זוית הלכתית


"מנהג ישראל תורה, להדליק נרות ומאורות לכבוד האור כי טוב, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, טו"ב ימים קודם מתן תורה"
זווית הלכתית

"מנהג ישראל תורה, להדליק נרות ומאורות לכבוד האור כי טוב, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, טו"ב ימים קודם מתן תורה"

"ותבין לפי זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת, אשר השמחה ביום זה על ציון הרשב"י הוא שלא כדרך הטבע" ● קובץ הלכות ומנהגי ל"ג בעומר

"הרגיל בזיתים משכח תלמודו, והרגיל בשמן זית – משיב את תלמודו"
זווית הלכתית

"הרגיל בזיתים משכח תלמודו, והרגיל בשמן זית – משיב את תלמודו"

האם האוכל זיתים עובר איסור, ובאלו אופנים מותר לאכול זיתים?


מדוע לא פוסקים מלשאול "ותן טל ומטר" כבר שבועיים לפני יו"ט ראשון של פסח, כדי שלא יטריד הגשם את עולי הרגל בעלייתם לירושלים?
זווית הלכתית

מדוע לא פוסקים מלשאול "ותן טל ומטר" כבר שבועיים לפני יו"ט ראשון של פסח, כדי שלא יטריד הגשם את עולי הרגל בעלייתם לירושלים?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' מתחילת תפילת מוסף של יו"ט ראשון של פסח, מתחילים לומר בתפילת לחש "מוריד

קרא עוד ←
נהגו הרבה מקהילות ישראל, כי במיני מאכל שונים שהיו בדורות קודמים חשש חמץ, שוב אין אוכלים אותם משום "ואל תיטוש תורת אמך"
זווית הלכתית

נהגו הרבה מקהילות ישראל, כי במיני מאכל שונים שהיו בדורות קודמים חשש חמץ, שוב אין אוכלים אותם משום "ואל תיטוש תורת אמך"

הרה"ג יהודה לב שליט"א נהגו ישראל להחמיר חומרות בפסח, יותר מכל השנה, משום שהיא המצווה הראשונה שנצטוו עליה ישראל כולם, וקיבלו

קרא עוד ←
מהם עשרת הקניינים שעושים כדי למכור את החמץ לגוי?
זווית הלכתית

מהם עשרת הקניינים שעושים כדי למכור את החמץ לגוי?

מכירת חמץ והיתר עיסקא דף ע"א. ובכן הבה ונלמד מסוגייתנו בע"ז דף עא. איזה קנין מועיל בגוי מן התורה, כסף

קרא עוד ←
נהגו המדקדקים לברך איש לרעהו:"שבת הגדול ומבורך" או לומר: "שבת הגדול שלום"
זווית הלכתית

נהגו המדקדקים לברך איש לרעהו:"שבת הגדול ומבורך" או לומר: "שבת הגדול שלום"

"שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול, מפני הנס שהיה בו "(שו"ע תל א) מהו הנס: שבשנה שיצאו ממצרים, חל

קרא עוד ←
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון? והאם ניתן לברך ברכת האילנות גם בלילה?
זווית הלכתית

היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון? והאם ניתן לברך ברכת האילנות גם בלילה?

הרב  יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' "אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי יברך

קרא עוד ←
מה הדין במגע של גויים שבזמנינו, שאין להם רגילות לנסך יין לעבודה זרה? ומה עושים במקרה שנשאר גוי לבד בחדר עם יין, באופן שיש חשש שנגע בו?
זווית הלכתית

מה הדין במגע של גויים שבזמנינו, שאין להם רגילות לנסך יין לעבודה זרה? ומה עושים במקרה שנשאר גוי לבד בחדר עם יין, באופן שיש חשש שנגע בו?

הרב מרדכי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף נז: מגע גוי ביין אם גויים שבזמנינו אוסרים יין בהנאה

קרא עוד ←
מדוע נקראת פרשת 'פרה' בשבת לפני פרשת 'החודש'? ומדוע נקראת פרשת 'החודש' סמוך לניסן?
זווית הלכתית

מדוע נקראת פרשת 'פרה' בשבת לפני פרשת 'החודש'? ומדוע נקראת פרשת 'החודש' סמוך לניסן?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים'  פרשת פרה, היא הפרשה השלישית מד' פרשיות. זמנה: לעולם נקראת בשבת לפני פרשת

קרא עוד ←
רשימת טלפונים של רבנים ובתי הוראה למענה לשאלותיכם בהלכה
זווית הלכתית

רשימת טלפונים של רבנים ובתי הוראה למענה לשאלותיכם בהלכה

יש לכם שאלות בדיני בשר בחלב / כשרות המטבח / שעטנז / שבת קודש / חגים ומועדים ובכל נושא הלכתי

קרא עוד ←
האם מותר להחזיק בבית בובה בדמות של אדם בצורה שלימה?
זווית הלכתית

האם מותר להחזיק בבית בובה בדמות של אדם בצורה שלימה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית עבודה זרה מג: דנו הפוסקים, האם מותר להחזיק בבית בובה

קרא עוד ←
האם סומכים על פיקוח ממשלתי שאסור לערב חלב טמא?
זווית הלכתית

האם סומכים על פיקוח ממשלתי שאסור לערב חלב טמא?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מבואר במשנה (דף לה (:שחלב שנחלב על ידי גוי

קרא עוד ←
מי שנמול ע"י רופא שהוא מחלל שבת בפרהסיא, או שהוא בעצמו אינו מהול, האם בדיעבד מועילה המילה?
זווית הלכתית

מי שנמול ע"י רופא שהוא מחלל שבת בפרהסיא, או שהוא בעצמו אינו מהול, האם בדיעבד מועילה המילה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית כז. דנו הפוסקים במצוות מילה שצריכה להיות ע"י יהודי

קרא עוד ←
לשיטות שנפטר משה רבינו בשבת, הרי ביום מותו כתב י"ג ספרי תורה, היאך כתבם ביום השבת?
זווית הלכתית

לשיטות שנפטר משה רבינו בשבת, הרי ביום מותו כתב י"ג ספרי תורה, היאך כתבם ביום השבת?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים'  תענית ז' אדר "ואלו הימים שמתענים בהם מן התורה בשבעה באדר מת משה

קרא עוד ←
בכמה כסף ניתן לפדות צום של 84 ימים – פ"ד תעניות?
זווית הלכתית

בכמה כסף ניתן לפדות צום של 84 ימים – פ"ד תעניות?

לרבים השואלים אודות שיעור פדיון תענית, פ"ד תעניות, וכן על שיעור פדיון עבור תיקון כל העוונות, שיש הנוהגים לעשות בימי

קרא עוד ←
פתחנו ארון חשמל באחד הבניינים, וגילינו שם חפץ יקר. מצאנו משהו בתוך צמחייה עבותה או בכל מקום מחבוא – מה לעשות?
זווית הלכתית

פתחנו ארון חשמל באחד הבניינים, וגילינו שם חפץ יקר. מצאנו משהו בתוך צמחייה עבותה או בכל מקום מחבוא – מה לעשות?

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א על המדרכה מונח צעיף כחול ועל המדרכה ממול מונחת לה כפפה שחורה. אין כמעט

קרא עוד ←
לגבי מה אמרה רות לנעמי "באשר תליני אלין"?
זווית הלכתית

לגבי מה אמרה רות לנעמי "באשר תליני אלין"?

מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית  דף כא. השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד, והשוכר בחו"ל

קרא עוד ←
מדוע נקראת פרשת שקלים בשבת הסמוכה לאדר, ולא בר"ח עצמו? והאם מוציאים ב' ספרים או אחד?
זווית הלכתית

מדוע נקראת פרשת שקלים בשבת הסמוכה לאדר, ולא בר"ח עצמו? והאם מוציאים ב' ספרים או אחד?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' משה רבינו תיקן שיקראו בתורה בשבתות ובשני וחמישי ובמועדי ישראל (רמב"ם הלכות תפילה

קרא עוד ←
מכירת בגדי שעטנז לסוחר גוי שיתכן שימכור ליהודים
זווית הלכתית

מכירת בגדי שעטנז לסוחר גוי שיתכן שימכור ליהודים

מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית. דף י"ד מכירת טריפה לגוי שאשתו מומרת: יש לדון האם מותר

קרא עוד ←
מדוע נוהגים לכבד את הרב בעליית 'עשרת הדברות' ובעליית מפטיר?
זווית הלכתית

מדוע נוהגים לכבד את הרב בעליית 'עשרת הדברות' ובעליית מפטיר?

הרב יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים'  עמידה בשעת קריאת "עשרת הדברות" נהגו לעמוד בשעה שבעל הקורא, קורא את עשרת

קרא עוד ←
אחד אמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי ההוראות של פוסקי זמנינו, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו
זווית הלכתית

אחד אמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי ההוראות של פוסקי זמנינו, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית עבודה זרה  דף ז. השואל את הרב שאלה הלכתית והרב

קרא עוד ←
מדוע נקראת הברכה 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע? ומדוע מברכים גם על 'העץ' עצמו, ולא מספיק שאומר "על פרי העץ"?
זווית הלכתית

מדוע נקראת הברכה 'מעין שלוש' אע"פ שיש בה מעין ארבע? ומדוע מברכים גם על 'העץ' עצמו, ולא מספיק שאומר "על פרי העץ"?

הרב יהודה לב שליט"א מח"ס 'לב המועדים' ברכה אחרונה – מעין שלוש "א"ר יעקב בן אידי א"ר חנינא, כל שהוא

קרא עוד ←
מה לעשות כשבא עובד לבית ומבקש לשתות וידוע שלא יברך? והאם מותר למכור בחנות לאנשים שלא יברכו?
זווית הלכתית

מה לעשות כשבא עובד לבית ומבקש לשתות וידוע שלא יברך? והאם מותר למכור בחנות לאנשים שלא יברכו?

הר' מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית  ע"ז דף ו: כתבו הפוסקים שאסור ליתן דבר מאכל

קרא עוד ←
האם אפשר לעשות 'היתר עיסקא' עם מי שאינו שומר מצוות?
זווית הלכתית

האם אפשר לעשות 'היתר עיסקא' עם מי שאינו שומר מצוות?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף מח: יסודות 'היתר עיסקא' תקנת 'היתר עיסקא' שתקנו

קרא עוד ←
כיצד יש לנהוג בשמות המסופקים ● מה הבעיה לקדש שם שהוא באמת חול ● באור השמות שבתורה בספר 'קודש לה"
זווית הלכתית

כיצד יש לנהוג בשמות המסופקים ● מה הבעיה לקדש שם שהוא באמת חול ● באור השמות שבתורה בספר 'קודש לה"

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הדבר ידוע שכאשר כותבים ספר תורה, צריך לקדש כל

קרא עוד ←
מדוע לא מברכים על הלחם 'בורא פרי האדמה' כשאר גידולי קרקע? ומדוע מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', והרי הארץ מוציאה רק חיטה?
זווית הלכתית

מדוע לא מברכים על הלחם 'בורא פרי האדמה' כשאר גידולי קרקע? ומדוע מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', והרי הארץ מוציאה רק חיטה?

הרה"ג יהודה לב שליט"א, מח"ס 'לב המועדים' "על הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ" (ברכות פ"ו משנה א). הטעם

קרא עוד ←
כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, ועל ידי השבועה יהיה מותר לו לאכול איסור?
זווית הלכתית

כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, ועל ידי השבועה יהיה מותר לו לאכול איסור?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית שבועות כב. כיצד יתכן שאדם ישבע שבועה לאסור איסור על

קרא עוד ←
כיצד מותר לסרק את פאות הראש? הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו כמה שערות, והגוזז שתי שערות מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות!
זווית הלכתית

כיצד מותר לסרק את פאות הראש? הרי ע"י הסרוק ודאי שייתלשו לו כמה שערות, והגוזז שתי שערות מן הפאות עובר באיסור גלוח הפאות!

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית שבועות דף ב: בהתרגשות רבה, רבבות המוני בית ישראל מסיימים

קרא עוד ←
רוצה להכין קפה בשבת ופוחד להסתבך?
זווית הלכתית

רוצה להכין קפה בשבת ופוחד להסתבך?

הרה"ג יצחק יעקב פוקס שליט"א מיחם המים [החשמלי – במצב שבת, או המונח על גבי הפלטה], חובה שהמים שבתוכו ירתחו

קרא עוד ←
כמה מצוות מקיימים כשהולכים להסתפר ע"פ תורה?
זווית הלכתית

כמה מצוות מקיימים כשהולכים להסתפר ע"פ תורה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מסכת מכות בעניין האיסור להשחית את הפאות, יש מחלוקת ראשונים

קרא עוד ←
מדוע מברכים על ראיית הקשת, הרי היא עניין טבעי הנוצר מלהט השמש המכה בעננים ביום הגשם?
זווית הלכתית

מדוע מברכים על ראיית הקשת, הרי היא עניין טבעי הנוצר מלהט השמש המכה בעננים ביום הגשם?

הרה"ג יהודה שלב שליט"א, מח"ס לב המועדים' הרואה הקשת אומר: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם זוכר הברית [ו]נאמן בבריתו

קרא עוד ←
מעשה היה בפני הגר"ש סלנט זצ"ל, בשליח שהפריש מעשר שני לפני שטימא את הפירות, והורה שהמעשר בטל
זווית הלכתית

מעשה היה בפני הגר"ש סלנט זצ"ל, בשליח שהפריש מעשר שני לפני שטימא את הפירות, והורה שהמעשר בטל

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה, מודיעין עילית מעשר שני שנטמא ● האם הרובע היהודי נידון בירושלים

קרא עוד ←
והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת שאיחרו לה את המשכורת, ורוצים לפצות אותה לצרף לתשלום חפיסת שוקולד או שי צנוע בתוספת ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?
זווית הלכתית

והשאלה נשאלת ג"כ במטפלת שאיחרו לה את המשכורת, ורוצים לפצות אותה לצרף לתשלום חפיסת שוקולד או שי צנוע בתוספת ברכה, האם יש בזה איסור ריבית?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מסכת מכות דף ג' איחור משכורת לעובדים: דנו הפוסקים בעובד

קרא עוד ←
ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים לו, אין לך רעים אהובים יותר מאלה…
זווית הלכתית

ומי שמברך לעצמו ואח"כ אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים לו, אין לך רעים אהובים יותר מאלה…

 מרדכי הלוי שוורצבורד- מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית בדף קי: מבואר גודל מעלת עניית 'אמן'. שנאמר "פתחו שערים ויבוא

קרא עוד ←
הכותב ס"ת ודילג על כמה מילים, וכשבא להשלים את החסר והוצרך למחוק את המילים שכתב גילה שמופיע בהם שם ה'. מה יעשה? 
זווית הלכתית

הכותב ס"ת ודילג על כמה מילים, וכשבא להשלים את החסר והוצרך למחוק את המילים שכתב גילה שמופיע בהם שם ה'. מה יעשה? 

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דנו הפוסקים בספר תורה שהחסיר כמה מילים וכתב אח"כ,

קרא עוד ←
יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן חובה עליו לברר על הכבישים שיש בהם טומאת כהנים
זווית הלכתית

יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן חובה עליו לברר על הכבישים שיש בהם טומאת כהנים

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הגמרא אומרת (דף צד:)  בשבח דורו של חזקיהו המלך

קרא עוד ←
קיום ארבע מיתות בית דין בתרנגול הכפרות
זווית הלכתית

קיום ארבע מיתות בית דין בתרנגול הכפרות

  הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד, מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מנהג ישראל לעשות כפרות על תרנגול בערב יום הכיפורים,

קרא עוד ←
"כמו שנראה אותם קוסמים יעשו תמיד, שיקחו חבר וישים אותו בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו"
זווית הלכתית

"כמו שנראה אותם קוסמים יעשו תמיד, שיקחו חבר וישים אותו בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו"

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד. מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית יש לבאר הלכות כישוף בימינו, בהופעות של קוסמים שמראים מעשי

קרא עוד ←
האם יש שייכות בין תפילין לקריאת שמע וליום הכפורים?
זווית הלכתית

האם יש שייכות בין תפילין לקריאת שמע וליום הכפורים?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הבה ונלמד הלכה השייכת בהרבה גופי תורה, בסוגייתנו דף

קרא עוד ←
האם אפשר לצפות את בתי התפילין בזהב?
זווית הלכתית

האם אפשר לצפות את בתי התפילין בזהב?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד. מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית סנהדרין דף מח: דנו הפוסקים האם יש חסרון כשצובעים את

קרא עוד ←
אם הלבנה מכוסה בעננים וכן אם יש מסך בינו ללבנה, אם הוא עבה עד שאין ניכר אורה אין לברך, אך אם הוא דק וקלוש יכול לברך
זווית הלכתית

אם הלבנה מכוסה בעננים וכן אם יש מסך בינו ללבנה, אם הוא עבה עד שאין ניכר אורה אין לברך, אך אם הוא דק וקלוש יכול לברך

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית סנהדרין דף מא: בסוגייתנו אנו לומדים מצוות קידוש לבנה,

קרא עוד ←
"לדוד ה' אורי וישעי" – הטעמים, הדינים והמנהגים
זווית הלכתית

"לדוד ה' אורי וישעי" – הטעמים, הדינים והמנהגים

הרה"ג רבי יהודה לב בעמח"ס "לב המועדים" אמירת מזמור "לדוד ה' אורי וישעי" חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות וימים

קרא עוד ←
מה חשוב יותר: להחזיק עמלי תורה או לכתוב ספר תורה?
זווית הלכתית

מה חשוב יותר: להחזיק עמלי תורה או לכתוב ספר תורה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה 'נאות שמחה' מודיעין עילית מסכת סנהדרין דף כא: במצות כתיבת ספר תורה קניית

קרא עוד ←
למה המספר 28,000 חולים חוזר על עצמו בכל שנה
זווית הלכתית

למה המספר 28,000 חולים חוזר על עצמו בכל שנה

חיזוק למתבונן לחיוב 'מאה ברכות' בכל יום!​ סיפר הגאון רבי אשר דרוק שליט"א, שאמר לו אחד שבדק את מה שמפרסמים

קרא עוד ←
6 סיבות וטעמים מדוע לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב
זווית הלכתית

6 סיבות וטעמים מדוע לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

הרה"ג יהודה לב בעמח"ס לב המועדים השבת שלאחר תשעה באב נקראת "שבת נחמו". הטעם בשם זה: על שם ההפטרה שמפטירים

קרא עוד ←
וידוע שכשנכנסו למרן הסטייפלער זצוק"ל ואמרו לו שנוסעים לחו"ל, היה קם מהכסא בלי כוחות ומלווה עד הדלת
זווית הלכתית

וידוע שכשנכנסו למרן הסטייפלער זצוק"ל ואמרו לו שנוסעים לחו"ל, היה קם מהכסא בלי כוחות ומלווה עד הדלת

נטילת ידיים ליד הים יוצא מן הים ורוצה לאכול פת, והרי ידיו הן טהורות מטבילה בתוך הים, בכל זאת מאחר

קרא עוד ←
באיזו תקופה פסקה סמיכת הסנהדרין מדור לדור? והאם יתכן לחדש את הסמיכה לפני ביאת משיח..?
זווית הלכתית

באיזו תקופה פסקה סמיכת הסנהדרין מדור לדור? והאם יתכן לחדש את הסמיכה לפני ביאת משיח..?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א סנהדרין דף י"ד בדורות קודמים עלתה השאלה ע"י גדולי עולם שרצו לחדש את הסמיכה ולדון

קרא עוד ←
מתי צריך תלמיד ליטול רשות מרבו להורות? ובאיזה מקרה מותר לתלמיד להורות הלכה במקום רבו?
זווית הלכתית

מתי צריך תלמיד ליטול רשות מרבו להורות? ובאיזה מקרה מותר לתלמיד להורות הלכה במקום רבו?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית בעזהשי"ת מתחילים ללמוד מסכת סנהדרין, יחד עם לומדי הדף

קרא עוד ←
האם מותר לומר לחברו: 'אחתום לך ערבות בתנאי שאתה גם תחתום לי ערבות'? והאם מותר לתת צ'יק פקדון לגמ"ח?
זווית הלכתית

האם מותר לומר לחברו: 'אחתום לך ערבות בתנאי שאתה גם תחתום לי ערבות'? והאם מותר לתת צ'יק פקדון לגמ"ח?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית האם ידעת כי המשלם באשראי עבור חברו נחשב 'ערב

קרא עוד ←
הטעם שמוסיפים בפסוקי דזמרה מזמורים של שירות ותשבחות לקב"ה  דווקא בשבת ולא ביום חול
זווית הלכתית

הטעם שמוסיפים בפסוקי דזמרה מזמורים של שירות ותשבחות לקב"ה דווקא בשבת ולא ביום חול

   הרה"ג רבי יהודה לב שליט"א בעמח"ס "לב המועדים" קרבנות אמירת קרבנות היום של שבת – בשבת מוסיפים פסוקי "וביום

קרא עוד ←
מדוע יש להקפיד לשלם לחברת חשמל בזמן? והאם מותר לקצוב קנסות בגמ"ח תרופות?
זווית הלכתית

מדוע יש להקפיד לשלם לחברת חשמל בזמן? והאם מותר לקצוב קנסות בגמ"ח תרופות?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף קסח. האם מותר לקצוב קנס בהלוואה שאם לא

קרא עוד ←
אם מועיל לזכות משכון לגוי ואח"כ לקבל עליו הלואה מיהודי לגוי?
זווית הלכתית

אם מועיל לזכות משכון לגוי ואח"כ לקבל עליו הלואה מיהודי לגוי?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מבואר בגמרא (דף קמט.) בגר שנטה למות, ובנו היהודי

קרא עוד ←
שיווק מוצרים לחודש נסיון האם יש בזה איסור ריבית?
זווית הלכתית

שיווק מוצרים לחודש נסיון האם יש בזה איסור ריבית?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית הדבר ידוע שהקטן נעשה גדול בגיל שלוש עשרה להתחייב

קרא עוד ←
המוצץ סוכריה בפיו והולך ממקום למקום, האם צריך לברך בכל פעם שמשנה מקומו?
זווית הלכתית

המוצץ סוכריה בפיו והולך ממקום למקום, האם צריך לברך בכל פעם שמשנה מקומו?

היוצא מחדר לחדר או למטבח, האם נחשב בזמנינו כהפסק באכילה? האוכל בבית אחד סעודת פת ובאמצע חכך בדעתו להמשיך סעודתו

קרא עוד ←
מעשה באחד שנתנו לו אתרוג במתנה על מנת להחזיר, והתחכם והחזירו לנותן ואמר לו שמקנה לו במתנה על מנת להחזיר…
זווית הלכתית

מעשה באחד שנתנו לו אתרוג במתנה על מנת להחזיר, והתחכם והחזירו לנותן ואמר לו שמקנה לו במתנה על מנת להחזיר…

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית   דף קלז: מתנה על מנת להחזיר – בסוכה

קרא עוד ←
מצות לימוד התורה ביום ובלילה
זווית הלכתית

מצות לימוד התורה ביום ובלילה

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה, מודיעין עילית דף קכ"א: מבואר בגמ' באחד הטעמים, שיום ט"ו באב

קרא עוד ←
האם בת חייבת לחתום על ויתור ירושה?
זווית הלכתית

האם בת חייבת לחתום על ויתור ירושה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית   דף קטו משנה בן קודם לבת. מבואר במשנה

קרא עוד ←
מהו הדבר הטוב ביותר לעשות בנכסי המת?
זווית הלכתית

מהו הדבר הטוב ביותר לעשות בנכסי המת?

הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א במצות ירושה פרק יש נוחלין עוסק במצות ירושה שציותה התורה סדר הקרובים היורשים בן

קרא עוד ←
מה נהדר המראה בבנין שיש בו מעבר מרחוב לרחוב ותלו השכנים פתק שהרשות נתונה לכל הרוצה לקצר דרכו דרך הבנין, כמה קדושה ואחוה מוסיף בעם ישראל…
זווית הלכתית

מה נהדר המראה בבנין שיש בו מעבר מרחוב לרחוב ותלו השכנים פתק שהרשות נתונה לכל הרוצה לקצר דרכו דרך הבנין, כמה קדושה ואחוה מוסיף בעם ישראל…

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית יש לבאר מה הדין מקום שהורגלו רבים לעבור בו

קרא עוד ←
מה פשר הכיתוב שעל יין ומיץ ענבים – "ברכתו הגפן גם לדעת הבית יוסף"?
זווית הלכתית

מה פשר הכיתוב שעל יין ומיץ ענבים – "ברכתו הגפן גם לדעת הבית יוסף"?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית האם ראית את הכיתוב בתויות היין ומיץ ענבים "ברכתו

קרא עוד ←
האם היתר עיסקא מועיל תמיד? וכיצד מותר להמיר שטרות בצ'יינג' – האם אין זה איסור ריבית?
זווית הלכתית

האם היתר עיסקא מועיל תמיד? וכיצד מותר להמיר שטרות בצ'יינג' – האם אין זה איסור ריבית?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית מכירת שטרי חוב וצ'קים בסוגייתנו במסכת בבא בתרא דף

קרא עוד ←
האם זה משנה איזה בשר אוכל בשולחן עורך?  ומה הדין אם שכח להכין את החזרת לפני החג?
זווית הלכתית

האם זה משנה איזה בשר אוכל בשולחן עורך?  ומה הדין אם שכח להכין את החזרת לפני החג?

הרב יצחק פוליטנסקי לקראת ליל הסדר מומלץ לכל אחד לבדוק ולהכין מבעוד יום את כל הנצרך לו עבור ליל הסדר,

קרא עוד ←
מעשה בש"ץ אחד שספר העומר בקול, וטעה ואמר המספר של אתמול, וכמה מהציבור צעקו את המספר הנכון, האם הם יכולים עדיין לספור עם ברכה?
זווית הלכתית

מעשה בש"ץ אחד שספר העומר בקול, וטעה ואמר המספר של אתמול, וכמה מהציבור צעקו את המספר הנכון, האם הם יכולים עדיין לספור עם ברכה?

מי שלא מבין הספירה האם יכול לברך? שאלה: בשכונתי גר עולה חדש מרוסיה, ואני מלמדו להתפלל ולברך לפני האוכל ולפני

קרא עוד ←
הקיץ התחיל ובמקום לומר "מוריד הטל" המשכתם בטעות לומר "מוריד הגשם"
זווית הלכתית

הקיץ התחיל ובמקום לומר "מוריד הטל" המשכתם בטעות לומר "מוריד הגשם"

תוך כדי תפילת 'שמונה עשרה' קצת לפני 'מחיה המתים' אתם לא יודעים אם הזכרתם 'מוריד הטל' או 'מוריד הגשם', כיצד

קרא עוד ←
האם מברכים ברכה אחרונה על שתיית קפה קר?   
זווית הלכתית

האם מברכים ברכה אחרונה על שתיית קפה קר?   

אסור ליהנות מן העולם ללא ברכה, מתי לא עוברים על איסור זה? השו"ע (סימן רט ס"ג) כתב, שכל הברכות שמסתפק

קרא עוד ←
האוכל דבש בידיו – האם צריך ליטול ידיים?
זווית הלכתית

האוכל דבש בידיו – האם צריך ליטול ידיים?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית חלקו רבי אליעזר וחכמים על כוורת דבורים, אם נחשבת

קרא עוד ←
כיצד תנהג אם תעבור בדרך לכותל המערבי בפסח, בירושלים העתיקה, ליד מאפיה של ערבים ותריח פיתה חמה של גוי?
זווית הלכתית

כיצד תנהג אם תעבור בדרך לכותל המערבי בפסח, בירושלים העתיקה, ליד מאפיה של ערבים ותריח פיתה חמה של גוי?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית מובא במסכת בבא בתרא דף נז: "ועוצם עיניו מראות

קרא עוד ←
השותה תה או קפה או שאר משקים ממותקים, האם מצטרף לזימון עשרה?
זווית הלכתית

השותה תה או קפה או שאר משקים ממותקים, האם מצטרף לזימון עשרה?

המצטרף לזימון על ידי אכילת פרי, האם מצטרף רק כשאכל הפרי בישיבה? שנים שאכלו כאחד וסיימו סעודתם, ובא שלישי לאכול

קרא עוד ←
מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי?
זווית הלכתית

מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי?

מדוע לא מברכים על השוקולד 'בורא פרי העץ' כברכת פולי הקקאו מהם הוא עשוי? לענין ברכת השוקולד מצאנו דיון הלכתי

קרא עוד ←
האם טאבו מעכב בקניית דירה?
זווית הלכתית

האם טאבו מעכב בקניית דירה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ומלכא אמר לא ליקני ארעא

קרא עוד ←
פלוני לקח בטעות את כובעך והשאיר את שלו, האם תוכל להשתמש בכובעו עד שתפגשו ותתחלפו?
זווית הלכתית

פלוני לקח בטעות את כובעך והשאיר את שלו, האם תוכל להשתמש בכובעו עד שתפגשו ותתחלפו?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה ב"נאות שמחה" מודיעין עילית דף מו. נתחלפו לו כלים בבית האבל או בבית המשתה,

קרא עוד ←
כשראובן רצה למכור את דירתו, בדק ברישומי הטאבו, וגילה ששטח החצר שבבעלותו גדולה בכמטר וחצי מעבר לגדר אותה בנה שכנו
זווית הלכתית

כשראובן רצה למכור את דירתו, בדק ברישומי הטאבו, וגילה ששטח החצר שבבעלותו גדולה בכמטר וחצי מעבר לגדר אותה בנה שכנו

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה מודיעין עילית מעשה שהיה בראובן ושמעון, שני שכנים בחצר נפרדת, עם גדר אבנים

קרא עוד ←
שעות רצופות, תענית דבר מן החי וסליחות | כל המנהגים לימי השובבי"ם
זווית הלכתית

שעות רצופות, תענית דבר מן החי וסליחות | כל המנהגים לימי השובבי"ם

הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א מהם הם שובבי"ם? הלבוש (סי' תרפ"ה) כתב: "יש מקומות שנוהגים בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל

קרא עוד ←
האם נשים חייבות בשמיעת 'זכור'? מאיזה גיל חייבים הילדים בשמיעת המגילה? והאם ניתן לקיים מצות מתנות לאביונים בצ'ק?
זווית הלכתית

האם נשים חייבות בשמיעת 'זכור'? מאיזה גיל חייבים הילדים בשמיעת המגילה? והאם ניתן לקיים מצות מתנות לאביונים בצ'ק?

הרב יהודה יעקבזון האם ישנה חובה לקרוא 'ארבע פרשיות' ב'שנים מקרא ואחד תרגום'? הגר"מ פיינשטיין נשאל – האם ישנה חובה

קרא עוד ←
הם עושים בשבילנו הכל מהרגע שנולדנו ואנו חייבים להם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים
זווית הלכתית

הם עושים בשבילנו הכל מהרגע שנולדנו ואנו חייבים להם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים

הרה"ג שמואל ברוך גנוט שליט"א לפני אחד מ"בין הזמנים" ניגשתי בישיבה אל המשגיח הגה"צ גדליה אייזמן זצוק"ל, וביקשתי הדרכה לקראת

קרא עוד ←
הדירה רשומה בטאבו אבל אף אחד לא מיחה בפולש שכבר גר בנכס 3 שנים…
זווית הלכתית

הדירה רשומה בטאבו אבל אף אחד לא מיחה בפולש שכבר גר בנכס 3 שנים…

 הרב מרדכי הלוי שוורצבורד – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית פרק זה עוסק בערעור על בעלות בקרקע כאשר הקרקע

קרא עוד ←
משכפול וצריבת דיסקים ועד מכירת תלושי קניה במזומן
זווית הלכתית

משכפול וצריבת דיסקים ועד מכירת תלושי קניה במזומן

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית זוית הלכתית בדף היומי: דף כ"א: סוגייתנו עוסקת בעניין האיסור

קרא עוד ←
כשמניח פירורים במרפסת ביתו וכתוצאה מכך יבואו ציפורים לאכול וילכלכו את הכביסה של השכן, נמצא שמזיק לשכנו, וח"ו לקיים את המנהג במקרה כזה
זווית הלכתית

כשמניח פירורים במרפסת ביתו וכתוצאה מכך יבואו ציפורים לאכול וילכלכו את הכביסה של השכן, נמצא שמזיק לשכנו, וח"ו לקיים את המנהג במקרה כזה

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה נאות שמחה מודיעין עילית דף כ': בעניין תשלום בנזקי שכנים יש לבאר

קרא עוד ←
ימות הגשמים: התקרה מטפטפת ומים מחלחלים מן השכנים – מי נושא בהוצאות?
זווית הלכתית

ימות הגשמים: התקרה מטפטפת ומים מחלחלים מן השכנים – מי נושא בהוצאות?

הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א | מורה הוראה מודיעין עילית הגמרא במסכת ב"ב דף ו. אומרת, שאם החזיק להוציא

קרא עוד ←
היזק ראיה: למה אסור להסתכל לבית חבירו בשעה שעומד בפתח הבית, כיצד היזק ראיה שייך גם בעין הרע? והאם ניתן לעשות מחיצה מכספי צדקה?
זווית הלכתית

היזק ראיה: למה אסור להסתכל לבית חבירו בשעה שעומד בפתח הבית, כיצד היזק ראיה שייך גם בעין הרע? והאם ניתן לעשות מחיצה מכספי צדקה?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית במסכת ב"ב דף ב', מרחיבה הגמרא בנושא "היזק ראיה" –

קרא עוד ←
כמה זה רביעית?
זווית הלכתית

כמה זה רביעית?

שיטת הגר"ח נאה מבוססת על שיטת הרמב"ם ששיער בדרהם. וכך היה המנהג במזרח, ובאירופה לפחות על הצל"ח. המשנ"ב מכנה זאת

קרא עוד ←
כיצד ניתן לאכול פרי עם גרעינים ולא לעבור על איסורי בורר?  והאם יש הבדל בין סוגי הגרעינים? 
זווית הלכתית

כיצד ניתן לאכול פרי עם גרעינים ולא לעבור על איסורי בורר?  והאם יש הבדל בין סוגי הגרעינים? 

הרב יצחק פוליטנסקי הוצאת גרעינים מפירות דיני איסור בורר שייכים גם בפירות שיש בתוכם גרעינים, וזאת מכיון שהגרעינים שהם הפסולת

קרא עוד ←
למה כדאי לבקש מחבר שימזוג לך כוס תה תמורת שקל אחד ולשלם לו מיד?
זווית הלכתית

למה כדאי לבקש מחבר שימזוג לך כוס תה תמורת שקל אחד ולשלם לו מיד?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית בדף קי"א. מבואר, שיש חיוב לתת שכר לפועל ביום שגמר

קרא עוד ←
היכן חסכתם את 'קצבת הילדים' מהביטוח הלאומי, ואיך ניתן לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בבחירת מסלול לא כשר?
זווית הלכתית

היכן חסכתם את 'קצבת הילדים' מהביטוח הלאומי, ואיך ניתן לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בבחירת מסלול לא כשר?

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א – מורה הוראה מודיעין עילית תוכנית חסכון שעל ידי הבטוח לאומי בימים אלו מקימים תוכנית

קרא עוד ←
האם אפשר ליטול ידים לכתחילה במשקה 'לימון ליים'? ובמה הוא שונה מ'קוקה קולה'?
זווית הלכתית

האם אפשר ליטול ידים לכתחילה במשקה 'לימון ליים'? ובמה הוא שונה מ'קוקה קולה'?

הרב בנימין בירנצוייג שליט"א בהלכות נטילת ידים (סימן קס סעיף יב) הביא השו"ע שלוש דעות האם שאר משקאות מלבד מים

קרא עוד ←
האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת?  מה ההבדל בין שטיפת הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות?  רחיצת הפירות לצורכי היגיינה – האם מותר?  ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?
זווית הלכתית

האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת?  מה ההבדל בין שטיפת הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות?  רחיצת הפירות לצורכי היגיינה – האם מותר?  ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?

הרב יצחק פוליטנסקי שטיפת פירות דיני מלאכת בורר שייכים גם בניקוי פירות וירקות לצורך אכילתם, מאחר ומעורבים או דבוקים יחדיו

קרא עוד ←
האם מותר לשוכר דירה להוציא את המזוזות שלו כשיוצא מהדירה?
זווית הלכתית

האם מותר לשוכר דירה להוציא את המזוזות שלו כשיוצא מהדירה?

האם הוא מזיק בכך את בעל הדירה או את עצמו? ומה הדין כשקובע מזוזות של שוכר אחר במקומם?

קרא עוד ←
מדוע שונה דין האוכל 'ביסלי' באמצע הסעודה לאוכל 'שקדי מרק' [בלא מרק] באמצע הסעודה?
זווית הלכתית

מדוע שונה דין האוכל 'ביסלי' באמצע הסעודה לאוכל 'שקדי מרק' [בלא מרק] באמצע הסעודה?

הרב בנימין בירנצוייג פסק השו"ע בהלכות ברכות (סימן קעז סעיף א) שדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה שבאים ללפת את

קרא עוד ←
לחם פרוס הנמצא בשקית, האם נחשב כלחם שלם לענין ברכה?
זווית הלכתית

לחם פרוס הנמצא בשקית, האם נחשב כלחם שלם לענין ברכה?

הרב בנימין בירנצוייג  ההלכה שיש להקדים אכילת בהמותיו לפני אכילתו, האם נאמרה גם לגבי שתיה? והאם צריך להאכיל בהמותיו בשבת

קרא עוד ←
האם אפשר לומר לעובד זר שיבשל בשבת לעצמו? • מותר לעצור נהג גוי בכביש בשבת? • ומה הדין כשגוי זורע בשמיטה?
זווית הלכתית

האם אפשר לומר לעובד זר שיבשל בשבת לעצמו? • מותר לעצור נהג גוי בכביש בשבת? • ומה הדין כשגוי זורע בשמיטה?

הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה – מודיעין עילית בימים אלו נלמד ב'דף היומי' בפרק השוכר את הפועלים דף

קרא עוד ←
לוויתם כוס חלב מהשכנים, החזרתם שקית חלב שלימה. אולי מדובר באיסור ריבית?
זווית הלכתית

לוויתם כוס חלב מהשכנים, החזרתם שקית חלב שלימה. אולי מדובר באיסור ריבית?

הרב יצחק פוליטנסקי ריבית בהלוואות בין שכנים איסורי ריבית חלים גם בהלוואת מוצרים משכנים וידידים וכדו' מאחר ומצוי מאד שמחזירים

קרא עוד ←
גבאי ביהכנ"ס שלווה מאחד המתפללים הקבועים כסף, יכול לכבדו בעליה לתורה?
זווית הלכתית

גבאי ביהכנ"ס שלווה מאחד המתפללים הקבועים כסף, יכול לכבדו בעליה לתורה?

הרב יצחק פוליטנסקי ריבית דברים וטובות הנאה איסור ריבית קיים לא רק בכסף ממש או בדבר ששווה כסף אלא קיים

קרא עוד ←
לקראת ז' מר חשון – כל מה שצריך לדעת לקראת בקשת ותן טל ומטר לברכה
זווית הלכתית

לקראת ז' מר חשון – כל מה שצריך לדעת לקראת בקשת ותן טל ומטר לברכה

א. מתחילין ותן טל ומטר מליל ז' מרחשון [ובחו"ל בערבית של יום שישים אחר התקופה] (שו"ע קיז א) ויכריז השמש

קרא עוד ←
על מה אדם צריך להתפלל לפני שהוא ניגש לאכול
זווית הלכתית

על מה אדם צריך להתפלל לפני שהוא ניגש לאכול

אחת מהעבודות הקשות שבמקדש היא עבודת האכילה, והאריכו בזה הצדיקים בכל הדורות שהדריכו ועוררו על הצורך לגשת לסעודה באימה וביראה,

קרא עוד ←
האם מועיל ניגוב הידים לאחר נטילה, במכונה ליבוש ידיים המוציאה אויר חם?
זווית הלכתית

האם מועיל ניגוב הידים לאחר נטילה, במכונה ליבוש ידיים המוציאה אויר חם?

נפסק להלכה בשו"ע הלכות נטילת ידיים (סי' קנח סעי' ד), שהאוכל דבר שטיבולו במשקה [באחד משבעה משקים] צריך ליטול ידיו

קרא עוד ←
יוצאים לטיול בקברי צדיקים?
זווית הלכתית

יוצאים לטיול בקברי צדיקים?

מקומות שאינם קבועים לבית הכנסת, אבל משמשים הם בזמנים מסוימים לתפילה הציבור וכגון רחבה של עיר, פסק השו"ע (סי' קנד

קרא עוד ←
האם מותר להשאיל ספסלים מבית הכנסת לצורך שמחה משפחתית?
זווית הלכתית

האם מותר להשאיל ספסלים מבית הכנסת לצורך שמחה משפחתית?

מדוע לענין החזקת לומדי תורה לא נאמר 'אל יבזבז יותר מחומש מממונו'? בהלכות בית הכנסת (סי' קנג סע' ו) פסק

קרא עוד ←
הלכות מכירת בית הכנסת – תזכורת לחובת ההתחשבות בכל אחד מהמתפללים!
זווית הלכתית

הלכות מכירת בית הכנסת – תזכורת לחובת ההתחשבות בכל אחד מהמתפללים!

השבוע למדנו ב'דף היומי בהלכה' על איסור מכירת בית כנסת מרכזי בעיר גדולה אשר רבים שאינם מבני המקום מתרכזים בה.

קרא עוד ←
האם יש להקפיד לנשק הספר תורה דווקא בפיו או מועיל גם אם מנשק בידו?
זווית הלכתית

האם יש להקפיד לנשק הספר תורה דווקא בפיו או מועיל גם אם מנשק בידו?

מנין המחכה לספר נביא כדי לקרות בו, עד כמה זמן מחויבים להמתין עד שהמנין השני יסיימו? כתב השו"ע בהלכות קריאת

קרא עוד ←
איזה תפילה חשובה היא כדי שיתקיים בעבורה העולם, ומה הוא אופן אמירתה?
זווית הלכתית

איזה תפילה חשובה היא כדי שיתקיים בעבורה העולם, ומה הוא אופן אמירתה?

איזה 'תכסיס' יש בכיסוי הפנים בזמן נפילת אפיים? כתב השו"ע (סימן קלא סעיף א) שיש ליפול על פניו ולהטות על

קרא עוד ←
למה לא נעל הרבי 'נעלי כהן'?
זווית הלכתית

למה לא נעל הרבי 'נעלי כהן'?

ליל התקדש החג, חג הפסח. מאות מתפללים מתכנסים בבית המדרש של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל, בשיכון ה' שבבני ברק. עטופים בטליתות

קרא עוד ←
מדוע התפילה לביטול חלומות, נאמרת דוקא בשעת ברכת כהנים?
זווית הלכתית

מדוע התפילה לביטול חלומות, נאמרת דוקא בשעת ברכת כהנים?

  כהנים העולים לדוכן ואין להם אפשרות לעבור אלא כנגד המתפלל, דעת החזו"א (הגר"ח קניבסקי בשמו, דעת נוטה עמ' שפב)

קרא עוד ←
הנולד בל שבט – מתי נעשה בר מצווה בשנה מעוברת?
זווית הלכתית

הנולד בל שבט – מתי נעשה בר מצווה בשנה מעוברת?

מי שנולד באדר ושנת השלש עשרה שלו היא שנה מעוברת, נעשה בר מצוה באדר שני. ואם נולד בשנה מעוברת באדר

קרא עוד ←
מנהגי התפילה, הספד ותענית – בפורים קטן
זווית הלכתית

מנהגי התפילה, הספד ותענית – בפורים קטן

בימים י"ד וט"ו שבאדר ראשון, המכונים פורים קטן, אין אומרים 'תחנון' ו'למנצח'. ואין אומרים 'על הניסים', לא בתפילה ולא בברכת

קרא עוד ←
מתי נוהגים את מנהגי ה'יארצייט' של חודש אדר בשנה מעוברת?
זווית הלכתית

מתי נוהגים את מנהגי ה'יארצייט' של חודש אדר בשנה מעוברת?

בגמרא נזכר מספר פעמים המנהג לצום ביום ה'יארצייט' של האב, ואין זו חובה, אולם מצווה היא לצום הן ביום ה'יארצייט'

קרא עוד ←
האם מרבים במשתה ושמחה בי"ד אדר ראשון
זווית הלכתית

האם מרבים במשתה ושמחה בי"ד אדר ראשון

  יש מן הראשונים שכתבו שחובה להרבות במשתה ובשמחה בי"ד באדר ראשון (ולא בט"ו – אף ב'מוקפים'), וכתב הרמ"א שלא

קרא עוד ←
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" האם נוהגים גם באדר א'?
זווית הלכתית

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" האם נוהגים גם באדר א'?

  "משנכנס אדר מרבין בשמחה", לפי שבחודש זה נעשו נסים לישראל. לדעת רוב הפוסקים אין דין זה נוהג באדר ראשון, אך

קרא עוד ←
האם נשים חייבות לברך 'מאה ברכות' כל יום?
זווית הלכתית

האם נשים חייבות לברך 'מאה ברכות' כל יום?

בחשבון מנין 'המאה ברכות', הביא המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד) את ברכות ציצית ותפילין שלפי דעת הרמ"א מברכים על התפילין

קרא עוד ←
האם יש עניין להרבות בברכות גם אם יודע שלא יגיע למניין מאה ברכות?
זווית הלכתית

האם יש עניין להרבות בברכות גם אם יודע שלא יגיע למניין מאה ברכות?

המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד) בחשבון מנין ה'מאה ברכות', מצרף את חשבון הברכות שמברך אדם על אכילתו במשך היום, ובחשבון

קרא עוד ←
השלמת מניין מאה ברכות בשבת על ידי ברכה שאינה צריכה
הלכות שבת

השלמת מניין מאה ברכות בשבת על ידי ברכה שאינה צריכה

  כתב המשנ"ב (סי' מו ס"ק יד, וסי' רצ בשו"ע ושם ס"ק ב) שבשבת שחסרים שלש עשרה ברכות למנין המאה ברכות,

קרא עוד ←
האם ברכת המזון של סעודה שלישית עולה למניין מאה ברכות? והבעיה בלקבל שבת מוקדם
הלכות שבת

האם ברכת המזון של סעודה שלישית עולה למניין מאה ברכות? והבעיה בלקבל שבת מוקדם

דוד המלך תקן חיוב אמירת מאה ברכות בכל יום לפי שהיו מתים מאה נפשות מישראל בכל יום, וכתב המשנ"ב (סי'

קרא עוד ←
הלובש ביום שישי בימי בין המצרים בגד חדש לכבוד שבת, מברך שהחיינו?
בין המצרים

הלובש ביום שישי בימי בין המצרים בגד חדש לכבוד שבת, מברך שהחיינו?

  טוב להזהר מלומר 'שהחיינו' בבין המצרים על פרי או בגד חדשים – כך לשונו של השו"ע בהלכות בין המצרים (סי'

קרא עוד ←
האם מותר ללכת לים בימי בין המצרים?
בין המצרים

האם מותר ללכת לים בימי בין המצרים?

נוהגים ישראל בימי בין המצרים שלא להכניס עצמם למקום סכנה, מפני הפורענות שבימים אלו, מקור לזה הוא בדברי השו"ע (סי'

קרא עוד ←