מדוע אין 'שבת מברכים' לחודש תשרי ?

ב' אלול תשע"ט - סימן תי"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שדווקא נשים נהגו שלא לעשות מלאכה בר"ח ואילו לאנשים אין בזה מנהג כלל?מדוע יום כיפור קטן נקרא בשם זה? ומה הטעם שנהגו לומר תפילת יום כיפור קטן בערב ר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, חוץ מלפני ר"ח תשרי, שבשבת שלפני ר"ח תשרי לא מברכים את החודש, והרמז לזה הוא, מפני שכתוב, 'בכסה ליום חגנו' שהר"ח מכוסה, ומביא השעה"צ, שאין זה עיקר הטעם, אלא עיקר הטעם הוא, כיוון שכל הסיבה שמברכים את החודש היא, להודיע מתי יחול ר"ח, כדי שיידעו את ההלכות המיוחדות שיש באותו חודש, אבל בחודש תשרי אין צורך לכך, כיוון שבלאו הכי יש את ראש השנה בתחילת החודש.

ברכת החודש אינה כמו קידוש החודש שהיה מלפנים שהיו קובעים ויוצרים את יום ר"ח, אלא שמודיעים עולם מתי יחול ר"ח כדי שיזהרו בכל הלכות החודש, וכגון בחודש שיחול בו פסח, חנוכה, פורים, ומ"מ נהגו לעמוד בעת הכרזת ר"ח.

ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה בר"ח, מנהג טוב הוא, ודווקא נשים אבל לא אנשים, ואם נהגו אנשים אין זה מנהג כלל , וטעם הדבר אומר המ"ב, לפי שהנשים לא פרקו נזמיהם לעגל, לכן ניתן להם ר"ח ליו"ט, ואומר הרמ"א, שאם המנהג לעשות רק חלק מהמלאכות ולא את כולם, הולכים אחר המנהג, ואומר הבה"ל, שצריך שהנשים ינהגו איסור מלאכה בר"ח במשהו, כדי להבדיל את ר"ח מיום רגיל.

אומר המ"ב, אם היה ר"ח שני ימים, יש מקומות שנוהגות הנשים לפרוש ממלאכה רק ביום אחד, ויפרשו ביום השני ולא ביום הראשון, כיוון שהיום השני הוא עיקר ר"ח, ואילו היום הראשון הוא השלמה לחודש שעבר.

יש נוהגים להתענות ערב ר"ח, וטוב שמי שמתענה, ינהיג עצמו להשלים את התענית עד הלילה, ויאמר 'בלי נדר', ויש מקומות חלוקים בעניין זה, יש מקומות שנהגו להתענות, ויש מקומות שלא נהגו להתענות, ובמקומות שנהגו להשלים, ישלים, והכל לפי כח האדם.

יש נוהגים לעשות במנחה של ערב ר"ח, יום כיפור קטן', וטעם שם זה הוא, כיוון שמתכפרים בו עוונות של כל החודש, וכמו שאומרים במוסף, 'זמן כפרה לכל תולדותם', ומנהג טוב לומר את הסליחות של יום כיפור קטן לפני תפילת מנחה, אבל בזמננו המנהג לומר את הסליחות אחרי תפילת מנחה.

מי שמתענה בערב ר"ח, צריך למהר בסעודת הלילה, שלא ייכנס לר"ח כשהוא מעונה, כיוון שבר"ח לא מתענים.

כתהו הספרים, גם מי שלא מתענה בערב ר"ח, מ"מ יעשה תשובה ביום זה, ויראה לתקן את כל מה שעיוות בכל החודש, כיוון שהוא יום האחרון של החודש, וכמו ערב ראש השנה, וע"י שעושה תשובה בערב ר"ח, זוכה שהראש חודש יהיה כפרה

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים