודדים תחום אלפיים אמה ?

י"ג תמוז תשע"ט - סימן שצ"ח- סעיף ה'- אמצע סעיף ו' "ומערה שיש בנין"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם בית הכנסת שיש בו דירה לחזנים נחשב כבית דירה לעניין מדידת אלפיים אמה? מה הדין בבית דירה שנהרס?מדוע בית הבנוי בים נחשב בית דירה?ומדוע בית הבנוי בספינה לא נחשב בית דירה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ח סעיף ה' – סעיף ו' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

דירה שנמצאת מחוץ לעיר, אם היא סמוכה לעיר תוך שבעים אמה ושני שליש, היא מצטרפת ונעשית כחלק מהעיר, ומודדים את תחום השבת מאותו בית ואילך, ומביא המ"ב, שלא מודדים רק מאותה דירה, אלא מותחים חבל מאותה דירה על פני כל רוחב העיר, ומשם מודדים אלפיים אמה, והטעם, כדי שיהיה התחום שווה בכל מקום, וכמו שמבואר בסעיף ד', לגבי עיר שהיא רחבה מצד אחד וצרה מצד שני, שמרחיבים את החלק הצר ומשווים אותו לחלק הרחב, ומודדים אלפים אמה מההרחבה שהרחבנו את החלק הצר, וכך גם כאן וכנ"ל.

מביא הרמ"א יש אומרים שסוברים, שבכל פעם שמודדים את תחום שבת, לא מתחילים מיד למדוד מסוף העיר, אלא מודדים קודם כל שבעים אמה ושיריים, ומאותם שבעים אמה ושיריים מודדים את תחום האלפיים, ומביא המ"ב בס"ק כ"א, שהשו"ע חולק על שיטת הרמ"א וסובר, שלא נותנים שבעים אמה ושיריים, אלא מתחילים למדוד מיד מהבית שנמצא בסוף העיר.

הכל נחשב כעיר אחת, והעיר מתרחבת לא רק לכיוון בית אחד, אלא אם יש בית נוסף אחרי אותו בית בתוך אותם שבעים אמה ושירים, ואחריו יש עוד בית, וכך אחרי הרבה בתים, כל עוד והמרחק בין הבתים הוא עד שבעים אמה ושיריים, הם נחשבים כחלק מהעיר, ומודדים את האלפיים אמה מהבית האחרון, ומוסיף המ"ב, שלשיטת הרמ"א שמביא בשם י"א שמודדים קודם כל שבעים אמה ואח"כ את האלפיים, כך גם כאן, גם אם יש כמה בתים אחד אחרי השני, אם המרחק בין כל בית הוא פחות משבעים אמה ושיריים, נותנים לבית האחרון שבעים אמה, ומשם ואילך מודדים את האלפיים אמה.

בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות לא נחשב כבית, ובית הכנסת שיש בו בית דירה לחזנים, נחשב כבית דירה, שהרי סתם בית הכנסת לא עשוי לדירה, ובית תיפלה של גויים שיש בו בית דירה לכהנים שלהם, הוא בית דירה, והחידוש בזה אומר המ"ב, שאע"פ שהבית דירה משמשת לגויים ולא ליהודים, בכ"ז מודדים את תחום העיר משם והלאה, וכן אוצרות של תבואה ושל יין ושמן, נחשבים כבית דירה רק אם יש בהם בית דירה לשומרים, וצריך שיהיה שם דירה ד' אמות על ד' אמות, והגשר והקבר שיש בהם בית דירה לשומרים, נחשב בית דירה.

אומר השו"ע, אותם בתים שנחשבים כבית דירה שמונים את תחום העיר מהם, גם אם הם נהרסו, הם עדיין נחשבים בית דירה אם נשארו ג' מחיצות, או ב' מחיצות בתוספת גג.

בית הבנוי בים, דהיינו, בית שעשוי לפנות לשם כלים שבספינה, נחשב כבית דירה, וכן בית שנהרס, ונשאר ממנו ב' מחיצות עם תיקרה ומעזיבה, או ג' מחיצות ללא תיקרה, נחשב בית דירה, וכן מערה שיש על פיה בניין שיש בו בית דירה, המערה נחשבת כבית דירה, ומק' הבה"ל בשם הגמרא, מדוע צריך להגיע שהמערה היא בית דירה, תיפו"ל שהבית דירה הוא בית דירה? ומביא ליישב מהגמרא, שמדובר באופן שבכל אחד מהם אין ד' אמות, ושניהם מצטרפים יחד לד' אמות.

סוכות שעושים שומרי הגינות ושומרי העיר, לא נמדדים איתה, כי במקום שהגנבים גונבים את הסוכות האלו, או שהגשמים שוטפים את הסוכות, לא נחשב כבית דירה, אבל במקום שהם קבועים וקיימים, הם נחשבים כבית דירה, ונמדדים עם העיר, והעיר נמדדת רק מהם ואילך.

ב' מחיצות שאין עליהם תקרה, אע"פ שגרים ביניהם, לא נחשב לבית, וכן גשר וקבר ובית הכנסת, ובית תיפלה של גויים, והאוצרות שאין בהם בית דירה, והבור, והשיח, ומערה, ושובך, ובית שבספינה שהוא דבר שאינו קבוע אלא הוא זז, ולפעמים הולכים בו חוץ לשבעים אמה, כל אלו וכיוצא בהם, לא מצטרפים עם העיר, ומסיים המ"ב, אם יש משני ראשי העיר בתים כאלו שהולכים ומתרחקים מהעיר, זה נידון כעיר העשויה כקשת, שאם המרחק ביניהם עד ד' אלפים אמה, נחשבים שתיהם כאחד, ואם המרחק יותר מכך, הם נחשבים כמו שתי מקומות חלוקים שא"א ללכת מאחד לשני, אא"כ הולכים דרך העיר עצמה.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים