הדף היומי מסכת תמורה דף יח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם צריך לחפש את הקרבן במרעה לפני הרגל

מתי הוקרבו פרה ובנה על ידי אותו התנא?
ומתי עוברים בבל תאחר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים