הנקלע עם רכבו בכניסת השבת למקום סכנה – עד היכן רשאי להמשיך בנסיעה?

הדף היומי בהלכה י"ח באב סימן רמ"ח מסעיף ד' עד אמצע סעיף ד' "ואם נכנס לעיר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רמ"ח סעיף ד'

- דין המפליג בספינה וההולך בשיירא בשבת -

הליכה בשיירא סמוך לשבת דינה כהפלגה | האם מותר להפליג או ללכת בשיירא בתחילת השבוע באופן שוודאי שיהיה פיקו"נ בשבת? | טעם ההיתר להפליג סמוך לשבת כדי לעלות לארץ ישראל

בג' הימים הראשונים של תחילת השבוע מותר להפליג, ולא בג' ימים האחרונים, ונאמרו כמה טעמים לאיסור הפלגה בספינה בשבת, או משום חשש שמא יצטרך לעשות מלאכה בשבת מחמת פיקו"נ, וממילא אסור להפליג גם בג' הימים הסמוכים לשבת שהרי הוא מוזהר ומצווה לדאוג שלא יגיע לחילול שבת גם כשה בהיתר, משא"כ בג' ימים הראשונים של תחילת השבוע, הם שייכים לשבת הקודמת ובהם אדם לא מצווה לדאוג לשבת הבאה, ומותר לו להתחיל להפליג בספינה, ואם אח"כ יקרה מצב של פיקו"נ, מותר לו לחלל את השבת וכמו כל פיקו"נ שהשבת נדחית מפניו.

אדם הרוצה ללכת בשיירא במדבר, בג' הימים הסמוכים לשבת אסור לו לצאת, שמא יצטרך בשבת לחלל את השבת, ואע"ג שזה פיקו"נ, אדם מוזהר לדאוג שלא יקרה מצב כזה וכדלעיל, ורק בג' הימים הראשונים של תחילת השבוע מותר לו לצאת, כיוון שהם שייכים לשבת הקודמת, ואם יגיע מצב של פיקו"נ, מותר לו לחלל את השבת מחמת פיקו"נ, אם כי יש שיטה במ"ב הסוברת, שבאופן שבוודאי שהוא יצטרך לחלל שבת, אסור לצאת לדרך גם בג' הימים הראשונים של השבוע, ומשום כך יש הנוהגים שגם אם הם יצאו לדרך בג' הימים הראשונים של השבוע והגיע להם מצב של פיקו"נ בשבת, מסתכנים קצת ולא מחללים את השבת, והטעם, כי אם יחללו את השבת, איגלאי מילתא למפרע שהם יצאו שלא כדין שהרי החילול שבת הוא ודאי.

יש אופן שמותר לאדם לצאת לדרך גם בג' הימים הסמוכים לשבת, והוא, כשרוצה לעלות לארץ ישראל, שמכיוון שהוא עוסק בדבר מצוה, הדבר מותר גם בג' ימים הסמוכים, וגם בער"ש ממש, ויפסוק עמהם לשבות ואם לא רוצים לשבות יכול להמשיך איתם, ודן המ"ב, האם זה דווקא כאשר הוא רוצה לדור בא"י, או אפילו שעולה לא"י ורוצה לחזור מיד ורק שעצם השהייה בא"י, כל ד' אמות זה עצמו מצוה.

 

"אתם עוברים לכל השטויות בהודו, זה סימן שאתם מחפשים רוחניות!"
אנשים כמונו... מה לנו ולחזרה בתשובה?
"אני בטוח שהחרדים מאוכזבים מכך שהגשר נבנה תוך חילול שבת. תדעו שזה לא מדויק, ואני ומשפחתי הם דוגמא לכך"
"מי שמתפרנס מהציבור החרדי, צריך להיות טיפש כדי שלא להצביע לו"
"אמרתי להם שהייתה 'שיחה מוסרית' מהפרזידנט של פולין! הגיבו הבחורים: 'אוי, עוד פעם יענקל"ה והבדיחות שלו?!'..."
6 בבוקר, והנה דפיקות עזות נשמעות בדלת, ובפתח עומדים שוטרים...
המוני בית ישראל מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה' עם תחילת לימוד חלק ה' במשנה ברורה
עוברות עשר דקות של סיוט, רבע שעה, חצי שעה. הבן־אדם כבר כמעט מתמוטט.
נכנסתי פנימה, היא דיברה. "אם היו לי חמישה מיליון דולר ביד, הייתי משלמת אותם בהנאה!"
למה אנו נופלים שוב ושוב בטעות הזו?
"ירושלים, ת"א, ניו-יורק, לונדון, פריז, יוהנסבורג, בואנוס-איירס, מנצ'סטר" – הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על שורת מעמדי סיום הש"ס שיתקיימו ברחבי העולם עם סיום המחזור הי"ג בדף היומי
הנציגים החילוניים סוברים שבחודש אלול לא נוכל 'להיאבק על כל קול'
הקטע שהכי קשה ללוליין
למד בתיכון, האבא רופא שיניים, נרשם בר"ח אלול ל'אור ישראל' ... והתקבל.
היה נראה לי שרב החובל זומם משהו
הוא קופץ מהגדר, והסבא ...מתעלף!!!
נסעו לחו"ל, נתנו את הדירה לשכנים וכשפתחו אותה...
אם היה לי 'גישמאק' וטעם בלימוד, הייתי אוהב ללמוד. אבל זהו, שאין לי
אחרי שנים,הוא פוגש בכותל את חברו היתום מהחיידר,שישן איתו בספסל בביהכנ"ס
הוא היא תקוע על אם הדרך, בלחץ אטומי, מבט מיואש, ואז הוא נזכר במפתח המאסטר...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים