מדוע ילדים יוצאים ידי חובה בעירוב תחומין שהניח אביהם ?

כ"ה אב תשע"ט - סימן תי"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אדם יכול לערב עבור עבדו ושפחתו שלא מידיעתם?מה הדין באופן שאבא עירב עבור בנו הגדול והבן מיחה לאחר שחשיכה? מדוע אדם לא יכול לערב עבור אשתו שלא מידיעתה? ומה דינו של קטן בן שש שנים לעניין עירוב תחומין ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

יכול אדם לערב עירובי תחומין עבור בני עירו, אבל יש בזה תנאי, והוא, שזה יהיה רק בידיעתם, שהרי יש בזה חובה, כיוון שכשמערב לצד מסוים, הוא מפסיד את הצד השני, ולכן, אדם שעירבו עבורו לצד מזרח, הוא יכול אמנם ללכת לצד המזרחי אלפיים אמה נוספים, אבל הוא מפסיד את האלפיים אמה שהיו לו לצד מערב, ולכן, צריך ליידע את מי שהוא מערב עבורו.

אבא יכול לערב עירובי תחומין על בנו ובתו הקטנים אפילו שלא בידיעתם, ואפילו אם אינם סמוכים על שולחנו, ואפילו אם הם מיחו בו שהם לא מעוניינים בעירובי התחומין שלו, ואפילו אם הם עירבו לצד אחר, יכול לערב עבורם שלא בידיעתם, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שאין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, וממילא מצוה על האבא לחנך אותם, ובכלל זה, יכול להניח עבורם עירובי תחומין.

יכול אדם לערב עבור עבדו ושפחתו הכנעניים שלא מידיעתם, ואפילו אם מיחו בו או עירבו לצד אחר, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מפני שידם כידו.

אדם לא יכול לערב עבור בנו ובתו הגדולים, אפילו סמוכים על שולחנו, וכן לא על עבדו ושפחתו העבריים, וכן לא על אשתו, שמא הם רוצים לרוח אחרת, ואם עירב עליהם ושמעו ושתקו, יוצאים בעירובו, כי מסתמא ניחא להם בזה, אבל אם מיחו בו, או שעירבו עירוב אחר לעצמם שהוי כמו שמיחו בו, אין עירובו עירוב להם.

המ"ב אומר, שאבא שעירב עבור בנו ובתו הגדולים או עבדו ושפחתו העבריים, ובשבת משחשיכה הם שמעו מכך ולא מיחו, העירוב תחומין חל, ואפילו אם שימחו לאר מכן, לא מועיל, כי באותה שעה שהם שמעו ולא מיחו, העירוב חל, שהרי משנכנסה השבת, העירובי תחומין חלו.

קטן בן שש שנים או פחות מזה, יוצא בעירוב של אמו, וא"צ להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו, ומבאר המ"ב, שהוא כגופה של אמו, ואינו כרוך אחרי אביו, ולהיכן שאמו עירבה, גם הוא כרוך אחריה, אבל רק עד בן שש שנים, ואם נכנס יום אחד לשנתו השביעית, הוא כבר לא כרוך אחרי אמו, ואומר המ"ב, שכך שיטת השו"ע, אבל הא"ר מביא בשם הפוסקים שמחלקים, שאם האבא נמצא בעיר, אז זה גורם לכך, שהוא לא יהיה נמשך אחרי אמו, וצריך לערב עבורו באופן מיוחד.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים