זוית הלכתית


האם חייבים לגלות את הגיל האמיתי בשידוכים?
זווית הלכתית

האם חייבים לגלות את הגיל האמיתי בשידוכים?

שאלה: אני שדכן ויש לי שידוך להציע, וכפי שאני מכיר את צד החתן וצד הכלה זה יכול מאד להתאים. אלא

קרא עוד ←
מצא שטר של 100 שקלים במקום שיש בו מצלמות אבטחה – 'הרי אלו שלו?'
זווית הלכתית

מצא שטר של 100 שקלים במקום שיש בו מצלמות אבטחה – 'הרי אלו שלו?'

שאלה: מי שמצא שטר של 100 ₪ במקום שיש בו מצלמות, האם נאמר שמותר ליטלו כדין הגמרא שהמאבד כסף חזקה

קרא עוד ←
הנחה בשכר הלימוד בתשלום מראש לכל השנה – האם אסורה משום ריבית?
זווית הלכתית

הנחה בשכר הלימוד בתשלום מראש לכל השנה – האם אסורה משום ריבית?

שאלה: סמינר שמודיע לתלמידות שמי שתשלם את שכר הלימוד בתחילת השנה על כל השנה תקבל חמשה אחוז הנחה, ואם תשלם

קרא עוד ←
האם מותר לצאת בשבת מביתו כשיורד גשם סוחף? והאם מותר ללכת בשבת עם גרביים שנרטבו במי הגשמים?
זווית הלכתית

האם מותר לצאת בשבת מביתו כשיורד גשם סוחף? והאם מותר ללכת בשבת עם גרביים שנרטבו במי הגשמים?

האם מותר לצאת בשבת מביתו כשיורד גשם סוחף?     נפסק בשו"ע (סימן שכו סעיף ז): שההולך ברשות הרבים בשבת ומטר סוחף

קרא עוד ←
האם צריך לדרוש קבלה – אישור נסיעה מנהג האוטובוס?
זווית הלכתית

האם צריך לדרוש קבלה – אישור נסיעה מנהג האוטובוס?

שאלה: עליתי לאוטובוס ושילמתי לנהג במזומן, והנהג לא הוציא קבלה. האם אני חייב לבקש ממנו קבלה, שמא ייקח את הכסף

קרא עוד ←
ההולך בשבת ברשות הרבים, האם מותר לו לרוץ מפני הגשם? האם מותר ללכת בשבת עם גרביים שנרטבו במי הגשמים?
זווית הלכתית

ההולך בשבת ברשות הרבים, האם מותר לו לרוץ מפני הגשם? האם מותר ללכת בשבת עם גרביים שנרטבו במי הגשמים?

ההולך בשבת ברשות הרבים, האם מותר לו לרוץ מפני הגשם? 'אין לרוץ בשבת אלא אם הוא לדבר מצוה, כגון לבית

קרא עוד ←
בעוד דקות ספורות יעבור זמן קריאת שמע… האם מותר לקוראה לפני ברכות התורה?
זווית הלכתית

בעוד דקות ספורות יעבור זמן קריאת שמע… האם מותר לקוראה לפני ברכות התורה?

שאלה: יהודה קם בבוקר בשעון חורף והציץ בשעונו וגילה שבעוד דקות ספורות יעבור זמן קריאת שמע. מיד "התגבר כארי" ונטל

קרא עוד ←
אב שמצווה את בנו להצביע למפלגה מסוימת – האם חייב לעשות כן משום כיבוד אב?
זווית הלכתית

אב שמצווה את בנו להצביע למפלגה מסוימת – האם חייב לעשות כן משום כיבוד אב?

שאלה: אבא המשתייך למפלגה מסוימת ומצווה את בנו שיבחר אך ורק למפלגה שהוא משתייך אליה, האם הבן מחויב לשמוע לו

קרא עוד ←
"הוא בעצמו תולה במרפסת פלקטים ענקיים של… אז למה שיהיה אסור לספר זאת?!"
זווית הלכתית

"הוא בעצמו תולה במרפסת פלקטים ענקיים של… אז למה שיהיה אסור לספר זאת?!"

שאלה: יהודה פגש את שמעון ואמר לו: האם שמעת שדוד משתייך למפלגה השניה? אמר לו שמעון: גם אם זה נכון,

קרא עוד ←
"לפי שהילד במעי אמו יודע כל התורה כולה, ובשעת יציאתו בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכח הכל, ובזה יהיה כאבל עד שיעברו ז' ימי אבלו ואח"כ ימול"
זווית הלכתית

"לפי שהילד במעי אמו יודע כל התורה כולה, ובשעת יציאתו בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכח הכל, ובזה יהיה כאבל עד שיעברו ז' ימי אבלו ואח"כ ימול"

הרב יהודה לב שליט"א מתוך הספר 'לב המועדים' "וַיָּמָל אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק בְּנוֹ בֶּן שְׁמֹנַת יָמִים" (בראשית כ"א, ד')  מקור

קרא עוד ←
האם יש ראיה שמותר להתפלל אצל הקברים, מכלב שהלך להתפלל על קברי האבות בחברון?
זווית הלכתית

האם יש ראיה שמותר להתפלל אצל הקברים, מכלב שהלך להתפלל על קברי האבות בחברון?

מדוע לא נלמדת מצות קבורת המת מקבורת שרה על ידי אברהם? במקור חיוב מצות קבורה מן התורה, הביאה הגמרא בסנהדרין

קרא עוד ←
עני מבקש צדקה בבית הכנסת – האם עלי ללכת הביתה ולהביא לו?
זווית הלכתית

עני מבקש צדקה בבית הכנסת – האם עלי ללכת הביתה ולהביא לו?

שאלה: כאשר עני מבקש צדקה בבית הכנסת ואין  בידי מעות, האם יש לי חיוב לבקש מחברי הלוואה כדי לקיים צדקה,

קרא עוד ←
האומר תשעים פעמים 'ותן טל ומטר' בשבת, כדי להרגיל לשונו בתפילה, האם נחשב כמכין משבת לחול?
זווית הלכתית

האומר תשעים פעמים 'ותן טל ומטר' בשבת, כדי להרגיל לשונו בתפילה, האם נחשב כמכין משבת לחול?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א מתי מועילה העצה לומר 'מוריד הגשם' תשעים פעמים ומתי לא? בדין הזכרת ושאלת גשמים, כתב השו"ע

קרא עוד ←
בענין ברכת שהחיינו על מצוה שעושה בפעם ראשונה
זווית הלכתית

בענין ברכת שהחיינו על מצוה שעושה בפעם ראשונה

דף ע"ה * שהחיינו על הקרבת מנחה *ברכת שהחיינו בבר מצוה והנחת תפילין ראשונה *ברכת שהחיינו בהדלקת נרות ראשונה מהחתונה

קרא עוד ←
אדם ששכח להזכיר ותן טל ומטר במנחה של ערב שבת ונזכר לאחר כניסת שבת – האם יתפלל ערבית של שבת פעמיים?
זווית הלכתית

אדם ששכח להזכיר ותן טל ומטר במנחה של ערב שבת ונזכר לאחר כניסת שבת – האם יתפלל ערבית של שבת פעמיים?

שאלה: אדם ששכח להזכיר ותן טל ומטר בתפילת מנחה בערב שבת ונזכר לאחר כניסת שבת, ויוצא שלא התפלל מנחה. האם

קרא עוד ←
אדם שנכשל בעוון ריבית ורוצה להשיבה – האם מחוייב להודיע ללווה שהוא מחזיר לו ריבית, או שיכול לתת לו את הסכום כמתנה?
זווית הלכתית

אדם שנכשל בעוון ריבית ורוצה להשיבה – האם מחוייב להודיע ללווה שהוא מחזיר לו ריבית, או שיכול לתת לו את הסכום כמתנה?

שאלה: מעשה באחד שהלווה לקרובו עשרת אלפים דולר תמורת אחד עשר אלף דולר, ונתעורר שעשה עבירה ר"ל, שקיבל אלף דולר

קרא עוד ←
בתוך קופסאות התרופות שנתרמו לגמ"ח, גיליתי לפתע שטרות כסף…
זווית הלכתית

בתוך קופסאות התרופות שנתרמו לגמ"ח, גיליתי לפתע שטרות כסף…

עילית שאלה: יש לי גמ"ח תרופות, ואדם אחד הביא לי מספר תרופות מעזבון אביו הזקן כתרומה לגמ"ח. הוא סיפר שכבר

קרא עוד ←
שכח שלוש פעמים לומר 'ותן טל ומטר' – מה דינו?
זווית הלכתית

שכח שלוש פעמים לומר 'ותן טל ומטר' – מה דינו?

שאלה: מי ששכח לומר 'ותן טל ומטר' יכול לאמרו בברכת שומע תפילה, אך אם שכח גם בשומע תפילה אינו יכול

קרא עוד ←
נוהגים בני אשכנז ובצרפת להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח והחג, וממתינים עד שיעבור כל חודש ניסן ותשרי ואז מתענים (טושו"ע תצב).
זווית הלכתית

נוהגים בני אשכנז ובצרפת להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח והחג, וממתינים עד שיעבור כל חודש ניסן ותשרי ואז מתענים (טושו"ע תצב).

תענית בה"ב נהגו להתענות שלש תעניות בימי שני וחמישי ושני שאחר חג הסוכות, ואחר הפסח, בתחילת חודש חשון ותחילת חודש

קרא עוד ←
האם בסוכות צריך להעביר את המזוזה לצד ימין של החדר הסמוך?
זווית הלכתית

האם בסוכות צריך להעביר את המזוזה לצד ימין של החדר הסמוך?

  הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מרפסת שיש לה גגון הזזה ובסוכות פותחים את

קרא עוד ←
באיזו פשרה נהג הגר"י קמינצקי זצוק"ל באופן קריאת שנים מקרא?
זווית הלכתית

באיזו פשרה נהג הגר"י קמינצקי זצוק"ל באופן קריאת שנים מקרא?

באיזו פשרה נהג הגר"י קמינצקי זצוק"ל באופן קריאת שנים מקרא? באופן קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, כתב המשנ"ב (סימן רפה

קרא עוד ←
האם האומר לגוי נאסר מטעם גרמא. הטלת מום בבכור ע"י גוי. האם גוי קטן חמור יותר מגוי גדול.
זווית הלכתית

האם האומר לגוי נאסר מטעם גרמא. הטלת מום בבכור ע"י גוי. האם גוי קטן חמור יותר מגוי גדול.

אמירה לנכרי במלאכת שבת אסורה מדרבנן, וכן בשאר איסורי תורה כמו זריעת כלאים ובשביעית ובאופנים מסוימים התירו חכמים כגון לצורך

קרא עוד ←
כיצד נהג החפץ חיים בקריאת 'שנים מקרא', ומה היה מנהגו של החזו"א בזה?
זווית הלכתית

כיצד נהג החפץ חיים בקריאת 'שנים מקרא', ומה היה מנהגו של החזו"א בזה?

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א   האם כופין על מצות 'שנים מקרא ואחד תרגום'? 'חייב אדם לקרות לעצמו בכל שבוע

קרא עוד ←
נעליים פגומות המיועדות להחלפה, והמוכר מוכן שישתמשו בהן בינתיים – האם יש בזה משום ריבית?
זווית הלכתית

נעליים פגומות המיועדות להחלפה, והמוכר מוכן שישתמשו בהן בינתיים – האם יש בזה משום ריבית?

שאלה: קניתי נעליים לבני לפני החג, ובערב החג הוא לבש אותן והן מיד התקלקלו. התקשרנו למוכר, והוא אמר שמוכן להחליף

קרא עוד ←
האם מותר למוכר לולבים לפצות לקוח שלולבו התייבש, בלולב יקר יותר?
זווית הלכתית

האם מותר למוכר לולבים לפצות לקוח שלולבו התייבש, בלולב יקר יותר?

שאלה: אדם מכר לולבים הממוינים לכמה דרגות, חלקם במחיר 100 ₪ וחלקם במחיר 150 ₪. אחד הלקוחות קנה לולב ב-100

קרא עוד ←
האם מותר להוציא אדם מהסוכה באמצע שנתו?
זווית הלכתית

האם מותר להוציא אדם מהסוכה באמצע שנתו?

שאלה: מי שצריך לישון בסוכה, והסוכה מלאה במיטות שישנים בהן ואין לו מקום, האם מותר לו להוציא את אחד הישנים

קרא עוד ←
האם בימי חול המועד ניתן לצאת ידי חובה בד' מינים שאולים מקטן?
זווית הלכתית

האם בימי חול המועד ניתן לצאת ידי חובה בד' מינים שאולים מקטן?

שאלה: האם יש חשש בנטילת ארבעה מינים של קטן, כשהקטן מרשה? והנה ביום טוב ראשון פשוט שא"א לקחת ד' מינים

קרא עוד ←
האם ישנו אופן שצריך לברך "על נטילת אתרוג"?
זווית הלכתית

האם ישנו אופן שצריך לברך "על נטילת אתרוג"?

שאלה: מי שברך על ארבעת המינים כפי המנהג שהאתרוג הפוך בעת הברכה כדי שקיום המצוה יהיה אחר הברכה, ולאחר הברכה

קרא עוד ←
משלמים בשעת ההזמנה ומקבלים כעבור שבוע במחיר מוזל – האם יש בזה איסור ריבית?
זווית הלכתית

משלמים בשעת ההזמנה ומקבלים כעבור שבוע במחיר מוזל – האם יש בזה איסור ריבית?

שאלה: לקראת החג מארגנים אצלנו מכירת דגים מוזלת. מזמינים שבוע מראש ומשלמים במזומן בשעת ההזמנה, ומקבלים כעבור שבוע את הדגים

קרא עוד ←
האם ביום הכיפורים מותר לתת ממתקים לילדים קטנים?
זווית הלכתית

האם ביום הכיפורים מותר לתת ממתקים לילדים קטנים?

שאלה: האם מותר לתת לילדים קטנים ממתקים ביום כפור, בכדי שלא יפריעו בתפילה, או שמא לא הותר להם לאכול רק

קרא עוד ←
"אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" – מדוע מזכירים חטא אבות?
זווית הלכתית

"אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" – מדוע מזכירים חטא אבות?

יום כיפוהרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' טעם הוידוי לפי שיו"כ הוא יום סליחה וכפרה כדכתיב (ויקרא ט"ז, ל'):

קרא עוד ←
שידוך תמורת שידוך – האם יש בזה שאלה של ריבית?
זווית הלכתית

שידוך תמורת שידוך – האם יש בזה שאלה של ריבית?

שאלה: בחור מישיבה טובה הציע את חברו הטוב לשידוך למשפחה חשובה. האבא שמע ממנו את מעלות חברו, והבין עד כמה

קרא עוד ←
האם אפשר לעשות כפרות בצ'ק? ומי ששכח – עד מתי יכול לערוך את הכפרות?
זווית הלכתית

האם אפשר לעשות כפרות בצ'ק? ומי ששכח – עד מתי יכול לערוך את הכפרות?

א. בשו"ע (תר"ה, א) כתב: "מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כפורים לשחוט תרנגול וכו' יש למנוע המנהג" (משום דרכי

קרא עוד ←
מעשה בטופי ושקד שנכנסו בטעות לפה בלי ברכה…
זווית הלכתית

מעשה בטופי ושקד שנכנסו בטעות לפה בלי ברכה…

שאלה: יוסי קיבל מאביו טופי ושקדים, הכניס לפה והתחיל ללעוס. אמר לו אביו: "יוסי, תעשה ברכה!" כיצד יברך כעת על

קרא עוד ←
כל אות בספר תורה תפילין ומזוזות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה – כלומר שאין קלף מסביב כל האות
זווית הלכתית

כל אות בספר תורה תפילין ומזוזות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה – כלומר שאין קלף מסביב כל האות

דין מוקף גויל מבואר בגמרא (דף כט') שכל אות בספר תורה תפילין ומזוזות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה,

קרא עוד ←
מי שטס לארה"ב בבוקר יום הצום – האם עליו להמתין עד סוף הצום לפי שעון ארה"ב?
זווית הלכתית

מי שטס לארה"ב בבוקר יום הצום – האם עליו להמתין עד סוף הצום לפי שעון ארה"ב?

שאלה: אדם שהוצרך לטוס מארץ ישראל לאמריקה בבוקר הצום, באופן שכשיגיע לאמריקה – ששם השעון בהפרש שבע שעות משעון ארץ

קרא עוד ←
האם ניתן לעשות היתר עיסקא לאחר שהכסף כבר ברשות הלווה?
זווית הלכתית

האם ניתן לעשות היתר עיסקא לאחר שהכסף כבר ברשות הלווה?

שאלה: מי שהלווה את כספו תמורת קבלת אחוזים מהרווחים, ובשעת ההלואה לא עשה היתר עיסקא. האם ניתן לעשות היתר עיסקא

קרא עוד ←
הבחורים מצאו חור בגביע וקראו את נוסח הקידוש מתוך הרמב"ם…
זווית הלכתית

הבחורים מצאו חור בגביע וקראו את נוסח הקידוש מתוך הרמב"ם…

שאלה: בישיבה מסוימת, בשבת קודש באמצע הסעודה גילו שיש חור בכוס שעשו בה קידוש, ונתעורר ספק האם הנקב אירע לאחר

קרא עוד ←
לאחר שר' גבריאל בירך בכוונה 'על נטילת ידים', ראה שהלחם בבית נגמר… מה עושים?
זווית הלכתית

לאחר שר' גבריאל בירך בכוונה 'על נטילת ידים', ראה שהלחם בבית נגמר… מה עושים?

שאלה: רבי גבריאל צדוק הגיע לביתו, נטל ידיו לארוחת ערב וברך בכוונה על נטילת ידים, אולם לאחר הברכה גילה שנגמר

קרא עוד ←
האם ניתן לומר סליחות בלילה לפני חצות?
אלול

האם ניתן לומר סליחות בלילה לפני חצות?

  זמן אמירת הסליחות לכתחילה הוא בסוף הלילה, סמוך לעלות השחר, שהוא עת רצון, אולם מקדמת דנא נהגו לקיים מנינים

קרא עוד ←
מדוע תקנו הפיוטים בלשון שאינה מובנת? ומדוע ש"ץ המתפלל סליחות, מתפלל כשליח ציבור כל היום אפילו ערבית?
אלול

מדוע תקנו הפיוטים בלשון שאינה מובנת? ומדוע ש"ץ המתפלל סליחות, מתפלל כשליח ציבור כל היום אפילו ערבית?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' אמירת סליחות "היה דוד המלך יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב והקרבנות יהיו

קרא עוד ←
אלו סליחות אין ליחיד לאומרן, אבל כשאומרן בניגון של לימוד, יכול לאומרן?
אלול

אלו סליחות אין ליחיד לאומרן, אבל כשאומרן בניגון של לימוד, יכול לאומרן?

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א  על איזה מנהג באמירת סליחות התבטא החפץ חיים זיע"א 'זאגאכץ איז זעגאכץ'? פסק הרמ"א (סימן

קרא עוד ←
אילו חששות ריבית עשויים להיות בפרויקט השאלת ספרי לימוד? ומהו הפיתרון?
זווית הלכתית

אילו חששות ריבית עשויים להיות בפרויקט השאלת ספרי לימוד? ומהו הפיתרון?

שאלה:  כשספרה המורה לבעלה כי היא אחראית על מיזם החסד של השאלת ספרי למוד לתלמידות בית ספר, שבנות מכתות גבוהות

קרא עוד ←
זמן צאת הכוכבים. שלש דעות. מוצאי שבת 72 דקות מהשקיעה, או 90, או 96, או 45 דקות?
זווית הלכתית

זמן צאת הכוכבים. שלש דעות. מוצאי שבת 72 דקות מהשקיעה, או 90, או 96, או 45 דקות?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית שיטת רבנו תם במאמר שלפנינו נבאר שלשה דעות הקדמונים

קרא עוד ←
האם מותר לחתום חוזה עם חברת שירות למעליות שאין לה היתר עסקה, למשך התקופה בה היא נותנת שירות בחינם?
זווית הלכתית

האם מותר לחתום חוזה עם חברת שירות למעליות שאין לה היתר עסקה, למשך התקופה בה היא נותנת שירות בחינם?

שאלה: בבנין שלי יש מעלית חדשה, ויש שירות מהחברה לחצי שנה ראשונה בחינם. כיון שהשירות בתקופה זו הוא בחינם, יוצא

קרא עוד ←
כיצד אבקש מחילה מחברי על לשון הרע שדיברתי עליו. והרי אם אפרט, הוא ייפגע מכך עוד יותר?
זווית הלכתית

כיצד אבקש מחילה מחברי על לשון הרע שדיברתי עליו. והרי אם אפרט, הוא ייפגע מכך עוד יותר?

שאלה:  כיצד אבקש מחילה על לשון הרע שאמרתי על חברי, והרי אם אספר לו בפרטות מה אמרתי עליו זה יגרום

קרא עוד ←
"כל האומרו מראש חודש אלול עד שמחת תורה, מבטל אפילו גזירה קשה ביותר שיש על האדם"
אלול

"כל האומרו מראש חודש אלול עד שמחת תורה, מבטל אפילו גזירה קשה ביותר שיש על האדם"

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' נהגו בני אשכנז לומר בתפילת שחרית וערבית מזמור (תהילים כ"ז) "לדוד ה' אורי

קרא עוד ←
מי שחזר בתשובה ובקש מחילה ממי שסיפר עליו לשון הרע, האם מחזירים לו זכויותיו שעברו לחברו? 
זווית הלכתית

מי שחזר בתשובה ובקש מחילה ממי שסיפר עליו לשון הרע, האם מחזירים לו זכויותיו שעברו לחברו? 

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א איזו הלכה חמורה בהלכות לשון הרע, לא כתבה החפץ חיים בספרו 'חפץ חיים' אלא בספרו

קרא עוד ←
האם מותר לזרוע דשא בין עצי גפנים?
זווית הלכתית

האם מותר לזרוע דשא בין עצי גפנים?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מנחות דף טו: יש לדון בדבר המצוי שיש גפן

קרא עוד ←
האם מותר לקבל את הריבית המוצמדת להחזרים ממס הכנסה?
זווית הלכתית

האם מותר לקבל את הריבית המוצמדת להחזרים ממס הכנסה?

שאלת רבים: כאשר שלמו מס הכנסה גבוה, ומקבלים החזר לפי כללי הגבייה והסכום צובר הצמדה וריבית – האם מותר לקבל

קרא עוד ←
בתקיעת שופר שלאחר שחרית בחודש אלול, פעמים שהתוקע אינו מספיק מנוסה ונתקל בתקיעתו. האם יש להחזירו עד שיתקע כראוי?
זווית הלכתית

בתקיעת שופר שלאחר שחרית בחודש אלול, פעמים שהתוקע אינו מספיק מנוסה ונתקל בתקיעתו. האם יש להחזירו עד שיתקע כראוי?

שאלה: בתקיעת שופר שלאחר שחרית בחודש אלול, פעמים שהתוקע אינו מספיק מנוסה ונתקל בתקיעתו. האם יש להחזירו עד שיתקע כראוי,

קרא עוד ←
לוויתי כסף מחברי, והוא מבקש שבמועד הפירעון אפקיד את הכסף בחשבון הבנק שלו. האם זו ריבית?
זווית הלכתית

לוויתי כסף מחברי, והוא מבקש שבמועד הפירעון אפקיד את הכסף בחשבון הבנק שלו. האם זו ריבית?

שאלה: אדם המלוה כסף לחברו, והוא זקוק לכך שבמועד הפרעון הכסף יהיה בחשבון הבנק שלו, כיון שעומד לצאת מחשבונו כסף

קרא עוד ←
לקחתי מחברי בהשאלה ספר משומש, והוא נקרע. האם מותר לי להחזיר לו ספר חדש?
זווית הלכתית

לקחתי מחברי בהשאלה ספר משומש, והוא נקרע. האם מותר לי להחזיר לו ספר חדש?

שאלה: לפני זמן רב השתמשתי בספר של חברי, והספר נרטב והתקלקל ועכשיו אני רוצה לפצות אותו בספר חדש. האם זו

קרא עוד ←
המוצא מצלמה דיגיטלית חדשה – חייב להכריז?
זווית הלכתית

המוצא מצלמה דיגיטלית חדשה – חייב להכריז?

שאלה: מצאתי מצלמה דיגיטלית חדשה, האם אני חייב להכריז עליה? או שכיון שאין שום סימן חיצוני ניכר בה, הדין שהרי

קרא עוד ←
למה לא מברכים על תקיעת שופר בחודש אלול? והאם קטן יכול לתקוע?
אלול

למה לא מברכים על תקיעת שופר בחודש אלול? והאם קטן יכול לתקוע?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' יש הנוהגים: להתחיל לתקוע מיום ב' של ר"ח אלול בתפילת שחרית בשופר (טור

קרא עוד ←
האם צורת האמירה של תפילת הדרך היא בעמידה או בישיבה?
זווית הלכתית

האם צורת האמירה של תפילת הדרך היא בעמידה או בישיבה?

הרב יהודה לב שליט"א "וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא מאי המלך בקונך וצא אמר רבי יעקב אמר רב חסדא

קרא עוד ←
המנחות בשיעורי זמנינו- בפתיחה למסכת מנחות נלמד להכיר את שיעורי המנחה בשיעורי זמנינו להלכה
זווית הלכתית

המנחות בשיעורי זמנינו- בפתיחה למסכת מנחות נלמד להכיר את שיעורי המנחה בשיעורי זמנינו להלכה

כמות הסולת המנחה שיעורה בעשרון כפי שמפורש במקרא, ורוב המנחות שיעורם עשרון אחד, ומנחת נסכים הבאה עם קרבן, לכבש עשרון

קרא עוד ←
לאחר שהסכימו להסיר את נזמיהם מאזניהם, הציע להם להקדיש את העגילים, להתיך אותם ולעשות מהם כתר לספר תורה…
זווית הלכתית

לאחר שהסכימו להסיר את נזמיהם מאזניהם, הציע להם להקדיש את העגילים, להתיך אותם ולעשות מהם כתר לספר תורה…

 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית  להשתמש בבגדי הדיוט לתשמיש קדושה                                              למדנו בסוגייתנו דאין

קרא עוד ←
נושא השתטחות על קברי צדיקים וברכת "אשר יצר אתכם בדין"
זווית הלכתית

נושא השתטחות על קברי צדיקים וברכת "אשר יצר אתכם בדין"

הרב יהודה לב בעמח"ס "לב המועדים" בית הקברות בית הקברות נקרא "בית מועד לכל חי" (איוב ל', כ"ג) וכן בשם

קרא עוד ←
האם יש דין תשלומין לתקיעת שופר של חודש אלול? | מתי יוצא לומר 3 פעמים ביום 'לדוד ה' אורי וישעי' בתפילות חודש אלול?
אלול

האם יש דין תשלומין לתקיעת שופר של חודש אלול? | מתי יוצא לומר 3 פעמים ביום 'לדוד ה' אורי וישעי' בתפילות חודש אלול?

  הרב בנימין בירנצוויג  האם יש דין תשלומין לתקיעת שופר של חודש אלול? המנהג לתקוע בשופר בכל חודש אלול לאחר

קרא עוד ←
תקנון החברה קובע שכל נזק – ואפילו באונס – מחייב את השוכר לשלם אופנים חדשים. האם יש בדבר חשש הלכתי?
זווית הלכתית

תקנון החברה קובע שכל נזק – ואפילו באונס – מחייב את השוכר לשלם אופנים חדשים. האם יש בדבר חשש הלכתי?

שאלה: יש חברת השכרת אופנים בתשלום לפי שעות, ואם שוכרים לכמה ימים המחיר זול יותר, כאשר התשלום מתבצע מראש. כמו"כ

קרא עוד ←
גיסי הלווה לי כמה אלפי שקלים – מותר לי לכבד אותו בעליית כהן?
זווית הלכתית

גיסי הלווה לי כמה אלפי שקלים – מותר לי לכבד אותו בעליית כהן?

שאלה: קיבלתי מגיסי הלוואה של כמה אלפי שקלים. גיסי הוא כהן, וכעת אני מתפלל אתו באותו מנין. אני קניתי את

קרא עוד ←
הפרישה חלה בטעות בלי ברכה – האם מותר להישאל על ההפרשה כדי שהעיסה תחזור להיות טבל ותוכל להפריש שוב בברכה?
זווית הלכתית

הפרישה חלה בטעות בלי ברכה – האם מותר להישאל על ההפרשה כדי שהעיסה תחזור להיות טבל ותוכל להפריש שוב בברכה?

שאלה: מעשה באשה צדקנית שעשתה בצק בכמות גדולה, כדי לקיים הפרשת חלה בברכה. בשעת ההפרשה נכנס בעלה למטבח כדי לשמוע

קרא עוד ←
באמצע ארוחת הערב הפתיע הגיס בפיצה משפחתית לכבוד יום ההולדת. האם צריך לברך עליה?
זווית הלכתית

באמצע ארוחת הערב הפתיע הגיס בפיצה משפחתית לכבוד יום ההולדת. האם צריך לברך עליה?

שאלה: יהודה ישב בביתו בארוחת ערב, והנה באמצע הארוחה הפתיע אותו גיסו במגש פיצה משפחתי לכבוד יום הולדתו. לאחר שהודה

קרא עוד ←
מדוע אי אפשר להקריב קורבנות בזמננו?
זווית הלכתית

מדוע אי אפשר להקריב קורבנות בזמננו?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מסכת זבחים דף קז: במשך השנים רבים בקשו ורצו

קרא עוד ←
"יש המדקדקים ללכת לגן החיות, כדי לראות את החיות ולברך עליהן 'משנה הבריות'"
זווית הלכתית

"יש המדקדקים ללכת לגן החיות, כדי לראות את החיות ולברך עליהן 'משנה הבריות'"

"ת"ר הרואה פיל קוף וקיפוף אומר ברוך משנה הבריות" (ברכות נח, ב). ברכת משנה הבריות: חז"ל תיקנו לברך ברכת 'משנה

קרא עוד ←
האם יש שוני בין כביש מספר '443' לכביש מספר '1' לעניין חיוב תפילת הדרך?
זווית הלכתית

האם יש שוני בין כביש מספר '443' לכביש מספר '1' לעניין חיוב תפילת הדרך?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א  האם יש שוני בין כביש מספר '443' לכביש מספר '1' לעניין חיוב תפילת הדרך? ביסוד חיוב

קרא עוד ←
בישיבת 'תורת ישראל' נערך קעמפ במחיר מסובסד של 400 ש"ח. הנרשמים עד שבוע מראש ישלמו מחיר מוזל של  380 ש"ח. האם הדבר מותר?
זווית הלכתית

בישיבת 'תורת ישראל' נערך קעמפ במחיר מסובסד של 400 ש"ח. הנרשמים עד שבוע מראש ישלמו מחיר מוזל של 380 ש"ח. האם הדבר מותר?

שאלה: בישיבת 'תורת ישראל' נערך קעמפ במחיר מסובסד של 400 ₪. הנרשמים עד שבוע לפני הקעמפ ישלמו מחיר מוזל של 

קרא עוד ←
בעלי האולם אמרו שהמחיר הוא 10,000 ש"ח, אולם בתשלום מראש ובמזומן המחיר הוא 9,000. האם מותר להנהלת הקעמפ לשלם מראש ולזכות בהנחה?
זווית הלכתית

בעלי האולם אמרו שהמחיר הוא 10,000 ש"ח, אולם בתשלום מראש ובמזומן המחיר הוא 9,000. האם מותר להנהלת הקעמפ לשלם מראש ולזכות בהנחה?

שאלה: הנהלת הקעמפ הוצרכה לשכור אולם לכינוסים למשך ימי הקעמפ. אמר להם בעל האולם כי המחיר הוא 10,000 שקלים, ואם

קרא עוד ←
האם חייבים לגלות את הגיל האמתי בשידוכים?
זווית הלכתית

האם חייבים לגלות את הגיל האמתי בשידוכים?

שאלה: אני שדכן ויש לי שידוך להציע, וכפי שאני מכיר את צד החתן וצד הכלה זה יכול מאד להתאים. אלא

קרא עוד ←
האוכלים בגינה או במקום ציבורי, איזה נוסח יאמרו ב'הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית הזה'?
זווית הלכתית

האוכלים בגינה או במקום ציבורי, איזה נוסח יאמרו ב'הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית הזה'?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א האוכלים יחדיו באוטובוס בשעת הנסיעה, האם יכולים להצטרף לזימון? ומה הדין במטוס או ספינה? הנוסעים באוטובוס,

קרא עוד ←
האם מילה בזמנה קודמת למילה שלא בזמנה?
זווית הלכתית

האם מילה בזמנה קודמת למילה שלא בזמנה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית  זבחים קו: אדם שנתאחר ולא מל – האם יש

קרא עוד ←
"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים"
זווית הלכתית

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים"

"א"ר שמעון ב"ג, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא

קרא עוד ←
האם שימוש במזגן בשבת דרך חברת החשמל חמור פחות מאשר שימוש בתאורה?
זווית הלכתית

האם שימוש במזגן בשבת דרך חברת החשמל חמור פחות מאשר שימוש בתאורה?

שאלה: אני רוצה להתחבר לאספקת חשמל כשר ע"י גנרטור. והנה לצורך התאורה מספיק לי שני אמפר, אך כדי להפעיל מזגן

קרא עוד ←
האם מותר לקבל פיצויים על מוצר פגום יותר משוויו?
זווית הלכתית

האם מותר לקבל פיצויים על מוצר פגום יותר משוויו?

שאלה: לפעמים קורה שקונים מוצר בצרכניה והוא נמצא פגום, ומתקשרים לשירות הלקוחות של חברת הייצור ומתלוננים, והחברה נותנת פיצוי –

קרא עוד ←
אם 'בין הזמנים' טוב, אז הימים הנוראים הבאים אחריהם – יהיו מצויינים, בעזרת ה'…
בין הזמנים

אם 'בין הזמנים' טוב, אז הימים הנוראים הבאים אחריהם – יהיו מצויינים, בעזרת ה'…

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א  בחיפה ובעכו ישנם גני פאר, השייכים ל'כת הבאהית'. בחיפה ישנו גן מפואר של בני

קרא עוד ←
"באמצע הצלייה במנגל החשמלי נזכרנו שלא הטבלנו אותו…"
זווית הלכתית

"באמצע הצלייה במנגל החשמלי נזכרנו שלא הטבלנו אותו…"

שאלה: אנו באמצע צליית מאכלים במנגל חשמלי ונזכרנו ששכחנו להטביל את המנגל. האם מותר לסיים את הצלייה, או שחייבים להפסיק

קרא עוד ←
הנהג אמר שאם נשלם לו מראש יוזיל את המחיר ב-20 שקלים, האם הדבר מותר?
זווית הלכתית

הנהג אמר שאם נשלם לו מראש יוזיל את המחיר ב-20 שקלים, האם הדבר מותר?

שאלה: הזמנו נהג הסעות לנסיעה לקברי צדיקים במרון, צפת, עמוקה וטבריה למשך יום שלם. הנהג קבע מחיר, וכשהתחלנו לנסוע אמר

קרא עוד ←
כלי בשרי שצלו בו חלבי, או להפך, מתי מועילה לו הגעלה ומתי לבון?
זווית הלכתית

כלי בשרי שצלו בו חלבי, או להפך, מתי מועילה לו הגעלה ומתי לבון?

מסכת זבחים דף צז. בימים אלו, ימי האבלות על בית המקדש והגעגועים לעבודת הקרבנות, הבה ונעמיק בסוגייתנו, בענין הכשרת כלים

קרא עוד ←
מדוע פרקי איכה והקינות נסתדרו לפי סדר האלף-בית?
בין המצרים

מדוע פרקי איכה והקינות נסתדרו לפי סדר האלף-בית?

ירמיהו הנביא כתב את מגילת איכה ברוח הקודש מפי הקב"ה, כדכתיב (ירמיהו ל"ו א', ב'): "ויהי בשנה הרביעית… היה דבר

קרא עוד ←
האם מסגרת הלימוד של 'אבות ובנים' נחשבת כלימוד ברבים?
בין המצרים

האם מסגרת הלימוד של 'אבות ובנים' נחשבת כלימוד ברבים?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א  במה חמורה אמירת פרקי אבות בשבת ת"ב, מקריאת התורה בשבת זו? בענין האיסור ללמוד בתשעה באב,

קרא עוד ←
"אשתי צריכה לאכול בצום, האם אני יכול להבדיל עבורה והיא תשתה את הכוס?"
זווית הלכתית

"אשתי צריכה לאכול בצום, האם אני יכול להבדיל עבורה והיא תשתה את הכוס?"

שאלה: אשתי זקוקה לאכול בתשעה באב בשנה זו, שזה נדחה, ולצורך האכילה היא חייבת בהבדלה. האם אני יכול להבדיל בעבורה

קרא עוד ←
חולה שהוצרך לאכול בתשעה באב, מה יעדיף: הרבה לחם, או קצת בשר?
זווית הלכתית

חולה שהוצרך לאכול בתשעה באב, מה יעדיף: הרבה לחם, או קצת בשר?

שאלה: חולה הצריך לאכול בתשעה באב, ואם יאכל פת יצטרך לאכול כמות גדולה של לחם כדי לחזק את לבו, ואם

קרא עוד ←
גמ"ח שוטנשטיין – ללא חשש ריבית
זווית הלכתית

גמ"ח שוטנשטיין – ללא חשש ריבית

שאלה: ישנו יהודי המנהל גמ"ח לגמרות עם ביאור שוטנשטיין, באופן שאנשים שקנו גמרא וסיימו את המסכת, תורמים לו אותה בתור

קרא עוד ←
מזוזה במסעדת טריפות?!
זווית הלכתית

מזוזה במסעדת טריפות?!

שאלה: יהודי שעוסק בכשרות קיבל פניה מבעלי מסעדה שמאכילים בה שקצים ורמשים רחמנא ליצלן, והלה ביקש ממנו מזוזה גדולה. שאל

קרא עוד ←
האם מותר בט' באב לאחל לחברו 'מזל טוב' או 'רפואה שלמה' או לומר לו 'להתראות'?
בין המצרים

האם מותר בט' באב לאחל לחברו 'מזל טוב' או 'רפואה שלמה' או לומר לו 'להתראות'?

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א לאחל לחברו בט' באב 'מזל טוב' או 'רפואה שלמה' או לומר לו 'להתראות' איסור שאילת

קרא עוד ←
"רצה הקב"ה ליתן להם לישראל בכל חודש חג"
בין המצרים

"רצה הקב"ה ליתן להם לישראל בכל חודש חג"

הרה"ג ר' יהודה לב לשיט"א מח"ס 'לב המועדים' אמר הנביא (איכה א ג) "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" דהיינו בין

קרא עוד ←
הביאו לפניו תפוח, ענבים ומלון, התפוח חביב לו מכולם והמלון חביב מן הענבים – על מה יברך ראשון?
זווית הלכתית

הביאו לפניו תפוח, ענבים ומלון, התפוח חביב לו מכולם והמלון חביב מן הענבים – על מה יברך ראשון?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית זבחים צ: דנו הפוסקים בהלכות קדימה בברכות. באופנים מסוימים

קרא עוד ←
הגוי התרגש מכך שהקב"ה בכבודו ובעצמו שלח אליו שליח… הוציא מכיסו 1000 דולר ונתן לבחור
זווית הלכתית

הגוי התרגש מכך שהקב"ה בכבודו ובעצמו שלח אליו שליח… הוציא מכיסו 1000 דולר ונתן לבחור

שאלה: מעשה בגוי אמריקאי שהתפלל בכותל המערבי, ולפני שנפרד מהכותל תחב פתק ובו בקשה בין אבני הכותל. לידו עמד בחור

קרא עוד ←
האם ציפרניים של אינו יהודי צריכות קבורה או שריפה מחשש סכנה?
זווית הלכתית

האם ציפרניים של אינו יהודי צריכות קבורה או שריפה מחשש סכנה?

שאלה: בביתנו יש עובדת פיליפינית שעוזרת לסבתא הזקנה. האם יש להקפיד שלא תשליך צפרניה, ע"פ המבואר בחז"ל שיש בצפרניים סכנה

קרא עוד ←
למחרת קיבל המלמד טלפון מאביו של הילד, שהוא תובע ממנו סך 2800 שקלים!
זווית הלכתית

למחרת קיבל המלמד טלפון מאביו של הילד, שהוא תובע ממנו סך 2800 שקלים!

שאלה: מעשה היה בתלמוד תורה, שאחד הילדים מצא מעטפה ובה 2800 שקלים והראה אותה למלמד. לאחר בירור קצר עם המנהל

קרא עוד ←
"מעשה ששמו בצק שנאפה לתוך הטשולנט, ולא הפרישו ממנו חלה, ונאכל כל הבצק…"
זווית הלכתית

"מעשה ששמו בצק שנאפה לתוך הטשולנט, ולא הפרישו ממנו חלה, ונאכל כל הבצק…"

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית תערובת שאור ועיסה דנו הפוסקים בשאור שמערבים בבצק כדי

קרא עוד ←
האם מותר ללוות כוס קולה על מנת להחזיר בתמורה כוס קולה קרה?
זווית הלכתית

האם מותר ללוות כוס קולה על מנת להחזיר בתמורה כוס קולה קרה?

שאלה: חבר חדר שלי בישיבה קנה בקבוק קולה. הקולה לא היתה קרה, וביקשתי ממנו שימזוג לי כוס וכשאקנה בקבוק אחזיר

קרא עוד ←
הניח תפילין דרבנו תם לשם תפילין דרש"י, ותפילין דרש"י לשם תפילין דרבנו תם – האם יצא ידי חובה?
זווית הלכתית

הניח תפילין דרבנו תם לשם תפילין דרש"י, ותפילין דרש"י לשם תפילין דרבנו תם – האם יצא ידי חובה?

שאלה: ר' אהרן וייס מקפיד להניח תפילין דר"ת בכל יום לאחר שחרית. יום אחד נתחלפו לו התפילין, והניח בטעות תפילין

קרא עוד ←
כיצד מותר לכהן לשלוח ישראל להתפלל עבורו בקברי צדיקים?
זווית הלכתית

כיצד מותר לכהן לשלוח ישראל להתפלל עבורו בקברי צדיקים?

שאלה: ידוע גודל מעלת התפילה לעורר רחמי שמים בקברי צדיקים, ונתפשט בזמננו שרבים תורמים כספי צדקה כדי שוועדות הצדקה ישלחו

קרא עוד ←
קטן שיום הבר מצוה שלו חל בי"ח תמוז בשנה זו – האם חייב להתענות?
זווית הלכתית

קטן שיום הבר מצוה שלו חל בי"ח תמוז בשנה זו – האם חייב להתענות?

שאלה: קטן שיום הבר מצוה שלו חל בי"ח תמוז בשנה זו, שי"ז בתמוז חל בשבת והצום נדחה לי"ח – האם

קרא עוד ←
אדם שברך על מאכל, ולפני שטעם ממנו נזכר ששכח לעשר אותו, האם יכול לעשר בין הברכה לאכילה?
זווית הלכתית

אדם שברך על מאכל, ולפני שטעם ממנו נזכר ששכח לעשר אותו, האם יכול לעשר בין הברכה לאכילה?

שאלה: אדם שברך על מאכל, ולפני שטעם ממנו נזכר ששכח לעשר אותו, האם יכול לעשר בין הברכה לאכילה או שזה

קרא עוד ←
על איזו הלכה שרווחת בבין המצרים, התבטאו גדולי הפוסקים 'שאין לה טעם וריח והיא טעות גדולה'?
בין המצרים

על איזו הלכה שרווחת בבין המצרים, התבטאו גדולי הפוסקים 'שאין לה טעם וריח והיא טעות גדולה'?

הרב בנימין גולד      על איזו הלכה בבין המצרים התבטאו גדולי הפוסקים 'שאין לה טעם וריח'? נוהגים ישראל בימי 'בין המצרים'

קרא עוד ←
מהי הסגולה באמירת "רבונו של עולם הריני מוחל וסולח"? והאם הישן ביום מברך ברכת 'המפיל'?
זווית הלכתית

מהי הסגולה באמירת "רבונו של עולם הריני מוחל וסולח"? והאם הישן ביום מברך ברכת 'המפיל'?

הרב יהודה לב שליט"א  קריאת שמע "אמר ר' יהושע בן לוי: אע"פ שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת מצווה לקרותו

קרא עוד ←
ומצאנו באחרונים שדנו במאפה 'לעקך' שהוא קמח עם הרבה דבש וסוכר, האם חייב בהפרשת חלה?
זווית הלכתית

ומצאנו באחרונים שדנו במאפה 'לעקך' שהוא קמח עם הרבה דבש וסוכר, האם חייב בהפרשת חלה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד זבחים עח. הפרשת חלה מעוגת טורט דנו הפוסקים במיני מאפה, המכילים מעט קמח והרבה סוכר ושמן

קרא עוד ←
הגבאי מסלסל בקולו את ה'מי שברך', וכבר דוחקים בו לגשת לבימה, והרב אפרים מתלבט מה לעשות. לעלות או לא?
זווית הלכתית

הגבאי מסלסל בקולו את ה'מי שברך', וכבר דוחקים בו לגשת לבימה, והרב אפרים מתלבט מה לעשות. לעלות או לא?

שאלה: הרב אפרים ישראלי הוא בעל גמ"ח כספים גדול המלווה לאנשים הלוואות גדולות בתשלומים נוחים. והנה בשבת קודש בשחרית קורא

קרא עוד ←
הילדים פרסו סדין מעל שני כסאות כדי לשחק מתחתם – האם מותר לפרק את ה'אהל'?
זווית הלכתית

הילדים פרסו סדין מעל שני כסאות כדי לשחק מתחתם – האם מותר לפרק את ה'אהל'?

שאלה: אבא חזר ממנחה בשבת, וגילה כי ילדיו העמידו כסאות אחד מול השני ופרסו סדין על שניהם כדי לשחק מתחתם.

קרא עוד ←
"היהודי שאני לומד אתו עדיין לא יודע לברך, ואינו מברך ברכות התורה. האם מותר לי ללמוד אתו באופן זה?"
זווית הלכתית

"היהודי שאני לומד אתו עדיין לא יודע לברך, ואינו מברך ברכות התורה. האם מותר לי ללמוד אתו באופן זה?"

שאלה: אני לומד תורה עם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות במסגרת ארגון קירוב, וע"י הלימוד מתקרבים ליהדות. היהודי שאני לומד

קרא עוד ←
מעשה במשפחה שהכינה אוכל לכבוד שבת שבע ברכות, והעמידו סיר גדול של טשולנט לכל האורחים. והנה כאשר העבירו את הסיר לפלטה סמוך להדלקת נרות, נפל פרעוש קטן
זווית הלכתית

מעשה במשפחה שהכינה אוכל לכבוד שבת שבע ברכות, והעמידו סיר גדול של טשולנט לכל האורחים. והנה כאשר העבירו את הסיר לפלטה סמוך להדלקת נרות, נפל פרעוש קטן

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית השרץ שמנע אסון מעשה במשפחה שהכינו אוכל לכבוד שבת

קרא עוד ←
מדוע מנגנים שירי התעוררות בחופה? ומדוע מקדשים בטבעת ללא אבן או יהלום?
זווית הלכתית

מדוע מנגנים שירי התעוררות בחופה? ומדוע מקדשים בטבעת ללא אבן או יהלום?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים'  נהגו שזורקים חיטים על החתן, והטעם: לסימן טוב שיהיו פרים ורבים כחיטים (רוקח

קרא עוד ←
כאשר בית ספר יוצא לטיול עם נהג או מאבטח, מתי יש חשש יחוד ומהו הפתרון לכך?
זווית הלכתית

כאשר בית ספר יוצא לטיול עם נהג או מאבטח, מתי יש חשש יחוד ומהו הפתרון לכך?

שאלה: כאשר בנות בסמינר או בית ספר נוסעות לטיול עם נהג או מאבטח, מתי יש חשש יחוד, ומה הפתרון לכך?

קרא עוד ←
"אנשים לווים מהגמ"ח בקבוק מוקסיפן 200 מ"ל, ומחזירים בקבוק גדול יותר של 250 מ"ל – מה עושים?"
זווית הלכתית

"אנשים לווים מהגמ"ח בקבוק מוקסיפן 200 מ"ל, ומחזירים בקבוק גדול יותר של 250 מ"ל – מה עושים?"

שאלה: יש לי גמ"ח תרופות, ואנשים רבים מחזירים לי יותר ממה שלוו. למשל, לוו בקבוק של 200 מ"ל ומחזירים בקבוק

קרא עוד ←
"מי שתשלם מראש על הקייטנה תקבל הנחה של 20 שקלים" – האם זו ריבית?
זווית הלכתית

"מי שתשלם מראש על הקייטנה תקבל הנחה של 20 שקלים" – האם זו ריבית?

שאלה: בתי הביאה הודעה מבית הספר כי מתקיימת קייטנה במחיר 200 שקלים, ומי שמשלמת מראש עד שבועיים לפני התחלת הקיטנה

קרא עוד ←
מדוע נהגו לעשות החופה מתחת כיפת השמים? מהו מקור המנהג שהחתן והכלה צמים ביום החופה? ומדוע נהגו שהחתן לובש קיטל בחופה?
זווית הלכתית

מדוע נהגו לעשות החופה מתחת כיפת השמים? מהו מקור המנהג שהחתן והכלה צמים ביום החופה? ומדוע נהגו שהחתן לובש קיטל בחופה?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים'  הטעם שאין מברכים 'שהחיינו' על קידושי אישה משום שאין מברכים ברכת הזמן, רק

קרא עוד ←
האם מותר לי לקנות מחברי תלושי קניה במחיר מלא ולשלם בעוד חודשיים?
זווית הלכתית

האם מותר לי לקנות מחברי תלושי קניה במחיר מלא ולשלם בעוד חודשיים?

שאלה: לחברי יש תלושי קניה של צרכניית 'יש' והוא מעונין למכור אותם, וביקש ממני שאקנה ממנו ואשלם לו בעוד חדשיים

קרא עוד ←
הכניס בטעות כף חלבית לסיר הבשר בשבת, ונאסר התבשיל ונהיה מוקצה. האם מותר להוריד את הסיר מהאש כדי להינצל מאיסור בישול בשר בחלב?
זווית הלכתית

הכניס בטעות כף חלבית לסיר הבשר בשבת, ונאסר התבשיל ונהיה מוקצה. האם מותר להוריד את הסיר מהאש כדי להינצל מאיסור בישול בשר בחלב?

שאלה: הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל נסתפק מה הדין באחד שבליל שבת הכניס בטעות כף חלבית שנשתמשו בה בחלב רותח

קרא עוד ←
האם אפשר לשלוח קטן להטביל כלים?
זווית הלכתית

האם אפשר לשלוח קטן להטביל כלים?

שאלה: כאשר אני שולח את בני שאינו בגיל בר מצוה להטביל כלים, האם צריך שיבקש מגדול שיטביל עבורו, או לבקש

קרא עוד ←
"חברי נתן לי מזומן, וקניתי עבורו באשראי" – מתי זו ריבית ומתי לא?
זווית הלכתית

"חברי נתן לי מזומן, וקניתי עבורו באשראי" – מתי זו ריבית ומתי לא?

שאלה: אני נוסע מביתי כל יום לירושלים ללמד תורה, ויש לי שכן שזקוק למוצרים ללא גלוטן ומדי פעם מבקש ממני

קרא עוד ←
מהיכן מקור המנהג הקדום לזרוק צימוקים, סוכריות ומיני מתיקה לפני החתן בשבת שלפני חתונתו, בשעה שקוראים אותו למפטיר?
זווית הלכתית

מהיכן מקור המנהג הקדום לזרוק צימוקים, סוכריות ומיני מתיקה לפני החתן בשבת שלפני חתונתו, בשעה שקוראים אותו למפטיר?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים'  שבת אופרוף נוהגים שבשבת שלפני החתונה ['שבת עליה לתורה'], מוליכים את החתן לבית

קרא עוד ←
"אמר לו בשמחה שיש בידו סכום שהצטבר, ובדעתו לתנו לעמלי תורה. וכיון שיודע שהוא שקוע ראשו ורובו בתורה, ישמח אם יסכים לזכותו ולקבל ממנו 3,000 ₪"
זווית הלכתית

"אמר לו בשמחה שיש בידו סכום שהצטבר, ובדעתו לתנו לעמלי תורה. וכיון שיודע שהוא שקוע ראשו ורובו בתורה, ישמח אם יסכים לזכותו ולקבל ממנו 3,000 ₪"

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית  מסכת זבחים דף נו. דיני זמן הקרבה לשיטת רבינו

קרא עוד ←
"לאחרונה גיליתי שהעובדים הגויים של הישיבה משתמשים במכונת הפחיות בשבת. האם מותר לי ליהנות מהכסף? ומה עלי לעשות מעתה והלאה?"
זווית הלכתית

"לאחרונה גיליתי שהעובדים הגויים של הישיבה משתמשים במכונת הפחיות בשבת. האם מותר לי ליהנות מהכסף? ומה עלי לעשות מעתה והלאה?"

שאלה: יש לי מכונת פחיות בישיבה מסוימת. המכונה פועלת גם בשבת, אלא שכמובן אין יהודי שמשתמש בה ביום זה. אך

קרא עוד ←
"כיצד יכולה בתנו לקבל מהמדינה מענק לימודים מותנה, שייתכן ויהפוך להלוואה בריבית. והלא אין לה נכס משלה ולא מועיל בזה היתר עיסקא?"
זווית הלכתית

"כיצד יכולה בתנו לקבל מהמדינה מענק לימודים מותנה, שייתכן ויהפוך להלוואה בריבית. והלא אין לה נכס משלה ולא מועיל בזה היתר עיסקא?"

שאלה: בתי נרשמת בסמינר בבני ברק למסלולי לימוד מקצוע, והמדינה נותנת מענק לימודים בסך כמה אלפי שקלים, באופן שאם יכנסו

קרא עוד ←
בליל שבת פתחו את הסיר ונעצו מזלג בתפוחי האדמה, וגילו שעדיין לא נתבשלו כל הצורך וכיסו את הסיר בחזרה. ויהי בבוקר, נתעוררה שאלה…
זווית הלכתית

בליל שבת פתחו את הסיר ונעצו מזלג בתפוחי האדמה, וגילו שעדיין לא נתבשלו כל הצורך וכיסו את הסיר בחזרה. ויהי בבוקר, נתעוררה שאלה…

בבית משפחת כרמי בשבת בבוקר היתה מבוכה האם הטשולנט מותר באכילה או שמא אסור. נספר את דבר השאלה ואת אשר

קרא עוד ←
מדוע אין מברכים על מצוות כיבד אב ואם או על מצוות צדקה, ומה הן הטעמים והסיבות להמנע מאכילת זיתים
זווית הלכתית

מדוע אין מברכים על מצוות כיבד אב ואם או על מצוות צדקה, ומה הן הטעמים והסיבות להמנע מאכילת זיתים

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' הטעם שאין מברכים על מצות כיבוד אב לפי שקי"ל שמצווה שאין זמנא קבוע

קרא עוד ←
ברגש קודש מתחילים רבבות אלפי לומדי הדף היומי בלימוד פרק "איזהו מקומן"
זווית הלכתית

ברגש קודש מתחילים רבבות אלפי לומדי הדף היומי בלימוד פרק "איזהו מקומן"

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית דף מז. סימן שלם הוקדש בשו"ע או"ח סי' נ', על

קרא עוד ←
"הלוואה של 5,000 שקלים ללא ריבית למנפיקי כרטיס אשראי" – האם מותר?
זווית הלכתית

"הלוואה של 5,000 שקלים ללא ריבית למנפיקי כרטיס אשראי" – האם מותר?

שאלה: רשת למצרכי מזון פרסמו שמי שינפיק כרטיס אשראי של הרשת מחברת אשראי מסוימת יהיה זכאי להלוואה של 5,000 ₪

קרא עוד ←
המוכר בקיוסק גובה שקל נוסף מכל מי שמשלם באשראי – האם זו ריבית?
זווית הלכתית

המוכר בקיוסק גובה שקל נוסף מכל מי שמשלם באשראי – האם זו ריבית?

שאלה: קיוסק המוכר סיגריות ומודיע שמי שקונה באשראי מוסיף שקל אחד, האם זו ריבית? תשובה: כאשר משלמים באשראי, המוכר מקבל

קרא עוד ←
מדוע לא אומרים "תתחדש" על נעליים? מה הטעם באמירת "לחיים", ומהו מקור סגולת אמירת "אמר רבי בנימין" למצוא אבידה
זווית הלכתית

מדוע לא אומרים "תתחדש" על נעליים? מה הטעם באמירת "לחיים", ומהו מקור סגולת אמירת "אמר רבי בנימין" למצוא אבידה

הרה"ג יהודה לב  לחיים בשתיית כוס יין מקור אמירת לחיים בשתיית יין "מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל

קרא עוד ←
"תן לי מזומן ואקנה לך בדיוטי פרי באשראי" – האם זו ריבית?
זווית הלכתית

"תן לי מזומן ואקנה לך בדיוטי פרי באשראי" – האם זו ריבית?

שאלה: יוסי מתכנן לנסוע לחו"ל למספר ימים. ביקש ממנו חברו דוד שיקנה עבורו חפץ כלשהו בדיוטי פרי. אמר לו יוסי

קרא עוד ←
סגריה אלקטרונית – חלבית?
זווית הלכתית

סגריה אלקטרונית – חלבית?

סגריה אלקטרונית – חלבית? שאלה: שתיתי קפה רותח ותוך כדי שתיית הקפה השתמשתי בסיגריה אלקטרונית. האם יש חשש שהסגריה נעשתה

קרא עוד ←
"ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריב, אבל אומרים פרקי אבות בקיץ"
זווית הלכתית

"ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה למעריב, אבל אומרים פרקי אבות בקיץ"

הרה"ג רבי יהודה לב שליט"א מנהג בני אשכנז: לקרוא בין פסח לראש השנה פרקי אבות, בשבת אחרי מנחה (מחזור ויטרי

קרא עוד ←
מתי מברכים על לחם או עוגה 'בורא נפשות'?
זווית הלכתית

מתי מברכים על לחם או עוגה 'בורא נפשות'?

      מסכת זבחים דף לא. הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית הלכה פסוקה

קרא עוד ←
נוהגים להתפלל בערב ר"ח סיון תפילת השל"ה, שהיא תפילה על הבנים, לפי שזהו זמן המסוגל להתפלל על זרע כשר ובנים ת"ח, כיון שבחודש זה ניתנה תורה
זווית הלכתית

נוהגים להתפלל בערב ר"ח סיון תפילת השל"ה, שהיא תפילה על הבנים, לפי שזהו זמן המסוגל להתפלל על זרע כשר ובנים ת"ח, כיון שבחודש זה ניתנה תורה

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' חודש סיון: החודש השלישי למנין החודשים מניסן, והתשיעי למנין מתשרי. בחודש השלישי ביום

קרא עוד ←
הדבר מצוי שמתקלף הצבע בקצוות, וצובעים לבד ע"י לורד שיש בו צבע לתפילין. "ויש להזהר לומר בפה לפני הצביעה, שצובע לשם קדושת תפילין"
זווית הלכתית

הדבר מצוי שמתקלף הצבע בקצוות, וצובעים לבד ע"י לורד שיש בו צבע לתפילין. "ויש להזהר לומר בפה לפני הצביעה, שצובע לשם קדושת תפילין"

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית  זבחים כח. דנו הראשונים, האם מחשבות פיגול ושלא לשמה,

קרא עוד ←
"משל לאדם שהיה בבית האסורים, וצעק למלך להתירו, וקבע לו זמן להתירו ולתת לו את בתו לאשה, והולך ומונה וסופר עד בא הזמן"…
זווית הלכתית

"משל לאדם שהיה בבית האסורים, וצעק למלך להתירו, וקבע לו זמן להתירו ולתת לו את בתו לאשה, והולך ומונה וסופר עד בא הזמן"…

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' "מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר, שנאמר (ויקרא כ"ג, ט"ו):

קרא עוד ←
דנו הפוסקים במצוות שדינן בעמידה האם כשנשען על שולחן או סטנדר נחשב עומד או יושב
זווית הלכתית

דנו הפוסקים במצוות שדינן בעמידה האם כשנשען על שולחן או סטנדר נחשב עומד או יושב

הרב מרדכי הלי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית דנו הפוסקים במצוות שדינן בעמידה, האם כשנשען על שולחן

קרא עוד ←
צריך ליזהר ביום כיפור להתפלל מוסף לפני חצות, שאם יתעכבו אחר חצות, יצטרכו להקדים מנחה למוסף
זווית הלכתית

צריך ליזהר ביום כיפור להתפלל מוסף לפני חצות, שאם יתעכבו אחר חצות, יצטרכו להקדים מנחה למוסף

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית זבחים דף יב. מוסף או מנחה מבואר בגמרא (דף

קרא עוד ←
"מנהג ישראל תורה, להדליק נרות ומאורות לכבוד האור כי טוב, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, טו"ב ימים קודם מתן תורה"
זווית הלכתית

"מנהג ישראל תורה, להדליק נרות ומאורות לכבוד האור כי טוב, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, טו"ב ימים קודם מתן תורה"

הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א יום ל"ג בעומר הוא יום הילולא דרשב"י, ובו ביום גילה את כל ה'אידרא זוטא', לכן הוא

קרא עוד ←
האם מועילה מחשבה בתחילה, כשבהמשך אינו מכוון? ● האם מועיל לחתום על 'היתר עיסקא' כללי?
זווית הלכתית

האם מועילה מחשבה בתחילה, כשבהמשך אינו מכוון? ● האם מועיל לחתום על 'היתר עיסקא' כללי?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית  זבחים דף ב: ברגשי קודש מתחילים רבבות אלפי לומדי

קרא עוד ←
"הרגיל בזיתים משכח תלמודו, והרגיל בשמן זית – משיב את תלמודו"
זווית הלכתית

"הרגיל בזיתים משכח תלמודו, והרגיל בשמן זית – משיב את תלמודו"

הרב מרדכי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית הוריות יג: מבואר בגמרא (דף יג:) שהרגיל בזיתים משכח תלמודו,

קרא עוד ←
מדוע לא פוסקים מלשאול "ותן טל ומטר" כבר שבועיים לפני יו"ט ראשון של פסח, כדי שלא יטריד הגשם את עולי הרגל בעלייתם לירושלים?
זווית הלכתית

מדוע לא פוסקים מלשאול "ותן טל ומטר" כבר שבועיים לפני יו"ט ראשון של פסח, כדי שלא יטריד הגשם את עולי הרגל בעלייתם לירושלים?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' מתחילת תפילת מוסף של יו"ט ראשון של פסח, מתחילים לומר בתפילת לחש "מוריד

קרא עוד ←
נהגו הרבה מקהילות ישראל, כי במיני מאכל שונים שהיו בדורות קודמים חשש חמץ, שוב אין אוכלים אותם משום "ואל תיטוש תורת אמך"
זווית הלכתית

נהגו הרבה מקהילות ישראל, כי במיני מאכל שונים שהיו בדורות קודמים חשש חמץ, שוב אין אוכלים אותם משום "ואל תיטוש תורת אמך"

הרה"ג יהודה לב שליט"א נהגו ישראל להחמיר חומרות בפסח, יותר מכל השנה, משום שהיא המצווה הראשונה שנצטוו עליה ישראל כולם, וקיבלו

קרא עוד ←
מהם עשרת הקניינים שעושים כדי למכור את החמץ לגוי?
זווית הלכתית

מהם עשרת הקניינים שעושים כדי למכור את החמץ לגוי?

מכירת חמץ והיתר עיסקא דף ע"א. ובכן הבה ונלמד מסוגייתנו בע"ז דף עא. איזה קנין מועיל בגוי מן התורה, כסף

קרא עוד ←
נהגו המדקדקים לברך איש לרעהו:"שבת הגדול ומבורך" או לומר: "שבת הגדול שלום"
זווית הלכתית

נהגו המדקדקים לברך איש לרעהו:"שבת הגדול ומבורך" או לומר: "שבת הגדול שלום"

"שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול, מפני הנס שהיה בו "(שו"ע תל א) מהו הנס: שבשנה שיצאו ממצרים, חל

קרא עוד ←
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון? והאם ניתן לברך ברכת האילנות גם בלילה?
זווית הלכתית

היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון? והאם ניתן לברך ברכת האילנות גם בלילה?

הרב  יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' "אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי יברך

קרא עוד ←
מה הדין במגע של גויים שבזמנינו, שאין להם רגילות לנסך יין לעבודה זרה? ומה עושים במקרה שנשאר גוי לבד בחדר עם יין, באופן שיש חשש שנגע בו?
זווית הלכתית

מה הדין במגע של גויים שבזמנינו, שאין להם רגילות לנסך יין לעבודה זרה? ומה עושים במקרה שנשאר גוי לבד בחדר עם יין, באופן שיש חשש שנגע בו?

הרב מרדכי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף נז: מגע גוי ביין אם גויים שבזמנינו אוסרים יין בהנאה

קרא עוד ←
מדוע נקראת פרשת 'פרה' בשבת לפני פרשת 'החודש'? ומדוע נקראת פרשת 'החודש' סמוך לניסן?
זווית הלכתית

מדוע נקראת פרשת 'פרה' בשבת לפני פרשת 'החודש'? ומדוע נקראת פרשת 'החודש' סמוך לניסן?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים'  פרשת פרה, היא הפרשה השלישית מד' פרשיות. זמנה: לעולם נקראת בשבת לפני פרשת

קרא עוד ←
רשימת טלפונים של רבנים ובתי הוראה למענה לשאלותיכם בהלכה
זווית הלכתית

רשימת טלפונים של רבנים ובתי הוראה למענה לשאלותיכם בהלכה

יש לכם שאלות בדיני בשר בחלב / כשרות המטבח / שעטנז / שבת קודש / חגים ומועדים ובכל נושא הלכתי

קרא עוד ←
האם מותר להחזיק בבית בובה בדמות של אדם בצורה שלימה?
זווית הלכתית

האם מותר להחזיק בבית בובה בדמות של אדם בצורה שלימה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית עבודה זרה מג: דנו הפוסקים, האם מותר להחזיק בבית בובה

קרא עוד ←
האם סומכים על פיקוח ממשלתי שאסור לערב חלב טמא?
זווית הלכתית

האם סומכים על פיקוח ממשלתי שאסור לערב חלב טמא?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מבואר במשנה (דף לה (:שחלב שנחלב על ידי גוי

קרא עוד ←
מי שנמול ע"י רופא שהוא מחלל שבת בפרהסיא, או שהוא בעצמו אינו מהול, האם בדיעבד מועילה המילה?
זווית הלכתית

מי שנמול ע"י רופא שהוא מחלל שבת בפרהסיא, או שהוא בעצמו אינו מהול, האם בדיעבד מועילה המילה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית כז. דנו הפוסקים במצוות מילה שצריכה להיות ע"י יהודי

קרא עוד ←
לשיטות שנפטר משה רבינו בשבת, הרי ביום מותו כתב י"ג ספרי תורה, היאך כתבם ביום השבת?
זווית הלכתית

לשיטות שנפטר משה רבינו בשבת, הרי ביום מותו כתב י"ג ספרי תורה, היאך כתבם ביום השבת?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים'  תענית ז' אדר "ואלו הימים שמתענים בהם מן התורה בשבעה באדר מת משה

קרא עוד ←
בכמה כסף ניתן לפדות צום של 84 ימים – פ"ד תעניות?
זווית הלכתית

בכמה כסף ניתן לפדות צום של 84 ימים – פ"ד תעניות?

לרבים השואלים אודות שיעור פדיון תענית, פ"ד תעניות, וכן על שיעור פדיון עבור תיקון כל העוונות, שיש הנוהגים לעשות בימי

קרא עוד ←
פתחנו ארון חשמל באחד הבניינים, וגילינו שם חפץ יקר. מצאנו משהו בתוך צמחייה עבותה או בכל מקום מחבוא – מה לעשות?
זווית הלכתית

פתחנו ארון חשמל באחד הבניינים, וגילינו שם חפץ יקר. מצאנו משהו בתוך צמחייה עבותה או בכל מקום מחבוא – מה לעשות?

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א על המדרכה מונח צעיף כחול ועל המדרכה ממול מונחת לה כפפה שחורה. אין כמעט

קרא עוד ←
לגבי מה אמרה רות לנעמי "באשר תליני אלין"?
זווית הלכתית

לגבי מה אמרה רות לנעמי "באשר תליני אלין"?

מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית  דף כא. השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד, והשוכר בחו"ל

קרא עוד ←
מדוע נקראת פרשת שקלים בשבת הסמוכה לאדר, ולא בר"ח עצמו? והאם מוציאים ב' ספרים או אחד?
זווית הלכתית

מדוע נקראת פרשת שקלים בשבת הסמוכה לאדר, ולא בר"ח עצמו? והאם מוציאים ב' ספרים או אחד?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' משה רבינו תיקן שיקראו בתורה בשבתות ובשני וחמישי ובמועדי ישראל (רמב"ם הלכות תפילה

קרא עוד ←
מכירת בגדי שעטנז לסוחר גוי שיתכן שימכור ליהודים
זווית הלכתית

מכירת בגדי שעטנז לסוחר גוי שיתכן שימכור ליהודים

מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית. דף י"ד מכירת טריפה לגוי שאשתו מומרת: יש לדון האם מותר

קרא עוד ←
מדוע נוהגים לכבד את הרב בעליית 'עשרת הדברות' ובעליית מפטיר?
זווית הלכתית

מדוע נוהגים לכבד את הרב בעליית 'עשרת הדברות' ובעליית מפטיר?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים'  עמידה בשעת קריאת "עשרת הדברות" נהגו לעמוד בשעה שבעל הקורא, קורא את עשרת

קרא עוד ←
אחד אמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי ההוראות של פוסקי זמנינו, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו
זווית הלכתית

אחד אמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי ההוראות של פוסקי זמנינו, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית עבודה זרה  דף ז. השואל את הרב שאלה הלכתית והרב

קרא עוד ←
מדוע נקראת הברכה 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע? ומדוע מברכים גם על 'העץ' עצמו, ולא מספיק שאומר "על פרי העץ"?
זווית הלכתית

מדוע נקראת הברכה 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע? ומדוע מברכים גם על 'העץ' עצמו, ולא מספיק שאומר "על פרי העץ"?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' ברכה אחרונה – מעין שלוש "א"ר יעקב בן אידי א"ר חנינא, כל שהוא

קרא עוד ←
מה לעשות כשבא עובד לבית ומבקש לשתות וידוע שלא יברך? והאם מותר למכור בחנות לאנשים שלא יברכו?
זווית הלכתית

מה לעשות כשבא עובד לבית ומבקש לשתות וידוע שלא יברך? והאם מותר למכור בחנות לאנשים שלא יברכו?

הר' מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית  ע"ז דף ו: כתבו הפוסקים שאסור ליתן דבר מאכל

קרא עוד ←
האם אפשר לעשות 'היתר עיסקא' עם מי שאינו שומר מצוות?
זווית הלכתית

האם אפשר לעשות 'היתר עיסקא' עם מי שאינו שומר מצוות?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף מח: יסודות 'היתר עיסקא' תקנת 'היתר עיסקא' שתקנו

קרא עוד ←
כיצד יש לנהוג בשמות המסופקים ● מה הבעיה לקדש שם שהוא באמת חול ● באור השמות שבתורה בספר 'קודש לה"
זווית הלכתית

כיצד יש לנהוג בשמות המסופקים ● מה הבעיה לקדש שם שהוא באמת חול ● באור השמות שבתורה בספר 'קודש לה"

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הדבר ידוע שכאשר כותבים ספר תורה, צריך לקדש כל

קרא עוד ←
מדוע לא מברכים על הלחם 'בורא פרי האדמה' כשאר גידולי קרקע? ומדוע מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', והרי הארץ מוציאה רק חיטה?
זווית הלכתית

מדוע לא מברכים על הלחם 'בורא פרי האדמה' כשאר גידולי קרקע? ומדוע מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', והרי הארץ מוציאה רק חיטה?

הרה"ג יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' "על הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ" (ברכות פ"ו משנה א). הטעם

קרא עוד ←
כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, ועל ידי השבועה יהיה מותר לו לאכול איסור?
זווית הלכתית

כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, ועל ידי השבועה יהיה מותר לו לאכול איסור?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית שבועות כב. כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על

קרא עוד ←
כיצד מותר לסרק את פאות הראש? הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו כמה שערות, והגוזז שתי שערות מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות!
זווית הלכתית

כיצד מותר לסרק את פאות הראש? הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו כמה שערות, והגוזז שתי שערות מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות!

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית שבועות דף ב: בהתרגשות רבה, רבבות המוני בית ישראל מסיימים

קרא עוד ←
רוצה להכין קפה בשבת ופוחד להסתבך?
זווית הלכתית

רוצה להכין קפה בשבת ופוחד להסתבך?

הרה"ג יצחק יעקב פוקס שליט"א מיחם המים [החשמלי – במצב שבת, או המונח על גבי הפלטה], חובה שהמים שבתוכו ירתחו

קרא עוד ←
כמה מצוות מקיימים כשהולכים להסתפר ע"פ תורה?
זווית הלכתית

כמה מצוות מקיימים כשהולכים להסתפר ע"פ תורה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מסכת מכות בעניין האיסור להשחית את הפאות, יש מחלוקת ראשונים

קרא עוד ←
מדוע מברכים על ראיית הקשת, הרי היא עניין טבעי הנוצר מלהט השמש המכה בעננים ביום הגשם?
זווית הלכתית

מדוע מברכים על ראיית הקשת, הרי היא עניין טבעי הנוצר מלהט השמש המכה בעננים ביום הגשם?

הרה"ג יהודה שלב שליט"א, מח"ס לב המועדים' הרואה הקשת אומר: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם זוכר הברית [ו]נאמן בבריתו

קרא עוד ←
מעשה היה בפני הגר"ש סלנט זצ"ל, בשליח שהפריש מעשר שני לפני שטימא את הפירות, והורה שהמעשר בטל
זווית הלכתית

מעשה היה בפני הגר"ש סלנט זצ"ל, בשליח שהפריש מעשר שני לפני שטימא את הפירות, והורה שהמעשר בטל

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה, מודיעין עילית מעשר שני שנטמא ● האם הרובע היהודי נידון בירושלים

קרא עוד ←
והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת שאיחרו לה את המשכורת, ורוצים לפצות אותה לצרף לתשלום חפיסת שוקולד או שי צנוע בתוספת ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?
זווית הלכתית

והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת שאיחרו לה את המשכורת, ורוצים לפצות אותה לצרף לתשלום חפיסת שוקולד או שי צנוע בתוספת ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מסכת מכות דף ג' איחור משכורת לעובדים: דנו הפוסקים בעובד

קרא עוד ←
ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים לו, אין לך רעים אהובים יותר מאלה…
זווית הלכתית

ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים לו, אין לך רעים אהובים יותר מאלה…

 מרדכי הלוי שוורצבורד- מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית בדף קי: מבואר גודל מעלת עניית 'אמן'. שנאמר "פתחו שערים ויבוא

קרא עוד ←
הכותב ס"ת ודילג על כמה מילים, וכשבא להשלים את החסר והוצרך למחוק את המילים שכתב גילה שמופיע בהם שם ה'. מה יעשה? 
זווית הלכתית

הכותב ס"ת ודילג על כמה מילים, וכשבא להשלים את החסר והוצרך למחוק את המילים שכתב גילה שמופיע בהם שם ה'. מה יעשה? 

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דנו הפוסקים בספר תורה שהחסיר כמה מילים וכתב אח"כ,

קרא עוד ←
יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן חובה עליו לברר על הכבישים שיש בהם טומאת כהנים
זווית הלכתית

יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן חובה עליו לברר על הכבישים שיש בהם טומאת כהנים

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הגמרא אומרת (דף צד:)  בשבח דורו של חזקיהו המלך

קרא עוד ←
קיום ארבע מיתות בית דין בתרנגול הכפרות
זווית הלכתית

קיום ארבע מיתות בית דין בתרנגול הכפרות

  הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד, מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מנהג ישראל לעשות כפרות על תרנגול בערב יום הכיפורים,

קרא עוד ←
"כמו שנראה אותם קוסמים יעשו תמיד, שיקחו חבר וישים אותו בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו"
זווית הלכתית

"כמו שנראה אותם קוסמים יעשו תמיד, שיקחו חבר וישים אותו בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו"

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד. מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית יש לבאר הלכות כישוף בימינו, בהופעות של קוסמים שמראים מעשי

קרא עוד ←
האם יש שייכות בין תפילין לקריאת שמע וליום הכפורים?
זווית הלכתית

האם יש שייכות בין תפילין לקריאת שמע וליום הכפורים?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הבה ונלמד הלכה השייכת בהרבה גופי תורה, בסוגייתנו דף

קרא עוד ←
האם אפשר לצפות את בתי התפילין בזהב?
זווית הלכתית

האם אפשר לצפות את בתי התפילין בזהב?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד. מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית סנהדרין דף מח: דנו הפוסקים האם יש חסרון כשצובעים את

קרא עוד ←
אם הלבנה מכוסה בעננים וכן אם יש מסך בינו ללבנה, אם הוא עבה עד שאין ניכר אורה אין לברך, אך אם הוא דק וקלוש יכול לברך
זווית הלכתית

אם הלבנה מכוסה בעננים וכן אם יש מסך בינו ללבנה, אם הוא עבה עד שאין ניכר אורה אין לברך, אך אם הוא דק וקלוש יכול לברך

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית סנהדרין דף מא: בסוגייתנו אנו לומדים מצוות קידוש לבנה,

קרא עוד ←
"לדוד ה' אורי וישעי" – הטעמים, הדינים והמנהגים
זווית הלכתית

"לדוד ה' אורי וישעי" – הטעמים, הדינים והמנהגים

הרה"ג רבי יהודה לב בעמח"ס "לב המועדים" אמירת מזמור "לדוד ה' אורי וישעי" חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות וימים

קרא עוד ←
מה חשוב יותר: להחזיק עמלי תורה או לכתוב ספר תורה?
זווית הלכתית

מה חשוב יותר: להחזיק עמלי תורה או לכתוב ספר תורה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מסכת סנהדרין דף כא: במצות כתיבת ספר תורה קניית

קרא עוד ←
למה המספר 28,000 חולים חוזר על עצמו בכל שנה
זווית הלכתית

למה המספר 28,000 חולים חוזר על עצמו בכל שנה

חיזוק למתבונן לחיוב 'מאה ברכות' בכל יום!​ סיפר הגאון רבי אשר דרוק שליט"א, שאמר לו אחד שבדק את מה שמפרסמים

קרא עוד ←
6 סיבות וטעמים מדוע לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב
זווית הלכתית

6 סיבות וטעמים מדוע לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

הרה"ג יהודה לב בעמח"ס לב המועדים השבת שלאחר תשעה באב נקראת "שבת נחמו". הטעם בשם זה: על שם ההפטרה שמפטירים

קרא עוד ←
וידוע שכשנכנסו למרן הסטייפלער זצוק"ל ואמרו לו שנוסעים לחו"ל, היה קם מהכסא בלי כוחות ומלווה עד הדלת
זווית הלכתית

וידוע שכשנכנסו למרן הסטייפלער זצוק"ל ואמרו לו שנוסעים לחו"ל, היה קם מהכסא בלי כוחות ומלווה עד הדלת

נטילת ידיים ליד הים יוצא מן הים ורוצה לאכול פת, והרי ידיו הן טהורות מטבילה בתוך הים, בכל זאת מאחר

קרא עוד ←
באיזו תקופה פסקה סמיכת הסנהדרין מדור לדור? והאם יתכן לחדש את הסמיכה לפני ביאת משיח..?
זווית הלכתית

באיזו תקופה פסקה סמיכת הסנהדרין מדור לדור? והאם יתכן לחדש את הסמיכה לפני ביאת משיח..?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א סנהדרין דף י"ד בדורות קודמים עלתה השאלה ע"י גדולי עולם שרצו לחדש את הסמיכה ולדון

קרא עוד ←
מתי צריך תלמיד ליטול רשות מרבו להורות? ובאיזה מקרה מותר לתלמיד להורות הלכה במקום רבו?
זווית הלכתית

מתי צריך תלמיד ליטול רשות מרבו להורות? ובאיזה מקרה מותר לתלמיד להורות הלכה במקום רבו?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית בעזהשי"ת מתחילים ללמוד מסכת סנהדרין, יחד עם לומדי הדף

קרא עוד ←
האם מותר לומר לחברו: 'אחתום לך ערבות בתנאי שאתה גם תחתום לי ערבות'? והאם מותר לתת צ'יק פקדון לגמ"ח?
זווית הלכתית

האם מותר לומר לחברו: 'אחתום לך ערבות בתנאי שאתה גם תחתום לי ערבות'? והאם מותר לתת צ'יק פקדון לגמ"ח?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית האם ידעת כי המשלם באשראי עבור חברו נחשב 'ערב

קרא עוד ←
הטעם שמוסיפים בפסוקי דזמרה מזמורים של שירות ותשבחות לקב"ה  דווקא בשבת ולא ביום חול
זווית הלכתית

הטעם שמוסיפים בפסוקי דזמרה מזמורים של שירות ותשבחות לקב"ה דווקא בשבת ולא ביום חול

   הרה"ג רבי יהודה לב שליט"א בעמח"ס "לב המועדים" קרבנות אמירת קרבנות היום של שבת – בשבת מוסיפים פסוקי "וביום

קרא עוד ←
מדוע יש להקפיד לשלם לחברת חשמל בזמן? והאם מותר לקצוב קנסות בגמ"ח תרופות?
זווית הלכתית

מדוע יש להקפיד לשלם לחברת חשמל בזמן? והאם מותר לקצוב קנסות בגמ"ח תרופות?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף קסח. האם מותר לקצוב קנס בהלוואה שאם לא

קרא עוד ←
אם מועיל לזכות משכון לגוי ואח"כ לקבל עליו הלואה מיהודי לגוי?
זווית הלכתית

אם מועיל לזכות משכון לגוי ואח"כ לקבל עליו הלואה מיהודי לגוי?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מבואר בגמרא (דף קמט.) בגר שנטה למות, ובנו היהודי

קרא עוד ←
שיווק מוצרים לחודש נסיון האם יש בזה איסור ריבית?
זווית הלכתית

שיווק מוצרים לחודש נסיון האם יש בזה איסור ריבית?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הדבר ידוע שהקטן נעשה גדול בגיל שלוש עשרה להתחייב

קרא עוד ←
המוצץ סוכריה בפיו והולך ממקום למקום, האם צריך לברך בכל פעם שמשנה מקומו?
זווית הלכתית

המוצץ סוכריה בפיו והולך ממקום למקום, האם צריך לברך בכל פעם שמשנה מקומו?

היוצא מחדר לחדר או למטבח, האם נחשב בזמנינו כהפסק באכילה? האוכל בבית אחד סעודת פת ובאמצע חכך בדעתו להמשיך סעודתו

קרא עוד ←
מעשה באחד שנתנו לו אתרוג במתנה על מנת להחזיר, והתחכם והחזירו לנותן ואמר לו שמקנה לו במתנה על מנת להחזיר…
זווית הלכתית

מעשה באחד שנתנו לו אתרוג במתנה על מנת להחזיר, והתחכם והחזירו לנותן ואמר לו שמקנה לו במתנה על מנת להחזיר…

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית   דף קלז: מתנה על מנת להחזיר – בסוכה

קרא עוד ←
מצות לימוד התורה ביום ובלילה
זווית הלכתית

מצות לימוד התורה ביום ובלילה

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה, מודיעין עילית דף קכ"א: מבואר בגמ' באחד הטעמים, שיום ט"ו באב

קרא עוד ←
האם בת חייבת לחתום על ויתור ירושה?
זווית הלכתית

האם בת חייבת לחתום על ויתור ירושה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית   דף קטו משנה בן קודם לבת. מבואר במשנה

קרא עוד ←
מהו הדבר הטוב ביותר לעשות בנכסי המת?
זווית הלכתית

מהו הדבר הטוב ביותר לעשות בנכסי המת?

הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א במצות ירושה פרק יש נוחלין עוסק במצות ירושה שציותה התורה סדר הקרובים היורשים בן

קרא עוד ←
מה נהדר המראה בבנין שיש בו מעבר מרחוב לרחוב ותלו השכנים פתק שהרשות נתונה לכל הרוצה לקצר דרכו דרך הבנין, כמה קדושה ואחוה מוסיף בעם ישראל…
זווית הלכתית

מה נהדר המראה בבנין שיש בו מעבר מרחוב לרחוב ותלו השכנים פתק שהרשות נתונה לכל הרוצה לקצר דרכו דרך הבנין, כמה קדושה ואחוה מוסיף בעם ישראל…

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית יש לבאר מה הדין מקום שהורגלו רבים לעבור בו

קרא עוד ←
מה פשר הכיתוב שעל יין ומיץ ענבים – "ברכתו הגפן גם לדעת הבית יוסף"?
זווית הלכתית

מה פשר הכיתוב שעל יין ומיץ ענבים – "ברכתו הגפן גם לדעת הבית יוסף"?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית האם ראית את הכיתוב בתויות היין ומיץ ענבים "ברכתו

קרא עוד ←
האם היתר עיסקא מועיל תמיד? וכיצד מותר להמיר שטרות בצ'יינג' – האם אין זה איסור ריבית?
זווית הלכתית

האם היתר עיסקא מועיל תמיד? וכיצד מותר להמיר שטרות בצ'יינג' – האם אין זה איסור ריבית?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מכירת שטרי חוב וצ'קים בסוגייתנו במסכת בבא בתרא דף

קרא עוד ←
האם זה משנה איזה בשר אוכל בשולחן עורך?  ומה הדין אם שכח להכין את החזרת לפני החג?
זווית הלכתית

האם זה משנה איזה בשר אוכל בשולחן עורך?  ומה הדין אם שכח להכין את החזרת לפני החג?

הרב יצחק פוליטנסקי לקראת ליל הסדר מומלץ לכל אחד לבדוק ולהכין מבעוד יום את כל הנצרך לו עבור ליל הסדר,

קרא עוד ←
מעשה בש"ץ אחד שספר העומר בקול, וטעה ואמר המספר של אתמול, וכמה מהציבור צעקו את המספר הנכון, האם הם יכולים עדיין לספור עם ברכה?
זווית הלכתית

מעשה בש"ץ אחד שספר העומר בקול, וטעה ואמר המספר של אתמול, וכמה מהציבור צעקו את המספר הנכון, האם הם יכולים עדיין לספור עם ברכה?

מי שלא מבין הספירה האם יכול לברך? שאלה: בשכונתי גר עולה חדש מרוסיה, ואני מלמדו להתפלל ולברך לפני האוכל ולפני

קרא עוד ←
הקיץ התחיל ובמקום לומר "מוריד הטל" המשכתם בטעות לומר "מוריד הגשם"
זווית הלכתית

הקיץ התחיל ובמקום לומר "מוריד הטל" המשכתם בטעות לומר "מוריד הגשם"

תוך כדי תפילת 'שמונה עשרה' קצת לפני 'מחיה המתים' אתם לא יודעים אם הזכרתם 'מוריד הטל' או 'מוריד הגשם', כיצד

קרא עוד ←
האם מברכים ברכה אחרונה על שתיית קפה קר?   
זווית הלכתית

האם מברכים ברכה אחרונה על שתיית קפה קר?   

אסור ליהנות מן העולם ללא ברכה, מתי לא עוברים על איסור זה? השו"ע (סימן רט ס"ג) כתב, שכל הברכות שמסתפק

קרא עוד ←
האוכל דבש בידיו – האם צריך ליטול ידיים?
זווית הלכתית

האוכל דבש בידיו – האם צריך ליטול ידיים?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית חלקו רבי אליעזר וחכמים על כוורת דבורים, אם נחשבת

קרא עוד ←
כיצד תנהג אם תעבור בדרך לכותל המערבי בפסח, בירושלים העתיקה, ליד מאפיה של ערבים ותריח פיתה חמה של גוי?
זווית הלכתית

כיצד תנהג אם תעבור בדרך לכותל המערבי בפסח, בירושלים העתיקה, ליד מאפיה של ערבים ותריח פיתה חמה של גוי?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית מובא במסכת בבא בתרא דף נז: "ועוצם עיניו מראות

קרא עוד ←
השותה תה או קפה או שאר משקים ממותקים, האם מצטרף לזימון עשרה?
זווית הלכתית

השותה תה או קפה או שאר משקים ממותקים, האם מצטרף לזימון עשרה?

המצטרף לזימון על ידי אכילת פרי, האם מצטרף רק כשאכל הפרי בישיבה? שנים שאכלו כאחד וסיימו סעודתם, ובא שלישי לאכול

קרא עוד ←
מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי?
זווית הלכתית

מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי?

מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי? לענין ברכת השוקולד מצאנו דיון הלכתי

קרא עוד ←
האם טאבו מעכב בקניית דירה?
זווית הלכתית

האם טאבו מעכב בקניית דירה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ומלכא אמר לא ליקני ארעא

קרא עוד ←
פלוני לקח בטעות את כובעך והשאיר את שלו, האם תוכל להשתמש בכובעו עד שתפגשו ותתחלפו?
זווית הלכתית

פלוני לקח בטעות את כובעך והשאיר את שלו, האם תוכל להשתמש בכובעו עד שתפגשו ותתחלפו?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה ב"נאות שמחה" מודיעין עילית דף מו. נתחלפו לו כלים בבית האבל או בבית המשתה,

קרא עוד ←
כשראובן רצה למכור את דירתו, בדק ברישומי הטאבו, וגילה ששטח החצר שבבעלותו גדולה בכמטר וחצי מעבר לגדר אותה בנה שכנו
זווית הלכתית

כשראובן רצה למכור את דירתו, בדק ברישומי הטאבו, וגילה ששטח החצר שבבעלותו גדולה בכמטר וחצי מעבר לגדר אותה בנה שכנו

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה מודיעין עילית מעשה שהיה בראובן ושמעון, שני שכנים בחצר נפרדת, עם גדר אבנים

קרא עוד ←
שעות רצופות, תענית דבר מן החי וסליחות | כל המנהגים לימי השובבי"ם
זווית הלכתית

שעות רצופות, תענית דבר מן החי וסליחות | כל המנהגים לימי השובבי"ם

הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א מהם הם שובבי"ם? הלבוש (סי' תרפ"ה) כתב: "יש מקומות שנוהגים בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל

קרא עוד ←
האם נשים חייבות בשמיעת 'זכור'? מאיזה גיל חייבים הילדים בשמיעת המגילה? והאם ניתן לקיים מצות מתנות לאביונים בצ'ק?
זווית הלכתית

האם נשים חייבות בשמיעת 'זכור'? מאיזה גיל חייבים הילדים בשמיעת המגילה? והאם ניתן לקיים מצות מתנות לאביונים בצ'ק?

הרב יהודה יעקבזון האם ישנה חובה לקרוא 'ארבע פרשיות' ב'שנים מקרא ואחד תרגום'? הגר"מ פיינשטיין נשאל – האם ישנה חובה

קרא עוד ←
הם עושים בשבילנו הכל מהרגע שנולדנו ואנו חייבים להם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים
זווית הלכתית

הם עושים בשבילנו הכל מהרגע שנולדנו ואנו חייבים להם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים

הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א לפני אחד מ"בין הזמנים" ניגשתי בישיבה אל המשגיח הגה"צ גדליה אייזמן זצוק"ל, וביקשתי הדרכה לקראת

קרא עוד ←
הדירה רשומה בטאבו אבל אף אחד לא מיחה בפולש שכבר גר בנכס 3 שנים…
זווית הלכתית

הדירה רשומה בטאבו אבל אף אחד לא מיחה בפולש שכבר גר בנכס 3 שנים…

 הרב מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית פרק זה עוסק בערעור על בעלות בקרקע כאשר הקרקע

קרא עוד ←
משכפול וצריבת דיסקים ועד מכירת תלושי קניה במזומן
זווית הלכתית

משכפול וצריבת דיסקים ועד מכירת תלושי קניה במזומן

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית זוית הלכתית בדף היומי: דף כ"א: סוגייתנו עוסקת בעניין האיסור

קרא עוד ←
כשמניח פירורים במרפסת ביתו וכתוצאה מכך יבואו ציפורים לאכול וילכלכו את הכביסה של השכן, נמצא שמזיק לשכנו, וח"ו לקיים את המנהג במקרה כזה
זווית הלכתית

כשמניח פירורים במרפסת ביתו וכתוצאה מכך יבואו ציפורים לאכול וילכלכו את הכביסה של השכן, נמצא שמזיק לשכנו, וח"ו לקיים את המנהג במקרה כזה

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף כ': בעניין תשלום בנזקי שכנים יש לבאר

קרא עוד ←
ימות הגשמים: התקרה מטפטפת ומים מחלחלים מן השכנים – מי נושא בהוצאות?
זווית הלכתית

ימות הגשמים: התקרה מטפטפת ומים מחלחלים מן השכנים – מי נושא בהוצאות?

הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א | מורה הוראה מודיעין עילית הגמרא במסכת ב"ב דף ו. אומרת, שאם החזיק להוציא

קרא עוד ←
היזק ראיה: למה אסור להסתכל לבית חבירו בשעה שעומד בפתח הבית, כיצד היזק ראיה שייך גם בעין הרע? והאם ניתן לעשות מחיצה מכספי צדקה?
זווית הלכתית

היזק ראיה: למה אסור להסתכל לבית חבירו בשעה שעומד בפתח הבית, כיצד היזק ראיה שייך גם בעין הרע? והאם ניתן לעשות מחיצה מכספי צדקה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית במסכת ב"ב דף ב', מרחיבה הגמרא בנושא "היזק ראיה" –

קרא עוד ←
כמה זה רביעית?
זווית הלכתית

כמה זה רביעית?

שיטת הגר"ח נאה מבוססת על שיטת הרמב"ם ששיער בדרהם. וכך היה המנהג במזרח, ובאירופה לפחות על הצל"ח. המשנ"ב מכנה זאת

קרא עוד ←
כיצד ניתן לאכול פרי עם גרעינים ולא לעבור על איסורי בורר?  והאם יש הבדל בין סוגי הגרעינים? 
זווית הלכתית

כיצד ניתן לאכול פרי עם גרעינים ולא לעבור על איסורי בורר?  והאם יש הבדל בין סוגי הגרעינים? 

הרב יצחק פוליטנסקי הוצאת גרעינים מפירות דיני איסור בורר שייכים גם בפירות שיש בתוכם גרעינים, וזאת מכיון שהגרעינים שהם הפסולת

קרא עוד ←
למה כדאי לבקש מחבר שימזוג לך כוס תה תמורת שקל אחד ולשלם לו מיד?
זווית הלכתית

למה כדאי לבקש מחבר שימזוג לך כוס תה תמורת שקל אחד ולשלם לו מיד?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית בדף קי"א. מבואר, שיש חיוב לתת שכר לפועל ביום שגמר

קרא עוד ←
היכן חסכתם את 'קצבת הילדים' מהביטוח הלאומי, ואיך ניתן לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בבחירת מסלול לא כשר?
זווית הלכתית

היכן חסכתם את 'קצבת הילדים' מהביטוח הלאומי, ואיך ניתן לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בבחירת מסלול לא כשר?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית תוכנית חסכון שעל ידי הבטוח לאומי בימים אלו מקימים תוכנית

קרא עוד ←
האם אפשר ליטול ידים לכתחילה במשקה 'לימון ליים'? ובמה הוא שונה מ'קוקה קולה'?
זווית הלכתית

האם אפשר ליטול ידים לכתחילה במשקה 'לימון ליים'? ובמה הוא שונה מ'קוקה קולה'?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א בהלכות נטילת ידים (סימן קס סעיף יב) הביא השו"ע שלוש דעות האם שאר משקאות מלבד מים

קרא עוד ←
האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת?  מה ההבדל בין שטיפת הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות?  רחיצת הפירות לצורכי היגיינה – האם מותר?  ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?
זווית הלכתית

האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת?  מה ההבדל בין שטיפת הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות?  רחיצת הפירות לצורכי היגיינה – האם מותר?  ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?

הרב יצחק פוליטנסקי שטיפת פירות דיני מלאכת בורר שייכים גם בניקוי פירות וירקות לצורך אכילתם, מאחר ומעורבים או דבוקים יחדיו

קרא עוד ←
האם מותר לשוכר דירה להוציא את המזוזות שלו כשיוצא מהדירה?
זווית הלכתית

האם מותר לשוכר דירה להוציא את המזוזות שלו כשיוצא מהדירה?

האם הוא מזיק בכך את בעל הדירה או את עצמו? ומה הדין כשקובע מזוזות של שוכר אחר במקומם?

קרא עוד ←
מדוע שונה דין האוכל 'ביסלי' באמצע הסעודה לאוכל 'שקדי מרק' [בלא מרק] באמצע הסעודה?
זווית הלכתית

מדוע שונה דין האוכל 'ביסלי' באמצע הסעודה לאוכל 'שקדי מרק' [בלא מרק] באמצע הסעודה?

הרב בנימין בירנצוייג פסק השו"ע בהלכות ברכות (סימן קעז סעיף א) שדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה שבאים ללפת את

קרא עוד ←
לחם פרוס הנמצא בשקית, האם נחשב כלחם שלם לענין ברכה?
זווית הלכתית

לחם פרוס הנמצא בשקית, האם נחשב כלחם שלם לענין ברכה?

הרב בנימין בירנצוייג  ההלכה שיש להקדים אכילת בהמותיו לפני אכילתו, האם נאמרה גם לגבי שתיה? והאם צריך להאכיל בהמותיו בשבת

קרא עוד ←
האם אפשר לומר לעובד זר שיבשל בשבת לעצמו? • מותר לעצור נהג גוי בכביש בשבת? • ומה הדין כשגוי זורע בשמיטה?
זווית הלכתית

האם אפשר לומר לעובד זר שיבשל בשבת לעצמו? • מותר לעצור נהג גוי בכביש בשבת? • ומה הדין כשגוי זורע בשמיטה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה – מודיעין עילית בימים אלו נלמד ב'דף היומי' בפרק השוכר את הפועלים דף

קרא עוד ←
לוויתם כוס חלב מהשכנים, החזרתם שקית חלב שלימה. אולי מדובר באיסור ריבית?
זווית הלכתית

לוויתם כוס חלב מהשכנים, החזרתם שקית חלב שלימה. אולי מדובר באיסור ריבית?

הרב יצחק פוליטנסקי ריבית בהלוואות בין שכנים איסורי ריבית חלים גם בהלוואת מוצרים משכנים וידידים וכדו' מאחר ומצוי מאד שמחזירים

קרא עוד ←
גבאי ביהכנ"ס שלווה מאחד המתפללים הקבועים כסף, יכול לכבדו בעליה לתורה?
זווית הלכתית

גבאי ביהכנ"ס שלווה מאחד המתפללים הקבועים כסף, יכול לכבדו בעליה לתורה?

הרב יצחק פוליטנסקי ריבית דברים וטובות הנאה איסור ריבית קיים לא רק בכסף ממש או בדבר ששווה כסף אלא קיים

קרא עוד ←
לקראת ז' מר חשון – כל מה שצריך לדעת לקראת בקשת ותן טל ומטר לברכה
זווית הלכתית

לקראת ז' מר חשון – כל מה שצריך לדעת לקראת בקשת ותן טל ומטר לברכה

א. מתחילין ותן טל ומטר מליל ז' מרחשון [ובחו"ל בערבית של יום שישים אחר התקופה] (שו"ע קיז א) ויכריז השמש

קרא עוד ←
על מה אדם צריך להתפלל לפני שהוא ניגש לאכול
זווית הלכתית

על מה אדם צריך להתפלל לפני שהוא ניגש לאכול

אחת מהעבודות הקשות שבמקדש היא עבודת האכילה, והאריכו בזה הצדיקים בכל הדורות שהדריכו ועוררו על הצורך לגשת לסעודה באימה וביראה,

קרא עוד ←
האם מועיל ניגוב הידים לאחר נטילה, במכונה ליבוש ידיים המוציאה אויר חם?
זווית הלכתית

האם מועיל ניגוב הידים לאחר נטילה, במכונה ליבוש ידיים המוציאה אויר חם?

נפסק להלכה בשו"ע הלכות נטילת ידיים (סי' קנח סעי' ד), שהאוכל דבר שטיבולו במשקה [באחד משבעה משקים] צריך ליטול ידיו

קרא עוד ←
יוצאים לטיול בקברי צדיקים?
זווית הלכתית

יוצאים לטיול בקברי צדיקים?

מקומות שאינם קבועים לבית הכנסת, אבל משמשים הם בזמנים מסוימים לתפילה הציבור וכגון רחבה של עיר, פסק השו"ע (סי' קנד

קרא עוד ←
האם מותר להשאיל ספסלים מבית הכנסת לצורך שמחה משפחתית?
זווית הלכתית

האם מותר להשאיל ספסלים מבית הכנסת לצורך שמחה משפחתית?

מדוע לענין החזקת לומדי תורה לא נאמר 'אל יבזבז יותר מחומש מממונו'? בהלכות בית הכנסת (סי' קנג סע' ו) פסק

קרא עוד ←
הלכות מכירת בית הכנסת – תזכורת לחובת ההתחשבות בכל אחד מהמתפללים!
זווית הלכתית

הלכות מכירת בית הכנסת – תזכורת לחובת ההתחשבות בכל אחד מהמתפללים!

השבוע למדנו ב'דף היומי בהלכה' על איסור מכירת בית כנסת מרכזי בעיר גדולה אשר רבים שאינם מבני המקום מתרכזים בה.

קרא עוד ←
האם יש להקפיד לנשק הספר תורה דווקא בפיו או מועיל גם אם מנשק בידו?
זווית הלכתית

האם יש להקפיד לנשק הספר תורה דווקא בפיו או מועיל גם אם מנשק בידו?

מנין המחכה לספר נביא כדי לקרות בו, עד כמה זמן מחויבים להמתין עד שהמנין השני יסיימו? כתב השו"ע בהלכות קריאת

קרא עוד ←
איזה תפילה חשובה היא כדי שיתקיים בעבורה העולם, ומה הוא אופן אמירתה?
זווית הלכתית

איזה תפילה חשובה היא כדי שיתקיים בעבורה העולם, ומה הוא אופן אמירתה?

איזה 'תכסיס' יש בכיסוי הפנים בזמן נפילת אפיים? כתב השו"ע (סימן קלא סעיף א) שיש ליפול על פניו ולהטות על

קרא עוד ←
למה לא נעל הרבי 'נעלי כהן'?
זווית הלכתית

למה לא נעל הרבי 'נעלי כהן'?

ליל התקדש החג, חג הפסח. מאות מתפללים מתכנסים בבית המדרש של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל, בשיכון ה' שבבני ברק. עטופים בטליתות

קרא עוד ←
מדוע התפילה לביטול חלומות, נאמרת דוקא בשעת ברכת כהנים?
זווית הלכתית

מדוע התפילה לביטול חלומות, נאמרת דוקא בשעת ברכת כהנים?

  כהנים העולים לדוכן ואין להם אפשרות לעבור אלא כנגד המתפלל, דעת החזו"א (הגר"ח קניבסקי בשמו, דעת נוטה עמ' שפב)

קרא עוד ←
הנולד בל שבט – מתי נעשה בר מצווה בשנה מעוברת?
זווית הלכתית

הנולד בל שבט – מתי נעשה בר מצווה בשנה מעוברת?

מי שנולד באדר ושנת השלש עשרה שלו היא שנה מעוברת, נעשה בר מצוה באדר שני. ואם נולד בשנה מעוברת באדר

קרא עוד ←
מנהגי התפילה, הספד ותענית – בפורים קטן
זווית הלכתית

מנהגי התפילה, הספד ותענית – בפורים קטן

בימים י"ד וט"ו שבאדר ראשון, המכונים פורים קטן, אין אומרים 'תחנון' ו'למנצח'. ואין אומרים 'על הניסים', לא בתפילה ולא בברכת

קרא עוד ←
מתי נוהגים את מנהגי ה'יארצייט' של חודש אדר בשנה מעוברת?
זווית הלכתית

מתי נוהגים את מנהגי ה'יארצייט' של חודש אדר בשנה מעוברת?

בגמרא נזכר מספר פעמים המנהג לצום ביום ה'יארצייט' של האב, ואין זו חובה, אולם מצווה היא לצום הן ביום ה'יארצייט'

קרא עוד ←
האם מרבים במשתה ושמחה בי"ד אדר ראשון
זווית הלכתית

האם מרבים במשתה ושמחה בי"ד אדר ראשון

  יש מן הראשונים שכתבו שחובה להרבות במשתה ובשמחה בי"ד באדר ראשון (ולא בט"ו – אף ב'מוקפים'), וכתב הרמ"א שלא

קרא עוד ←
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" האם נוהגים גם באדר א'?
זווית הלכתית

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" האם נוהגים גם באדר א'?

  "משנכנס אדר מרבין בשמחה", לפי שבחודש זה נעשו נסים לישראל. לדעת רוב הפוסקים אין דין זה נוהג באדר ראשון, אך

קרא עוד ←
האם נשים חייבות לברך 'מאה ברכות' כל יום?
זווית הלכתית

האם נשים חייבות לברך 'מאה ברכות' כל יום?

בחשבון מנין 'המאה ברכות', הביא המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד) את ברכות ציצית ותפילין שלפי דעת הרמ"א מברכים על התפילין

קרא עוד ←
האם יש עניין להרבות בברכות גם אם יודע שלא יגיע למניין מאה ברכות?
זווית הלכתית

האם יש עניין להרבות בברכות גם אם יודע שלא יגיע למניין מאה ברכות?

המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד) בחשבון מנין ה'מאה ברכות', מצרף את חשבון הברכות שמברך אדם על אכילתו במשך היום, ובחשבון

קרא עוד ←
השלמת מניין מאה ברכות בשבת על ידי ברכה שאינה צריכה
הלכות שבת

השלמת מניין מאה ברכות בשבת על ידי ברכה שאינה צריכה

  כתב המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד, וסי' רצ בשו"ע ושם ס"ק ב) שבשבת שחסרים שלש עשרה ברכות למנין המאה ברכות,

קרא עוד ←
האם ברכת המזון של סעודה שלישית עולה למניין מאה ברכות? והבעיה בלקבל שבת מוקדם
הלכות שבת

האם ברכת המזון של סעודה שלישית עולה למניין מאה ברכות? והבעיה בלקבל שבת מוקדם

דוד המלך תקן חיוב אמירת מאה ברכות בכל יום לפי שהיו מתים מאה נפשות מישראל בכל יום, וכתב המשנ"ב (סי'

קרא עוד ←
הלובש ביום שישי בימי בין המצרים בגד חדש לכבוד שבת, מברך שהחיינו?
בין המצרים

הלובש ביום שישי בימי בין המצרים בגד חדש לכבוד שבת, מברך שהחיינו?

  טוב להזהר מלומר 'שהחיינו' בבין המצרים על פרי או בגד חדשים – כך לשונו של השו"ע בהלכות בין המצרים (סי'

קרא עוד ←
האם מותר ללכת לים בימי בין המצרים?
בין המצרים

האם מותר ללכת לים בימי בין המצרים?

נוהגים ישראל בימי בין המצרים שלא להכניס עצמם למקום סכנה, מפני הפורענות שבימים אלו, מקור לזה הוא בדברי השו"ע (סי'

קרא עוד ←