מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ

עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשפה
אופקיםביהכנ"ס 'אילת השחר'הטיילת הישנה במקלט08:00-08:20הרב שמעון אומן שליט"אעברית
אופקיםישיבת הדרת תורההחידא 513:20הרב שלום דרעי שליט"אעברית
אופקיםכולל עטרת שלמהחזון איש15:30-15:45הרב שמעון אומן שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40 - 23:00הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אעברית
אור הגנוזאור הגנוזביהמ"ד המרכזיאור הגנוזשבת: 40 דקות לפני מנחההרב איתמר יצחקוביץ שליט"אעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס הרב יוסף חייםיוסף חייםשיעור סיכום- יום ד' 19:45 - 20:45הרב בנימין קליין שליט"אעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס סערט ויז'ניץרבי פנחס בן יאיר 2722:15-22:30הרב מרדכי ווייס שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 21אחרי הנץהרב מנחם שטרן שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 228:55הרב יוסף פנירי שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אאידיש
אלעדבאבובפנחס בן יאיר21:00הרב וינפלד יעקב שליט"אעברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1121:00-21:20הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת ערבית 22:15הרב יעקב סטל שליט"אעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45 - 22:00הרב יעקב גולד שליט"אעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15 - 21:45הרב אליהו רייך שליט"אעברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30 - 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אעברית
אלעדויז'ניץסלאניםבן זכאי 2219:50 - 20:20הרב יוסף דוד וינברג שליט"אאידיש
אלעדחפציבהביהכנ"ס היכל זרחחוני המעגל 3406:20הרב אוריאל שטרן שליט"אעברית
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15-21:15הרב חיים שטרן שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45-19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15 - 21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אעברית
אלעדרמת מאירביהכ"ס ישועות משה - ויז'ניץאבן גבירול20:30 - 21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2210:15הרב יוסף פנירי שליט"אעברית
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםהציפורן פינת מתתיהו הכהן20:30 אחרי מעריבהרב ג'רמי רוזנבאום שליט"אאנגלית
אשדודנפש החייםהתלמוד18:30-18:45הרב מנחם הגר שליט"אאידיש
אשדודנחלת ישראלרשב"י 508:00-08:30הרב משה ויצמן שליט"אעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אעברית
אשדודרובע בבית מדרש "משכיל לדוד"דוד ילין 118:30הרב דוד מלכה שליט"אעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:30, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בית שמואלפיצבורג 466:15 לפני שחריתהרב דוד ארנפלד שליט"אעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3521:40הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חיים - כולל בית מאירבעל הנס 149:45-10:05הרב דוד שטיין שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויז'ניץהאדמור מויז'ניץ 520:30-21:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30 - 21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים - בעז"נהאדמו"ר מויז'ניץ 514:45-15:15הרב יהושע ובר שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:40-10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררח' רבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
אשדודרובע זבית המדרש נעשכיזחלפתא 13חצי שעה לפני מנחההרב נתן קצנלבוגן שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 1818:45הרב משה פלדמן שליט"אעברית
אשדודרובע זכולל עטרת צביהאדמו"ר מגור 820:50הרב שמעון נמירובסקי שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אעברית
אשדודרובע זבית המדרש "זכרון יוסף"בעל הנס 429:30-10:30הרב אלישע טולידאנו שליט"אעברית
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב-15:00הרב נפתלי וירניק שליט"אעברית
אשדודרובע חביהמ"ד ויז'ניץהרותם 2909:30 - 10:00הרב משה יחיאל זיידה שליט"אאידיש
אשקלוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 818:15-19:00הרב אשר ועקנין שליט"אעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45 - 20:45הרב חיים הלוי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייברח' אורי אליאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/220:15-21:00הרב יוסף עמוס שליט"אעברית
אשקלוןשמשוןכולל "בן איש חי"הארי 5716:30 - 17:00הרב יעקב פיניש שליט"אעברית
באר שבעביהכנ"ס באר מרים של האחים אוםראובן הכט 5213:45 - 14:05הרב עמוס לביא שליט"אעברית
באר שבעישיבה קדושה אהבת ישראלרחבת הראש 917:30 - 18:00הרב שמעון אדרי שליט"אעברית
באר שבעמרכז העירסניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15 - 12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אעברית
באר שבעשכונה ד'ישיבת נחלת יצחקרש"י 1145:30 - 6:30הרב עוז אוזן שליט"אעברית
בית לחם הגליליתקבר רחלקבר רחל13:40 מנחה ב14:00הרב אבישי אליהו שליט"אעברית
בית שאןביהכנ"ס הדרת יוסףאחד העם 318:30הרב אליאור עזרן שליט"אעברית
בית שאןכולל זוהר התורהבלפור 3212:45 - 13:15הרב אלקנה ישראל שליט"אעברית
בית שמשביהכנ"ס תורת חסדחבקוק פינת יואל19:00-19:30הרב אמיתי אושרי שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10 - 12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעברית
בית שמשהעיר הישנהביהכנ"ס יד דוד ואהל רחלהשבעה 3208:45הרב אליאל האוזי שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1622:30 שיעור בהלכה ולאחריו שיעור בגמראהרב משה המבורגר שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1621:15 שעור בגמרא, ולאחריו שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30 - 22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30-19:00הרב אליעזר כהן שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משהבן איש חי 1021:20הרב יהודה כץ שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםרח' בן איש חי 1022:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אאידיש
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אעברית
בית שמשמרכז העירביהכנ"ס חניכי הישיבותהמשלט 1022:00הרב משה ולס שליט"אעברית
בית שמשרמה אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3412:25הרב פנחס בלויא שליט"אעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס המרכזייונה בן אמיתי 421:00הרב קלמן גולן שליט"אעברית
בית שמשרמה גאהבת תורהעידו הנביא 650 דק לפני הנץהרב קלמן גולן שליט"אעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס אבן ישראליונה בן אמיתי 2620:50-21:10 (מעריב 20:30)הרב ישראל פלדמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30 - 9:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ישועות דודנחל ערוגות 3017:50-18:20הרב גד אלוש שליט"אצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאלנחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםנחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3319:15 - 19:45הרב ידידה כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15 - 20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה21:40 - 22:00 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00 - 19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק 2906:00 - 06:25הרב חיים סטשבסקי שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלנחל חבר פינת עין גדי20:30הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:30-13:00הרב גמליאל כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 420:00-20:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2007:10 - 7:30הרב שמעון פישמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 31בין מנחה למעריבהרב מאיר סירוטה שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס נצח ישראלריב"ז 1612:30הרב יוחנן אורי שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדנר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר - ויז'ניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1809:30הרב שמעון אדלר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1821:00הרב ישראל גרינברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:00-22:35הרב יעקב שטינברג שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:05-21:30הרב שמואל פרידלנדר שליט"אעברית
ביתר עיליתישיבת 'שער התלמוד'בנין דוד 114:10-14:20הרב יצחק אקער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15 - 21:45הרב שלמה קורן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00 - 12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - תפארת מרדכי שלמהרבי עקיבא 3121:30 - 22:00הרב אלימלך רבינוביץ שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45 - 20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40 - 13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס ישיבת הר"ןזוועהיל 206:25 - 06:50הרב חיים שלום ברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס פרושיםמבוא מרגלית 221:15-21:40הרב בנימין גרינוולד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15 - 20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45 - 22:15הרב יעקב טלר שליט"אאנגלית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ויז'ניץדרכי איש 1922:00 - 22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכ"ס באיאן - בעזרת נשיםהמגיד ממעזריטש 3922:00 - 22:20הרב יהושע ציינוירט שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםרח' פחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד אשל אברהם דחסידי סטריקובמוצפי 320:45הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןהחוזה מלובלין 4921:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15 - 22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00 - 22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1כולל דורשי ציון בביהמ"ד מתמידיםדרכי איש 3012:40 - 13:15הרב בן ציון אריה שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת 'תורת רפאל'המגיד ממזרעטיש 5714:00-14:15הרב אלחנן שפיגל שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 421:30-22:00הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2באיאן - נחלת יעקבהחוזה מלובלין 1 הדקל10:45 - 11:20הרב שמחה שרייבר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2621:15הרב אברהם לוין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון19:45הרב משה יצחק וויזער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותרח' מוצפי21:45הרב יהודה פריימן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3420:50הרב אפרים סגל שליט"א
בני ברקביהכנ"ס בית תלמוד להוראהמלצר 1518:45-19:15הרב יהודה שיינר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30 - 23:00הרב אליהו מונק שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס 'בית אברהם'ראדז-מין 3 ב'19:25-19:40הרב אברהם ישעיהו הבר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40 - 15:55הרב יצחק אגמי שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אערבית
בני ברקביהכנ"ס זכרון רפאל - בעלזיצחק ניסים 1314:00-14:30הרב נתן וייס שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס הליגמןרבי עקיבא 9709:00-09:15הרב אהרן
עוברני שליט"א
עברית
בני ברקביהכנ"ס צאנזמינץ 2420:30הרב נתן וינקלר שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד דחסידי גורהרב דסלר 808:45-09:15הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אאידיש
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב יהושע לוי שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב שמואל קלרמן שליט"אעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00 - 13:15הרב זאב פוקס שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00 - 21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אאידיש
בני ברקויז'ניץישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1019:30הרב אליהו אינהורן שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 710:25 - 10:45הרב נתן קראוס שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40 - 12:00הרב מאיר רייזמן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס צאנז זימיגראדמינץ 2420:30הרב אפרים קר שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 6519:15הרב יונה זאב וינברג שליט"אאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00 - 07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הראשוניםרבי עקיבא 1719:45 - 20:10הרב שמעון ויסברג שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אליהו הנביאקאליש 608:35 - 08:55הרב יוסף צבי רייזמן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הגדול - חדר אהל נחמןקאליש 312:45הרב אליעזר מירסקי שליט"אעברית
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתא (קומה ב')הרב קוק 310:00-10:15הרב דניאל שטרן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40 - 13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירביהמ"ד בעלזבעלז 519:15 - 19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העירביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירישיבת נתיבות עולם - בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"דהשלושה פינת השומר22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירביהמ"ד אהבת חסד - בעז"נדסלר 712:55 - 13:30 'ימים: א' ג' ההרב יהודה אריה דינר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30 - 16:50הרב דוד היימן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירנחלת משהמלצר 3619:30 - 19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירביהמ"ד מודז'יץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העירישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:15 - 20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירבהמ"ד הגדול אמרי אש מודז'יץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העירבית החסידים דגורדסלר19:30 - 20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העירביהכנ"ס יומם ולילהחגי 822:40-23:00הרב עובדיה גינתי שליט"אעברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביהכנ"ס היכל משהעוזיאל 2720:00 - 20:30הרב חזקיהו אברהם ברוידא שליט"אעברית
בני ברקנאות יוסףסערט ויז'ניץ צפון רח' יואל08:45 - 09:00הרב שמעון כהן שליט"אאידיש
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס משה ואהרוןהחלוצים 1121:00הרב יוסף כודרי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץבית הכנסת "ישמח ישראל"הגליל 1018:15הרב אליהו כהן שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15 - 19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס קרליןרח' בן יעקב21:40הרב צבי נוישטט שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40 - 16:00הרב ערן פנחס שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20 - 19:55הרב מאיר דינר שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס "כנסת הגדולה"קובלסקי 12 - מאחורי היכל שמואל20:45הרב אלעזר דוד שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25 - 20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אהלי אברהםגרינברג 720:00 - 20:15הרב משה בן ששון שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י ספרדי מרכזי - בעז"נאברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30-20:00הרב אליהו ראם שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגכולל עטרת שלמהככר אחד עשר09:00-09:15הרב אברהם ישעיהו הבלין שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגנחובסקי 720:15 - 20:45הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה בעזרת נשיםאברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1908:30הרב אברהם אביש רבינוביץ שליט"אאידיש
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30 - 19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אצרפתית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב דוד יצחק מתיוס שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס התימני - ליד ביהכנ"ס הספרדיזוננפלד 10:30-11:30הרב אליהו בן שבת שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב יצחק שטול שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס המרכזי - במקלטזוננפלד 1320:20הרב משה לורנץ שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20 - 21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20 - 19:45הרב גד קדוש שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20 - 23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אעברית
בני ברקשיכון חזו"אביהמ"ד סלאניםברסלב 721:30הרב פנחס אליעזר שנור שליט"אעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1611:45 - 12:15הרב עמרם צרפתי שליט"אעברית
בת יםבית הכנסת בת קולניסנבוים 66ימים א' ג' ד' 17:50-18:50הרב אליהו לביא שליט"אעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"אעברית
גבעת זאבהר שמואלביהכנ"ס אשכנזברקתבין מנחה למעריבהרב יוסף שטילרמן שליט"אעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15 - 12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אעברית
גני תקווהגני תקווהביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45 - 22:15הרב מנחם אריה שלזינגר שליט"אעברית
דימונהביהכנ"ס אהל זאבבר כוכבא12:15הרב חיים צבי מאיר שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30 - 21:00הרב יצחק שריקי שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט14:15 - 14:45הרב דניאל בן שושן שליט"אעברית
הוד השרוןרמתייםביהכנ"ס המרכזייהושע בן גמלא 3017:30 - 18:30הרב יהודה לוגאסי שליט"אעברית
הודיה-ביהכנ"ס אהל אברהםישוב הודיה16:00הרב אהרן יעיש שליט"אעברית
הרצליהכולל אברכים 'ביהכנ"ס הגדול'בן גוריון 114:30-15:00הרב יעקב טננבוים שליט"אעברית
זכרון יעקבכולל "שלמי מאיר" בישיבת זכרון יעקבהזית 716:00הרב יחזקאל רוז שליט"אעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05 - 09:30הרב ישראל קורן שליט"אעברית
חדרהביהכנ"ס בית יוסףאזור תעשיה גבעת אולגה18:45-19:45הרב ברוך בוקרה שליט"אעברית
חדרהביהכנ"ס שירת ציוןשניר 6לאחר מנחההרב יעקב שובע שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10 - 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:45 - 21:30הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15 - 10:00הרב ברוך קינד שליט"אעברית
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויז'ניץמקור ברוך ג12:45הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 120:15 - 20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חיפההדרישיבת יחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןישיבת נחלת הלוויםרחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חרישביהכנ"ס כוכבי אורהגפן 8בין מנחה למעריבהרב דוד ברנד שליט"אעברית
חרישביהכנ"ס לעבדך באמתספיר 28ערבית 20 דק' לאחר השקיעה, והשיעור לאחמ"כהרב אשר זגדון שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס שערי דעתהמגינים 3220:45-21:15הרב יעקב יוסף ועקנין שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס אוהל שמעון וחנהשכונת רבי עקיבאבין מנחה לערביתהרב יצחק ארביב שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס וילעדניקויצמן 149:30הרב מרדכי שמעיה שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס שערי דעתהמגינים 3218:20-18:50הרב יעקב יוסף ועקנין שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס אור תורההרב ורנר 20בין מנחה לערביתהרב משה נחמו הכהן שליט"אעברית
טבריהביהכנ"ס קרליןבן צבי 47:10הרב משה חיים שמעיה שליט"אעברית
טבריהרמת אגוזביהמ"ד היכל ישראל - יד לאחיםבן צבי 7 - במקלט12:15הרב גבריאל כהן שליט"אעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אעברית
טבריהשיכון ד'ביהכנ"ס קרליןאור החיים 1מנחה: 13:05 השיעור: 12:45הרב אלתר שמואל לובין שליט"אעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45הרב מאיר דרך שליט"אעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב מנחם ביכמן שליט"אעברית
יקיר-ביהמ"ד יקירישוב יקיר19:00הרב דוד ברוך שליט"אעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 118:30 - 19:30הרב נתנאל חיים שליט"אעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הישיבהקרית הישיבה20:30הרב ציון כריסי שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס בתי ורשא - גוריהודה המכבי 5 כניסהה א'19:30-20:00הרב יהושע קלופמן שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס פקודת אלעזר (ביקור חולים)הנביאים 5319:00הרב אלקנה דייטש שליט"אעברית
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30 - 13:15הרב שמואל בקר שליט"אעברית
ירושליםביהמ"ד בית שלום ומרדכישערי פינה 2419:10 - 20:10הרב אליהו כספי שליט"אעברית
ירושליםיש"ק אמרי משהעזרת תורה 4719:20-19:40הרב שמואל זלוטניק שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס אהבת שלוםמדבר סיני 4514:55 - 15:15הרב מאיר שולביץ שליט"אעברית
ירושליםביה"מד טריסקסורוצקין 39יום ה': 21:20הרב אשר איכנשטיין שליט"אעברית
ירושליםישיבת עטרת שלמהדוד ילין 1913:05-13:30הרב ראובן פרידמן שליט"אעברית
ירושליםקרית הממשלהבנק ישראל 513:30הרב יעקב ברזילי שליט"אעברית
ירושליםביהמ"ד תורת מאירדוד ילין 3720:30הרב מאיר בצרי שליט"אעברית
ירושליםמעיין התלמודשמגר 1514:15הרב יוסף דב סולוויציק שליט"אאידיש
ירושלים-בהסעה מקרית יובל למיר-08:45הרב יוסף חיים בטאט שליט"אעברית
ירושלים-בהסעה מישיבת מיר לביתר גבעה Bבנסיעה19:15הרב אפרים פישר שליט"אעברית
ירושלים-קבר רחלקבר רחל07:30 - 07:45הרב דוד פרנקל שליט"אעברית
ירושלים- מביתר גבעה A למירבנסיעה08:45הרב אפרים פישר שליט"אעברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אאידיש
ירושליםבוכריםישיבת חיי תורהאריאל 607:45 - 08:05הרב חיים שמרלר שליט"אאידיש
ירושליםבית וגןביהכנ"ס מנוחת שלוםקאסטו20:25 - 20:45הרב נתן איגלא שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס אהל מלכהרח' שערי תורה18:30 - 19:00הרב יונתן שושן שליט"אעברית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אעברית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40 - 21:00הרב אברהם ויג שליט"אעברית
ירושליםבית וגןמכון לבדובדבני 249:30 - 10:00הרב נתנאל חביב שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40 - 13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אעברית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אעברית
ירושליםבית וגןפניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס "מנחת חיים" בתוך כולל ארז הלבנוןתורת חיים 3420:45-21:50הרב צבי לנדמן שליט"אעברית
ירושליםבית וגןישיבת וולפסוןמשה זילבר קרית נוער שער 523:00-23:30הרב ברוך נויבירט שליט"אעברית
ירושליםבית וגןפניני דוד ירושליםבית וגן 819:00הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגןביהכנ"ס מנחת שלמהמוצפי 1119:40-20:00הרב אברהם ליטקה שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראלישיבת מיר - עז"נבית ישראל 318:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראלישיבת מיר ביהמ"ד פרידמןחסידי קרלין9:30-9:40הרב יעקב חיים פטשניק שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל12:55-13:10הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראלישיבת מירבית ישראל 3שחרית ב: 07:15 שיעור לאחמ"כהרב דניאל סופר שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלביהכנ"ס בית יוסףזונפלד 3613:00 - 13:30הרב אמיתי כהן שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלבית המדרש "הכולל"ישיבת מיר14:05הרב רפאל טאובר שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלישיבת "מיר" ביהמ"ד פרידמןבית ישראל 314:15הרב ישראל גורדון שליט"אעברית
ירושליםבית ישראלביהמ"ד בית מנחם - מירבית ישראל09:20הרב יעקב ישראל סמוטני שליט"אעברית
ירושליםבר אילןישיבת ישמח משהאהלי יוסף 718:30 - 17:10הרב שלמה דוידי שליט"אעברית
ירושליםבר אילןביהכנ"ס אור הצפוןרח' אבינדבאחרי הנץהרב אברהם הוכמן שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 124:00הרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהכולל סבא למשפטיםרח' אלכסנדרי20:30-22:00הרב ישראל בנימין אלמשעלי שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 1שחרית 7:30, לאחמ"כ השיעורהרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהביהמ"ד לעלובצפניה פינת מלאכישחרית: 09:00 לאחמ"כ השיעורהרב חיים שלום קרישבסקי שליט"אאידיש
ירושליםגאולהישיבת באר התלמודמלכי ישראל 7717:40הרב דוד אלישע שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת תפארת ישראלהאמרכלים 1809:30הרב עובדיה דוד רוזנבאום שליט"אאנגלית
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריוקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אאידיש
ירושליםגבעת רםקרית הממשלהבנק ישראל 514:45הרב אריה ממו שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאולכושר ג'יםמרכז שטנר21:45הרב יוסף קוקיס שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאולישיבת 'מבקשי דעת'אונקלוס 1012:30-13:00הרב מנחם סנדומירסקי שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאולביהכנ"ס באר אברהם - באוה"סנג'ארה11:15הרב לוי יצחק ליבהף שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאולביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאולישיבת אש התלמודמרכז ספיר (בנין 2)13:45הרב יהודה לוינגר שליט"אעברית
ירושליםגוש שמוניםביהכנ"ס אהל משהגבעת משה 820:30הרב צבי אלקיכן שליט"אעברית
ירושליםגוש שמוניםביהכנ"ס גורמחניים 1006:45 - 07:10הרב נפתלי שכטר שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס חזון נחוםהמור 321:55 - 22:15הרב שמשון סומפולינסקי שליט"אעברית
ירושליםגני גאולהביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40 - 9:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםהר נוףביהכנ"ס משכן ציוןמשקלוב 1821:15 - 22:15הרב שמואל בן ציון אבידן שליט"אעברית
ירושליםהר נוףישיבת ויז'ניץקצנלנבוגן 8021:00הרב יעקב דוד ויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםהר נוףמשכן אהרוןהקבלן 407:45-08:30הרב יחזקאל בצרי שליט"אעברית
ירושליםהר נוףביהכנ"ס אהל משהברנד 1821:00 - 21:30הרב יצחק בוזגלו שליט"אעברית
ירושליםהר נוףביהכנ"ס חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1820:45 - 21:00הרב משה בוטח שליט"אעברית
ירושליםהר נוףביהכנ"ס חדות שמחהפרנס 1040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אעברית
ירושליםהר נוףישיבת דבר ירושליםקצנלבוגן 5318:00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוףביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45 - 16:00הרב יעקב פלס שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודיישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודיישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודיביהמ"ד צילו של היכלבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים)14:00 - 14:15הרב יצחק גראב שליט"אעברית
ירושליםמאה שעריםביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 705:45הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שעריםתפארת בחורים(עין יעקב (מעל שטיבלך מאה שערים19:10 - 19:30הרב משה הידלסהיימר שליט"אעברית
ירושליםמאה שעריםביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:00הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שעריםביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 720:30הרב שמעון דוב ברנסדורפער שליט"אאידיש
ירושליםמאה שעריםביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30 - 07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אאידיש
ירושליםמורשה(מוסררה)כולל מגיני ארץ - ביהכנ"ס ברסלב - עידו הנביאהנביאים 2616:30הרב נחמן גול שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס הלכה למשהסורוצקין 2615:30הרב יעקב גרוסמן שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואל - בחדר 3סורוצקין 45השיעור לאחר מנחה גדולההרב מאיר אורלנסקי שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40 - 10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אספרדית
ירושליםמטרסדורףאוצה"ס - ביכורי יוסףסורוצקין 2408:20-08:50הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45יום ראשון 21:30הרב אברהם משה דינר שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אאנגלית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אאנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל 11721:30הרב אליהו כהן שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוךביהמ"ד סערט ויז'ניץ - מקור ברוךגרוסברג 821:15הרב יוסף זלמן פישר שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוךביהכנ"ס גור - בנין הת"תברנס פינת ירמיהו20:40הרב אברהם רייס שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוךביהמ"ד באיאןיהודה המכבי 908:45-09:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוךבית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוךביהכנ"ס חניכי הישיבותגשר החיים 807:10הרב אפרים ליפשיץ שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוךזכרון בתיהגשר החיים 12 כניסה ב21:40הרב נפתלי צבי פורוש שליט"אעברית
ירושליםמרכז העירבית אביחיקינג ג'ורג'13:30הרב ברוך קלמן שליט"אאנגלית
ירושליםמרכז העירשערי העיריפו13:30הרב מאיר וינברגר שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקבכולל תפארת התורהכפר עברי 10 (ליד מגן אברהם)09:10-09:25הרב יחזקאל ברקוביץ שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקבביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב''תורה ותפילה'בלבן 609:15-09:30הרב אליהו נתן שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקבמגן אברהםמשה שאולי 321:00הרב רפאל אדלר שליט"אאנגלית
ירושליםנווה יעקבישיבת בית ישראלזוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"אאנגלית
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויז'ניץ עזרת נשיםנחמיה 1419:00 - 19:25הרב אליעזר זוסיא גרינוולד שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויז'ניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אאידיש
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס זכרון יחיאלשאול המלך 2120:15הרב יוסף שלמה שירקין שליט"אעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרי"ם לוין 2513:40 - 14:00הרב שמואל זלוטניק שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהביהמ"ד בית ישראלאבן האזל 1918:00הרב אריאל ישראלי שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהישיבת ברכת חייםעזרת תורה 1621:00-22:00הרב משה ורצברגר שליט"אעברית
ירושליםעיר העתיקה'צילו של היכל'בנין פורת יוסף09:30הרב יעקב עבדו שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבחוט השניהששה עשר 3316:00-17:00הרב דוד לובטון שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס באר מריםהששה עשר 4321:00-22:00הרב משה איטח שליט"אעברית
ירושליםקרית יובלביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30 - 11:30הרב דוד ששון שליט"אעברית
ירושליםקרית מנחםביהכנ"ס זכור לאברהםקולומביה 720:50הרב יוסף דוד גטה שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30 - 07:45הרב יצחק פינץ שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהמ"ד היכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00 - 21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת כנסת יעקבפתח תקוה 1621:30 - 22:00הרב מרדכי בר זכאי שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת חזון עובדיההריקמה 708:50 - 09:05הרב דניאל כהן שליט"אעברית
ירושליםרמותמשכן ישראלסולם יעקב 221:15הרב סיני סופר שליט"אעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגא באהל עדינהשיבת ציון 1021:00 - 21:45הרב יצחק שלמה בלוי שליט"אעברית
ירושליםרמות אמנין אברכיםבובליק 1לאחר הנץהרב ישי לסר שליט"אעברית
ירושליםרמות בביהכנ"ס משכן מאיר -קומה ב'אהרן אשכולי 11020:30 - 21:10הרב יצחק אנקונינה שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אעברית
ירושליםרמות גישיבה לצעירים רמות (הרב קירזון)רוזנבלט19:00הרב בנימין פרעס שליט"אעברית
ירושליםרמות גנרות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30 - 22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15הרב דוד מור יוסף שליט"אעברית
ירושליםרמות דביהכנ"ס חניכי הישיבותמינץ 46 א'21:15הרב רפאל בלוך שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה - אורחות איש(אלימלך מליז'נסק 10 רמות (מאחורי רחוב מירסקי 717:00 - 17:30הרב אלחנן הירש שליט"אעברית
ירושליםרמות דמסילת התורהמירסקי 509:10-09:30הרב יהודה וינטרוב שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכולביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15 - 14:45הרב אליהו טיבי שליט"אצרפתית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:10הרב הלל תואתי שליט"אצרפתית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2520:45 - 21:15הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"אאידיש
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אעברית
ירושליםשמואל הנביאביהכנ"ס חניכי הישיבות שמואל הנביאמגן האלף 3שיעור בגמרא: 10:00 והלכה: 10:50הרב זאב אייזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"אעברית
ישעימרכז העירביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:45הרב משה בר שליט"אעברית
כפר סבאביהכ"נ ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 1220:15הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אעברית
כפר סבאמרכז העירביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12518:00 - 19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אעברית
כרמי צור ד.נ. הרי יהודהכרמי צורביהכנ"ס המרכזי האשכנזיכרמי צור19:30הרב אליעזר זיכר שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל - בעז"ננתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)12:20-12:45הרב אליעזר שטאל שליט"אעברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אעברית
לודבניתביהכנ"ס אהל משהשלמה המלך19:30 - 20:00הרב אליהו ממן שליט"אעברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30-19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אעברית
מגדל העמקהגפןביהמ"ד תורת חייםהרב עובדיה יוסף 25בין מנחה לערביתהרב אוריאל חמו שליט"אעברית
מגדל העמקנוף העמקכולל מגדל אוריסמין 616:00הרב ישראל מאיר פרל שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס המרכזי "נאות עילית"מהרי"ל 15אחרי שחרית ב- 8:00 בבוקרהרב ברוך נולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס 'בית תפילה'נתיבות המשפט 7312:25-12:50הרב ישראל סקלאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס19:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אעברית
מודיעין עיליתכוללאורחות חיים בביהכנ"ס בני הישיבותשדרות יחזקאל 3316:00-16:20הרב יוסף בן כליפה שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבותרשב"י 3608:30הרב יצחק האוסמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3513:00הרב שמואל צבי פרוש שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד מודזיץרשב"י 2112:30הרב יעקב עמנואל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץסימטת רבי טרפון20:50 - 21:15הרב חיים ידלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס "חניכי הישיבות-מזרח ברכפלד"רשב"י 36א-ה שעות: 18:30-19:00הרב משה רטמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00 - 07:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15 - 10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד קרעטשניףיהודה הנשיא 2217:30-19:00הרב ירחמיאל מרקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:45הרב שמואל לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא - בח"שר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס דרכי מאיר שבמרכז עיליתשדרות יחזקאל 218:15הרב אשר וקסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא - באוצר הספריםר' עקיבא 2320:20 - 20:40הרב אשר שטרנברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ביהכנ"ס קהילת ר' עקיבא - היכל ב'ר' עקיבא 23שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם שקלאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00 - 07:20הרב יוסף סגל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10 - 7:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדבית החסידים - נחלת דן (מודז'יץ)רשב"י 2120:35-20:50הרב צבי יוסף לרנר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר - בחדר שיעוריםישיבת מיר ברכפלד20:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאלשד' יחזקאל 222:30 - 22:45הרב בועז מילצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 819:50 - 20:15הרב דוד ברוך שטרנבוך שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלהרשב"י 41 21:00- 21:20הרב ישראל צוקרמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדריהודה הנשיא 3721:00 - 21:10הרב יהודה משה צבי מושקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס רחמסטריווקאפונוביז 722:15הרב אריה מרדכי שיש שליט"אאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פרוכטנגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםפונוביז 723:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס משנה הלכות קהילת אונגווארזכרון שמואל 509:05 - 09:20הרב אברהם גוטליב שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס קרית אביעזריחזון איש 121:00הרב יואל לב שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי חפציבה בית שניאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס אורחות תורהחזון איש 1819:15הרב ברוך וולס שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת משכן עזרא-08:20הרב אהרן נוביק שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל בית אבאאור החיים 27ימים א' ד' וה': 15:30 וב': 08:55הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פרושיםיהודה הנשיא 3508:05 - 08:20הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי ישיבת קול תורהנתיבות המשפט 7322:00-22:30הרב אלקנה שפרינצלס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 - 21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה - בעזרת נשיםמשך חכמה 4121:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בן איש חימסילת יוסף פינת חתם סופר22:00 - 22:30הרב מנחם גרפל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משכן תורהרח' רבי עקיבא09:00הרב יצחק זאב ברלין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:30הרב אהרן וייס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד "קול תורה"נתיבות המשפט 7320:30הרב ישראל אליעזר קויפמן שליט"אאנגלית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40 - 21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יעקבקצות החושן 819:30 - 19:40הרב אריה שאר ישוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:30-19:00הרב איתי פלץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בית תפילה - עזרת נשיםנתיבות המשפט 7321:00הרב גבריאל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת קצות החושןקצות החושן 919:35הרב צבי רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד היכל יצחק - חדר שיעוריםחפץ חייםימים ב'-ה' 22:05 - 22:30הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס היכל יצחקחפץ חיים 621:00-21:15הרב אהרן רייזנר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:00 - 21:40הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה - בעזרת נשיםמרומי שדה 1321:00 - 21:30הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית המדרש המרכזי נאות הפסגהריטב"א 121:00הרב יעקב וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריהשאגת אריה16:05הרב חיים ברוך ברק שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7308:55 - 09:20הרב מרדכי הכהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 222:00 - 23:00 ימים א-ד'הרב מרדכי ברנט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נחלת בנימיןמשך חכמה 1914:05הרב שלמה וילמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 75 ב'10:35 - 10:50הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביעזרימסילת יוסף 1321:15 - 21:35הרב ישראל כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - היכל רוטשטייןשאגת אריה22:00 - 22:20הרב אברהם דולינגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 117:00הרב אשר לדרר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נזר ישראל - בחדר שיעוריםאור החיים 2013:25 - 13:55הרב רחמים אליאס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול יעקבנתיבות המשפט 720:00-20:30הרב ינון זאבי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:00-09:20הרב שמעון שפירא שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:00-09:20הרב שמעון שפירא שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת רבי עקיבא - היכל ב'רבי עקיבא 2323:00 - 23:25הרב מרדכי גורגוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהחזון איש 2020:45הרב מיכאל יזדי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פוניבז'שדי חמד 1123:15הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף15:30-16:15הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דרך התורהמנחת חינוך 521:45הרב שרגא בויאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה08:55 - 9:20הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1722:30הרב יעקב בוצקובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל תורה - זכור לאברהםנודע ביהודה 4013:05הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון מאירמסילת יוסף פינת חפץ חיים20:40 - 20:55הרב רפאל חביב שליט"אצרפתית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה מול בנין 1922:00 - 22:20הרב יצחק לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים20:00הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס יחל ישראלנתיבות המשפט 219:30הרב יעקב אייזנבך שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:00 - 13:20הרב משה רביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אעברית
מודיעין-מכבים-רעותקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אעברית
מעגליםכולל פנסיונרים ביהכ"נ מצפהמרכז היישוב11:45הרב יהודה חורב שליט"א
מעלה אדומיםביהכנ"ס יצחקי - קומה עליונה באולםהגיתית 217:30 - 17:45הרב אברהם פרל שליט"אעברית
מצפה רמוןישיבת מדברה כעדןעין עופרים 18אחרי תפילת שחריתהרב שמריהו הופמן שליט"אעברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס תהיליםרמב"ם 410:30 - 11:00הרב יהודה קמרמן שליט"אעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אעברית
נס ציונהמדרשיה של הרב יורם יפתויצמן 8מנחה 20 דק' לפני השקיעה, השיעור לאחמ"כהרב משה כהן שליט"אעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30-19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אעברית
נצרת עילית-ביהכנ"ס הגדול המרכזי נצרת עיליתרח' הגבעה 340 דק' לפני זמן מנחההרב נתנאל ויזגאן שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה בביהכנ"ס בית אלסיפן 1119:00-19:45הרב בן ציון גדסי שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס המרכזיהרב עובדיה יוסף06:30 - 7:00הרב אהרן לאבנשטיין שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גבני הישיבות - אהל יעקבהרב פינחס מילר 421:15הרב נתן סלומון שליט"אעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 519:30 - 20:00הרב יצחק קוזניץ שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 209:15הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס תפילה למשהאלפסי - ליד מגדל המים19:00-20:00הרב יוסף חיים לוגסי שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס מאור יוסףרח' אור לציון16:40הרב אברהם משען שליט"אעברית
נתיבות-ביהכנ"ס לב דודבר אילן 1719:15 - 20:30הרב ציון קדוש שליט"אעברית
נתיבותשלום בניךביהכנ"ס בית בוכריסשלום בניך19:00 - 20:00הרב יניב דהאן שליט"אעברית
נתניהביהכנ"ס אהל נחמיה - היכל בית שלמהדברי חיים 520:45-21:00הרב יצחק פיליפ שליט"אאידיש
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 718:15 - 18:30הרב אהרן מושיוב שליט"אעברית
נתניהביהכנ"ס צאנזדברי חיים 518:30-19:05הרב מרדכי לוינשטיין שליט"אאידיש
נתניהמרכזביהכנ"ס היכל רפאלברנר 220:15הרב יעקב חזיז שליט"אעברית
נתניהמרכז העירביהכנ"ס מנין אברכיםגבע 2512:30 - 12:55הרב ישראל מאיר ברגר שליט"אעברית
נתניהמרכז העירמנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אעברית
נתניהמרכז העירביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30 - 21:30הרב טל רביב שליט"אעברית
נתניהמרכז העירביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה לערביתהרב יעקב שטרית שליט"אעברית
נתניהמרכז העירביהכנ"ס ויזניץאברהם שפירא 821:00-22:00הרב אפרים כהן שליט"אעברית
נתניהמרכז העירביהכנ"ס ויז'ניץאברהם שפירא 821:00 - 22:00הרב שלום אהרון שליט"אעברית
נתניהמרכז העירכולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00 - 22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:15הרב דוד משה שוורץ שליט"אאידיש
עוצםישיבת נר זרח בח"ש גליד הביהכנ"ס המרכזי20:30הרב אפרים לייכטר שליט"אעברית
עמנואלביהמ"ד משכן נתןרח' בעל שם טובלאחר תפילת ערביתהרב אהרון דוד סלצקי שליט"אעברית
עפולהגבעת המורהביהכנ"ס אהל יצחק ומאיר רח' ראסל09:00הרב אליאור קאטשא שליט"אעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3516:50 - 18:30הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אעברית
עפולהעפולה עיליתביהכנ"ס אור אברהםהבודק20:10 - 21:00 .ובשבת 50 דק' לפני הדה"נהרב אברהם יוסף כץ שליט"אעברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אעברית
פתח תקווהביהכנ"ס ספראבן גוריון 319:00 - 19:15הרב מרדכי דיין שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס בעש"טבן אליעזר 1719:35הרב יששכר רייך שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אור לאברהםקהילות יעקב 118:00-18:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי ישיבת חברוןמנחם בגין 10222:15 תפילת ערבית, ולאחר מכן השיעורהרב חננאל כץ שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15 - 23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45 - 22:15הרב אריאל כהן שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםשירת דבורהצאלח שלום בין בנינים 31 ל 3322:15 - 22:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםביהכנ"ס המרכזי הבעש"טרח' אריה בן אליעזרלאחר ערבית בזמןהרב בן ציון גולדמן שליט"אעברית
פתח תקווהכפר גניםביהכנ"ס אור התפילהניימן 720:15 - 20:30הרב אברהם אמויאל שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העירביהכנ"ס דברי חייםההגנה 21שחרית: 07:00 לאחמ"כ השיעורהרב שלמה זלמן אונסדורפער שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העירביהכנ"ס אביעזריארלוזורוב 322:35 - 23:00הרב שאול גור שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העירבבית אבותמונטיפיורי 3213:45 - 14:15הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
צפתביהכנ"ס שם ועבררח' הפלמ"חאחרי תפילת שחרית בנץהרב גל כהן שליט"אעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות 120:00 - 20:15הרב גלי כהן שליט"אעברית
צפת-ביהכנ"ס הארי האשכנזיסימטת נ'גארהבין מנחה לערביתהרב יצחק גולדשטיין שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1317:45 - 18:30הרב גיא רחמים שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס אור ציוןהרצל 3409:40 - 10:10הרב ישראל חתוכה שליט"אעברית
קרית אונוכולל פני חמההרצל 3416:30 - 17:00הרב אוריאל דוארט שליט"אעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס חסדי אבות -בניין ישיבת נירבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אעברית
קרית אתאמפעל מזוןקרן היסוד 1012:15הרב דוד קניג שליט"אאידיש
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה הנשיא 7בין מנחה למעריבהרב חיים וינשטוק שליט"אעברית
קרית גתביהכנ"ס קרעטשניףרמות דוד 120:30 מיד אחרי מניין ראשון של מעריבהרב יוחנן טווערסקי שליט"אאידיש
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס של חסידי באיאןהאדמור מחב"ד 821:30 - 22:00הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אעברית
קרית גתרמות דודביהמ"ד קוממיותנתיבות שלום20:45הרב שלום מאיר שליט"אעברית
קרית יעריםישיבת באר יצחקגורדון 14023:00 - 23:30הרב איתן אסולין שליט"אעברית
קרית יעריםהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אעברית
קרית יעריםהקריהישיבת מאורות התורהדרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1014:30 - 15:00הרב עקיבא לויליכט שליט"אעברית
ראש העיןמרכז רוחני משכן משהמהריק"א 1020:30 - 21:30הרב נריה משה שליט"אעברית
ראש העיןשיכון ד'ביהמ"ד אור זרועחזון איש 915:30 - 16:00הרב רמי מנחם חדד שליט"אעברית
ראשון לציוןעטרת שלמהשדרות היובל 120:45הרב אברהם ברויאר שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס פאי שערי אפריםהרב קוק 308:00 - 08:30הרב אוריה יגל שליט"אעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20 - 12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"אעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 29:30-10:30הרב אמיתי גדסי שליט"אעברית
רחובותישיבת מאור התלמודבנימין 3420:30הרב מרדכי גנוט שליט"אעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניף - חדר שיעוריםהגנה 33בין מנחה למעריבהרב פנחס ליכטנשטיין שליט"אאידיש
רחובותשערייםביהכנ"ס בר שאולמרים מזרחי 822:10-22:35הרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותשערייםביהמ"ד הליכות חייםזכריה מדר 3109:00 - 10:00הרב שלמה מלכה שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רכסיםכולל נר ישראלהרקפות13:00 - 13:15הרב נפתלי פרי שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד קטורת תמיד - אהל משה ורפאלדקל 3216:30הרב מיכאל טאירימוב שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אעברית
רמת גןביהכנ"ס ראחובברקאי 2021:00הרב יצחק מרדכי רוזנבוים שליט"אעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר בבנין ביה"ח השיקומיביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:30-21:00הרב ערן פנחס שליט"אעברית
רעננההיכל אוריאלשוורץ 1010:45-12:10הרב אלחנן קמפנר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס עדת ישראלאברבנאל 710:15הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס אהל ארירבוצקי 9808:10הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהלב הפארקביהכנ"ס אדמון ספרא קהילת אחות רעיםהסייפן 1018:40הרב יעקב נדב שליט"אעברית
רעננהמרכז העירביהכנ"ס קול חיים - בתוך הקניון בקומה ראשונהאחוזה 9809:30הרב רפאל אקנין שליט"אצרפתית
רעננהמרכז העירביהכנ"ס קליבלנדהר סיני 1118:30 - 19:00הרב אהרן פרובר שליט"אעברית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס אהל משהבנימין מתודלה 1009:30-10:00הרב אברהם צבי פאלק שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10בין מנחה לערביתהרב משה דהאן שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס יחזקאלארנון 2בין מנחה למעריבהרב אריה לוין שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהדרך ההגנה 10409:15-09:30הרב משה שמש שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל הליכות עולםגרוסמן12:45-13:00הרב שבו בצלאל שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהאחיעזר 114:50 - 15:05הרב אליהו מועלם שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 37בין מנחה לערביתהרב שבו בצלאל שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס מקלט קרית עתידיםראול ולנברג13:55 - 14:30הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8211:50 - 12:15הרב שמחה יעקובוב שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 37בין מנחה למעריבהרב אלחנן גוטמן שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 3708:45-09:00הרב אלחנן גוטמן שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס מגידנורדאו 6306:45 - 07:00הרב עמנואל בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל - שערי תורה למטהבת ציון 9מעריב: 20 דק' לאחר השקיעה, לאחמ"כ השיעורהרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 910:30-10:45הרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 6419:00 - 19:45הרב משה חיים טוטיאן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1909:15-09:45הרב אהרן כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש - בעזרת נשים מזרחהדף היומי 807:45-08:10הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפורמת אביבביהכנ"ס זכר שלמהברודצקי 1716:50-17:20הרב משה נויבירט שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס אוהל יעקברמב"ם 44אחר שחרית בנץהרב אליהו בנדריים שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסףהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30 - 08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אעברית