מדוע אסרו חז"ל לשני יהודים הגרים עם גוי לערב דרך החלונות ?

י' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף י"ט- סוף הסימן
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לשני יהודים הגרים עם גוי לערב דרך הפתח?חצר עם בתים צמודים שגרים בהם יהודים עם גוי ועירבו דרך החלונות, האם מותרים להוציא חפצים דרך הפתח? וכיצד יהיה מותר לטלטל בספינה שנמצאים בה גויים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף י"ט עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חצר שיש בה שני בתים, אחד של גוי ואחד של יהודי, יכול היהודי לטלטל כלים מהבית לחצר, ללא עירובי חצרות וללא שכירות מקום, ואם יש בית של יהודי אחר שסמוך לבית היהודי, ובית זה פתוח לחצר אחרת, ורק החלונות של שני היהודים סמוכים, ורוצים לערב דרך החלונות שביניהם, אינם יכולים, ומבאר המ"ב, שיש כאן גזירה מיוחדת, דבאופן שהפתח של הבית השני גם פתוח לאותה חצר, ודאי שהם צריכים שכירות מקום שהרי יש כאן שני יהודים עם גוי, והחידוש הוא, שכאשר רק החלונות סמוכים אחד לשני, לא יכולים לערב ביניהם, כיוון שחז"ל חששו, שהרי יהודי לא יגור עם גוי בחצר אחת, כיוון שיהודי מפחד, אבל שני יהודים גרים עם גוי בחצר אחת, ואם יהיה מותר להם לערב דרך החלונות כדי שיוכלו להוציא כלים לחצר, אז היהודי יישאר בדירה הזאת בלי לפחד, שהרי יש לו יהודי אחר שגר בסמוך אליו, וגם הוא מוציא כלים לחצר, והיהודי ילמד ממעשי הגוי, וכדי למנוע זאת, חז"ל גזרו לא לערב עם יהודי אחר דרך החלונות, אבל אם יש פתח בין שני הבתים, ולא פתח לחצר, אלא בין שני היהודים יש פתח, מסביר המ"ב, גם אם חז"ל ימנעו מהם לערב יחד, בכל מקרה היהודי לא יפחד לגור כאן, כי יש כאן יהודי שגר בסמוך אליו, ומה שנמנע מהם לערב יחד, לא ימנע מהיהודי לגור עם הגוי, אבל יש מי שחולק ואומר, שגם בפתח ביניהם, אסור, כיוון שככל שהם מערבים ביניהם, הם מתחברים יחד, והיהודי יהיה יותר בטוח לגור כאן, וחז"ל רצו למנוע זאת.

חצר אחת שגרים בה כמה יהודים בכמה בתים צמודים אחד לשני, וגר גם גוי, והיהודים עירבו ביניהם דרך החלונות, אע"פ שהם מותרים להוציא חפצים דרך החלונות, אבל לא דרך פתח, והמ"ב מסביר שהחידוש הוא, כיוון שהייתי חושב, שמכיוון שכל הבתים הצטרפו יחד להיות רשות אחת ע"י העירוב, אז הם מוגדרים כמו יהודי אחד, ויהודי אחד שגר עם גוי בחצר אחת, לא צריכים שכירות מקום, והייתי חושב שגם כאן היהודים שעירבו ביניהם, שיהיה מותר להם להוציא מהחלונות שבבתים, והם נחשבים כרשות אחת, ומוגדרים כיהודי אחד שגר עם גוי אחד בחצר, קמ"ל שלא, ומכיוון שמדובר בהרבה יהודים, הם צריכים שכירות מקום מהגוי בכדי שיהיה מותר להם להוציא את הכלים לחצר.

ספינה שיש בה כמה יהודים שלכל אחד יש בה חדר בפני עצמו, ויש שם גם גויים, כדי שיהיה מותר להם להוציא כלים מהחדר הפרטי שבספינה, אל המקום המשותף, הם צריכים גם עירובי חצרות, וגם שכירות מקום מבעל הספינה, ובמ"ב מוסיף, שמועיל מה שהם שוכרים מבעל הספינה, רק לפני שהוא השכיר את החדרים לגויים, אבל אחרי שהוא השכיר לגויים, זה כבר לא שלו, אא"כ הוא שייר לעצמו רשות להניח חפצים, וכמבואר לעיל בסעיף י"ח.

בתשלום שמשלמים לו עבור הנסיעה, הם יכולים להבליע לו גם את השכירות מקום, שיהיה להם מותר לטלטל בשבת.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים