הדף היומי מסכת תמורה דף כז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ניתן להונות את ההקדש?

האם דעת שלושה כדעת מאה?
ומה הדין אם הקדיש פיל לקרבן עולה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף כז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים