הדף היומי מסכת תמורה דף לא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לשתות חלב של בהמת הקדש?

מנין שבונים את המקדש רק מממון גבוה?
והאם בהמה טריפה יכולה ללדת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף לא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים