כיצד יתכן רבים שהם כיחיד ואינם צריכים לערב ?

כ"ב אייר תשע"ט - סימן שע"ח
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשלש חצרות הפתוחות אחת אל השנייה ולרה"ר, מה הדין כאשר אמצעית עירבה עם השתיים שבצדיה?מדוע כאשר הפנימית לא עירבה החיצונה אסורה אפילו שהיא עירבה? מה הדין כאשר שכח אחד ולא עירב עם בני החצרות?ומדוע בשלש חצרות זו לפנים מזו ויחיד בכל חצר, אע"פ שרבים דורסים בחיצונה נחשב הדבר כדריסת רגל המותרת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ח סעיף א' – סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שלש חצרות הפתוחות אחת אל השנייה, ופתוחות לרה"ר, והאמצעית עירבה עם השתיים שבצדיה, אבל שתי החיצונות לא עירבו יחד, הדין הוא, שהאמצעית שעירבה עם שתי החיצונים, היא מותרת איתם, והם מותרות איתה, ושתי החיצונות שלא עירבו יחד, אסורות אחת עם השנייה, וכל זה אמור באופן שהאמצעית נתנה את פת העירוב בנפרד לזו ולזו, או שנתנו החיצונה עירובם באמצעית בשני בתים, אבל אם האופן שבו החיצונות עירבו עם האמצעית, זה ע"י שהם נתנו את פת העירוב באמצעית בבית אחד, אותו בית מצרף לא רק את החיצונות עם האמצעית, אלא גם את החיצונות אחת עם השנייה, כיוון שהעירוב מונח בבית אחד, והוא מערב את כל החצרות להיות אחד.

שתי חצרות חיצונה ופנימית, והפנימית עוברת דרך החיצונה, וממנה יוצאת למבוי, ויש לפנימית דריסת רגל על החיצונה כאשר היא רוצה לצאת לרה"ר, באופן שהפנימית עירבה והחיצונה לא עירבה, או משום שבני החיצונה לא עירבו, או אפילו עירבו, אבל אחד מהם לא הצטרף איתם שהוא אוסר על כל החיצונה, פנימית מותרת והחיצונה אסורה, ואע"פ שבני החצר החיצונה אסורים להוציא את כליהם מהבתים שלהם אל החצר, זה לא משפיע על הפנימית, אלא היא ממשיכה להית מותרת, ובני הפנימית שעירבו לעצמם, מותרים להוציא בשבת את כליהם מהבתים אל החצר המשותפת.

אם החיצונה עירבה והפנימית לא עירבה, או שאחד מהפנימית לא עירב, דהיינו, שבני הפנימית אסורים, האיסור משפיע לא רק עליהם, אלא גם על החיצונה, ודלא כמו חיצונה שלא עירבה שהאיסור משפיע רק עליה ולא על הפנימית, והחילוק בזה הוא, מבאר המ"ב, שכאשר הפנימית לא עירבה, היא רגל האסורה, ורגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה, כיוון שהיא עוברת דרך החיצונה, ואע"פ שהם עירבו לעצמם, כיוון שהפנימית לא עירבה לעצמה.

עירבה כל אחת לעצמה ולא עירבו יחד, שתי החצרות אסורות יחד אבל כל אחד בחצר שלו מותר, כיוון שהפנימית היא רגל המותרת, והיא לא אוסרת שלא במקומה.

שתי החצרות הפנימית והחיצונה עירבו יחד, והפת מונח בחיצונה, כאשר שכח אחד ולא הצטרף עם בני החצרות, הוא אוסר על כולם, והטעם אומר המ"ב, אם אחד מהחיצונה לא עירב, ודאי שכולם אסורים, כיוון שאם אחד מהפנימית לא עירב, אין לפנימית עירוב והיא ודאי אוסרת על החיצונה, ואפילו אם השוכח הוא מהחיצונה, החיצונה אסורה, וגם הפנימית אסורה, ואפילו שאין לחיצונה דריסת רגל עליה, אבל כיוון שעירבו יחד, הרי הוא כמי שדר בחיצונה ואוסרת עליה.

אם העירוב מונח בפנימית, ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהם אסורות, אבל אם שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, פנימית מותרת, ומותרים להוציא את כליהם מהבתים לחצר, כיוון שהעירוב מונח אצלם, וממילא הם יכולים להתנתק מהחיצונה, באופן שסוגרת את הדלת ומשתמשת לעצמה (ולא צריכה לסגור בפועל אבל היא מתנתקת מהחיצונה) ואומר המ"ב, לתקוני השתתפתי אתך ולא לקלקול.

שתי חצרות, פנימית וחיצונה, ובפנימית גר יחיד, מכיוון שהיחיד לא צריך עירוב כיוון שהוא גר לבד, אינו אוסר על החיצונה, וכן רבים שהם כיחיד ואינם צריכים לערב, כגון אבא שגר עם בניו, שאינם צריכים לערב, כיוון הם יחידים, אינם אוסרים על החיצונה כי הם רגל המותרת, והמ"ב אומר שהחידוש בזה הוא, שהייתי חושב שאולי היחיד שגר בפנימית, יחשבו שיש שם שניים.

שלש חצרות זו לפנים מזו, ויחיד בכל אחת, אע"פ שרבים דורסים בחיצונה, לא נחשוב שזו דריסת רגל האסורה, אלא זו דריסת רגל המותרת, שכל אחד במקומו מותר מכיוון שהוא יחיד, ואם היו שניים בפנימית ולא עירבו, הרי הם אוסרים על היחידים שבאמצעית ושבחיצונה, זה הכלל, רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, ולכן כאשר גרים שניים, הם אוסרים אחד על השני, אז הם אוסרים שלא במקומם, אבל רגל המותרת, אינה אוסרת שלא במקומה.

הילד היה מרוגש. אבא פתח את החבילה העטופה, ומצא שם פיסת עוגה נגוסה מכל צדדיה...
מעשה קטן, מהפך גדול : המכתב שגב' ברל שלחה לנשיא ארצות הברית.
"רב'ה, אינני מסוגל להתגבר, יש לי תאוה הבוערת כאש בעצמותיי לדבר לשון הרע"
לא זז יומיים מהמקום שעמד עד שהשיג ציצית!
"אין לי זמן לעמוד כל היום ולהכחיש"
"אם אני אראה בעיניים שלי נס, כאן ועכשיו, אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפלין ולשמור שבת!"
תגיד לו 'גוד מורנינג' ולפי איך שהוא יענה לך תדע אם הוא יהלומן או מוכר סנדויויצים.
לחתן ילד בפחות מאלפיים דולר
הישאר גם אתה בישיבה! כך יהיה לך טוב יותר, בדיוק כמוני!"...
"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים