האם מותר ללוות כסף לצורכי שבת כשאינו יודע מהיכן יחזיר?

הדף היומי בהלכה י"ז בתמוז מתחילת סימן רמ"ב עד אמצע הסעיף "ולא אמרו"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמשנ"ב חלק ג' הלכות שבת

סימן רמ"ב סעיף א'

- להזהר בכבוד שבת - 

מהו המקור למצות "עונג שבת"? | מה זוכה אדם המענג את השבת? | על מי נאמר "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות"? | אדם המתפרנס מקופת צדקה, עד היכן החיוב של הקופה אליו לעניין סעודות שבת? | כיצד ינהגו הציבור באופן שמוכרי הדגים מייקרים את המחיר?

השו"ע בחר לפתוח את הל' שבת בעניין של "עונג שבת", ונקדים את דברי המ"ב על כך, בפשטות, כל המושג של עונג שבת וכבוד שבת, מקורו בנביא שנאמר "וקראת לשבת עונג", וא"כ, אין לנו ראיה לכך מן התורה, אבל יש מהראשונים שסוברים שמצות עונג שבת היא מן התורה, והמקור לכך הוא מן הפסוק "מקרא קודש", דהיינו, לכבד את השבת בכסות נקיה, ולענגה במאכל ומשקה, ובאמת חז"ל הפליגו במעלת המענג את השבת, שזוכה לנחלה ללא מצרים, וניצול משעבוד מלכויות, וזוכה לעשירות.

מצאנו ג' מאמרי חז"ל עד כמה אדם חייב להתאמץ ולענג את השבת במאכל, מצד אחד כתוב, שצריך לענג את השבת, בבשר, בדגים, ביין, במגדנות, בראשי שומים, ובתבשיל של תרדין, ומצד שני כתוב, שאפילו בכסא דהרסנא דהיינו דגים קטנים המטוגנים בשמן, יוצאים יד"ח כבוד ועונג שבת, ומצד אחר כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ומבאר המ"ב, שאדם שהקב"ה חננו בעושר ונכסים, ויש אפשרותו להוזיל מכספו לצורך עונג שבת, מצוה עליו לכבד את השבת כפי יכולתו וכנ"ל בבשר ודגים וכו', ואדם שהקב"ה לא חננו בהרבה נכסים, ושעתו דחוקה עליו, לכל הפחות יכבד את השבת בכסא דהרסנא, ואדם ששעתו דחוקה לו ביותר וגם זה אין לו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

אדם המתפרנס מן הצדקה, מחויבים גבאי הצדקה לתת לו לשבת, מזון של ג' סעודות, וכסא דהרסנא, וקשה, אם אנחנו אומרים שאדם ששעתו דחוקה לו ביותר עליו נאמר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, א"כ מדוע מקופה של צדקה נותנים לו גם כסא דהרסנא? ומבאר המ"ב, שהחילוק הוא כך, אדם שלא נזקק לבריות, אלא שאם ירצה לענג את השבת יצטרך להזדקק לבריות, עליו נאמר עשה שבתך חול וכו', אבל אדם שבלאו הכי נזקק לבריות ולא מסתדר לבדו, עליו נאמר שגבאי הצדקה יתנו לו גם כסא דהרסנא.

בכ"ז מבואר, שאפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת, ומבאר המ"ב, שיצמצם בהוצאות ימי החול, וישמור את אותו כסף, להוסיף בכבוד שבת.

במקום שהדגים יקרים, כגון שהסוחרים נצלו את העובדה שהיהודים מחזרים אחרי דגים לכבוד שבת והעלו את המחירים, אפשר להחרים ולומר שאף אחד לא קונה דגים לשבת, ויענגו את השבת במאכלים אחרים, ואסור לבני אדם לקנות דגים במקרה כזה, ואדם שכבר קנה דגים קודם הסכמת הקהל, מותר לו לאוכלם בשבת.

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

2 תגובות

 1. אחיעם הגב

  נהנתי מאוד מהשיעור.
  הייתי רוצה לדעת האם יש וואטסאפ שאפשר לקבל יום יום.
  תודה רבה על האתר חזק וברוך יום טוב

  • צוות אתר 'דרשו' הגב

   שלום רב,
   כרגע אין לנו שיעורים בווטסאפ.
   בברכה ותודה,
   צוות האתר

פוסטים נוספים