מדוע אסור בשבת להוציא מי שופכין אל החצר ?

כ"א אייר תשע"ט - סימן שע"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שמותר להוציא מי שופכים כאשר יש גומא בחצר?מה הדין כאשר רק אחד מבין בני שתי העליות חפר גומא בחצרו ולא עירב עם השני? וכיצד עליהם לשפוך את המים אל החצר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ז סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בסי' שנ"ז מבואר, שחז"ל אסרו לאדם לשפוך את מי השופכין מהבית אל החצר בשבת, וטעם האיסור הוא, משום שחששו חז"ל, שמתוך שאדם מקפיד על ניקיון החצר, שמא אדם יכוון שהמים ייצאו החוצה לרה"ר, או שמא יוציא אותם בהדיא לרה"ר, ולכן גזרו לאסור בזה, אא"כ החצר גדולה בשיעור של ד' אמות על ד' אמות, שבזה שיערו חז"ל, שהם מספיקים לבלוע בתוכם את מי השופכים, שהרי חז"ל שיערו, שכמות מי השופכים הנצרכת לאדם לתשמיש במשך היום, היא כמות של סאתיים, שבהם משתמש לרחיצת פניו ידיו ורגליו וכו', והם ראויים להיבלע בקרקע של ד' על ד' אמות, ובזה אין מקום לחשוש שיוציא את המים לרה"ר, ואם אין בחצרו שיעור כזה, יש תקנה אחרת, והיא, שיחפור בקרקע החצר גומא שמחזיקה סאתיים, ואז מותר לו לשפוך את מי השופכים, כיוון שהם ייבלעו באותה גומא, וכאשר חפר גומא כזאת, יכול לשפוך אפילו כמות מרובה, ואפילו אם הגומא מליאה כבר בער"ש, אבל כיוון שקיים את תקנת חז"ל, יש לו היכר שלא יבוא להוציא בהדיא את מי השופכים לרה"ר.

בסימן זה (שע"ז ס"א) מבאר השו"ע, שכאשר יש חצר משותפת לבני העליות, ואין בחצר דע"ד, ובני עלייה אחת חפרו גומא כדי לשפוך לתוכה את מי השופכים שלה, אם עירבו יחד כל דיירי החצר, לכולם מותר לשפוך מים לתוך החצר על סמך אותה גומא, וכאשר בני העליות זה מול זה לא עירבו יחד, אלא רק בני עלייה אחת עירבו לעצמם ועשו גומא, הם מותרים לשפוך מים לגומא, ובני עלייה אחרת אסורים, וגם אותם בני עלייה שעירבו יחד ועשו גומא, הם מותרים לשפוך מים, אבל לא ישירות אל החצר, שהרי החצר אינה מעורבת, כיוון שיש בחצר גם דיורים שלא עירבו, אבל מותרים לשפוך מים רק על המרפסת, והם מעצמם ירדו ויזובו אל הגומא שבחצר, כיוון ש'כחו' בחצר שאינה מעורבת, לא גזרו בזה, אבל בני העלייה אסורים לשפוך גם באופן כזה, כיוון שחששו חז"ל, שמא הם ייצאו עם כלי השופכים אל המרפסת, ויוציאו אל המרפסת באופן שלא עירבו.

חצר שיש בה יותר מד' אמות אבל לא עירבו יחד, ישפכו על העלייה והמים יזובו מעצמם, כיוון שהאיסור הוא רק משום 'כחו', ולא גזרו בזה, ומוסיף המ"ב, שמדובר כאן שכל בני העלייה עירבו לעצמם, שאל"כ, הם אסורים לשפוך מים על המרפסת, שמא ייצאו עם כלי השופכים אל המרפסת באופן שלא עירבו.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים