הדף היומי מסכת תמורה דף יא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דינו של עובר שנמצא במעי קרבן חטאת?

המקדיש רגל בהמה, האם כל הבהמה מתקדשת?
ומה ההבדל בין אבר שהנשמה תלויה בו, לשאין הנשמה תלויה בו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים