מדוע ילדים יוצאים ידי חובה בעירוב תחומין שהניח אביהם ?

כ"ה אב תשע"ט - סימן תי"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אדם יכול לערב עבור עבדו ושפחתו שלא מידיעתם?מה הדין באופן שאבא עירב עבור בנו הגדול והבן מיחה לאחר שחשיכה? מדוע אדם לא יכול לערב עבור אשתו שלא מידיעתה? ומה דינו של קטן בן שש שנים לעניין עירוב תחומין ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יכול אדם לערב עירובי תחומין עבור בני עירו, אבל יש בזה תנאי, והוא, שזה יהיה רק בידיעתם, שהרי יש בזה חובה, כיוון שכשמערב לצד מסוים, הוא מפסיד את הצד השני, ולכן, אדם שעירבו עבורו לצד מזרח, הוא יכול אמנם ללכת לצד המזרחי אלפיים אמה נוספים, אבל הוא מפסיד את האלפיים אמה שהיו לו לצד מערב, ולכן, צריך ליידע את מי שהוא מערב עבורו.

אבא יכול לערב עירובי תחומין על בנו ובתו הקטנים אפילו שלא בידיעתם, ואפילו אם אינם סמוכים על שולחנו, ואפילו אם הם מיחו בו שהם לא מעוניינים בעירובי התחומין שלו, ואפילו אם הם עירבו לצד אחר, יכול לערב עבורם שלא בידיעתם, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, וממילא מצוה על האבא לחנך אותם, ובכלל זה, יכול להניח עבורם עירובי תחומין.

יכול אדם לערב עבור עבדו ושפחתו הכנעניים שלא מידיעתם, ואפילו אם מיחו בו או עירבו לצד אחר, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מפני שידם כידו.

אדם לא יכול לערב עבור בנו ובתו הגדולים, אפילו סמוכים על שולחנו, וכן לא על עבדו ושפחתו העבריים, וכן לא על אשתו, שמא הם רוצים לרוח אחרת, ואם עירב עליהם ושמעו ושתקו, יוצאים בעירובו, כי מסתמא ניחא להם בזה, אבל אם מיחו בו, או שעירבו עירוב אחר לעצמם שהוי כמו שמיחו בו, אין עירובו עירוב להם.

המ"ב אומר, שאבא שעירב עבור בנו ובתו הגדולים או עבדו ושפחתו העבריים, ובשבת משחשיכה הם שמעו מכך ולא מיחו, העירוב תחומין חל, ואפילו אם שימחו לאר מכן, לא מועיל, כי באותה שעה שהם שמעו ולא מיחו, העירוב חל, שהרי משנכנסה השבת, העירובי תחומין חלו.

קטן בן שש שנים או פחות מזה, יוצא בעירוב של אמו, וא"צ להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו, ומבאר המ"ב, שהוא כגופה של אמו, ואינו כרוך אחרי אביו, ולהיכן שאמו עירבה, גם הוא כרוך אחריה, אבל רק עד בן שש שנים, ואם נכנס יום אחד לשנתו השביעית, הוא כבר לא כרוך אחרי אמו, ואומר המ"ב, שכך שיטת השו"ע, אבל הא"ר מביא בשם הפוסקים שמחלקים, שאם האבא נמצא בעיר, אז זה גורם לכך, שהוא לא יהיה נמשך אחרי אמו, וצריך לערב עבורו באופן מיוחד.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים