חילול שבת על נשיכה של כלב שוטה

סימן שכ"ח סעיף ד'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שחלה באחד מאבריו הפנימיים, האם צריך לאמוד אם יש בזה סכנה? מה מותר לעשות עבור חולה שיש בו סכנה? ומה הדין כאשר אדם קיבל מכה ע"י ברזל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף ד' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מכה של חלל, דהיינו, מכה שהיא בחלל הגוף כאשר אחד מהאברים הפנימיים של האדם נחלו, מותר לחלל עליו שבת, כיוון שהיא מכה שמוגדרת כמכה שיש בה פיקוח נפש.

כאשר אדם חלה באחד מאבריו הפנימיים, לא צריך אומד, דהיינו, לא צריך לאמוד אותו האם מדובר במכה שיש בה סכנה, אלא מחללים עליו את השבת גם אם אין שם רופא שאומר שצריך לחלל את השבת ואפילו שהחולה לא אומר שום דבר, אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי שמחלים, ולא יקרה שום דבר אם ימתין למחר, אין היתר לחלל עליו את השבת.

דן המ"ב, בכל חולי שיש בו סכנה שהדין הוא שמותר לחלל עליו את שבת, מה מותר לעשות בשבילו בשבת, האם מותר לעשות כל מה שעושים בימות החול, או שמותר לעשות רק דברים שאם לא יעשו אותם, הוא יבוא לידי סכנה, אבל דברים כאלו שאם לא יעשו אותם, החולה לא יסתכן, אסור לחלל עליו שבת, וכגון, רחיצת החולה, או הדלקת נר בשבילו, שאם לא יעשו זאת הוא לא יבוא לידי סכנה, ומביא הבה"ל, שיש בזה מח' ראשונים גדולה, ומסקנת המ"ב להלכה, שאם מדובר בחילול שבת דאורייתא, אסור לחלל את השבת אלא רק בדברים כאלה שאם לא יעשו אותם, החולה יסתכן, אבל בשאר איסורים דרבנן, כגון, אמירה לעכו"ם, מותר לחלל את השבת גם בדברים כאלו שאם לא יעשו אותם החולה לא יסתכן, כיוון שיש חולה בהם צורך קצת.

מכה שאינה של חלל, אם יש רופא שאומר שצריך לחלל את השבת, או שהחולה עצמו אומר שצריך לחלל את השבת, מחללים שבת, אבל אם הם לא אומרים, לא מחללים את השבת, ואם אחד מהם אומר שספק אולי צריך לחלל את השבת, מחללים את השבת, אא"כ אין אף אחד מהם שאומר, שאז לא מחללים את השבת.

מכה שעל גב היד או הרגל, נחשבת לחולי שיש בו סכנה, וכן מי שבלע עלוקה, או שנשכו כלב שוטה או אחד מזוחלי עפר הממיתים, אפילו ספק אם הוא ממית, מחללים את השבת.

מחללים שבת על כל מכה שנעשתה ע"י ברזל, ואומר המ"ב, שגם אם לא מדובר במכה של חלל או מכה שעל גב היד או הרגל, בכ"א, עצם העובדה שקיבל מכה מברזל, זה מוגדר כחולי שיש בו סכנה, ומחללים שבת.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים