מדוע אין להניח קורה באלכסון ע"ג המבוי?

י"ט באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- מאמצע סעיף ל'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל במבוי שכותל אחד שבו ארוך ונכנס לתוך רה"ר יותר מהכותל הקצר?ובאיזה אופן מועיל הנחת קורה באלכסון? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ל' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי שיש לו שני כתלים משני הכיוונים, וכותל אחד ארוך יותר, והוא נכנס לתוך רה"ר יותר מאשר הכותל הקצר שבצד השני, אם הוא רוצה להתיר את המבוי בטלטול ע"י קורה, לא יניח את הקורה ע"ג ראש הכותל הקצר ובאלכסון ע"ג ראש הכותל הארוך, משום שקורה מועילה להתיר בטלטול במבוי משום היכר, שע"י שהרבים יראו את הקורה, הם יבחינו שאסור לטלטל ברה"ר, וממילא, אם יניח את הקורה כך באלכסון, אם יהיה מותר לטלטל עד סוף ראש הכותל הארוך, נמצא ששם אין כותל בצד השני, ויבואו להתיר לטלטל ברה"ר, שהרי אנשים מדמים בעצמם שהם נמצאים ברה"ר, לכן יניח את הקורה בשווה.

אם רוצה להתיר את המבוי הזה, יעשה צורת הפתח ואפילו באלכסון, שהרי צוה"פ זו מחיצה, והוי כמו שהמקום סתום, ומי שמטלטל שם, מבחין שהמקום באמת מוקף במחיצות.

כל האיסור להניח את הקורה באלכסון, זה רק בראש המבוי, אבל באמצע המבוי, אפשר להניח את הקורה באלכסון, כי גם אם הוא יטלטל כנגד הארוך, הרי הוא מוקף במחיצות המבוי, ואומר המ"ב, שבראש הכותל, לא רק שאסור להניח את הקורה כנגד הארוך, אלא גם לחי אסור להניח שם, כי הלחי מתיר כנגדו בקו ישר, ומראש הכותל הארוך בקו יש אין שם כתלים, והוא לא יכול להתיר שם, וגם כאשר מניחים שני פסים, צריך שהם יהיו אחד מול השני ולא באלכסון.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים