מדוע אנשי הצלה מקבלים אלפיים אמה לכל רוח מהמקום שהצילו ?

ה' אב תשע"ט - סימן ת"ו- סימן ת"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לצאת מהתחום כדי לחפש מקום צנוע להתפנות בו?מה היא העצה הטובה עבור אדם שמחפש מקום צנוע להתפנות?ומה הטעם שהתירו למצילי נפשות ישראל מהגויים לחזור בשבת עם כלי הזיין למקומם?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימנים ת"ו ת"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שיצא מחוץ לתחום, אין לו אלא ד' אמות בלבד, ואם הוצרך לנקביו, התירו לו חז"ל, ללכת חוץ לד' אמותיו ולחפש מקום צנוע כדי להתפנות בו, ואם לא מצא מקום צנוע עד שהתקרב לכיוון התחום, והוא מצא את המקום הצנוע רק בתחומו הראשון, באופן שהוא יצא שלא לדעת, הוא חוזר חזרה ומקבל את כל התחום הראשון שהיה לו.

מביא המ"ב, שאחורי הגדר נחשב מקום צנוע, ובשדה נקרא מקום צנוע עד מקום שאין חברו יכול לראותו, ומביא עוד בשם האחרונים, שאם מצא מקום צנוע, אבל הוא סמוך לבתי הגויים, ויש חשש שהגויים יכו אותו או יפחידו אותו, אע"פ שהמקום צנוע, נחשב הדבר שלא מצא מקום צנוע, ומותר לו ללכת עד בתי היהודים כדי להתפנות שם.

אומר המ"ב, אע"פ שיכול למצוא מקום צנוע בכיוונים אחרים, עצה טובה עבורו שיתקרב בצד התחום, ויחפש את המקום הצנוע לכיוון התחום ממנו הוא יצא, ואז אם לא ימצא מקום צנוע אלא בתוך התחום, מותר לו להיכנס, ואחרי שנכנס לתחום בהיתר, הוא מקבל את כל התחום כולו כמו שהיה בכניסת שבת.

כאשר הוא התפנה, לא חייבו אותו חז"ל להישאר שם, אלא התירו לו להתרחק מהמקום עד שיכלה הריח, ואם תוך כדי שהוא מתרחק מהריח, הוא נכנס לתוך התחום הקודם שלו, לא צריך לצאת משם, אלא מקבל את כל התחום שהיה לו בער"ש, כיוון שהוא נכנס בהיתר.

אומר השו"ע, זה הכל אם יצא שלא מדעת, אבל אם יצא מדעת, אין לו תקנה, ומבאר המ"ב, גם אם הוא יצא מדעת במזיד, אם הוא הוצרך לנקביו, התירו לו חז"ל להתרחק ולחפש מקום צנוע, וכשמצא מקום צנוע, התירו לו להתרחק עד שיכלה הריח, אבל מה שלא התירו לו כשיצא לדעת הוא, שאם תוך כדי כך הוא נפגש בתחום הראשון שהיה לו, הוא לא יכול לקבל את התחום שלו חזרה, כי אם יצא במזיד, גם אם הוא חזר לתחום שלו, הוא לא מקבל את כל התחום שהיה לו, אא"כ הוא נכנס לעיר ששבת בה בכניסת שבת.

אומר המ"ב, י"א שההיתרים האלו הם דווקא לגדולים, אבל לקטנים אין כבוד הבריות בכך, שהרי משתינים מים בפני רבים, וגם אין כ"כ טינוף בהם שיהיה צריך להתרחק, שהרי נבלעים במקומם, ויש להחמיר כסברא זו.

אמנם מי שיצא חוץ לתחום אין לו אלא ד' אמות בלבד, ואפילו יצא בשוגג או באונס, זה הכל כשיצא שלא ברשות, אבל אם יצא ברשות, כגון מיילדת שבאה ליילד, או אדם שבא להציל מפני פיקוח נפש, התירו לו חז"ל מהמקום שהוא הגיע לשם עוד אלפיים אמה לכל רוח, ואם האלפיים אמה האלו נפגשים בתוך התחום הראשון שלו, הוא מקבל את כל התחום הקודם שהיה לו.

אומר המ"ב, אע"פ שכבר המצווה נעשית, ומדוע יש עניין לתת לו אלפיים אמה לכל רוח, בכ"א אם לא יתירו לו, אלא יחייבו אותו להישאר בד' אמות שלו, בפעם הבאה הוא יימנע מלהציל, ולכן התירו סופם משום תחילתם.

אם יצא להציל ברשות, ובדרך אמרו לו שלא צריך אותו, כיוון שכבר היולדת ילדה והחולה הבריא, בכ"ז יש לו אלפיים אמה ממקומו לכל רוח, ואם האלפיים האלו נפגשים באלפיים הקודמים, הוא יכול לחזור ולקבל את האלפיים הקודמים שהיו לו, אבל לא מקבל את האלפיים החדשים, אלא רק את הישנים.

כל היוצאים להציל נפשות ישראל מיד העכו"ם, או מן הנהר, או מן המפולת, יש להם אלפיים אמה לכל רוח מהמקום שהצילו בו, ואם יד העכו"ם תקיפה ומפחדים לשבות במקום שהצילו, התירו להם חז"ל לחזור בשבת עם כלי הזיין שלהם, שמא הגויים יתקפו אותם בחזרה, ומבאר המ"ב, גם כשהתירו להם רק אלפיים, וכגון שיד ישראל תקיפה על העכו"ם, אבל התירו להם לחזור גם עם כלי זיינם, כי אם ישאירו את הכלים שם, הם עלולים לבוא לידי סכנה.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים