הכנת 'סלט ביצים' – בערב שבת או בשבת?

סימן שכ"א - מאמצע סעיף ט"ז הגה "ואם נותן האוכל"- סעיף י"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהתחיל ליטול תרופה ביום חמישי האם מותר להמשיך בשבת ?

מה הם השינויים שעל ידם מותר ללוש בשבת? מה יעשה אדם ששכל לשים חומץ בחזרת מער"ש? ומהו החשש שבגללו אסרו חז"ל לעשות רפואה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ט"ז (בחלקו האחרון) - סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בסעיפים האחרונים למדנו על העניין של 'לישה בשינוי', למדנו, שאמנם אסור ללוש בשבת, אבל מותר ללוש בשינוי, כמו שלמדנו לעיל בסעיף י"ד שמותר ללוש קמח קלי בשבת בשינוי, והשינוי הוא, שהוא לא לש כמות מרובה אלא כמות מועטת, וכמו שלמדנו לעיל בסעיף ט"ו ובתחילת סעיף ט"ז שמותר ללוש בשבת חרדל ושחלים בשינוי, והשינוי הוא, שהוא לא מערב בכח, אלא בנחת, ושלא כדרך הלישה בימות החול.

השו"ע הביא שיטת י"א, שהם פוסקים כשיטת רבי (מה שהמ"ב הביא לעיל בס"ק נ') שרבי סובר, שבכל לישה כבר בנתינת המים חייבים משום לש, אבל ר"י בר"י חולק וסובר, שרק הגיבול אסור מדאורייתא, אבל נתינת המים אין בה כלום, לכן שיטת הי"א, שכל השינויים האלו שהזכרנו מקודם, הם לא פוטרים את הבעיה של נתינת המים, ונתינת המים אסורה בעצמה משום לש, אז מה יועיל מה שאח"כ הוא מגבל מעט מעט ובנחת ולא בכח? לכן סוברים הי"א, שהשינויים דלעיל זה רק אם נתינת המים הייתה מער"ש, וכאשר אין צורך בנתינת המים והוא רוצה לגבל, גיבול בשינוי מעט מעט או שהוא לש בנחת מותר בשבת.

כהמשך לכך אומר הרמ"א, שיש אפשרות לעשות שינוי גם בנתינת המים, אם הדרך בימות החול להניח קודם כל את המשקה בתוך הכלי ועל גביו לשפוך את המאכל, אז שישנה, וקודם כל יניח את המאכל ועל גביו ישפוך את המשקה, ואם בימות החול הדרך קודם להניח את המאכל ועל גביו לשפוך את המשקה, ישנה ויניח את המשקה ועל גביו ישפוך את המאכל, כללו של דבר, ישנה את נתינת המים כפי הדרך שרגילים בימות החול.

המ"ב מדגיש, שכל ההיתר בדברי הרמ"א זה רק כאשר מדובר בבלילה רכה, אבל בבלילה עבה לא יועיל השינוי של הפך הסדר, וכן נוהגים.

מקום שבימות החול נותנים קודם כל את האוכל ואח"כ את המשקה, ישנה ויעשה הפוך, יתן בשבת המשקה תחילה, ועל גביו את האוכל, ורק בבלילה רכה, וזו כוונת הרמ"א 'כמו בשתיתא דלעיל', ומבאר המ"ב, כמו שלמדנו לעיל בסעיף י"ד לגבי שתיתא, שמועיל שינוי של הפך הסדר רק בבלילה רכה.

המ"ב דן, באדם ששכח לערב את החומץ לתוך החזרת מער"ש, ואומר המ"ב, שיעשה בלילה רכה, ואח"כ לא יערב את החומץ עם החזרת כדרך, אלא ינענע את הכלי ובצורה כזאת ישנה, ומותר בשבת, ולכתחילה יעשה שינוי גם בבלילה עבה.

מותר לעשות 'ינומלין' בשבת, דהיינו, יין ישן דבש ופלפלין ולערב אותם יחד ולא בכח כיוון שזה תיקון, ומותר מפני שזה לשתייה ולא לרפואה, אבל לא עושים 'אלונטית' שהוא יין ישן ומים צלולים ושמן אפרסמון שהוא לרפואה, ואסור לעשות רפואה בשבת משום שחיקת סממנים, שחששו חז"ל שמתוך שאדם בהול על רפואתו, יבוא לטחון סממנים.

אין שורין את החלתית לא בפושרים ולא בצוננים שדרך לשרותו לרפואה, שהרי זה מועיל ללב, אבל מותר לתת אותו לתוך החומץ ומטבל בו פיתו שאז זה לא צורה של רפואה, ואומר הבה"ל, שגם אם מתכוון לרפואה אבל כיוון שלא ניכר שזה לרפואה, מותר, ואם היה שרוי מאתמול מותר לשתותו בשבת, והמ"ב מסביר, שכיוון שזה 'קצת' מאכל בריאים וזה היה שרוי מאתמול, לכן מותר לשתותו בשבת, כי לא מינכר שזה לרפואה, משמע שגם אם עושה זאת לרפואה, כיוון שלא מינכר, מותר, ואם שתה ממנו ביום חמישי ויום שישי וצריך לשתות ממנו גם בשבת, מותר, שכך היא דרך רפואתו לשתותו ג' ימים זה אחר זה, ולכן מותר לשרותו בצונן ולשים אותו בחמה, ואם לא יכול בחמה, מותר לשים אותו ע"ג האש, כיוון שזה סכנה אם לא ישתה ממנו.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים