'מגילת אסתר' שנמצאת במקום שפרצה שריפה האם מותר להצילה?

ה' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י"ג- סעיף י"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה גרם  לחז"ל להתיר לכתוב תורה שבכתב ותורה שבע"פ שלא כהלכתם? מדוע אין שם ה' מוזכר במגילת אסתר?האם מצילים 'קמיעות' מפני הדליקה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף י"ג – סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך למה שלמדנו בסעיף י"ב שמותר להציל כתבי הקודש מפני הדליקה, אע"פ שכאשר פרצה דליקה בבית, אסרו חז"ל לאדם להציל את רכושו מתוך אותו בית שפרצה בו הדליקה, כיוון שחששו שמא מתוך בהילותו להציל את ממונו הוא יבוא לכבות את הדליקה, חז"ל התירו לו להציל רק מזון ג' סעודות, וכן כלי תשמישו, ובגדים בדרך לבישה, וכן התירו לו להציל כתבי הקודש, ולא זו בלבד, אלא גם כתבי הקודש שלכאורה כתובים שלא כהלכתם, כי הרי מעיקר הדין, תורה שבע"פ אסור לכתוב, ותורה שבכתב מותר לכתוב רק כהלכתה, דהיינו, על קלף, בלשון הקודש, ובדיו, אבל זה הכל מעיקר הדין, אבל במשך הדורות שנתמעטו הלבבות, ראו חז"ל צורך להתיר גם לכתוב תורה שבע"פ וגם תורה שבכתב שלא כהלכתו, דהיינו, התירו חז"ל לכתוב תורה שבכתב גם על נייר רגיל, וגם בעט רגיל שלא בדיו, וגם בשאר לשונות, משום 'עת לעשות לה', לכן, בזמננו מצילים מפני הדליקה את כל כתבי הקודש, תורה, גמרא, משנה, נביאים, כתובים, הלכות, אגדה, שו"ע, פוסקים, הלכה, חסידות, מוסר וכו'.

מגילת אסתר שכתובה על קלף ובדיו ובכתב אשורית, מצילים אותה מפני הדליקה, אבל כאשר אינה כתובה כהלכתה, דהיינו, שכתובה שלא ע"ג קלף, ושלא בכתב אשורית ושלא בדיו, פוסק השו"ע, שהיא שונה משאר תורה שבכתב, ובאופן כזה אסור להציל אותה מפני הדליקה, כיוון שאין בה אזכרות, ולכן מותר להציל אותה רק כאשר היא כתובה כהלכתה, ומה שלא נזכר בה שם ה', הוא מפני שניתנה להיכתב בדתי פרס ומדי, וזה הכל בזמנם, אבל בזמננו שתורה שבכתב ניתנה להיכתב בשאר לשונות ושלא בכתב אשורית, כך גם מגילת אסתר, ומותר להצילה מפני הדליקה, אלא שהחילוק ביניהם הוא, שתורה שבכתב, גם אם לא כתבו אותה בדיו, מותר להציל, משא"כ מגילת אסתר שמצילים אותה דווקא כשהיא כתובה בדיו, ואז אפילו אם היא על נייר או בלשון אחרת, זה לא מעכב, והעניין בדיו מבאר המ"ב, שכיוון שזה זול וקל להשיג, חז"ל לא ראו צורך משום 'עת לעשות לה' להתיר ללמוד כאשר היא לא כתובה בדיו, וזה מפני שאין בה אזכרות.

קמיעות שיש בהם פסוקים, אין מצילים אותם מפני הדליקה, ומבאר המ"ב, שטעם הדעה הראשונה היא, כיוון שאין בזה משום 'עת לעשות לה', כי אין בזה תורה ללמוד ולהתפלל, ואסור לכתוב אותם כך, וי"א שמצילים, וטעמם הוא, כיוון שלמדנו בסעיף י"ב, שתפילה וברכות ג"כ מוגדרים כתורה שבע"פ שאסור לכתוב אותם, ובכ"ז משום 'עת לעשות לה', מותר, כך הקמיעות הם כמין תפילה וברכה שמותר לכתוב אותם, ואומר המ"ב, שמדובר בחולה שאין בו סכנה, כי חולה שיש בו סכנה מותר לו לישא אותם בדרך לבישה, ואז מותר לו לצאת, וכפי המבואר לעיל בסעיף ח'.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים