כיצד קובעים את ימי המועדים ?

כ"ב אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע פורים לעולם לא יחול ביום שני?איזה מועד יחול ביום שחל בו חנוכה? באלו ימים יחול ראש חודש של כל אחד מן החודשים?ומהו הסימן לקביעת המועדים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הכלל בימים שקובעים בהם את המועדים הוא, שתמיד אנחנו צריכים להקפיד שיום הכיפורים לא יחול לא ביום ראשון ולא ביום שישי, כדי למנוע מצב שישנם שני ימים הסמוכים זה לזה שאסורים במלאכה, וכן קובעים שהושענא רבא לא יחול בשבת, ולכן ראש השנה לא קובעים ביום א' ולא ביום ד' ולא ביום ו', ומהטעם הנ"ל, שלא יחול יוה"כ בשישי או בראשון, וממילא הושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא קובעים יוה"כ ביום ג', דא"כ יחול הושענא רבא בשבת.

פורים לא נקבע בימים ז' ב' וד' ומהסיבה הנ"ל שלא יחול יוה"כ בא' או ו', והושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא בד"ו פסח, ולא גה"ז עצרת והושענא רבא, ולא ג' חנוכה, ולא אג"ו תענית אסתר, ולא בד"ו צום תמוז ואב.

ביום שבו חל פורים, יחול בו ל"ג בעומר, והסימן הוא פל"ג, דהיינו, פורים ל"ג, וביום שיחול חנוכה יהיה עצרת, ומביא המ"ב, שיש טעות בזה, ועצרת לא יחול ביום שחל בו חנוכה, שהרי חנוכה יכול להיות ביום ה' וז', ועצרת לא יכול לחול בימים אלו, אלא צריך לומר, שביום שיהיה בו עצרת, יהיה חנוכה, דהיינו, החנוכה של שנה הבאה, וזה דווקא כשהשנה כסדרה, דהיינו, חשוון וכסלו אחד מלא ואחד חסר, או שניהם חסרים, אבל כששניהם מלאים, יבוא יום ראשון של חנוכה ביום אחד לאחר היום שחל בו עצרת, כגון אם עצרת חל ביום ראשון, חנוכה יחול ביום שני.

הימים שהוקבעו בהם ראשי חודשים הם, ר"ח ניסן נקבע רק בימים אגה"ז, ולא בד"ו, ומהסיבה הנ"ל, שיוה"כ או הו"ר לא יחולו בימים א' ו' או בשבת, וכן סיון חל בימים אגד"ו, ותמוז אגה"ו, אב בדו"ז, אלול אבד"ו, תשרי בגה"ז, מרחשוון גדו"א, כסלו אבגדה"ו, טבת אבגד"ו, שבט בגדה"ז, אדר זבד"ו, ולעניין מרחשוון שכתוב שיכול לחול גדו"א, זה לא נכון והיא טעות סופר, וצ"ל בדה"ז, והשו"ע נותן סימן, שכאשר יש שני ימים של ר"ח, הסימן הוא ביום השני שהוא א', והוא עיקר ר"ח, ולפי"ז מרחשוון לא מסתדר, ולכן צ"ל שיש ט"ס.

סימן לקביעת המועדים הוא כך:

א"ת – ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב, והסימן 'על מצות ומרורים יאכלוהו.

ב"ש - ביום שני של פסח יחול שבועות.

ג"ר - ביום שלישי של פסח יחול ראש השנה.

ד"ק – ביום רביעי של פסח הוא יום שבו קריאת התורה.

ה"צ – ביום חמישי של פסח, צום כיפורים.

ו"פ – ביום שישי של פסח יחול יום פורים.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים