מסלולי ההגרלה של ארגון אחינו

באפשרותך לבחור באחד מהמסלולים הבאים:
מסלול

11

תרום 18 ש”ח למשך 15 חודשים
סה”כ 270 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 539 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת 'דרשו' 
+ הספר המבוקש לקראת שבת
על חומש בראשית חלק א'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

12

תרום 18 ש”ח למשך 15 חודשים
סה”כ 270 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 539 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת 'דרשו' 
+ הספר המבוקש לקראת שבת
על חומש בראשית חלק ב'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

13

תרום 18 ש”ח למשך 16 חודשים
סה”כ 288 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 578 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת 'דרשו' 
+ 2 חלקי הספר המבוקש לקראת שבת
על חומש בראשית  א'-ב'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

14


תרום 33 ש”ח למשך 3 חודשים
סה”כ 99 ש”ח
בחר לך מתנה מספרי דרשו
קבל את 2 חלקי הספר המבוקש 'לקראת שבת' על בראשית (א,ב)
ובחר לך כרך נוסף לבחירתך מכל ספרי 'דרשו':
'משנה ברורה', חומש, 'דרש דוד', 'חפץ חיים',
שמירת הלשון, 'מועד לדוד', 'קנין שמעתתא'
במסלול זה, בערים ירושלים, ב"ב, בית"ר, מודיעין עילית, ב. שמש - המשלוח חינם.
שאר הערים בתוספת 10 ש"ח
מסלול

15

תרום 36 ש”ח למשך 24 חודשים
סה”כ 864 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1790 ש"ח
סט 'משנה ברורה' מפואר מהדורת 'דרשו'
2 חלקי הספר המבוקש 'לקראת שבת'
על בראשית (א,ב)

'חמשה חומשי תורה' בכרך אחד 'דרשו'
'דרש דוד' על התורה 3 כרכים
גביע כסף, כף לעוגה כסף, סכין כסף
10 כרטיסים להגרלה הגדולה
מסלול

2


תרום 18 ש”ח למשך 18 חודשים
סה”כ 324 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 460 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר ‘דרשו’
+ כרטיס להגרלה הגדולה
מסלול

3


תרום 18 ש”ח למשך 20 חודשים
סה”כ 360 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 560 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
סט "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר ‘דרשו’
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

4


תרום 18 ש”ח למשך 22 חודשים
סה”כ 396 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 580 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
"חמישה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
ספר "דרש דוד" על מועדים כרך א' או ב'
+ 2 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

5

תרום 18 ש”ח למשך 24 חודשים
סה”כ 432 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 630 ש"ח
גביע כסף
סכין לחלות כסף
כף לעוגה כסף
+ 3 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

6

תרום 36 ש”ח למשך 20 חודשים
סה”כ 720 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1350 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
"חמישה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
ספר "חפץ חיים" מהדורה 'דרשו'
ספר "מועד לדוד"
גביע כסף, סכין לחלות כסף וכף לעוגה כסף
+ 6 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

7

תרום 36 ש”ח למשך 24 חודשים
סה”כ 864 ש”ח
קבל מיידית מתנה בסך 1790 ש"ח
סט "משנה ברורה" מפואר מהדורת ‘דרשו’
ספר "חפץ חיים ושמירת הלשון" מפואר 'דרשו'
"חמישה חומשי תורה" בכרך אחד מהדורת ‘דרשו’
"דרש דוד" על התורה 3 כרכים
גביע כסף, סכין לחלות כסף וכף לעוגה כסף
+ 10 כרטיסים להגרלה הגדולה 
מסלול

8תרום 18 ש”ח למשך 20 חודשים
קבל מיידית מתנה 
מכונת מפל שוקולד
(רוחב 21 ס"מ,עומק 21 ס"מ,גובה 40 ס"מ)
+ כרטיס להגרלה הגדולה
מסלול

9תרום 28 ש”ח למשך 24 חודשים
קבל מיידית מתנה 
 סט משנה ברורה "דרשו"
+ מכונת מפל שוקולד
(רוחב 21 ס"מ,עומק 21 ס"מ,גובה 40 ס"מ)
+ 3 כרטיסים להגרלה הגדולה