כמה אנשים יכולים לבדוק חמץ בבית אחד ?

ג' תשרי תש"פ - סימן תל"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע נוסח הברכה בבדיקת חמץ היא 'על ביעור חמץ'?מה הדין באופן שהתחיל לבדוק ועדיין לא בירך? מה העניין שלא לדבר במהלך כל הבדיקה?ומדוע מניחים פתיתי חמץ לפני הבדיקה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

קודם שיתחיל לבדוק, יברך 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ', והברכה צריכה להאמר לפני הבדיקה, ומבאר המ"ב, שזה לפי הכלל שיש בידינו, שכל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן, וטעם הדבר שהברכה נאמרת בלשון 'ביעור' ואע"פ שמבער את החמץ רק למחרת, מבאר המ"ב, שא"א לברך 'על בדיקת חמץ', משום שהבדיקה היא לא גמר המצוה, דהיינו, מטרת המצוה היא לבדוק כדי למצוא את החמץ ולבער אותו למחרת, וכיוון שהבדיקה היא התחלת הביעור, מברכים על ביעור חמץ.

על ביטול לא מברכים כיוון שזה דברים שבלב.

אדם שהתחיל לבדוק ללא ברכה, הדין הוא, שכל עוד שלא סיים את הבדיקה, יכול לברך, ואע"פ שכל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן, מבאר המ"ב, כיוון שהוא עדיין לא סיים את הבדיקה, זה נחשב עובר לעשייתן, כלומר, הוא מברך לפני הבדיקה שהוא עתיד לבדוק אח"כ.

יזהר שלא ידבר בין הברכה לעשיית המצוה, ואומר המ"ב, שבדיעבד אם הוא דיבר מעניינים שאינם קשורים לבדיקת חמץ, יחזור ויברך, וטוב שלא לדבר כלל עד סוף הבדיקה, ואע"פ שאם דיבר אחרי שהתחיל לבדוק לא צריך לחזור ולברך, כי הברכה חלה כבר על תחילת הבדיקה, בכ"ז יש עניין לא לדבר, כדי שישים לב לכל המקומות שמכניסים בהם חמץ.

אדם שיש לו כמה בתים, צריך לבדוק את כולם, ובברכה אחת יכול לבדוק את כולם, והליכה מבית לבית לא נחשבת להפסק, והמ"ב מביא בשם החיי אדם, שבית וחנות, אם החנות בחצר אחרת, החנות לא יוצאת בברכה שבירך על הבית, אבל האחרונים חולקים על זה, כי הכל רשות אחת.

בעה"ב שקשה לו לבדוק את כל החדרים כולם, ורוצה שיעזרו לו בבדיקה, יקח את בני ביתו או אנשים אחרים, ויעמדו לידו לשמוע את הברכה, כדי שיקיימו את מצות בדיקת חמץ בברכה, ואח"כ יתפזרו איש איש לבדוק במקומו, ואם בעה"ב לא בודק בכלל, השליח שבודק יברך, ואם השליח לא שמע את הברכה מבעה"ב, לא יבדוק, כי הבדיקה צריכה להיעשות עם ברכה, אא"כ אין אפשרות אחרת.

לכתחילה צריך לבדוק את החמץ ע"י אדם גדול, ולא ע"י נשים, קטנים, ועבדים, כיוון שבדיקת חמץ יש בה טורח, אבל בדיעבד אפשר לסמוך עליהם.

נוהגים להניח עשרה פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה באופן שלא ימצא שום חמץ, ומביא המ"ב, שההמשך של הרמ"א חולק ואומר, שאם לא נתן, לא עיכב, דדעת כל אדם עם הברכה לבער אם נמצא, כי הברכה היא על  בדיקת חמץ, והרי הוא בדק, ואם מצא או לא מצא זה כבר עוד עניין, ומביא המ"ב, שבכ"ז מנהג העולם להניח פתיתים, ויש לזה מקור באריז"ל, ויניח פתיתים כאלה שלא מתפזרים, ויניח אותם במקום המשומר, כדי שלא יטלו אותם עכברים או קטנים, ויפזרו אותם בבית.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים