הדף היומי מסכת תמורה דף ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר להפריש תרומה מהפירות הגרועים על הטובים?

קידושין בעבירה, האם הקידושין חלים?
ומה דינו של המקדים תרומה לביכורים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף ה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים