הלכה למעשה לשבת קודש


האם מותר לערוך הגרלה ב'מתמידים' בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לערוך הגרלה ב'מתמידים' בשבת?

הרב משה גרין כתב ה'שולחן ערוך': "המחלק לבני ביתו מנות בשבת יכול להטיל גורל וכו', והוא שיהיו החלקים שווים וכו',

באיזה אופן ניתן להניח פסולת על צלחת בשבת?
הלכות שבת

באיזה אופן ניתן להניח פסולת על צלחת בשבת?

הרב משה גרין חכמינו ז"ל תיקנו שלא להניח בשבת דבר מוקצה על גבי דבר המותר בטלטול, ואיסור זה מכונֶה: 'ביטול

באיזה מקרה אסור לכבות שריפה בשבת?
הלכות שבת

באיזה מקרה אסור לכבות שריפה בשבת?

הרב משה גרין אם פרצה שריפה בשבת, וקיים חשש לפיקוח נפש של אדם שלא יוכל להחלץ מבעוד מועד, כגון חולה,

כיצד ניתן לנקות בשבת בגד שהתלכלך בבוץ?
הלכות שבת

כיצד ניתן לנקות בשבת בגד שהתלכלך בבוץ?

הרב משה גרין בגד שהתלכלך בטיט ובוץ, בתבשיל, וכיוצא בהם – מותר להסיר את הלכלוך על ידי סכין, או ציפורן,

האם מותר לשפשף את החניכיִם בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לשפשף את החניכיִם בשבת?

הרב משה גרין אסור להוציא דם בשבת מאדם ומבעל חי משום איסור 'חובל'. והחובל בבעל חיים באופן שלא יצא ממנו

האם מותר לברור פסולת עם חלק מהתערובת?
הלכות שבת

האם מותר לברור פסולת עם חלק מהתערובת?

הרב משה גרין אסור להסיר בשבת פסולת המעורבת במאכל, משום איסור 'בורר'. ונחלקו הפוסקים בנוגע להוצאת פסולת מתוך התערובת, כאשר

מדוע אסור להרים עציץ בשבת?
הלכות שבת

מדוע אסור להרים עציץ בשבת?

הרב משה גרין עקירת צמח ממקום גידולו, אסורה בשבת מן התורה, משום מלאכת 'קוצר', ולכן אסור לתלוש פירות, ענפים, עלים,

האם מותר לטלטל את מֵכל האשפה בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לטלטל את מֵכל האשפה בשבת?

הרב משה גרין מֵכל אשפה ריק, נחשב כ'כלי שמלאכתו לאיסור', כיון שמיועד להכיל פסולת שהיא מוקצה; וכדין ארנק ריק, שנחשב

האם מותר ללבוש בגד עם כפתורי 'רֶזֶרְבָה' במקום שאין עירוב?
הלכות שבת

האם מותר ללבוש בגד עם כפתורי 'רֶזֶרְבָה' במקום שאין עירוב?

הרב משה גרין בגד שתפורים בו כפתורי 'רֶזֶרְבָה', דהיינו כפתורים המיועדים לשמש כתחליף, במקרה שיפול אחד מכפתורי הבגד – נחלקו

באיזה אופן אסורה צביעת מאכל או משקה בשבת?
הלכות שבת

באיזה אופן אסורה צביעת מאכל או משקה בשבת?

הרב יצחק שטרן אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת, היא מלאכת 'הצובע'. וכתבו ראשונים שאין איסור צביעה במאכל או במשקה. ויש

שבת קייצית – האם מותר להחזיר להקפאה קופסת גלידה שנמסה?
הלכות שבת

שבת קייצית – האם מותר להחזיר להקפאה קופסת גלידה שנמסה?

הרב יצחק פוליטנסקי הקפאת מים נחלקו הפוסקים לגבי המכניס מים לתא ההקפאה לצורך הפיכתם לקרח, האם פעולה זו תיאסר מדין

האם ניתן לכתחילה להתפלל ערבית בערב שבת לפני השקיעה?
הלכות שבת

האם ניתן לכתחילה להתפלל ערבית בערב שבת לפני השקיעה?

הרב משה גרין בימות הקיץ, שהימים ארוכים, נהגו במקומות רבים שאף אלו המתפללים בכל ימות השבוע תפילת ערבית לאחר צאת

האם מותר לנשוף בפה כדי להוציא קליפות מבין הבוטנים?
הלכות שבת

האם מותר לנשוף בפה כדי להוציא קליפות מבין הבוטנים?

הרב משה גרין 'הזורה', הוא אחד מל"ט אבות מלאכה. מלאכת הזרייה נעשית לאחר הדישה, על מנת לסנן את גרגירי התבואה

קוביות קרח: כל מה שצריך לדעת ולהזהר בשימוש בקרח בשבת
הלכות שבת

קוביות קרח: כל מה שצריך לדעת ולהזהר בשימוש בקרח בשבת

הרב יצחק פוליטנסקי ריסוק קרח כשמוציא קרח מהמקפיא כדי לקרר משקה או אוכל בנתינתו, צריך להזהר שלא לרסקו בידיים או

האם מותר לשתות מיץ שהצטבר בתחתית צלחת של סלט פירות?
הלכות שבת

האם מותר לשתות מיץ שהצטבר בתחתית צלחת של סלט פירות?

הרב משה גרין סחיטת פירות אסורה בשבת כתולדה של מלאכת 'דש'. יש שהסחיטה אסורה מן התורה, ויש שאסורה מדרבנן. וגזרו

האם עובר על איסור סוחט באכילת אשכולית עם סוכר בכפית?  ומה הדין באכילת מלון עם כפית?
הלכות שבת

האם עובר על איסור סוחט באכילת אשכולית עם סוכר בכפית?  ומה הדין באכילת מלון עם כפית?

הרב יצחק פוליטנסקי אכילת אשכולית בכפית אשכולית החצויה לרוחבה, ורוצה לאוכלה עם כפית (כגון כששופך סוכר מעל), יש שפסקו להתיר

האם מותר להתנגב בשבת במגבת שאינה נקיה?
הלכות שבת

האם מותר להתנגב בשבת במגבת שאינה נקיה?

הרב משה גרין המשרה בגד במים או מערה מים על בגד בשבת – חייב חטאת, משום שהמים מנקים את הבגד

באיזה אופן מותר להסתרק בשבת?
הלכות שבת

באיזה אופן מותר להסתרק בשבת?

הרב משה גרין גזיזת צפרניים ותלישת שיער היא בכלל מלאכת 'גוזז'. וכשעושה זאת בידיו או בשיניו, האיסור הוא רק מדרבנן,

האם שייך איסור סוחט במיץ שיצא מעצמו? ובאיזה סכין כדאי להשתמש כשחותך תפוז בשבת?
הלכות שבת

האם שייך איסור סוחט במיץ שיצא מעצמו? ובאיזה סכין כדאי להשתמש כשחותך תפוז בשבת?

הרב יצחק פוליטנסקי משקין היוצאין מאיליהן ללא סחיטה בנוסף לאיסור סחיטת פירות בידיים, הוסיפו חכמים גזירה גם במקרה שבו הפרי

לבש בטעות את חליפת החול ומצא בה מוקצה – האם מותר להמשיך וללובשה?
הלכות שבת

לבש בטעות את חליפת החול ומצא בה מוקצה – האם מותר להמשיך וללובשה?

הרב משה גרין בגד שיש בו כיס, ושכח והניח בו חפץ של מוקצה, וכגון שנותר בטעות שטר כסף בכיס חליפת

מיץ ענבים – האם נחשב כסעודה לעניין 'קידוש במקום סעודה'?
הלכות שבת

מיץ ענבים – האם נחשב כסעודה לעניין 'קידוש במקום סעודה'?

הרב משה גרין קידוש ליל שבת וקידוש יום השבת – יש לערוך 'במקום סעודה', כלומר, בסמוך לאכילת סעודה. וכתבו הפוסקים

מה בין לימון בכוס קולה לבין לימון בסלט?
הלכות שבת

מה בין לימון בכוס קולה לבין לימון בסלט?

הרב יצחק פוליטנסקי ההבדל בין סחיטת פירות לשתיה לסוחט לתוך אוכל סחיטת משקה מן הפרי נאסרה כאשר היא מיועדת לשתיה

האם מותר בימינו לקרוא בשבת לאור הנרות? ומה הדין כשאור החשמל דולק יחד עם אור הנרות?
הלכות שבת

האם מותר בימינו לקרוא בשבת לאור הנרות? ומה הדין כשאור החשמל דולק יחד עם אור הנרות?

הרב משה גרין נר שמן או כל נר אחר שחומר הבעירה שלו נוזלי – אסור להטותו או לנענעו בשבת, משום

האם מותר לסחוט חצי לימון לתוך כוס קולה קרה בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לסחוט חצי לימון לתוך כוס קולה קרה בשבת?

הרב יצחק פוליטנסקי סחיטת משקה מפרי אחת מתולדותיו של מלאכת דש היא איסור סוחט, אשר בדומה לפעולת הדישה, שבה מנתקים

האם מותר לרסק גלולת תרופה בשבת? וממה צריך להזהר כאשר בוץ נדבק למגפיים?
הלכות שבת

האם מותר לרסק גלולת תרופה בשבת? וממה צריך להזהר כאשר בוץ נדבק למגפיים?

 הרב יצחק פוליטנסקי   גידולי קרקע האיסור של מלאכת טוחן שכולל ריסוק, טחינה או חיתוך לחתיכות דקות, קיים רק בדבר

באיזה אופן אסור 'להטמין' סיר אף בערב שבת?
הלכות שבת

באיזה אופן אסור 'להטמין' סיר אף בערב שבת?

הרב משה גרין חכמינו ז"ל אסרו להטמין תבשיל בדבר המוסיף הבל – כלומר, בדבר המוסיף חום לתבשיל – אפילו מערב

מה בין 'מלאכת טוחן' לפרוסת חלה עם אבוקדו? והאם יש הבדל בין ריסוק בננה לתפוח אדמה מבושל?
הלכות שבת

מה בין 'מלאכת טוחן' לפרוסת חלה עם אבוקדו? והאם יש הבדל בין ריסוק בננה לתפוח אדמה מבושל?

הרב יצחק פוליטנסקי טוחן בדבר שאינו מתפורר עיקרה של מלאכת טוחן היא הפרדת גוש שלם לחלקים קטנים רבים. נחלקו הפוסקים

האם יש חובה מדאורייתא ללבוש בגדי שבת?
הלכות שבת

האם יש חובה מדאורייתא ללבוש בגדי שבת?

הרב יהודה יעקבזון מהכתוב בנביא: "וקראת לשבת עונג… וְכִבַּדְתּוֹ", דרשו חז"ל שיש לכבד את השבת בלבישת בגדים מיוחדים לשבת, שאינם

האם אשה יכולה להוציא אחרים ב'קידוש' לאחר שקידשה בעצמה?
הלכות שבת

האם אשה יכולה להוציא אחרים ב'קידוש' לאחר שקידשה בעצמה?

הרב יהודה יעקבזון חובת ה'קידוש' בליל שבת היא מן התורה, ונדרשת מהכתוב "זכור את יום השבת לקדשו"; לפיכך, על אף

האם מותר להכין סלט פירות בט"ו בשבט שחל בשבת? והאם יש הבדל אם עושה זאת בכלי המיוחד לכך? וכיצד קשור עניין זה למלאכת טוחן? 
הלכות שבת

האם מותר להכין סלט פירות בט"ו בשבט שחל בשבת? והאם יש הבדל אם עושה זאת בכלי המיוחד לכך? וכיצד קשור עניין זה למלאכת טוחן? 

הרב יצחק פוליטנסקי מלאכת טוחן עיקר מהותה של מלאכת טוחן היא, חלוקת גוף אחד להרבה חלקים קטנים, כאשר החלוקה נעשית

להפריד בוטנים מקליפתם הדקיקה בנשיפה | להוסיף מים למכשיר אדים קרים | או לנער מפה עם פירורים שעליה
הלכות שבת

להפריד בוטנים מקליפתם הדקיקה בנשיפה | להוסיף מים למכשיר אדים קרים | או לנער מפה עם פירורים שעליה

הרב יצחק פוליטנסקי ההבדל בין בורר לזורה מלאכת הזורה היא אחת מל"ט מלאכות האסורות מדאורייתא שבו האדם זורק תבואה לרוח

האם בזמננו יש עדיפות להדליק נרות שבת בשמן זית?
הלכות שבת

האם בזמננו יש עדיפות להדליק נרות שבת בשמן זית?

הרב יהודה יעקבזון ישנם סוגי שמנים ופתילות שאסרו חז"ל להדליק בהם את נרות השבת, מחשש שיבואו לידי מלאכת 'מבעיר', או

סיר שהוסר מהכיריים והונח על השיש – האם מותר להחזירו למקומו?
הלכות שבת

סיר שהוסר מהכיריים והונח על השיש – האם מותר להחזירו למקומו?

הרב יהודה יעקבזון אסור להניח בשבת סיר ובו תבשיל על גבי האש, אף אם הוא מבושל כל צורכו, ואף אם

האם ניתן לכסות את הפת בשעת ה'קידוש' בכיסוי שקוף?
הלכות שבת

האם ניתן לכסות את הפת בשעת ה'קידוש' בכיסוי שקוף?

הרב יהודה יעקבזון בשעת ה'קידוש' בשבת, יש לפרוס מפה מעל הפַּת ומתחתיה, ושני טעמים לדבר: האחד – כדי ש"לא תראה

האם מותר לומר לבעל חי מאולף לעשות מלאכה בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לומר לבעל חי מאולף לעשות מלאכה בשבת?

בעל חי שברשותך עושה מלאכה בשבת - האם צריך למונעו?

האם די בכיסוי כפתורי הכיריים או בהסרתם לשם התרת איסור 'שהייה'?
הלכות שבת

האם די בכיסוי כפתורי הכיריים או בהסרתם לשם התרת איסור 'שהייה'?

הרב יהודה יעקבזון חכמינו ז"ל אסרו להעמיד מערב שבת סיר אוכל על גבי האש על מנת שישהה שם בשבת, מחשש

האם מותר לסדר סכו"ם בשבת? תערובת כלים המונחים ליבוש, מותר לסדרם בארון? והאם מועיל לפזר את ערימת הגרביים כדי שיוכל למיינם?
הלכות שבת

האם מותר לסדר סכו"ם בשבת? תערובת כלים המונחים ליבוש, מותר לסדרם בארון? והאם מועיל לפזר את ערימת הגרביים כדי שיוכל למיינם?

הרב יצחק פוליטנסקי בורר בשני מיני כלים דיני איסור בורר בשבת, שייכים גם כאשר ישנם שני מינים או יותר של

מהו 'כלי ראשון'? ובאילו מקרים נחשב 'כלי שני' ככלי ראשון?
הלכות שבת

מהו 'כלי ראשון'? ובאילו מקרים נחשב 'כלי שני' ככלי ראשון?

הרב יהודה יעקבזון הכלי בו מתבשלים התבשילים על גבי האש, והתבשיל שבתוכו מבשל את הניתן לתוכו, אף לאחר שהסירוהו מעל

האם עטיפת הסוכריה דומה לקליפת העגבניה בהלכותיה? • ומה ההבדל בין קישקע ממולא לתפוז עם קליפה? • האם מותר לפצח אגוזים במפצח? • ומה עם נייר אפיה הדבוק לעוגה?
הלכות שבת

האם עטיפת הסוכריה דומה לקליפת העגבניה בהלכותיה? • ומה ההבדל בין קישקע ממולא לתפוז עם קליפה? • האם מותר לפצח אגוזים במפצח? • ומה עם נייר אפיה הדבוק לעוגה?

הרב יצחק פוליטנסקי קילוף פירות שאינם נאכלים בקליפתם סוגי פירות וירקות אשר רוב האנשים רגילים לאוכלם ללא קליפתם, כגון: תפוז,

האם מותר לשפוך את הנוזלים שבקופסת השימורים?
הלכות שבת

האם מותר לשפוך את הנוזלים שבקופסת השימורים?

  האם מותר להסיר בשבת מדבקה הדבוקה על החלה, ומה אם עלה חסה שבו חלק כמוש שאינו ראוי לאכילה האם

מהן הסיבות שמותר לשכור חדר במלון לשבת בלבד?
הלכות שבת

מהן הסיבות שמותר לשכור חדר במלון לשבת בלבד?

הרב יהודה יעקבזון חכמינו ז"ל אסרו ליטול שכר עבור עבודה הנעשית בשבת וביום טוב, ואיסור זה מכונֶה בשם 'שכר שבת'.

הילדים רוצים לשחק בפליימוביל, שהתערבב עם הלגו, האם מותר להפרידם?
הלכות שבת

הילדים רוצים לשחק בפליימוביל, שהתערבב עם הלגו, האם מותר להפרידם?

הרב יצחק פוליטנסקי כפי שנכתב בשבוע שעבר שכאשר בורר בדרך של ברירה בין שני מיני אוכל, כלים, בגדים או ספרים

מהו הַקְּנָס לאשה ששכחה להדליק נרות שבת?
הלכות שבת

מהו הַקְּנָס לאשה ששכחה להדליק נרות שבת?

הרב יהודה יעקבזון אשה ששכחה להדליק נרות שבת – עליה להדליק כל ימיה נר נוסף על הנרות שהיתה רגילה להדליק

האם מותר להזיז עגלת תינוק בשבת ללא כל מטרה?
הלכות שבת

האם מותר להזיז עגלת תינוק בשבת ללא כל מטרה?

הרב יהודה יעקבזון בגמרא מובא שבזמן נחמיה בן חכליה היו שנכשלו באיסורי שבת, וכגדר לשמירת השבת אסרו חכמי אותו הדור

הגדרת מלאכת בורר: הפרדה בין שני מינים המעורבים זה בזה, בין במיני אוכל ובין בשאר מינים
הלכות שבת

הגדרת מלאכת בורר: הפרדה בין שני מינים המעורבים זה בזה, בין במיני אוכל ובין בשאר מינים

הרב יצחק פוליטנסקי הגדרת מלאכת בורר היא: הפרדה בין שני מינים המעורבים זה בזה, בין במיני אוכל ובין בשאר מינים

האם מותר לערוך שינוי בשעון שבת מכני?
הלכות שבת

האם מותר לערוך שינוי בשעון שבת מכני?

הרב יהודה יעקבזון שעון שבת מכני, העשוי זיזים זיזים, ואינו דיגיטלי, המכוון להפסיק את זרם החשמל – לדעת פוסקים רבים

לחתוך קוגל או לקחת מרק בעודם מונחים על הפלטה
הלכות שבת

לחתוך קוגל או לקחת מרק בעודם מונחים על הפלטה

הרב יצחק פוליטנסקי איסורי "מגיס" המערבב בכף (מגיס) כדרך המבשלים, אוכל המונח בסיר "ואינו מבושל כל צורכו", בין אם הוא

האם מותר לקרוא ספרי מתח בשבת?
הלכות שבת

האם מותר לקרוא ספרי מתח בשבת?

  הרב יהודה יעקבזון כתבים שונים אסורים בשבת בקריאה משום איסור 'שטרי הדיוטות', אם משום שזהו כתב של חול, ואם

אתה צריך ספר מִשָּׁכֵן בשבת – כיצד מותר לך לבקש זאת?
הלכות שבת

אתה צריך ספר מִשָּׁכֵן בשבת – כיצד מותר לך לבקש זאת?

הרב יהודה יעקבזון מותר ללוות ולשאול בשבת דברים שיש בהם צורך בשבת, כגון מאכלים, כלי אכילה וספרים. אך עליו להזהר