לשון של תינוק שנכנסה פנימה האם מותר להוציאה?

כ"א חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל תינוק שהוא ספק בן ז' או בן ח' ללידתו?האם מותר לעשות פעולות ליישר איבריו של תינוק שנולד? ומה הדין בחוליות השדרה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף ח' – סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

תינוק שנולד בחודש השמיני, מוגדר כמת, ואסור לחלל שבת לצורך הצלתו, וכן אסור לטלטל אותו, אא"כ מדובר באופן שנגמרו שערו וציפורניו, וכאשר צורתו החיצונית הושלמה, שיטת השו"ע, שמותר לחלל שבת לצורך הצלתו, שאז הוא מוגדר כחי, והגר"א חולק, וסובר שאסור לחלל שבת אא"כ הוא חי שלשים יום מאז שהוא נולד, וכן תינוק שהוא ספק בן ז' ספק בן ח', אסור לטלטל אותו ואסור גם לחלל שבת עבורו, ואע"פ שספק פיקו"נ להקל, זה הכל באדם בר קיימא, אבל עובר שלא היה לו חזקת קיום, אסור לחלל עבורו את השבת.

אמנם, תינוק שנולד בחודש השמיני, או ספק ז' ספק ח' ולא נגמרו שערו וציפורניו, הוא מוגדר כמוקצה והוא אסור בטלטול, אבל לצורך אמו מותר לטלטל אותו, וכגון כאשר ריבוי החלב מצער את אמו והיא צריכה להניק כדי להקל מעליה את החלב, מותר לה לטלטל את אותו תינוק, ולא זו בלבד, אלא במקום הצורך מותר לה להוציא בידיים את החלב מעצמה, וטעם ההיתר הוא, כיוון שכאשר האשה חולבת את עצמה, האיסור בזה הוא משום 'מפרק', וזה כאשר החלב נאסף, אבל לא כאשר החלב הולך לאיבוד, וכיוון שזה גם מלאכה שאינה צריכה לגופה, במקום צער לא גזרו רבנן.

מותר ליישר את איברי הוולד שנתפרקו מחמת צער הלידה, והחידוש בזה הוא, שזה לא נחשב לתיקון, והמג"א מביא, שרק ביום הלידה ולא אח"כ, אבל המ"ב מביא, שאפשר גם אח"כ, אבל אסור ליישר את חוליות השדרה, וכן מותר לכרוך אותו בגדים כדי שלא יתעקמו איבריו, ומביא המ"ב בשם הרא"ש, שבאופן כזה, מותר גם ליישר את איבריו, כיוון שגם בימות החול עושים כך, ובאמת אם גם בימות החול לא רגילים לעשות כך, גם בשבת יהיה אסור לעשות.

אם נכנסה הלשון של הוולד פנימה, מותר לאדם גדול להכניס אצבע לתוך פיו של התינוק, ולהחזיר אותה למקומה, ואע"פ שלפעמים הוא מקיא, אין זה נחשב לרפואה האסורה בשבת, כיוון שהדרך היא שתיפול הלשון של התינוק.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים