החשיבות בקדושת ובא לציון

הדף היומי בהלכה ג' סיון תשע"ו סימן קל"א סעיף ח' - עד סימן קל"ב סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


החשיבות בקדושת ובא לציון?
החלק בתפילה שהעולם מתקיים בזכותו?
האם יש ענין במניין בקדושת ובא לציון?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קל"א סעיף ח'

איסור השתחוויה על אבן משכית | מה הדין ברצפת אבנים? | מה האיסור מדאורייתא ומדרבנן? | באיזה אופן הותר הדבר? 

כתוב בתורה "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה", אסור להשתחוות על אבן משכית, המ"ב מביא, שאפילו כאשר כוונתו לשמים, בכ"ז אסור.

האיסור מדאורייתא בהשתחוויה על אבן משכית זה רק כאשר יש תרתי לגריעותא, כאשר הוא משתחווה בפישוט ידים ורגלים, וגם על אבן משכית, ולאו דוקא אבן משכית, אלא ה"ה כל רצפת אבנים היא בכלל אבן משכית.

מדרבנן יש איסור גם באחד מהם, או בפישוט ידים ורגלים שלא על אבן משכית, או באבן משכית גם בלי פישוט ידים ורגלים, ויהיה מותר רק כאשר יש תרתי לטיבותא, השתחוויה שלא בפישוט ידים ורגלים, וגם שלא ע"ג אבן משכית.

כתוב במ"ב, שבאופן שאין אבן משכית, והוא משתחווה בפישוט ידים ורגלים אבל הוא מטה את עצמו מעט, אין בזה איסור, או לחילופין, אם הוא משתחווה בפישוט ידים ורגליים שלא ע"ג רצפת אבנים והוא מטה את עצמו , או ע"ג רצפת אבנים שלא בפישוט ידים ורגלים והוא מטה את עצמו, אין בזה איסור גם מדרבנן כיון שהוא מטה את עצמו.

לסיכום: מדאורייתא רק כאשר יש תרתי לגריעותא, גם פישוט ידים ורגלים וגם ע"ג רצפת אבנים, ומדרבנן גם בחדא לגריעותא, או בפישוט ידים ורגלים או ברצפת אבנים, אלא שכאן מועיל מה שהוא מטה את עצמו קצת, ולכן כאשר נופלים ע"פ ביוה"כ, צריך להפסיק דבר בינו לבין הקרקע, ואז מועיל מה שהוא מטה את עצמו קצת, או באופן שזה לא בפישוט ידים ורגלים וגם אז מועיל מה שהוא מטה את עצמו קצת אע"פ שזה ע"ג רצפת אבנים.

והקשר של אבן משכית לכאן הוא, שאמנם צריך ליפול על אפיו אבל לא חלילה באופן שהוא מגיע לאיסור של אבן משכית, שהוא משתחווה על רצפת אבנים.

סימן קל"ב סעיף א'
חשיבות קדושת ובא לציון | טעם הדבר שמתרגמים אותה | שצריכה להאמר בציבור | התרגום נאמר בלחש | מתי יכול לומר את התרגום בקול רם? 

כתוב שקדושת "ובא לציון" זה דבר גדול מאוד והעולם מתקיים על זה, ומה שמתרגמים את הקדושה הזאת שאומרים "קדוש קדוש" ואח"כ אומרים "ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש בשמי מרומא" ואח"כ שוב "ה' ימלוך לעולם ועד ה' מלכותיה קאים לעלם ולעלמי עלמיא", זה כדי שיבינו כולם, דהשפה המדוברת אז, היתה ארמית, ולכן חשוב שכולם יבינו כי זה תפילה מאוד חשובה.

לכתחילה קדושה זו צריכה להאמר בציבור ולא ביחיד, ולכן אדם שאוחז באשרי, והציבור כבר מזדרז לפניו והגיע לקדושת "ובא לציון" ואומרים "קדוש קדוש", צריך שיענה איתם, ואח"כ ישלים את מה שחסר לו, ותרגום של קדושה זו צריך לומר בלחש, וכן יכול לאומרה ביחידות, ואז יכול גם לומר את התרגום בקול רם, אבל בציבור, את הקדושה יאמר בקול רם, ואת התרגום יאמר בלחש.

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים