מדוע הנחת עירוב תחומין בבית הקברות אינה מועילה ?

י"א אב תשע"ט - סימן ת"ח- מאמצע סעיף ג'- סימן ת"ט- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מועיל להניח עירוב תחומין בתוך העיר ששובת בה?מה הוא 'עיבורה של עיר'?ומה הדין כאשר הניח את העירוב תחומין מעבר לאלפיים אמה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ח סעיף ג' – סימן ת"ט סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שמניח את העירוב תחומין בתוך העיר שהוא שובת בה, לא עשה כלום, אלא העירוב תחומין צריך להינתן בסוף התחום של העיר, שאז הוא מרוויח עוד אלפיים אמה, ואם הניח בתוך העיר, לא הרוויח כלום, כי בכל מקרה העיר כולה נחשבת כלפיו כד' אמות, ומותר ללכת בכל העיר ומחוצה לה, אלפיים אמה לכל רוח.

אומר השו"ע, גם אם הניח את העירוב תחומין בעיבורה של עיר, דהיינו, שכאשר מודדים תחום אלפיים אמה, לא מודים את התחום מיד בסוף העיר, אלא נותנים לעיר שבעים אמה ושיריים, ומהם מודדים לעיר אלפיים אמה, ולכן, אם הניח העירוב בעיבורה של עיר, לא עשה כלום, כי בכל מקרה יש לו את כל אותו מקום שנחשב כלפיו כד' אמות, ומותר לו ללכת מאותו מקום ואילך אלפיים אמה.

עירוב תחומין צריך להינתן דווקא עד אלפיים אמה מהעיר, ולא אחר כך, ואם העירוב תחומין ניתן מעבר לאלפיים אמה, הוא לא חל, כי בכל מקרה הוא לא יכול להגיע לשם, שהרי העיקרון של עירוב תחומין הוא, שע"י שהוא מניח מזון ב' סעודות, אנחנו רואים כאילו הוא גר במקום בו הוא הניח את העירוב תחומין, ומשם מונים לו אלפים אמה, אז צריך שבזמן בין השמשות שהוא זמן קניית העירוב, שהוא יוכל להגיע לשם, ואם לא יכול להגיע לשם, זה לא חל, ואם הוא מניח את העירוב מחוץ לאלפיים אמה, הוא מקבל את תחום ביתו בלבד.

אדם שהניח את העירוב שלו בבית הקברות, אינו עירוב, ואומר המ"ב, לא רק אם מניח שם עירוב לכהן שפשוט שהעירוב לא עירוב, כי מה לכהן בבית הקברות, שהרי העירוב תחומין הוא משום דירה, והכהן לא יכול להיכנס לבית הקברות, וא"כ פשוט שאם העירוב תחומין מיועד עבור כהן, העירוב לא חל, אלא אפילו אם העירוב תחומין ניתן עבור ישראל, לא חל, והטעם, כיוון שהקבר אסור בהנאה, וכאשר מניח עירוב תחומין על הקבר, הוא עשה בזה איסור, שהרי נהנה מהקבר, אז עצם זה שהניח את העירוב תחומין על הקבר כדי לקנות בזה שביתה, אין בזה איסור, כי אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה, ומצוות לאו להנות ניתנו, אבל כיוון שהוא רוצה שהעירוב תחומין יהיה מונח שם אחרי קניית העירוב, זה כבר לא מצוה, כי העירוב תחומין כבר חל, והוא רוצה שהעירוב יהיה מונח שם כדי שישמר לו, והוא יוכל לאכול אותו, וממילא הוא נהנה בהנחת המזון על הקבר אחרי קניית העירוב, שאז זה כבר דבר הרשות, ועושה בזה איסור, ולכן העירוב לא חל.

אם נתן את העירוב בבית הפרס, דהיינו, שדה שהיה בה קבר וחרשו את השדה, אז העצמות מפוזרים על פני השדה, ואסור לכהן ללכת שם, שמא יטמא מעצם של מת, בכ"ז מותר לערב עירובי תחומין ולהניחם בבית הפרס, ואפילו לצורך כהן, ואע"פ שאסור לכהן להיכנס לבית הפרס, בכ"א העירוב חל, כיוון שיכול להיכנס לשם במגדל המונח ע"ג שוורים, ולא צריך להיכנס ע"ג קרקע, ואיסור אהל אין, כיוון שמדובר בבית הפרס שאיסורו דרבנן, שהרי חוששים רק שיש שם עצם של מת, וחז"ל לא גזרו על אהל, וממילא העירוב תחומין חל, כי יש לו אפשרות בזמן בין השמשות להגיע אל עירוב תחומין, או שינפח בפיו וילך ויפזר את העפר, ואם יש עצם, הוא יגלה אותה, וא"כ כיוון שיש לו את האפשרויות הנ"ל להיכנס לבית הפרס, העירוב תחומין חל, ובבית הקברות ממש, אין את העצה הזאת, שהרי הוא מטמא באהל, ואם יכנס בתיבה גדולה, זה 'אהל זרוק', ולאו שמיה אהל, ואינו חוצץ בינו לבין הטומאה.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים