לשון של תינוק שנכנסה פנימה האם מותר להוציאה?

כ"א חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל תינוק שהוא ספק בן ז' או בן ח' ללידתו?האם מותר לעשות פעולות ליישר איבריו של תינוק שנולד? ומה הדין בחוליות השדרה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף ח' – סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

תינוק שנולד בחודש השמיני, מוגדר כמת, ואסור לחלל שבת לצורך הצלתו, וכן אסור לטלטל אותו, אא"כ מדובר באופן שנגמרו שערו וציפורניו, וכאשר צורתו החיצונית הושלמה, שיטת השו"ע, שמותר לחלל שבת לצורך הצלתו, שאז הוא מוגדר כחי, והגר"א חולק, וסובר שאסור לחלל שבת אא"כ הוא חי שלשים יום מאז שהוא נולד, וכן תינוק שהוא ספק בן ז' ספק בן ח', אסור לטלטל אותו ואסור גם לחלל שבת עבורו, ואע"פ שספק פיקו"נ להקל, זה הכל באדם בר קיימא, אבל עובר שלא היה לו חזקת קיום, אסור לחלל עבורו את השבת.

אמנם, תינוק שנולד בחודש השמיני, או ספק ז' ספק ח' ולא נגמרו שערו וציפורניו, הוא מוגדר כמוקצה והוא אסור בטלטול, אבל לצורך אמו מותר לטלטל אותו, וכגון כאשר ריבוי החלב מצער את אמו והיא צריכה להניק כדי להקל מעליה את החלב, מותר לה לטלטל את אותו תינוק, ולא זו בלבד, אלא במקום הצורך מותר לה להוציא בידיים את החלב מעצמה, וטעם ההיתר הוא, כיוון שכאשר האשה חולבת את עצמה, האיסור בזה הוא משום 'מפרק', וזה כאשר החלב נאסף, אבל לא כאשר החלב הולך לאיבוד, וכיוון שזה גם מלאכה שאינה צריכה לגופה, במקום צער לא גזרו רבנן.

מותר ליישר את איברי הוולד שנתפרקו מחמת צער הלידה, והחידוש בזה הוא, שזה לא נחשב לתיקון, והמג"א מביא, שרק ביום הלידה ולא אח"כ, אבל המ"ב מביא, שאפשר גם אח"כ, אבל אסור ליישר את חוליות השדרה, וכן מותר לכרוך אותו בגדים כדי שלא יתעקמו איבריו, ומביא המ"ב בשם הרא"ש, שבאופן כזה, מותר גם ליישר את איבריו, כיוון שגם בימות החול עושים כך, ובאמת אם גם בימות החול לא רגילים לעשות כך, גם בשבת יהיה אסור לעשות.

אם נכנסה הלשון של הוולד פנימה, מותר לאדם גדול להכניס אצבע לתוך פיו של התינוק, ולהחזיר אותה למקומה, ואע"פ שלפעמים הוא מקיא, אין זה נחשב לרפואה האסורה בשבת, כיוון שהדרך היא שתיפול הלשון של התינוק.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים