החזרת עצם שיצאה ממקומה

י"ב חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף מ"ג- סעיף מ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה רפואות אין בהם משום שחיקת סממנים?באיזה אופן מותר בשבת לרחוץ לצורך רפואה? האם מותר לאדם בשבת לגרום לעצמו לשלשל? ומה הדין באופן שרוצה לצמצם נפיחות שבגופו ע"י טבעת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף מ"ג – סעיף מ"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אמנם אסור לאדם ליטול תרופה בשבת, ואסור לחולה שיש לו מיחוש, לאכול מאכלים של חולים כדי לרפאות את עצמו כיוון שחששו חז"ל שמתוך שאדם בהול על רפואתו, הוא יבוא לטחון סממנים לצורך רפואתו, ויעבור על איסור דאורייתא של 'טוחן', וזה הכל ברפואות שעושים אותם ע"י סממנים, אבל רפואות שאין להם קשר לסממנים, אלא הם כל מיני פעולות פיזיות שאדם עושה כדי לרפאות את עצמו, בהם מותר להתעסק בשבת ולא חששו לשחיקת סממנים, כגון, לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו, וכן להעלות את גידי האזנים שלפעמים יורדות, מותר בין ביד ובין בכלי, וכן להעלות תנוך שכנגד הלב שנכפף ומעכב את הנשימה, מותר להעלותו כנגד פנים, וכל זה עושים כיוון שיש לו צער מהם, שאם לא היה לו צער, יש בזה משום 'עובדין דחול'.

כשם שאסור לאדם ליטול תרופה בשבת לצורך רפואתו, כך אסור לו לרחוץ גופו לצורך רפואה, וזה הכל כאשר מוכח שהרחיצה לצורך רפואה, וכגון שרוחץ במים מאוסים או במים מלוחים שבים הגדול, שבדרך כלל לא רוחצים בהם, א"כ כאשר רוחץ בהם ושוהה בתוכם, מוכח זה לרפואה ואסור, אבל אם לא שוהה אלא נכנס לתוכם ויוצא, לא ניכר הדבר שזה לרפואה, שיתכן שנכנס לצנן את עצמו, ואע"פ שהמים רעים ומאוסים, אבל בסוגי ימים שגם בריאים רוחצים בהם, אפילו הם שוהה בתוכם מותר, כיוון שלא ניכר שזה לרפואה.

אסור לאדם לגרום לעצמו לשלשל ואע"פ שהמטרה שלו היא לא רפואית, כיוון שזה צער בשבת, ושבת ניתנה לעונג ולא לצער.

אותו לחש מסוים שלוחשים אותו על הנחש או על העקרב והם עומדים ולא זזים, אין בזה איסור של צידה, כיוון שזו לא צידה טבעית אלא צידה סגולית, ואע"פ שצידת נחש או עקרב היא מלאכה שא"צ לגופה, ומבואר לעיל בסי' שט"ז שמותר לצוד נחש ועקרב בשביל שלא יזיקו אותו, וממילא למה צריך להגיע לסיבה שמותר לצוד נחש ועקרב ע"י צידה סגולית, תיפו"ל שאפילו צידה טבעית מותר? מת' המ"ב, שמדובר כאן באופן שהם לא בכיוון שלו ולא עומדים להזיק אותו, ומשום הלכ' צידה אסור, אלא רק צידה סגולית מותר.

מותר לתת כלי ע"ג העין לצנן את העין, והוא שיהא כלי הניטל בשבת, וטעם ההיתר הוא ע"פ מה שמבואר בסעיף מ"ג, שדברים שלא עושים אותם ע"י סממנים, אין איסור, ובמ"ב מביא דוגמאות נוספות, כגון, לשים טבעת על נפיחות שיש לו, ומטרת הטבעת היא להדק את הבשר שלא תתפשט הנפיחות, מותר, כיוון שלא עושים דבר כזה ע"י סממנים, ואין חשש לשחיקת סממנים.

עצם שיצא ממקומו, מחזירים אותו, ודווקא עצם שנשבר כיוון שאין בזה שחיקת סממנים, שהרי לא מרפאים אותו ע"י תרופה, אבל לא עצם שנשמט, שהרי לעיל בסעיף ל' מבואר, שעצם שנשמט אסור לרחוץ אותו במים קרים כדי להחזיר אותו בחזרה, ומביא המ"ב בשם 'שלחן עצי שיטים', שגם עצם שנשמט מותר, כיוון שמדובר שנשמטה לגמרי, ואם לא יחזיר אותה למקומה, יש בזה חשש של סכנת אבר, ועל כך מבואר בסעיף י"ז שמותר לעשות איסור דרבנן אפי' ע"י ישראל.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים