מדוע אסור להפריש חלה בשבת?

ב' בטבת תשע"ט - סימן של"ט מאמצע סעיף ד' עד "ולא חולצין"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת לקבוע מקום לחליצה?מה ההיתר להתחייב צדקה להקדש בשבת?ומדוע לא עושים גירושין בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ט סעיף ד' באמצעו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור בשבת לחלוץ ליבמה, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, שמא יכתבו שטר חליצה לחלוצה, ומוסיף המ"ב, שכתוב בשו"ע אבן העזר בהלכות חליצה, שהדיינים צריכים לקבוע מקום שבו יחלצו, וזה אסור בשבת, כדי שלא יהיה נראה כאילו דנים בשבת, ויכול לקבוע בליל מוצ"ש שתהיה החליצה ביום א', ואם יש צורך גדול, יכול לקבוע אפילו בער"ש בין השמשות על יום א' אם א"א בעניין אחר.

לא מייבמים בשבת, ומבאר המ"ב, כמו שמבואר לעיל בס"ק ט"ו שאסור לישא אשה בשבת כיוון שהוא קונה את אשתו לעניין מעשה ידיה, מציאתה וירושתה שהם שייכים לו, ומהאי טעמא אסרו לישא אשה בשבת כי זה נראה כמו מקח וממכר, ולכן אסור גם לייבם כיוון שקונה אותה להיות כאשתו, ועוד, שמא יכתוב כתובה.

אין כונסין בשבת, ומבאר המ"ב, שאסור להכניסה בשבת לחופה, כיוון שבזה קונה אותה לעניין כמה דברים וכנ"ל.

לא מקדישים בשבת שום דבר לגבוה, ומבאר המ"ב, שטעם הדבר הוא, כיוון שאמירה לגבוה היא כמסירה להדיוט, ויש בזה מקח וממכר, וכיוון שע"י האמירה החפץ יצא מרשותו ועבר לרשות גבוה, אסור בשבת, אבל מותר לאדם להתחייב צדקה להקדש, כיוון שע"י התחייבות הכסף לא יוצא מרשותו.

לא מעריכין בשבת, מבאר המ"ב, שלא יאמר 'ערכי עלי' או 'ערך פלוני עלי', כיוון שנותן להקדש כפי שניו והוי כמקח וממכר, והדבר צ"ב, שהרי קודם לכן אמר המ"ב, שלהתחייב להקדש מותר, וגם כאשר אדם מעריך את עצמו הוא רק מתחייב ומדוע אסור? ויש לעיין בדבר.

לא מחרימין, ויש בזה ב' סוגי חרמות, יש חרם לכהנים ויש חרם לבדק הבית, וכאן מדובר בחרם לבדק הבית, דהיינו, זו אותה פעולה של הקדש, ואדם שאומר, חפץ זה הרי הוא חרם לבדק הבית, הם נקנים להקדש, ומאותה סיבה שלא מקדישים בשבת כיוון שזה דומה למקח וממכר, כך אין מחרימין.

לא מפרישים תרו"מ, וכן לא מפרישים חלה, ומביא המ"ב בזה ב' טעמים:

א. זה דומה להקדש, והרי הוא מחיל על החלה שם של תרו"מ.

ב. זה כמו מתקן, שהרי לוקח פירות מקולקלים, דהיינו, טבולים, וע"י הפרשת תרו"מ הוא מתקן אותם, ואדם שעבר והפריש במזיד, אסור לכולם באותה שבת עד מוצ"ש מטעם קנס.

לא עושים פדיון הבן בשבת, ואומר המ"ב, אפילו כלי שווה ה' סלעים אסור לתת לכהן בשבת, כיוון שהדבר דומה למקח וממכר, ואומר המ"ב, שאם יוצא זמן הפדיון בשבת, אין לומר שיתן לכהן ה' סלעים בער"ש, ובשבת הפדיון יחול, אלא הדבר אסור, כיוון שהוא מפסיד את הברכה, ולכן ידחו את הפדיון לאחר השבת.

אין מגרשין בשבת, שמא יבוא לידי כתיבה, אא"כ מדובר בשכיב מרע שהוא חולה מסוכן, ורוצה לפטור את אשתו בגט כדי שלא תזקק לייבום, חששו חז"ל שתיטרף דעתו, והתירו לו לגרש בשבת אם הגט נכתב בער"ש.

כל מה שמבואר בסעיף זה, אם נעשו דברים אלו בשוגג, מזיד או מוטעה, מה שעשה עשוי, חוץ מהפרשת תרו"מ במזיד, שאסור לו ולאחרים עד מוצ"ש. 

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים