מבוי ברוחב ט"ז אמה שבסופו מתקצר

ג' בשבט תשע"ט - סימן שמ"ה - סעיף ח'- סעיף ט'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהם ג' השיטות בזה?והאם נאמרו שיטות אלו גם ברה"ר שבסופה יש מבוי פחות מט"ז אמה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ה סעיף ח' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אחד מתנאי רה"ר הוא, שיהיה במקום רוחב ט"ז אמה לפחות, והשו"ע דן, במבוי שיש בו רוחב ט"ז אמה שהוא רה"ר, ובהמשך הוא מתקצר ואין בו ט"ז אמה, איך דנים את החלק הזה של המבוי, שהרי מצד אחד, כיוון שאין שם רוחב ט"ז אמה, הוא לא רה"ר, ומצד שני, מכיוון שהוא המשך לרה"ר ובתחילתו יש לו רוחב ט"ז אמה, כך המשכו אע"פ שאין בו ט"ז אמה, הוא מוגדר כרה"ר, מבואר בשו"ע שיש בזה ג' שיטות:

שיטה א': אין המשך המבוי נקרא רה"ר.

שיטה ב': הדבר תלוי, אם הוא מתקצר ואין בו ט"ז אמה אבל עדיין יש בו י"ג אמה ושליש, הוא נחשב עדיין לרה"ר כיוון שניחא תשמישתיה לרבים.

שיטה ג': בכל גווני, גם אם הוא מתקצר מאוד באופן שאין ברוחבו אפילו לא י"ג אמות ושליש, בכ"א יש לו דין של רה"ר, כיוון שהוא המשך של רה"ר.

המ"ב מביא, ששיטות אלו הם גם באופן שיש מבוי שכולו פחות מט"ז אמה, והוא ממוקם בסוף רה"ר גמורה, והוא מפולש בתחילתו ובסופו.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים