לאיזו מטרה אסור למסור בעלי חיים לגוי בכל דרך שהיא?

הדף היומי בהלכה י"א באב סימן רמ"ו מאמצע סעיף ה' "וכל צדדי" עד תחילת סימן רמ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ו סעיף ה' [ברמ"א]

- דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת -

יהודי וגוי שותפים בבהמה, מה צריכים להתנות ביניהם קודם השותפות? | מה הדין כאשר לא התנו? | האם מועיל תנאי זה באופן שאינם שותפים? | מהי הדרך המובחרת בזה? 

יהודי וגוי שיש להם בהמה בשותפות, הדרך המובחרת שהגוי יוכל לעבוד בה בשבת ולא יעבור היהודי על שביתת בהמתו, היא ע"י שבתחילת השותפות יאמר היהודי לגוי, שיקח את כל השבתות, ותמורתם אני אקבל יום אחד בחול שהוא יהיה שלי. כל זה בתנאי שהיהודי יתנה כך בתחילת השותפות, דהיינו בשעה שקונים את הבהמה, אבל אם נשתתפו יחד באופן של שותפות שבעה ימים בשבוע, ואחרי זה עשו את התנאי, אין הדבר נכון, כיוון שהיהודי מקבל שכר שבת בעצם זה שנותן לגוי את חלקו בשבת.

באופן שלא התנו מתחילה, השו"ע אומר, שיתן היהודי לגוי את הבהמה באופן שהיא באחריות הגוי על הכל, כגון גניבה, גזילה, מיתה, יוקרא וזולא, וכן יוכל הגוי למכור את הבהמה כשירצה, אלא שהגוי לא צריך לשלם ליהודי את דמי הבהמה, אלא דמי הבהמה יהיו בהלוואה אצל הגוי, ובאופן כזה מותר לגוי לעבוד בה בשבת.

יש שיטות המקילות יותר וסוברות, שאפילו הגוי לא יוכל למכור את הבהמה, בכ"א אם כל האחריות של הבהמה על הגוי, דהיינו, היהודי יתן לגוי את הבהמה באחריות מלאה, והגוי צריך לשלם כסף, והכסף ישאר בהלוואה אצל הגוי, ותמורת אותה הלוואה הגוי יעשה לו "אפותיקי", דהיינו שימשכן לו את הבהמה עצמה, ויוצא א"כ שלא יוכל למוכרה בכ"א לשיטות אלו, זה מועיל, וכמו השיטה המקילה בסעיף ד' הסוברת, שמותר ליהודי להשכיר את בהמתו לגוי אם הבהמה באחריותו המלאה של הגוי אע"פ שאינו יכול למוכרה.

ואומר הרמ"א, שכל ההיתרים הללו נכונים, ולאו דוקא כשהם שותפים יחד, אלא אפילו הבהמה הייתה ברשות הישראל, דינו כשותפות עם הגוי, ויכול להתנות ולומר לו, שהבהמה תהיה באחריותך המלאה ודמי הבהמה יהיו בהלוואה אצלך, ולפי השיטה הראשונה רק אם הוא יכול למכור, ולשיטות האחרות אפילו כשלא יוכל למכור, מותר.

המ"ב מביא, שבכ"א הדרך המובחרת היא שהיהודי ימכור לגוי את הבהמה באופן מוחלט, וא"צ הגוי לשלם לו את כל הכסף, אלא מספיק שנותן דמי קדימה, כי בזה הבהמה של הגוי לגמרי, ויעשה זאת לפני ב"ד, ואם א"א, ישכירה לפני שלשה ובזה אין חשש של מראית עין, כי בשלשה מפורסם הדבר, וההיתרים הללו הם היתרים של שעת הדחק, דהיינו לתת את הבהמה לגוי שתהיה באחריות הגוי בגניבה וגזילה ויוקרא וזולא. 

 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים