מדוע צריך העירוב להיות מונח דווקא בכלי אחד?

ט' בניסן תשע"ט - סימן שס"ו- סעיף ד'- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכאשר הכלי קטן האם אפשר להניח את העירוב בשני כלים?באופן שמניחים את העירוב בבית הכנסת באיזה בית הכנסת יבחרו להניחו? ולמה כ"כ חשוב שבני החצר לא יקפידו אחד על השני? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ו סעיף ד' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חז"ל אסרו לטלטל ולהוציא חפצים מהבית שבחצר אל החצר, ומבית אחד שבחצר לבית אחר שבחצר, כלומר, חז"ל אסרו להוציא חפצים מרה"י אחת לרה"י אחרת, גזירה שמא יבאו להוציא חפצים מרשות לרשות, אא"כ עשו עירובי חצירות, שזה מועיל ע"י שגובים פת מכל דיירי החצר, וכולם משתתפים יחד, כיוון שדעתו של אדם נמשכת אחר מקום אכילתו, וע"י שגובים פת מכל דיירי החצר ומניחים אותה במקום מסוים, כולם נעשים משותפים והדיורים של כולם נעשים כאחד, ומטעם זה צריך להניח את העירובי חצירות בכלי אחד ולא בשני כלים, כיוון שצריך שכולם יתאחדו יחד ויהיו שותפים, וזה מתבצע ע"י שהעירוב מונח בכלי אחד, אא"כ יש הרבה עירוב בכלי קטן ואין לו מקום, שאז מוכרחים להניח אותו בכלי אחר ולא נחשב כמו שחולק את עירובו, וגם בזה צריך להקפיד ששני הכלים יהיו בבית אחד.

דן המ"ב, באופן שאחד מדיירי החצר מזכה את העירוב משלו עבור כולם, האם גם בזה יש קפידא שהעירוב לא יהיה בשני כלים, או שמא מכיוון שהוא נותן משלו לכולם, ממילא נעשו כולם שותפים גם אם זה בשני כלים, ואומר המ"ב, שכיוון שלא הזכירו הפוסקים דבר זה, משמע שלא חילקו בזה, וגם באופן כזה צריך להניח את העירוב בכלי אחד בלבד.

מביא המ"ב, שיש מהאחרונים שאומרים, שכל מה שנאמר שכאשר הכלי קטן, אפשר לחלק את העירוב לשני כלים, זה רק כשהוא לא חשב מקודם שהכלי לא יספיק לו לכל העירוב, אבל אם כבר מקודם הוא ידע שהכלי לא מספיק לו לכל העירוב, והיה לו אפשרות להביא כלי גדול ולהכניס בתוכו את כל העירוב, ועם כל זה הוא הכניס את העירוב בכלי קטן, יש מהאחרונים שמחמירים שזה נקרא כמו שחולק את עירובו.

עוד אומר המ"ב, גם כאשר אדם מזכה משלו את העירוב עבור כל בני החצר, צריך להקפיד שהעירוב יהיה מונח בבית אחד, ולכן, העירוב שמניחים בבית הכנסת, יש להיזהר להניחו בבית הכנסת אחת, ויבחרו את בית הכנסת הגדול שבעיר.

מכיוון שהעירוב צריך לאחד את כל בני החצר, צריך שאחד לא יקפיד על השני אם יאכל את חלקו בעירוב, ואם מקפיד אינו עירוב, וכן אם מזכה אחד עירוב חצירות עבור כולם, צריך שלא יקפיד עליהם אם הם יבואו לאכול מהעירוב שהוא זיכה עבור כולם, וכיוון שכך, יזהר שלא לערב במאכלים שהכין לעצמו לשבת, כיוון שאם חבירו יאכל את זה, הוא יקפיד עליו, ונמצא שהעירוב בטל, אבל באופן שהוא עובד על עצמו שגם אם חבירו יאכל את מה שהוא הכין לשבת, הוא מסכים, אין בזה בעיה כלל.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים