מדוע לא אומרים תחנון בחודש ניסן ?

כ"ט אלול תשע"ט - סימן תכ"ט- סעיף ב' עד סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם חתן וכלה הנישאים בחודש ניסן מתענים ביום חופתם? מדוע לא אומרים 'מזמור לתודה' בערב פסח?ומה נוהגים לעשות באסרו חג?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תכ"ט סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בכל חודש ניסן לא אומרים תחנון, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שי"ב הנשיאים הקריבו קרבנות בחלקו הראשון של חודש ניסן, ויום הקרבת הקרבן מוגדר כיו"ט, ולכן, חלקו הראשון של חודש ניסן, דהיינו, י"ב הימים הראשונים, מוגדרים במקצת כיו"ט, ובנוסף לכך, בערב פסח גם מקריבים קרבן, ולכן גם ערב פסח מוגדר כיו"ט, ובנוסף לכך, ימי הפסח גופא שהם בוודאי מוגדרים כיו"ט, ולאחר מכן אסרו חג, יוצא א"כ, שרוב חודש ניסן מוגדר כיו"ט, ולכן כל חודש ניסן כולו מוגדר קצת כיו"ט לעניין זה שאין בו נפילת אפיים.

בחודש ניסן בשבת במנחה לא אומרים 'צדקתך', כיוון שימי חודש ניסן מוגדרים כימים טובים, ומוסיף המ"ב, שלא אומרים בחודש ניסן את 'יהי רצון' שלאחר קריאת התורה, וכן, אין מזכירים בו נשמות, ולא צידוק הדין, ולא את הקדיש שלאחריו, וכן בער"ש ועריו"ט אחר חצות, לא אומרים את כל הנ"ל, אבל ער"ח וערב חנוכה אחר חצות שאינם מוגדרים כ"כ כימים טובים גמורים כמו שבת ויו"ט, אומרים צידוק הדין.

אין מתענין בחודש ניסן להזכיר בציבור, ומבאר המ"ב, שלשיטת השו"ע, יחיד יכול להתענות בימי חודש ניסן בימי שני חמישי ושני, אבל לא מזכירים את התענית בציבור, ולא עושים מי שברך, והבכורות מתענים בו בערב פסח.

שיטת הרמ"א, שאין אומרים צידוק הדין כל חודש ניסן, ונהגו שלא מתענים בו כלל ואפילו יחיד, אפילו לא תענית יארצייט, ואומר המ"ב, שאלו הנוהגים להתענות כל ערב ר"ח, לא יתענו בער"ח אייר, כיוון שהוא חודש ניסן, אא"כ מדובר בחתן וכלה ביום חופתם, שהם מתענים בחודש ניסן, ותענית חלום מתענים, ואומר המ"ב, שאדם שהתענה תענית חלום בשבת, מתענה ביום ראשון על כך ואפילו שיום ראשון חל בחודש ניסן, אבל תענית חלום שהתענה בחודש ניסן, לא צריך להתענות תענית על תעניתו.

לא אומרים בערב פסח 'מזמור לתודה', ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שבזמן ביהמ"ק לא הקריבו קרבן תודה בער"פ, שהרי תודה באה עם חלות חמץ, וא"א להספיק לאכול את חלות החמץ מזמן שהוא הקריב את קרבן התודה ועד סוף זמן איסור אכילת חמץ של ער"פ, וכנגד זה בזמננו שחרב ביהמ"ק, לא אומרים מזמור לתודה בער"פ.

לא אומרים 'אל ארך אפיים' וכן 'למנצח', לא בער"פ ולא ביו"ט, ונוהגים להרבות באכילה ושתייה אחר החג, דהיינו 'אסרו חג'.   

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים