מדוע צריכים לבדוק חמץ לאור הנר ?

ד' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שבדק חמץ בליל י"ג האם צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד?מי שלא בדק חמץ בליל י"ד האם יכול לבדוק ביום י"ד לאור היום בלבד? מדוע לא בודקים חמץ בנר קלוע?והיכן צריכים לבדוק את החמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף א' – סעיף ג'  במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בדיקת חמץ צריכים לעשות דווקא ע"י אור הנר, ומבאר המ"ב, משום שצריך לבדוק בחורים ובסדקים, ואור הנר טוב כדי להאיר את החלל בחורים ובסדקים, ועוד אומר המ"ב, שתיקנו לבדוק דווקא בלילה, כיוון שאור הנר מאיר יותר טוב בלילה מאשר ביום, ועוד, כיוון שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם.

אדם שבדק ביום י"ג, יחזור ויבדוק שוב בלילה, אבל אדם שבדק בלילה, אבל לא בליל י"ד אלא בליל י"ג, לא צריך לחזור ולבדוק שוב, אבל הרוצה להחמיר על עצמו ולחזור ולבדוק, לא יברך.

אדם שלא בדק את החמץ בליל י"ד כתקנת חז"ל, כשבודק ביום י"ד, לא יסתפק באור החמה, אלא יבדוק לאור הנר, אא"כ מדובר באכסדרה, דהיינו, מקום עם ג' קירות ותיקרה, והוא פרוץ ברוח הרביעית לגמרי, ועי"ז יש בה הרבה אור, בזה אם בודק ביום, א"צ לבדוק לאור הנר, וכן חדר שיש בו ארובה, ואור מרובה נכנס דרך הארובה, המקומות שסמוכים לארובה יכול לבודקם לאור היום וא"צ לבדוק לאור הנר, ולכתחילה, גם באכסדרה וגם בחדר שיש בו ארובה, צריך לבדוק בליל י"ד לאור הנר.

מביא המ"ב, שבמקומות כאלו שיש בהם זכוכית, דינו כמו מן הצדדים, דהיינו, חדר עם חלונות מזכוכית, אינו נחשב כנגד הארובה, אלא נחשב כמו מהצדדים, וצריך לבדוק עם נר, ומסתבר שלא מדובר על חלונות שלנו היום, שהזכוכית שבהם אינה חוסמת את אור היום, ובזה נראה שיכול לבדוק לאור היום ללא נר.

אין בודקין לאור האבוקה, דהיינו, שתי נרות מחוברים או קלועים, אלא בודקים לאור נר יחידי, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שאין יכול להכניס את האבוקה לחורים וסדקים, וגם שהוא מתיירא שמא יישרף הבית וממילא לא יבדוק יפה, וכן לא יבדוק בנר של חלב, כיוון שמתיירא שמא יטפטף על הכלים, והוא יפסיד, וממילא הוא לא בודק יפה, וכן לא יבדוק בנר של שמן, כיוון שחושש שמא ישפך השמן, ויבדוק רק בנר שעווה, ומי שאין לו נר של שעווה, ובדק באור האבוקה, לא הועילה הבדיקה, וצריך לחזור ולבדוק לאור נר יחידי, אבל אם בדיעבד בדק בנר של חלב או שומן, חלה הבדיקה ואם בדק בשל שמן, נחלקו בזה.

אומר הרמ"א, שתי נרות יחד אפילו קלועים והם שעווה, נחשבים כאבוקה, וכ"ש אם הדביק אותם יחד שנחשבים כאבוקה, וא"א לבדוק בהם.

בודק כל מקום שיש לחשוש שמא הכניס בהם חמץ, ולכן, כל חדרי הבית והעליות, צריכים בדיקה, כיוון שלפעמים אדם נכנס בהם עם פיתו בידו, אבל אוצרות יין ומתבן שהם מקומות שלא מכניסים בהם חמץ, א"צ בדיקה.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים