מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ

עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשפה
אופקיםביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30הרב שלום דרעי שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40 - 22:55הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אעברית
אור הגנוזאור הגנוזביהמ"ד המרכזיאור הגנוז ימים ב'-ה' 18:15הרב איתמר יצחקוביץ שליט"אעברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס הרב יוסף חייםיוסף חייםשיעור סיכום- יום ד' 19:45 - 20:45הרב בנימין קליין שליט"אעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אעברית
אלומהחזון יחזקאלביהכנ"ס חסידי סלוניםחזון יחזקאל19:45 מעריב לאחמ"כ השיעורהרב אברהם רוזנשטיין שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת ערבית 22:15הרב יעקב סטל שליט"אעברית
אלעדת"ת מוריהשמאי 2008:40 - 09:00הרב אמיר חלפון שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 2106:15הרב מנחם שטרן שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס סערט ויז'ניץרבי פנחס בן יאיר 2722:15-22:30הרב מרדכי ווייס שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס שירת נפתלירבי חייא 1020:20 - 21:00הרב מרדכי הרשקוביץ שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס ויז'ניץבן עוזיאל 3407:00הרב מאיר ברגר שליט"אעברית
אלעדביהכנ"ס דז'יקוב ויז'ניץרח' המאירי21:00הרב משה קליין שליט"אעברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1120:45-21:05הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אאידיש
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:30הרב ראובן נתנאל שליט"אעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45 - 22:00הרב יעקב גולד שליט"אעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית אחיעזריהודה הנשיא 2605:45 - 06:10 לאחמ"כ שחריתהרב איתמר חבשוש שליט"אעברית
אלעדגבעת שאול ביהכנ"ס איגוד האברכיםרשב"ם 220:00הרב חיים אהרונוב שליט"אעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15 - 21:45הרב אליהו רייך שליט"אעברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30 - 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אעברית
אלעדחפציבהביהכנ"ס היכל זרחחוני המעגל 3406:15הרב אוריאל שטרן שליט"אעברית
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15 - 20:35הרב חיים שטרן שליט"אאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45-19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15 - 21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אעברית
אלעדרמת מאירביהכ"ס ישועות משה - ויז'ניץאבן גבירול20:40 - 21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2211:00הרב יוסף פנירי שליט"אעברית
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםהציפורן פינת מתתיהו הכהן20:30 אחרי מעריבהרב ג'רמי רוזנבאום שליט"אאנגלית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:45, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3522:15הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס אור שלמה בתוך ת"ת בעלזחטיבת הנגב 1120:30הרב אברהם חיים פולק שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החייםהאדמור מויז'ניץ 506:30 שחרית לאחמ"כ השיעורהרב שמעון נמירובסקי שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 1818:45הרב משה פלדמן שליט"אעברית
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:00 - 10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררח' רבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים - בעז"נהאדמו"ר מויז'ניץ 516:30 - 16:45הרב יהושע ובר שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויז'ניץהאדמור מויז'ניץ 520:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חיים - כולל בית מאירבעל הנס 149:45-10:05הרב דוד שטיין שליט"אאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30 - 21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אאידיש
אשדודרובע חביהמ"ד ויז'ניץהרותם 2909:30 - 10:00הרב משה יחיאל זיידה שליט"אאידיש
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב-14:00הרב נפתלי וירניק שליט"אעברית
אשקלוןביהכנ"ס משכן פז - בעז"נהפרדס 2017:00 - 18:00הרב גולן רבא שליט"אעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45 - 20:45הרב חיים הלוי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייברח' אורי אליאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/215:30 - 16:00הרב יוסף עמוס שליט"אעברית
אשקלוןשמשוןכולל "בן איש חי"הארי 5716:30 - 17:00הרב יעקב פיניש שליט"אעברית
באר שבעישיבה קדושה אהבת ישראלרחבת הראש 917:30 - 18:00הרב שמעון אדרי שליט"אעברית
באר שבעביהכנ"ס באר מרים של האחים אוםראובן הכט 5213:45 - 14:05הרב עמוס לביא שליט"אעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15 - 12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אעברית
באר שבעשכונה ד'ישיבת נחלת יצחקרש"י 1145:30 - 6:30הרב עוז אוזן שליט"אעברית
בית שאןכולל זוהר התורהבלפור 3212:45 - 13:15הרב אלקנה ישראל שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד ברית כהונהאור שמח 1518:00הרב ישראל מדר שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10 - 12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת גוראור שמח 918:00 - 19:00הרב ישראל צבי מאיר שליט"אאידיש
בית שמשהעיר הישנהביהכנ"ס יד דוד ואהל רחלהשבעה 3208:45הרב אליאל האוזי שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30 - 22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30-19:00הרב אליעזר כהן שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1621:00 שעור בגמרא, ולאחריו שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1622:30הרב משה המבורגר שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס ממזרח שמששפת אמת 520:45 - 21:00הרב פנחס בלויא שליט"אעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 721:45הרב דוד צבי קאהן שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםרח' בן איש חי22:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס זכרון יעקבאבא שאול 222:45הרב טוב יאיר סימן שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משהבן איש חי 1021:20הרב יהודה כץ שליט"אעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תהילה לדודבן איש חי 10 - ברחבת בתי כנסיות18:45 לפני מנחההרב עמנואל סולימן שליט"אעברית
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אעברית
בית שמשמרכז העיר ביהכנ"ס חניכי הישיבותהמשלט 1022:00הרב משה ולס שליט"אעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס אבן ישראליונה בן אמיתי 2620:50-21:10 (מעריב 20:30)הרב ישראל פלדמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבה ושמחהנחל דולב 7010:20 - 10:35הרב משה דב שפירא שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30 - 9:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15 - 20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלנחל חבר פינת עין גדי20:10הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 1019:00 - 19:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאלנחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק 2906:00 - 06:25הרב חיים סטשבסקי שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםנחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:40 - 13:15הרב גמליאל כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה21:40 - 22:00 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00 - 19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3318:30 - 19:00הרב ידידה כהן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משכן רפאל - הישןנחל שורק 2518:00 - 18:20הרב גד אלוש שליט"אצרפתית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1809:30הרב שמעון אדלר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר - ויז'ניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 3117:45 - 18:00הרב מאיר סירוטה שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:50 - 23:10הרב יעקב שטינברג שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2007:10 - 7:30הרב שמעון פישמן שליט"אעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדרדר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ויז'ניץ מונסירבי יהושע 1821:00הרב ישראל גרינברגר שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות אהרןרבי יהושע 521:00 - 21:30הרב יוסף קדיש פרידמן שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס נצח ישראלריב"ז 1612:30הרב יוחנן אורי שליט"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:10הרב שמואל פרידלנדר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45 - 22:15הרב יעקב טלר שליט"אאנגלית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40 - 13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס קאלובכף החיים 4021:30 - 21:50 (אחרי מעריב)הרב בנימין גרינוולד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15 - 21:45הרב שלמה קורן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15 - 20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 1620:30 - 21:30הרב יוסף כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס ישיבת הר"ןזוועהיל 206:25 - 06:50הרב חיים שלום ברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45 - 20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00 - 12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - תפארת מרדכי שלמהרבי עקיבא 3121:30 - 22:00הרב אלימלך רבינוביץ שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 421:00-22:00הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ויז'ניץדרכי איש 1922:00 - 22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00 - 22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד קהילת מתמידיםדרכי איש 3012:40 - 13:15הרב בן ציון אריה שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםרח' פחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןהחוזה מלובלין 4921:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכ"ס באיאן - בעזרת נשיםהמגיד ממעזריטש 3922:00 - 22:20הרב יהושוע ציינוירט שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15 - 22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד אשל אברהם דחסידי סטריקובמוצפי 320:45הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3420:50הרב אפרים סגל שליט"א
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תורת משה מציוןהחוזה מלובלין 27לאחר הנץהרב אברהם זוהר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציון19:45הרב משה יצחק וויזער שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2באיאן - נחלת יעקבהחוזה מלובלין 1 הדקל10:45 - 11:20הרב שמחה שרייבר שליט"אעברית
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותרח' מוצפי21:45הרב יהודה פריימן שליט"אאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2622:00הרב יהודה אלטהיים שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40 - 15:55הרב יצחק אגמי שליט"אעברית
בני ברקביהמ"ד דחסידי גורהרב דסלר 808:45-09:15הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אאידיש
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אערבית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30 - 23:00הרב אליהו מונק שליט"אעברית
בני ברקישיבת רשב"ידבורה הנביאה 2413:00הרב רפאלי מרדכי שליט"אעברית
בני ברקכולל כנסת התורה - בעז"נ בביהכנ"ס תפארת נחמןאבן שפרוט 2 אבן גבירול09:00הרב אפרים סוקולובסקי שליט"אעברית
בני ברקכולל נחלת משה(ראדזימין 3 (בנין הפיס08:30 - 08:50הרב אשר הופמן שליט"אעברית
בני ברקמשפ' ברדההשומר 5 קומה ב'22:00 - 22:30הרב נתנאל ברדה שליט"אעברית
בני ברקחיי אברהם - באבובעזרא 3220:30הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
בני ברקישיבת שערי חיים - אחיעזרמתתיהו 1621:15הרב נתנאל אקשלמה שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס צאנזמינץ 2420:15הרב נתן וינקלר שליט"אעברית
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבותצירלסון 1422:30 - 22:45הרב אברהם צבי בן שלום שליט"אעברית
בני ברקישיבת עץ חיים באבוב - יש"געזרא 2819:30 - 20:00הרב משה מרדכי הורונציק שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב יהושע לוי שליט"אעברית
בני ברקאור החייםישיבת חמדפרדו 218:10הרב שמואל קלרמן שליט"אעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00 - 13:15הרב זאב פוקס שליט"אעברית
בני ברקויז'ניץסלאניםדמשק אליעזר 3519:50 - 20:20הרב יוסף דוד וינברג שליט"אאידיש
בני ברקויז'ניץישיבת סלאניםדמשק אליעזר 3515:15-16:15הרב ישראל קריבוס שליט"אאידיש
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00 - 21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אאידיש
בני ברקויז'ניץישיבת אורחות תורהשלמה המלך 1020:15 - 20:30הרב אליהו אינהורן שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס מקור ברוךחזון איש 32מעריב: 21:50 ולאחמ"כ השיעורהרב אברהם אליעזר מרמור שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40 - 12:00הרב מאיר רייזמן שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד קהל בני הישיבות - עץ חייםחזון איש 1013:00הרב יוסף שואקה שליט"אעברית
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד סקוויראאור החיים 1321:45 - 22:00הרב יעקב אייזנברגר שליט"אאידיש
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 710:25 - 10:45הרב נתן קראוס שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהמ"ד למגידי שיעורים סוחוצובחתם סופר 519:30 - 20:30הרב אפרים קר שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אליהו הנביאקאליש 608:35 - 08:55הרב יוסף צבי רייזמן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הגדול - חדר אהל נחמןקאליש 312:45הרב אליעזר מירסקי שליט"אעברית
בני ברקמערב העירישיבת ויז'ניץטרפון 719:40 - 20:00הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אאידיש
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתאהרב קוק 310:20 - 10:45הרב דניאל שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס אלכסנדראחיעזר 418:50הרב אהרן רוטנבארג שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 6519:15הרב יונה זאב וינברג שליט"אאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00 - 07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס הראשוניםרבי עקיבא 1719:45 - 20:10הרב שמעון ויסברג שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת נתיבות עולם - בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"דהשלושה פינת השומר21:35 - 22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד אהבת חסד - בעז"נדסלר 712:55 - 13:30 'ימים: א' ג' ההרב יהודה אריה דינר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת קרית מלך - בחדר שיעורים למטהירושלים פינת יהושע20:00 - 20:30הרב יעקב ליבוביץ שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד מודז'יץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס אהבת התורהאלישע 719:30הרב מרדכי עידן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד בעלזבעלז 519:15 - 19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר בהמ"ד הגדול אמרי אש מודז'יץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס יומם ולילהחגי 807:10 - 07:45 ואח"כ שחריתהרב עובדיה גינתי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס צעירי ישיבת פוניבז'מלצר 1009:00 - 09:30הרב אברהם יעקב פרידמן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר נחלת משהמלצר 3619:30 - 19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30 - 16:50הרב דוד היימן שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת שערי תורהמהרש"ל 2020:15 - 20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס היכל אביעזריראב"ד 2019:15הרב יששכר יונגר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40 - 13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר צאנז יהודה הלוייהודה הלוי 2219:20הרב משה לוי שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת מרבה תורהבלוי 818:15 - 19:15הרב מרדכי דוד ברגר שליט"אאידיש
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורדסלר19:30 - 20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אאידיש
בני ברקמשכנות יעקבביהכנ"ס אליהו הנביא (מבנה בינוני)עוזיאל 4209:15הרב אליהו עמר שליט"אעברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביהכנ"ס היכל משהעוזיאל 2720:00 - 20:30הרב חזקיהו אברהם ברוידא שליט"אעברית
בני ברקנאות יוסףחסידי דאראגרבי יצחק נפחא 1009:40 - 10:00הרב אליהו פרידמן שליט"אאידיש
בני ברקנאות יוסףסערט ויז'ניץ צפון רח' יואל08:45 - 09:00הרב שמעון כהן שליט"אאידיש
בני ברקנאות יוסףביהמ"ד דאראגרבי יצחק נפחא 818:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץישיבת אהבת תורהנורדאו 3510:00הרב שלום משה שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהמ"ד אור גבריאלמנחם בגין 4817:40הרב יוסף חיים גולן שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירא 921:45הרב אלחנן כהנא שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15 - 19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אעברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס משה ואהרוןהחלוצים 1121:00הרב יוסף כודרי שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס כסא רחמיםעוזיאל 2622:00הרב רז צבי הרשפינוס שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40 - 16:00הרב ערן פנחס שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20 - 19:55הרב מאיר דינר שליט"אעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס קרליןרח' בן יעקב21:40הרב צבי נוישטט שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגנחובסקי 720:15 - 20:45הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםגניחובסקי 2706:00 - 06:20הרב ישראל איזנקרפט שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס "כנסת הגדולה"קובלסקי 12 - מאחורי היכל שמואל20:45הרב אלעזר דוד שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס קהילת בני תורהנויפלד 1021:30הרב יעקב זאבי שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה בעזרת נשיםאברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30 - 19:40הרב אליהו ראם שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25 - 20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אהלי אברהםגרינברג 720:00 - 20:15הרב משה בן ששון שליט"אעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י ספרדי מרכזי - בעז"נאברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן יששכרסורוצקין 915:50הרב גד קדוש שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1908:30הרב אברהם אביש רבינוביץ שליט"אאידיש
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס יד אהרן - יששכר באהליךסורוצקין 9 א'16:00הרב יצחק הלר שליט"אעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30 - 19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אצרפתית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס המרכזי - במקלטזוננפלד 1320:20הרב משה לורנץ שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס בעלזזוננפלד 320:30הרב עמרם דירנפלד שליט"אאידיש
בני ברקרמת אלחנןישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב יצחק שטול שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןביהכנ"ס התימני - ליד ביהכנ"ס הספרדיזוננפלד11:30הרב אליהו בן שבת שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישק ישיבה לצעירים החדשהגיבורי ישראל 616:00הרב דוד יצחק מתיוס שליט"אעברית
בני ברקרמת אלחנןישיבת צעירים החדשהגיבורי ישראל 616:10 - 17:00הרב אפרים גבל שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"אעברית
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20 - 21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20 - 19:45הרב גד קדוש שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20 - 23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אעברית
בני ברקשיכון חזו"אביהמ"ד סלאניםברסלב 721:30הרב פנחס אליעזר שנור שליט"אעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1612:00הרב עמרם צרפתי שליט"אעברית
בת יםבית הכנסת בת קולניסנבוים 6617:45-18:45הרב אליהו לביא שליט"אעברית
בת יםביהכנ"ס תורת ישריםעוזיאל 25יום ב' 19:40-20:00 יום ו' 10:20-11:20הרב שלום מור שליט"אעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"אעברית
גבעת זאבהר שמואלביהכנ"ס אשכנזברקתבין מנחה למעריבהרב יוסף שטילרמן שליט"אעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15 - 12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אעברית
גדרהביהכנ"ס שערי ירושליםיונה מזגיני 319:15 - 20:15הרב אברהם מרק שליט"אעברית
גני תקווהגני תקווהביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משה21:45 - 22:15הרב מנחם אריה שלזינגר שליט"אעברית
דימונהביהכנ"ס אהל זאבבר כוכבא12:15הרב חיים צבי מאיר שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט14:15 - 14:45הרב דניאל בן שושן שליט"אעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30 - 21:00הרב יצחק שריקי שליט"אעברית
הוד השרוןרמתייםביהכנ"ס המרכזייהושע בן גמלא 3017:30 - 18:30הרב יהודה לוגאסי שליט"אעברית
הודיה-ביהכנ"ס אהל אברהםישוב הודיה16:00הרב אהרן יעיש שליט"אעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05 - 09:30הרב ישראל קורן שליט"אעברית
חדרהביהכנ"ס בית יוסףאזור תעשיה גבעת אולגה18:30 - 19:30הרב ברוך בוקרה שליט"אעברית
חדרהבית אליעזרישיבת דרכי הלליגאל 5607:20 - 7:40הרב שגיא רויזמן שליט"אעברית
חולוןנאות רחלביהכנ"ס גבעת רפאלצאלים 3417:30-18:30 'ימים ג', ה'הרב אריה בהר שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס אור ציון - במקלטהתחיה 1419:00 - 19:30הרב לוי יצחק שוב שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10020:00 - 20:45הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10 - 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 120:15 - 20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויז'ניץמקור ברוך ג13:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרמתיבתא להוראה סערט ויז'ניץמקור ברוך 509:30הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15 - 10:00הרב ברוך קינד שליט"אעברית
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3218:20הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאידיש
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אעברית
חיפההדרביהכנ"ס היכל הברכהמיכאל 507:00-08:00הרב יצחק שמרלר שליט"אאידיש
חיפההדרישיבת יחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןישיבת נחלת הלוויםרחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אעברית
חיפהנווה שאנןביהכנ"ס זיו התורההגליל 5409:15הרב נתנאל חשאי שליט"אעברית
חרישביהכנ"ס לעבדך באמתספיר 28ערבית 20 דק' לאחר השקיעה, והשיעור לאחמ"כהרב אשר זגדון שליט"אעברית
טבריהעיר העתיקהביהכנ"ס קרליןהירקון 100מנחה: 13:05 השיעור: 13:20הרב אלתר שמואל לובין שליט"אעברית
טבריהרמת אגוזביהמ"ד היכל ישראל - יד לאחיםבן צבי 7 - במקלט12:00הרב גבריאל כהן שליט"אעברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45הרב מאיר דרך שליט"אעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב דוד ביכמן שליט"אעברית
יקיר-ביהמ"ד יקירישוב יקיר19:00הרב דוד ברוך שליט"אעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 118:30 - 19:30הרב נתנאל חיים שליט"אעברית
ירוחםעלי כהןביהכנ"ס חניכי הישיבות קרית הישיבהקרית הישיבה20:30הרב ציון כריסי שליט"אעברית
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30 - 13:15הרב שמואל בקר שליט"אעברית
ירושליםזכרון בתיהגשר החיים 12 כניסה ב21:40הרב נפתלי צבי פורוש שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס חניכי הישיבותגשר החיים 807:10הרב אפרים ליפשיץ שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס אהבת שלוםמדבר סיני 4514:55 - 15:15הרב מאיר שולביץ שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס של ביה"ח ביקור חוליםשטראוס08:45הרב אלקנה דייטש שליט"אעברית
ירושליםביהמ"ד בית שלום ומרדכישערי פינה 2419:10 - 20:10הרב אליהו כספי שליט"אעברית
ירושליםביהכנ"ס בבנין ג'נריבנק ישראל 514:45 - 15:10הרב יעקב ברזילי שליט"אעברית
ירושלים-בהסעה מקרית יובל למיר-08:45הרב יוסף חיים בטאט שליט"אעברית
ירושלים-קבר רחלקבר רחל07:30 - 07:45הרב דוד פרנקל שליט"אעברית
ירושלים-בהסעה מישיבת מיר לביתר גבעה Bבנסיעה19:15הרב אפרים פישר שליט"אעברית
ירושליםבוכריםישיבת חיי תורהאריאל 607:45 - 08:05הרב חיים שמרלר שליט"אאידיש
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40 - 13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00,לאחר מנחההרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית וגן קרית נוערפראנק 2020:15הרב יעקב ישראל ארצי שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40 - 21:00הרב אברהם ויג שליט"אעברית
ירושליםבית וגן מכון לבדובדבני 249:30 - 10:00הרב נתנאל חביב שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס אהל מלכהרח' שערי תורה18:30 - 19:00הרב יונתן שושן שליט"אעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנוחת שלוםקאסטו20:25 - 20:45הרב נתן איגלא שליט"אצרפתית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 3שחרית ב: 07:15 שיעור לאחמ"כהרב דניאל סופר שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - עז"נבית ישראל 318:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אאנגלית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד מיר - המרכזיבית ישראל09:45הרב הערש לייב וויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס בית יוסףזונפלד 3613:00 - 13:30הרב אמיתי כהן שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אאידיש
ירושליםבית ישראל פינסק קרלין - מירבית ישראל14:05הרב יוסף דוד גטה שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד בית מנחם - מירבית ישראל09:20הרב יעקב ישראל סמוטני שליט"אעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםבר אילן ישיבת ישמח משהאהלי יוסף 718:30 - 17:10הרב שלמה דוידי שליט"אעברית
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןרח' אבינדבאחרי הנץהרב אברהם הוכמן שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת באר התלמודמלכי ישראל 7717:40הרב דוד אלישע שליט"אעברית
ירושליםגאולהכולל סבא למשפטיםרח' אלכסנדרי20:30-22:00הרב ישראל בנימין אלמשעלי שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 124:00הרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהישיבת תפארת ישראלהאמרכלים 1809:30הרב עובדיה דוד רוזנבאום שליט"אאנגלית
ירושליםגאולהביהמ"ד לעלובצפניה פינת מלאכישחרית: 09:00 לאחמ"כ השיעורהרב חיים שלום קרישבסקי שליט"אאידיש
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 1שחרית 7:30, לאחמ"כ השיעורהרב יעקב ישראל כהן שליט"אעברית
ירושליםגאולהבית טובי העירמלכי ישראל 3608:05 לאחר התפילההרב יהודה רבינוביץ שליט"אעברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריוקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אאידיש
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אעברית
ירושליםגבעת רםקרית הממשלהבנק ישראל 514:45הרב אריה ממו שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס באר אברהם - באוה"סנג'ארה11:15הרב לוי יצחק ליבהף שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת אש התלמודמרכז ספיר, בנין 213:45הרב יהודה לוינגר שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול הישיבה הקדושה "אחינו"גבעת שאול 519:00 - 19:50הרב ישראל מאיר אורלוויק שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אעברית
ירושליםגבעת שאול כושר ג'יםמרכז שטנר21:45הרב יוסף קוקיס שליט"אעברית
ירושליםגוש שמונים ביהכנ"ס גורמחניים 1006:45 - 07:10הרב נפתלי שכטר שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס חזון נחוםהמור 321:55 - 22:15הרב שמשון סומפולינסקי שליט"אעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אעברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40 - 9:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס היכל הברכהשאולזון 2406:30 - 07:00הרב מאיר גבאי שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חדות שמחהפרנס 1040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת ויז'ניץקצנלנבוגן 8021:00הרב יעקב דוד ויזניצר שליט"אאידיש
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1820:45 - 21:00הרב משה בוטח שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ישיבת דבר ירושליםקצנלבוגן 5318:00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אאנגלית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס עטרת נוףברנד 1510:30הרב משה שחור שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהבה ואחוהשאולזון 1811:45הרב אריה חיים שטראוס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45 - 16:00הרב יעקב פלס שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס אהל משהברנד 1821:00 - 21:30הרב יצחק בוזגלו שליט"אעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס משכן ציוןמשקלוב 1821:15 - 22:15הרב שמואל בן ציון אבידן שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהמ"ד צילו של היכלבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים)14:00 - 14:15הרב יצחק גראב שליט"אעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 720:30הרב שמעון דוב ברנסדורפער שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:00הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 705:45הרב אהרן סמט שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30 - 07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אאידיש
ירושליםמאה שערים תפארת בחורים(עין יעקב (מעל שטיבלך מאה שערים19:10 - 19:30הרב משה הידלסהיימר שליט"אעברית
ירושליםמורשה(מוסררה)כולל מגיני ארץ - ביהכנ"ס ברסלב - עידו הנביאהנביאים 2616:30הרב נחמן גול שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40 - 10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אספרדית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואל - בחדר 3סורוצקין 45השיעור לאחר מנחה גדולההרב מאיר אורלנסקי שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אאנגלית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45יום ראשון 21:30הרב אברהם משה דינר שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףאוצה"ס - ביכורי יוסףסורוצקין 2413:00הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס שארית יוסףסורוצקין 2408:00 - 08:30הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אעברית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל18:40הרב אליהו כהן שליט"אעברית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אאנגלית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור - בנין הת"תברנס פינת ירמיהו20:40הרב אברהם רייס שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס טוויגרשב"ם20:30הרב יוסף רביע שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד באיאןיהודה המכבי 908:45-09:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד סערט ויז'ניץ - מקור ברוךגרוסברג 821:15הרב יוסף זלמן פישר שליט"אאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד דחסידי ברסלביוסף בן מתתיהו 10לאחר הנץהרב אברהם כהן שליט"אעברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס מטלוןאלפנדרי 2114:55 - 15:15הרב ראובן אביטל שליט"אעברית
ירושליםמרכז העיר בית אביחיקינג ג'ורג'13:30הרב ברוך קלמן שליט"אאנגלית
ירושליםמרכז העיר שערי העיריפו13:30הרב מאיר וינברגר שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת המרכזי זכרון שלמהרח' אבא אחימאיר22:30הרב חיים יהודה ראם שליט"אעברית
ירושליםנווה יעקב ישיבת בית ישראלזוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"אאנגלית
ירושליםנווה יעקב מגן אברהםמשה שאולי 321:00הרב רפאל אדלר שליט"אאנגלית
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויז'ניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביכולל ויז'ניץאביתר הכהן 912:40הרב חיים אברהם וייס שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויז'ניץנחמיה 1413:00הרב נחום מילר שליט"אאידיש
ירושליםנווה צביביהכנ"ס ויז'ניץ עזרת נשיםנחמיה 1419:00 - 19:25הרב אליעזר זוסיא גרינוולד שליט"אאידיש
ירושליםנחלאותביהכנ"ס בתי רנדהתבור 106:30הרב ידידיה ארן שליט"אעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס זכרון יחיאלשאול המלך 2120:15הרב יוסף שלמה שירקין שליט"אעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרי"ם לוין 2513:40 - 14:00הרב שמואל זלוטניק שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהישיבת ברכת חייםעזרת תורה 1620:30 - 22:00הרב משה ורצברגר שליט"אעברית
ירושליםעזרת תורהביהמ"ד בית ישראלאבן האזל 1918:00הרב אריאל ישראלי שליט"אעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס באר מריםהששה עשר 4321:00-22:00הרב משה איטח שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביה"ס עמל - בקומה העליונהזנגוויל 2513:15הרב הראל מוסאי שליט"אעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30 - 11:30הרב דוד ששון שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30 - 07:45הרב יצחק פינץ שליט"אעברית
ירושליםקרית משהביהמ"ד היכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אעברית
ירושליםרוממהשערי בינהירמיהו 68 המהר"ם מרוטנבורג 720:30הרב פרץ בלוי שליט"אאידיש
ירושליםרוממהישיבת כנסת יעקבפתח תקוה 1621:30 - 22:00הרב מרדכי בר זכאי שליט"אעברית
ירושליםרוממהישיבת חזון עובדיההריקמה 708:50 - 09:05הרב דניאל כהן שליט"אעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00 - 21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אעברית
ירושליםרחביהישיבת נצח ישראל -ראמיילעסרמב"ן פינת אבן עזרא 22מנחה רבע שעה לפני השקיעה ולאחמ"כ השיעורהרב שלמה נבנצל שליט"אעברית
ירושליםרמות משכן ישראלסולם יעקב 221:15הרב סיני סופר שליט"אעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגא באהל עדינהשיבת ציון 1021:00 - 21:45הרב יצחק שלמה בלוי שליט"אעברית
ירושליםרמות אמנין אברכיםבובליק 1לאחר הנץהרב ישי לסר שליט"אעברית
ירושליםרמות בביהכנ"ס משכן מאיר -קומה ב'אהרן אשכולי 11020:30 - 21:10הרב יצחק אנקונינה שליט"אעברית
ירושליםרמות גישיבת יד אהרון לצעיריםרוזנבלט19:00הרב בנימין פרעס שליט"אעברית
ירושליםרמות גנרות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30 - 22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15הרב דוד מור יוסף שליט"אעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אעברית
ירושליםרמות דביהכנ"ס חניכי הישיבותמינץ 46 א'21:15הרב רפאל בלוך שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה - אורחות איש(אלימלך מליז'נסק 10 רמות (מאחורי רחוב מירסקי 717:00 - 17:30הרב אלחנן הירש שליט"אעברית
ירושליםרמות דישיבת עטרת התורהאור שרגא 619:10הרב שמשון רפאל שלאמע שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15 - 14:40הרב חגי אברהם שליט"אעברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס אלומים הקטןנחליאלי 214:15 - 14:45הרב אליהו טיבי שליט"אצרפתית
ירושליםרמת שלמהביהמ"ד להוראה בנין אבדרוק 513:20הרב יצחק בקשי דורון שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2520:45 - 21:15הרב יחיאל יהושע רבינוביץ שליט"אאידיש
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס אהל יוסףזולטי 613:10הרב הלל תואתי שליט"אצרפתית
ירושליםשמואל הנביא ביהכנ"ס חניכי הישיבות שמואל הנביאמגן האלף 3שיעור בגמרא: 10:00 והלכה: 10:50הרב זאב אייזנשטיין שליט"אעברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"אעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אעברית
כוכב יעקב-ביהמ"ד החסידי המרכזיאהבת ישראל 1121:50הרב חיים שריינר שליט"אעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:45הרב משה בר שליט"אעברית
כפר סבאביהכ"נ ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 1220:15הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12518:00 - 19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אעברית
כרמי צור ד.נ. הרי יהודהכרמי צורביהכנ"ס המרכזי האשכנזיכרמי צור19:30הרב אליעזר זיכר שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל - בעז"ננתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)15:45 - 16:20הרב אליעזר שטאל שליט"אעברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אעברית
לודבניתביהכנ"ס אהל משהשלמה המלך19:30 - 20:00הרב אליהו ממן שליט"אעברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30-19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אעברית
מגדל העמקהגפןכולל מגדל אורהרב עובדיה יוסף 2317:00 - 17:30הרב אוריאל חמו שליט"אעברית
מגדל העמקנוף העמקכולל מגדל אוריסמין 1116:00הרב ישראל מאיר פרל שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהמ"ד חניכי ישיבות קול תורהנתיבות המשפט 7319:30-19:50הרב שלמה ירחי שליט"אעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קהילת אשכנזחתם סופר 215:20הרב שלמה אלטשולר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00 - 07:20הרב יוסף סגל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10 - 7:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00 - 7:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא - בח"שר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא - באוצר הספריםר' עקיבא 2320:20 - 20:40הרב אשר שטרנברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץסימטת רבי טרפון20:50 - 21:15הרב חיים ידלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלהרשב"י 4120:40 - 21:00הרב ישראל צוקרמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:45הרב שמואל לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאלשד' יחזקאל 222:30 - 22:45הרב בועז מילצקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ביהכנ"ס קהילת ר' עקיבא - היכל ב'ר' עקיבא 23שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם שקלאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15 - 10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר - בחדר שיעוריםישיבת מיר ברכפלדימים א, ב, ג, ה 19:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 807:05 - 07:20הרב נתן נטע הופמן שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבותרשב"י 3608:30הרב יצחק האוסמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבותרשב"י 3622:45הרב אלכסנדר שולזינגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד קרעטשניףיהודה הנשיא 2217:30הרב ירחמיאל מרקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכ"ס סדיגוראיהודה הנשיא פינת הלל ושמאי18:45הרב אהרון יצחק ביכלר שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אהל תורהיהודה הנשיא 3522:25 - 22:40הרב אליעזר ליב שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3508:05הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 819:50 - 20:15הרב דוד ברוך שטרנבוך שליט"אאידיש
מודיעין עיליתברכפלדישיבת הר"ןרבי יהודה הנשיא 3513:00הרב שמואל צבי פרוש שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדריהודה הנשיא 3721:00 - 21:10הרב יהודה משה צבי מושקוביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד מודזיץרשב"י 2112:30הרב יעקב עמנואל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדאור יחזקאלרשב"י 2112:15 - 12:50הרב ממן מיכאל שליט"אעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס דרכי מאיר שבמרכז עיליתשדרות יחזקאל 217:15הרב אשר וקסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פרוכטנגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס רחמסטריווקאפונוביז 722:15הרב אריה מרדכי שיש שליט"אאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס משנה הלכות קהילת אונגווארזכרון שמואל 509:00 - 09:30הרב ברוך זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות - עזרת נשיםפונוביז 723:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס קרית אביעזריחזון איש 121:00הרב יואל לב שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי - חפציבה - בית שניאביעזרי 24 06:45-07:00 (שחרית ב:7:00)הרב אהרון רוזנקרנץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס אורחות תורהחזון איש 1819:30הרב ברוך וולס שליט"אעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי חפציבה בית שניאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת משכן עזרא-08:20הרב אהרן נוביק שליט"אעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס המרכזיריטב"א 121:00הרב יעקב וולברשטין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף16:00-16:30הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספראוצר הספריםריטב"א 121:30הרב יעקב וולברשטין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:25הרב אהרן וייס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 119:20הרב יעקב וונדר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת קצות החושןקצות החושן 919:35הרב צבי רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס היכל יצחקחפץ חיים 621:00-21:15הרב אהרן רייזנר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נזר ישראל - בחדר שיעוריםאור החיים 2013:25 - 13:55הרב רחמים אליאס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משכן תורהרח' רבי עקיבא09:00הרב יצחק זאב ברלין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל עטרת שלמהנודע ביהודה 40 א19:20 - 19:35הרב אשר וקסברגר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה - בעזרת נשיםמרומי שדה 1321:00 - 21:30הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:50 - 22:20הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד היכל יצחק - חדר שיעוריםחפץ חייםימים ב'-ה' 22:05 - 22:30הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון דוד בשטיבל היכל אליהושדי חמד 1311:30 - 11:50הרב בנימין גודמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בן איש חימסילת יוסף פינת חתם סופר22:00 - 22:30הרב מנחם גרפל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יעקבקצות החושן 819:25 - 19:40הרב אריה שאר ישוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40 - 21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פרושיםיהודה הנשיא 3509:00הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בית תפילה - עזרת נשיםנתיבות המשפט 7321:00הרב גבריאל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת אוהלי ספראור החיים 2710:15הרב רפאל קניאל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אונגווארזכרון שמואל 209:00הרב ישראל מייקל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל בית אבאאור החיים 27ימים א' ד' וה': 15:30 וב': 08:55הרב יוסף שוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריהשאגת אריה16:05הרב חיים ברוך ברק שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:30-19:00הרב איתי פלץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1722:30הרב יעקב בוצקובסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה - בעזרת נשיםמשך חכמה 4121:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס יחל ישראלנתיבות המשפט 219:30הרב יעקב אייזנבך שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 - 21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3118:40הרב אברהם סלמון שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהחזון איש 2020:45הרב מיכאל יזדי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל תורה - זכור לאברהםנודע ביהודה 4013:05הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 112:00הרב אשר לדרר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דרך התורהמנחת חינוך 521:45הרב שרגא בויאר שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה מול בנין 1921:10הרב יצחק לוי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - אהל אברהם - בית שלישישאגת אריה21:30הרב יהושע איזנשטיין שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים19:45הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 75 ב'10:35 - 10:50הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:00 - 13:20הרב משה רביץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול יעקבנתיבות המשפט 720:00-20:30הרב ינון זאבי שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמשפחת רייךנתיבות המשפט 1620:00הרב דוד בלאו שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3612:40הרב בן ציון וועג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3714:30 - 14:50הרב מרדכי שורצבורד שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון מאירמסילת יוסף פינת חפץ חיים20:40 - 20:55הרב רפאל חביב שליט"אצרפתית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7308:55 - 09:20הרב מרדכי הכהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רותן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביעזרימסילת יוסף 1322:10 - 22:30הרב ישראל כהן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד עץ חייםשדי חמד 1813:00הרב מנחם גרפל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:45 - 10:00הרב אברהם ישעיהו זכריש שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 222:00 - 23:00 ימים א-ד'הרב מרדכי ברנט שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פוניבז'שדי חמד 1123:15הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת רבי עקיבא - היכל ב'רבי עקיבא 2323:00 - 23:25הרב מרדכי גורגוב שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת אחינונודע ביהודה 4007:15הרב יצחק קניגסברג שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 4418:35 - 19:00הרב יעקב ישראל לקס שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דברי אמתנודע ביהודה08:55 - 9:20הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נחלת בנימיןמשך חכמה 1914:05הרב שלמה וילמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 7513:45הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אעברית
מודיעין-מכבים-רעותקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אעברית
מעגליםכולל פנסיונרים ביהכ"נ מצפהמרכז היישוב11:45הרב יהודה חורב שליט"א
מעלה אדומיםביהכנ"ס יצחקי - קומה עליונה באולםהגיתית 217:30 - 17:45הרב אברהם פרל שליט"אעברית
מצפה רמוןישיבת מדברה כעדןעין עופרים 18אחרי תפילת שחריתהרב שמריהו הופמן שליט"אעברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס תהיליםרמב"ם 410:30 - 11:00הרב יהודה קמרמן שליט"אעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30-19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אעברית
נצרת עיליתבית הכנסת המרכזירח' הגבעה 307:30הרב ישראל שמולביץ שליט"אעברית
נצרת עילית-ביהכנ"ס הגדול המרכזי נצרת עיליתרח' הגבעה 340 דק' לפני זמן מנחההרב נתנאל ויזגאן שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה בביהכנ"ס בית אלסיפן 11בין מנחה לערביתהרב בן ציון גדסי שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גכולל אחוות התורההרב פינחס מילר 421:15הרב נתן סלומון שליט"אעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס המרכזיהרב עובדיה יוסף06:30 - 7:00הרב אהרן לאבנשטיין שליט"אעברית
נתיבותכולל בית ישראלרח' אלפסי - ליד מגדל המים12:30 - 13:00הרב יעקב אברהם שליט"אעברית
נתיבותישיבת עטרת שלמה - במתחם ישיבת הנגבחזון איש 517:20-18:00הרב דוד יוסף פאור שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 209:15הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 221:00הרב יעקב ישראלי שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס מאור יוסףרח' אור לציון16:40הרב אברהם משען שליט"אעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 519:30 - 20:00הרב יצחק קוזניץ שליט"אעברית
נתיבותביהכנ"ס תפילה למשהאלפסי - ליד מגדל המים19:00 - 19:20הרב יוסף חיים לוגסי שליט"אעברית
נתיבות-ביהכנ"ס לב דודבר אילן 1719:15 - 20:30הרב ציון קדוש שליט"אעברית
נתיבותשלום בניךביהכנ"ס בית בוכריסשלום בניך19:00 - 20:00הרב יניב דהאן שליט"אעברית
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 718:15 - 18:30הרב אהרן מושיוב שליט"אעברית
נתניהביהמ"ד חפץ חייםנעמן בלקינג 719:30-20:00הרב אלירן אביטבול שליט"אעברית
נתניהביהכנ"ס צאנזדברי חיים 518:30-19:05הרב מרדכי לוינשטיין שליט"אאידיש
נתניהביהכנ"ס אהל נחמיה - היכל בית שלמהדברי חיים 520:45-21:00הרב יצחק פיליפ שליט"אאידיש
נתניהמרכזביהכנ"ס היכל רפאלברנר 220:30הרב יעקב חזיז שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00 - 22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס מנין אברכיםגבע 2512:30 - 12:55הרב ישראל מאיר ברגר שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס ויז'ניץאברהם שפירא 821:00 - 22:00הרב שלום אהרון שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30 - 21:30הרב טל רביב שליט"אעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה לערביתהרב יעקב שטרית שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:00הרב דוד משה שוורץ שליט"אעברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אעברית
עוצםישיבת נר זרח בח"ש גליד הביהכנ"ס המרכזי20:30הרב אפרים לייכטר שליט"אעברית
עמנואלביהמ"ד משכן נתןרח' בעל שם טובשעה ורבע לפני השקיעההרב אהרון דוד סלצקי שליט"אעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3517:30 - 18:00הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אעברית
עפולהעפולה עיליתביהכנ"ס תפארת יואלהזית 120:10 - 21:00 .ובשבת 50 דק' לפני הדה"נהרב אברהם יוסף כץ שליט"אעברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אעברית
פתח תקווהביהכנ"ס ספראבן גוריון 319:00 - 19:15הרב מרדכי דיין שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס בעש"טבן אליעזר 1719:35הרב יששכר רייך שליט"אעברית
פתח תקווהבעש"טביהכנ"ס קהל חסידיםבן אליעזר 1718:50הרב שלמה קדוש שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15 - 23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרכולל המצוינים עמישבצפת 3609:00 - 09:15הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי ישיבת חברוןמנחם בגין 10222:15 תפילת ערבית, ולאחר מכן השיעורהרב חננאל כץ שליט"אעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45 - 22:15הרב אריאל כהן שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםביהכנ"ס המרכזי הבעש"טרח' אריה בן אליעזרלאחר ערביתהרב בן ציון גולדמן שליט"אעברית
פתח תקווההדר גניםשירת דבורהצאלח שלום בין בנינים 31 ל 3322:15 - 22:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אעברית
פתח תקווהכפר גניםביהכנ"ס אור התפילהניימן 720:15 - 20:30הרב אברהם אמויאל שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס אביעזריארלוזורוב 322:35 - 23:00הרב שאול גור שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס דברי חייםההגנה 21שחרית: 07:00 לאחמ"כ השיעורהרב שלמה זלמן אונסדורפער שליט"אעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהמ"ד משקולץסלנט 818:00 - 19:00הרב יהודה לייב ברגר שליט"אאידיש
פתח תקווהמרכז העיר בבית אבותמונטיפיורי 3213:45 - 14:15הרב יוסף ויסטוך שליט"אעברית
צפתת"ת פרחי כהונהרח' יאנוש קורצ'ק13:55 - 14:10הרב אוריה נחום שליט"אעברית
צפתביהכנ"ס שם ועבררח' הפלמ"חאחרי תפילת שחרית בנץהרב גל כהן שליט"אעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות 120:00 - 20:15הרב גלי כהן שליט"אעברית
צפת-ביהכנ"ס הארי האשכנזיסימטת נ'גארהבין מנחה לערביתהרב יצחק גולדשטיין שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1317:45 - 18:30הרב גיא רחמים שליט"אעברית
קרית אונוביהכנ"ס אור ציוןהרצל 3409:40 - 10:10הרב ישראל חתוכה שליט"אעברית
קרית אונוכולל פני חמההרצל 3416:30 - 17:00הרב אוריאל דוארט שליט"אעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס חסדי אבות -בניין ישיבת נירבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אעברית
קרית אתאמפעל מזוןקרן היסוד 1012:15הרב דוד קניג שליט"אאידיש
קרית אתאמרכז העיר ביהכנ"ס הגדולהמייסדים 13בין מנחה למעריב - בשקיעההרב יוסף רוזנברג שליט"אעברית
קרית גתביהכנ"ס קרעטשניףרמות דוד 120:30 מיד אחרי מניין ראשון של מעריבהרב יוחנן טווערסקי שליט"אאידיש
קרית גתגליקסוןכולל הליכות עולםהר מירון 720:15 - 21:30הרב רון שמעון עשור שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס של חסידי באיאןהאדמור מחב"ד 821:30 - 22:00הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אעברית
קרית גתהקריה החרדיתביהכנ"ס חניכי הישיבותרח' פרת20:45 - 22:00הרב שגיא משה מלול שליט"אעברית
קרית גתרמות דודביהמ"ד קוממיותנתיבות שלום20:45הרב שלום מאיר שליט"אעברית
קרית יעריםישיבת באר יצחקגורדון 14023:00 - 23:30הרב איתן אסולין שליט"אעברית
קרית יעריםהקריהישיבת מאורות התורהדרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אעברית
קרית יעריםהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1014:30 - 15:00הרב עקיבא לויליכט שליט"אעברית
ראש העיןמרכז רוחני משכן משהמהריק"א 1020:30 - 21:30הרב נריה משה שליט"אעברית
ראש העיןשיכון ד'ביהמ"ד אור זרועחזון איש 915:30 - 16:00הרב רמי מנחם חדד שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס פאי שערי אפריםהרב קוק 308:00 - 08:30הרב אוריה יגל שליט"אעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20 - 12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 210:30 - 11:30הרב אמיתי גדסי שליט"אעברית
רחובותקרעטשניףההגנה 3313:00-13:30הרב שלום פרידמן שליט"אאידיש
רחובותישיבת מאור התלמודבנימין 3420:30הרב מרדכי גנוט שליט"אעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"אעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניף - חדר שיעוריםהגנה 33בין מנחה למעריבהרב פנחס ליכטנשטיין שליט"אאידיש
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניףהגנה 3321:00 - 22:00הרב אליהו הורלנצ'יק שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס בר שאולמרים מזרחי 822:10הרב אברהם יצחק רובין שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3009:00, לאחר תפילת שחריתהרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רחובותשערייםביהמ"ד הליכות חייםזכריה מדר 3109:00 - 10:00הרב שלמה מלכה שליט"אעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"אעברית
רינתיהביהכנ"ס המרכזי של הישוב-מנחה 20 דק' לפני השקיעה, השיעור לאחמ"כהרב משה כהן שליט"אעברית
רכסיםכולל נר ישראלהרקפות 13:00 - 13:15הרב נפתלי פרי שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד קטורת תמיד - אהל משה ורפאלדקל 3216:30הרב מיכאל טאירימוב שליט"אעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אעברית
רמת גןביהכנ"ס ראחובברקאי 2022:00הרב יצחק מרדכי רוזנבוים שליט"אעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:45 - 21:10הרב ערן פנחס שליט"אעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר בבנין ביה"ח השיקומיביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס קל עולםרבוצקי 5607:30 - 08:00הרב משה סודרי שליט"אצרפתית
רעננהביהכנ"ס עדת ישראלאברבנאל 710:15הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהביהכנ"ס אהל ארירבוצקי 9808:10הרב ארי מאיר שליט"אעברית
רעננהלב הפארקביהכנ"ס אדמון ספרא קהילת אחות רעיםהסייפן 1018:40הרב יעקב נדב שליט"אעברית
רעננהמרכז העיר ביהכנ"ס קליבלנדהר סיני 1118:30 - 19:00הרב אהרן פרובר שליט"אעברית
רעננהמרכז העיר ביהכנ"ס קול חיים - בתוך הקניון בקומה ראשונהאחוזה 9809:30הרב רפאל אקנין שליט"אצרפתית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס אהל משהבנימין מתודלה 1009:30-10:00הרב אברהם צבי פאלק שליט"אעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8211:50 - 12:15הרב שמחה יעקובוב שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10בין מנחה לערביתהרב משה דהאן שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 37בין מנחה לערביתהרב שבו בצלאל שליט"אעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהאחיעזר 109:15-09:30הרב משה שמש שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אעברית
תל אביב - יפואחיעזר 112:30הרב אליהו מועלם שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס היכל מנחםאברבנאל 3715:45 - 16:30הרב יצחק ברקוביץ שליט"אעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס מקלט קרית עתידיםראול ולנברג13:55 - 14:30הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס מגידנורדאו 6306:30 - 6:45הרב עמנואל בר שליט"אעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףפקיעין 1217:00-17:30הרב אלחנן גוטמן שליט"אעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל - שערי תורה למטהבת ציון 9מעריב: 20 דק' לאחר השקיעה, לאחמ"כ השיעורהרב משה בר שליט"אעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 6417:30-19:30 גמרא ולאחמ"כ הלכההרב משה חיים טוטיאן שליט"אעברית
תל אביב - יפולב תל אביבביהכנ"ס קדושי אונטופולאוליפנט 17בין מנחה למעריבהרב דוד פרידמן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1909:15-09:45הרב אהרן כהן שליט"אעברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש - בעזרת נשים מזרחהדף היומי 807:45-08:10הרב יעקב ויגדור שליט"אעברית
תל אביב - יפורמת אביבביהכנ"ס זכר שלמהברודצקי 1716:30-17:00הרב משה נויבירט שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס אוהל יעקברמב"ם 44אחר שחרית בנץהרב אליהו בנדריים שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסףהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחמשפחת ועקניןחסד ומשפט21:00 - 21:30הרב נתן רוס שליט"אעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30 - 08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אעברית