מדוע מברכים על הלבנה במוצאי שבת ?

ט"ז אלול תשע"ט - סימן תכ"ו- סעיף ב'- אמצע סעיף ב' בהגה "אין מקדשין הלבנה קודם"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהו הסימן לכך שהחודש יהיה מוצלח?עד מתי ממתינים כדי לברך על הלבנה במוצ"ש? ומה הדין כאשר אין מניין לברכת הלבנה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ו סעיף ב' – סימן תכ"ו סעיף א' - סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לכתחילה מצוה לברך על הלבנה במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים, ומובא בבה"ל, שברכת הלבנה היא קבלת פני שכינה, ואין מקבלים את השכינה אלא מתוך שמחה, ומביא המ"ב, שה"ה גם במוצאי יו"ט ולאו דווקא במוצאי שבת.

מביא המ"ב בשם ספר מגיד מישרים, סימן זה יהיה בידך, בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצ"ש, תמצאו הצלחה, וכשתתכסה ותתעלם ולא יוכלו לברך, אותו החודש לא יהיה מוצלח ח"ו.

אומר הרמ"א, דווקא אם ליל מוצ"ש הוא קודם עשרה בחודש שאז ממתינים עד מוצ"ש, אבל אם מוצ"ש חל לאחמ"כ, הדין הוא, שלא ממתינים עד מוצ"ש, והטעם, שמא יהיו שני לילות או שלשה או ארבעה מכוסים בעננים, ולא יראו הלבנה, ויעבור הזמן, וכאשר מברכים עליה ביום חול, יש ללבוש בגדים נאים לכבוד המצוה, ואומר המ"ב, שלא נוהגים כך.

מביא הבה"ל, שמדינא מותר לקדש את הלבנה אפילו ביחידות, אבל מצוה לכתחילה ברוב עם בעשרה, ולכן אם יודע שיזדמן לו לברך בעשרה, ימתין בשביל זה עד ליל עשירי, ובפרט לפי מש"כ הח"א שבשלשה נחשב רוב עם, א"צ להמתין, ובפרט בחורף כשיש עננים.

עוד מביא הבה"ל, אמנם שיטת השו"ע להמתין לכתחילה עם ברכת הלבנה עד מוצ"ש, אבל הב"ח חולק על זה.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים