הדף היומי מסכת תמורה דף יז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר להקדיש בהמה טריפה?

האם תמורה בשוגג תחול?
וכיצד יתכן שבהמה אחת יכולה לאסור את כל צאצאיה עד עולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים