הצלת יין מתוך חבית שנשברה בשבת

י"א כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ז- סימן של"ה סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יתכן מצב שמותר לכבות בשבת גחלים בוערות?באיזה אופן אין הגבלה בהצלת משקים מחבית שנשברה?מדוע אסור להציל את היין ע"י ספוג?ומה הדין במקרה שהחבית רק נסדקה והיין מטפטף מתוכה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף כ"ז – סימן של"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר בשבת לעבור על מלאכה שא"צ לגופה ולכבות גחלת דולקת כדי למנוע נזק רבים בין גחלת של עץ ובין של מתכת, ודווקא כשאין לו אפשרות אחרת למנוע את הנזק של רבים, אבל כאשר יש לו אפשרות לפנות אותה למקום אחר שרבים לא מצויים בה, עדיף לפנות את הגחלת ולא לכבות אותה.

הרמב"ם אוסר לכבות גחלת של עץ, ומבאר המ"ב, שהרמב"ם סובר שמלאכה שא"צ לגופה חייב עליה ויש בכיבוי גחלת של עץ איסור דאורייתא של מכבה, ואפילו שלא מתכוון לעשיית גחלים, כיוון שנעשים גחלים, חייב, ובמתכת גם הרמב"ם מודה שמותר כיוון שאינה נעשית פחמים ע"י הכיבוי, ואין בזה משום 'מצרף', דהיינו, שהמתכת מתחזקת, אלא הדבר מותר, והלכה כדעה ראשונה שבמקום היזקא דרבים, מותר לכבות גחלת של עץ וכן גחלת של מתכת.

חבית שנשברה בשבת והמשקה שבתוכה זב ממנה, אסרו חז"ל להביא הרבה כלים ולהציל את תכולת החבית בשיעור של יותר ממזון ג' סעודות כאשר מדובר בתחילת השבת, כיוון שחששו חז"ל, שאם הדבר יהיה מותר, מתוך שאדם בהול על ממונו, הוא יכשל ויביא כלים נוספים דרך רה"ר כדי להציל מה שיותר מתכולת החבית, וכן חששו שמא יתקן את החבית בשבת כדי למנוע את הנזק, ומביא המ"ב צד, שבאופן שתכולת החבית נשפכה לגמרי לארץ, הוא כבר לא בהול, ובאופן כזה, יש שסוברים שמותר להציל בכמה כלים, ואפילו יותר ממזון ג' סעודות, ואומר המ"ב שבזמננו שאין לנו רה"ר, אפשר להקל בזה ולהציל בכמה כלים, וגם מזון של יותר מג' סעודות, ו'בתרומת הדשן' מתיר לשפוך כמה שירצה לתוך כוסות קטנות שאין בזה עובדא דחול, כיוון שבחול לא רגילים בזה, וא"כ כאשר מציל בשינוי, לא חוששים שמא ירבה בכלים ויעבור על איסור.

מביא המ"ב, שבמקום שהיין מצוי והדרך לשתות ממנו כל השבת, וכן לשתות שאר משקים שאינם ביוקר כ"כ, ושותים כל היום, אפשר להציל יותר משיעור ג' סעודות, כיוון שאין קבע לשתייה.

יכול כל אחד ואחד להציל מזון ג' סעודות עבור עצמו, ובלבד שלא ישים ספוג כדי לספוג את היין ולהטיף אותו בתוך הכלי, ומשום גזירה שמא יסחוט, ואפילו שיש לספוג בית אחיזה שאין בו חשש סחיטה, אסור, שלא יעשה כדרך שעושה בימות החול.

חבית שנסדקה ומטפטף טיפות מתוכה ולא נשברה לגמרי שאז אינו בהול כ"כ, מותר להציל גם בהרבה כלים, ולקלוט ולצרף.

י"א, שכל מה שאסרו חז"ל להציל בהרבה כלים מחשש שמא יכשל באיסור חמור יותר, זה רק כאשר מציל למקום הדומה קצת לרה"ר, אבל כאשר מציל לבית שעירב והבית מקורה, מצילים בכל עניין.

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים