מהו הזמן שצריך לחנך קטן לשמוע קידוש והבדלה?

כ"ג בטבת תשע"ט - סימן שמ"ג- סעיף א' - אמצע סעיף א' "ולהאכילו בידיים"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אקטן שעושה עבירה לצורך גדול האם צריך למנוע אותו?מדוע נקט השו"ע שאבא צריך למנוע את בנו הקטן מאיסור דאורייתא, וכי מאיסור דרבנן לא צריך למנוע אותו? באיזה אופן לא צריך למנוע קטן מלעבור על איסורים?ומדוע הותר לאשת כהן ללדת בבית חולים שיש בו טומאה והרי יתכן שתלד זכר והיא נותנת לו איסור בידיים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שמ"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיטת השו"ע, שקטן שאוכל נבלות או עובר על אחת מהעברות שאמורות בתורה, אין ב"ד מצוין להפרישו מעשיית איסור, ובכ"ז, אביו וי"א שגם אמו, מצווים למנוע ממנו שלא לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה, שהרי אביו וי"א שגם אמו, מצווים לחנך את הקטן, כ"ש שהם מצווים למנוע ממנו שלא לעבור על אחת מהמצוות האמורות בתורה.

המ"ב מביא, שכאשר הקטן עושה את העבירה בשביל גדול, מצווים למנוע אותו שלא יעשה כך, אבל כאשר עושה את האיסור לצורך עצמו, לא ב"ד ולא שאר בני אדם מצווים להפריש אותו ולמנוע אותו מכך.

מדוע נקט השו"ע 'אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו מאיסור דאורייתא', וכי מאיסור דרבנן לא מצווים למנוע אותו?

המ"ב מציע ב' אפשרויות:

א. באמת אביו וי"א שגם אמו, מצווים לחנך את הקטן במצוות ולהפריש אותו בין מאיסורי תורה ובין מאיסורים דרבנן, ומה שכתוב כאן 'מאיסור דאורייתא', זה משום שיש הבדל בין אם עובר על איסור דאורייתא לבין אם עובר על איסור דרבנן, שכאשר עובר הקטן על איסור דרבנן ואביו או אמו לא מפרישים אותו מכך, ב"ד לא מוחים באדם, אבל כאשר עובר על איסור דאורייתא ואביו או אמו לא מונעים אותו מכך, ב"ד מוחים בעדם כדי שימנעו מהקטן לעבור על איסור דאורייתא.

ב. נקטו איסור דאורייתא, משום שבאיסור דרבנן לא פסיקא להו, שיש לפעמים שמותר לתת אפילו בידיים לקטן איסור דרבנן, כגון שיש לו צורך בכך, לכן נקטו איסור דאורייתא שזה בכל מקרה אסור.

מביא המ"ב, שפשוט שאם האבא שומע את בנו או בתו הקטנים מדברים לשון הרע או רכילות או מחלוקת, הוא מצווה למנוע אותם, ומביא עוד, שמצוות חינוך זה כל מצוה ומצוה לפי עניינה, וכל קטן לפי עניינו, וקטן שמבין מענייני שבת, מצווים לחנך אותו בשמיעת קידוש והבדלה, וקטן שיודע להתעטף, מצווים לחנך אותו בלבישת ציצית, ולגבי שלא לעבור על עבירות, זה אפילו קטן יותר, כל שהוא מבין כשאומרים לו שאסור, מצווים לחנך אותו ולמנוע אותו מעשיית עבירות, וקטן שלא מבין בכלל, הדין הוא, שגם אם הוא אוכל נבילות, לא מצווים למנוע אותו, כיוון שהוא לא מבין כשאומרים לו 'לא', ובכל מקרה לתת לו איסור בידיים, אסור, ואפילו לתינוק בן יומו שאינו בר הבנה כלל, אסור.

אשת כהן שצריכה ללדת, שאולי תלד זכר ובזה שתיכנס לבית החולים היא מכניסה אותו לבית שהטומאה בו והיא מטמאה אותו ואסור לספות לקטן איסור, בכ"ז הדבר מותר, כיוון שזה ספק ספיקא, אולי היא תלד נפל, וגם אם היא תלד בר קיימא, אולי זה יהיה נקבה, לכן מותר לאשת כהן ללדת בבית חולים שהטומאה נמצאת בו.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים